C.B.S. De Flambou

Skoalstrjitte 2
8854 AN Oosterbierum
Telefoonnummer : 0518 - 481 263
E-mailadres : deflambou@cbo-nwf.nl
Website : http://www.cbsdeflambou.nl

  Lees verder

  Contactpersoon Gebiedsteam

  Vanuit het gebiedsteam Waadhoeke is het aanspreekpunt voor Oosterbierum:

  Locatie Franeker
  Janke Wiersma
  Tel. 06-20 24 06 99
  E j.wiersma@waadhoeke.nl

  Bij specifieke hulpvragen kunt u contact opnemen met de toegang van het GT:
  Tel. 0517-380357
  E gebiedsteam@waadhoeke.nl

   Lees verder

   De wijkagent

   Bij spoed of op heterdaad kunt u 112 bellen
   Overige meldingen kunnen worden doorgegeven via telefoonnummer: 0900-8844


   Ton Fransen
   Hoofdagent van Politie
   Wijkagent Team Noordwest
   Contactpersoon GGZ/Zorginstellingen
   Team A.V.E Franekeradeel
   06-52005191

   Open voor meer informatie het onderstaande PDF bestand. Link in PDF openen? ctr+klik op de link om in een nieuw scherm te komen.

   Lees verder

   Dierenartsenpraktijk Noord-West Friesland

   Voor vestigingen en openingstijden zie website.
   Telefoonnummer : 0517-392 100
   Website : http://www.dapnoordwestfriesland.nl

    Lees verder

    Dorpsbelang

    Oosterbierum/Kloosterlidlum
    p/a Renske Mons-Spithoff
    Eilânswei 7
    8854 AW Oosterbierum
    E-mailadres : dorpsbelang@oosterbierum.info


    Het bestuur van dorpsbelang bestaat vanaf 13 april 2017 uit de volgende bestuursleden: Paul de Cock (voorzitter), Tjitske Zuidema (penningmeester), Renske Mons (secretaris) Adelheid Wolbers, Sara Mulder, Hendrik Steenstra, Rintje Visser, Romke Veenstra, Rixt de Jong, Sybrand Wijngaarden.

    Op de foto een deel van het bestuur: Romke, Sara, Hendrik, Paul, Tjitske en Renske.

    Lees verder

    Dorpshuis It Mienskar

    Beheerder dhr. Y. Bonnema
    Buorren 27
    8854 AG Oosterbierum
    Telefoonnummer : 0518-481 956
    E-mailadres : info@itmienskar.nl
    Website : http://www.itmienskar.nl

     Lees verder

     Fonds Nij Bethanië

     Fonds Nij Bethanië is een stichting die financiële steun geeft aan diverse activiteiten. Wilt u weten of u in aanmerking kunt komen voor financiële steun? Klik dan op de link.
     Website : http://www.fondsnijbethanie.nl

      Lees verder

      Fryske Flinter

      Website : http://fryskeflinter.nl

       Lees verder

       Gemeente Waadhoeke

       Harlingerweg 18
       Franeker
       Telefoonnummer : 0517 380 380
       Website : https://www.waadhoeke.nl/


       Voor alle informatie over het ophalen van containers, grof vuil, groenafval en de openingstijden van de milieustraat en het loket burgerzaken kunt u terecht op de website van de gemeente.

        Lees verder

        Huisartsenpraktijk J.M. Hoexum

        Bjirmenstate 52
        8855 GB Sexbierum
        Telefoonnummer : 0517-591 255
        Website : https://www.huisartssexbierum.nl

         Lees verder

         Huisartsenpraktijk Tzummarum

         Huisartsenpraktijk van dhr. Eisinger en mw. Eisinger- Jalink
         J. Rinckesstrjitte, Tzummarum
         Telefoonnummer : 0518-481 232
         Website : https://tzummarum.huisarts-plus.nl/

          Lees verder

          Protestantse Gemeente Oosterbierum/Wijnaldum

          Correspondentieadres:
          Haerdawei 1, 8854 AA OOSTERBIERUM
          Telefoonnummer : 0518-481 442
          E-mailadres : scriba@pg-oosterbierum-wijnaldum.nl
          Website : https://www.pg-oosterbierum-wijnaldum.nl          Op deze plek een aantal foto's van de kerk maar ook kleine momentopnamen van diverse diensten en een verslag van de archeologische waarnemingen rond de Sint Joris Tsjerke.

          Lees verder

          Stichting Kinderopvang Noordwest Friesland

          Vijverstraat, Franeker
          Telefoonnummer : 0517-380 680
          Website : http://www.kinderopvangfriesland.nl

           Lees verder

           Wonen Noordwest Friesland

           Wonen Noordwest Friesland
           De Wissel 17
           9076 PT St. Annaparochie
           Telefoonnummer : 0518-409 800
           E-mailadres : info@wonennwf.nl
           Website : http://www.wonennwf.nl

            Lees verder