Dorpsbelang

Oosterbierum/Kloosterlidlum
p/a Renske Mons-Spithoff
Eilânswei 7
8854 AW Oosterbierum
E-mailadres : dorpsbelang@oosterbierum.info


Het bestuur van dorpsbelang bestaat vanaf 13 april 2017 uit de volgende bestuursleden: Paul de Cock (voorzitter), Tjitske Zuidema (penningmeester), Renske Mons (secretaris) Adelheid Wolbers, Sara Mulder, Hendrik Steenstra, Rintje Visser, Romke Veenstra, Rixt de Jong, Sybrand Wijngaarden.

Op de foto een deel van het bestuur: Romke, Sara, Hendrik, Paul, Tjitske en Renske.

Lees verder

Dorpskrant St. Joris

E-mailadres : sintjoris@oosterbierum.info

  Lees verder

  Fryske Flinter

  Website : http://fryskeflinter.nl

   Lees verder

   Kaart- en Biljartvereniging "De Klos"

   secretaris: S.W. Houtsma
   Skoalstrjitte
   Telefoonnummer : 0518-481 858
   E-mailadres : swnhoutsma@ziggo.nl
   Website : https://de-klos.jouwweb.nl/


   Kaart- en biljart vereniging van Oosterbierum draagt de naam, “de Klos” en is opgericht op 28 september 1981 in het net nieuw gebouwde dorpshuis “ It Mienskar ” door de oprichtingscommissie bestaande uit: Jappie Visser, Piet Wiersma, Maarten Bleeker, Harm de Vries, Sjoerd Visser en Leendert Wijngaarden. De daarop volgende dinsdagavond ging de club van start met 35 leden.

   Op de eerste ledenvergadering, welke gehouden werd op 20 april 1982, werd het bestuur gekozen. Dit bestond uit Jappie Visser (voorzitter), Sjoerd Visser (penningmeester), Teije Osinga (secretaris), Marten Bleeker (wedstrijdleider) en Harm de Vries (kaartcompetitie).

   Het schutjassen is de laatste jaren achteruit gegaan. Waren er bij de oprichting ongeveer 20 schutjassers tegenwoordig zijn dit er nog maar een zestal.

   De leden van de vereniging hadden en hebben veel vertrouwen in het bestuur en met name in de voorzitter. De huidige samenstelling (2016) van het bestuur is: Jappie Visser (voorzitter), Klaas Visser (penningmeester), Sijbe Wop Houtsma (secretaris), Daan de Vries (wedstrijdleider) en Andries de Haan (2de wedstrijdleider).

   De vereniging is nog steeds een bloeiende vereniging met 34 actieve leden. Ook hebben we een aantal sponsoren om zo een beetje uit de kosten te komen.

   Voor inlichtingen omtrent lid worden van onze vereniging kunt u contact opnemen met de secretaris Sijbe Wop Houtsma telefoon: 0518481858 of een mailtje sturen, swnhoutsma@ziggo.nl

   Lees verder

   Kloostertuin

   Contactpersoon: Hermien Moning
   Terp 10, 8854 AD Oosterbierum
   Locatie van de Kloostertuin: Sint Jorisstrjitte
   Telefoonnummer : 0518-482 032
   Website : http://www.kloostertuinoosterbierum.nl

    Lees verder

    Oranjevereniging

    Oosterbierum/Kloosterlidlum
    Opgericht in 1918
    p/a Bart Broos
    Telefoonnummer : 0518-482 121
    E-mailadres : ovoosterbierum@hotmail.nl

     Lees verder

     PCOB de Bjirmen e.o.

     p/a F. v.d. Zee
     Konkelswei 1
     8854 AS Oosterbierum

      Lees verder

      Samen uit eten in eigen dorp

      55+ en meer
      p/a F. v.d. Zee
      Konkelswei 1
      8854 AS Oosterbierum

       Lees verder

       Toneelvereniging Ferdivedaasje

       p/a mw. T. Zuidema
       Haerdawei 5
       8854 AA Oosterbierum
       Telefoonnummer : 0518-482 828
       E-mailadres : tji293@planet.nl

        Lees verder

        Uitvaartvereniging

        "De Laatste Eer"
        p/a Jetske Nouta
        Muntsewei 16
        8853 XN Kloosterlidlum
        E-mailadres : de.leste.eare@gmail.com


        In verband met de maatregelen rondom het Coronavirus ziet het bestuur zich genoodzaakt de Algemene Ledenvergadering tot nader orde te annuleren.
        Deze vergadering stond gepland op 30 maart aanstaande in It Mienskar te Oosterbierum.

        Wij hopen op uw begrip.
        Het bestuur van Uitvaartvereniging De Laatste Eer Oosterbierum & Klooster-Lidlum


        UITVAARTVERENIGING "DE LAATSTE EER"
        OOSTERBIERUM & KLOOSTER-LIDLUM

        We staan er natuurlijk liever niet bij stil, maar één ding is zeker: voor iedereen komt er een moment van overlijden van een naaste en uiteindelijk ook van jezelf. Het is dan heel fijn als de zorg voor het regelen van een uitvaart (deels) uit handen wordt genomen door mensen met ervaring in de branche. We vinden het belangrijk dat de uitvaart zoveel als mogelijk naar de wensen van de overledene en/of nabestaanden wordt verzorgd.

        “De Laatste Eer Oosterbierum & Klooster-Lidlum" is een uitvaartvereniging die al sinds 1900 bestaat. Niet winstbejag en haast, maar traditie en waardigheid staan bij onze vereniging hoog in het vaandel. Daarbij houden wij zoveel mogelijk rekening met de wensen van de overledene en de nabestaanden.

        Wat maakt het lidmaatschap van een plaatselijke uitvaartvereniging anders dan die van een commerciële uitvaartinstelling? Wij hebben de kenmerken voor je op een rij gezet:

        ► Dichtbij

        ► Respect

        ► Geen winstoogmerk

        ► Lage contributie

        Op deze site vinden jullie hieronder enkele bijlagen. In de informatiegids over De Laatste Eer lees je bijvoorbeeld wat het lidmaatschap kost, hoe je lid kunt worden en wat de vereniging allemaal verzorgt bij een overlijden. Ook lees je in de informatiegids hoe en bij wie je het lidmaatschap van onze vereniging kunt opzeggen. Tot slot staat in deze gids een wensenlijst die gebruikt kan worden voor het vastleggen van de wensen voor je uitvaart.

        Lidmaatschap van onze vereniging betekent, naast de ontvangst van ledenkorting, dienstverlening in natura. Voor onze leden geldt dat de uitvaart in principe door onze vereniging verzorgd moet worden. Hierop bestaan uitzonderingen, bijvoorbeeld als een lid buiten de provincie Friesland woont en daar begraven/gecremeerd wil worden. Maar dit moet wel altijd in overleg met onze uitvaartverzorger.
        Neem daarom bij overlijden van een naaste die lid is van onze vereniging altijd meteen contact op met de bode Jappie Visser, bereikbaar via telefoonnummer 0518-481 601 of mobielnummer 06-5474 0633.

        Onze vereniging is aangesloten bij de Friese Federatie voor uitvaartverenigingen. De Federatie van Uitvaartverenigingen in Friesland is het overkoepelend orgaan van de bij haar aangesloten Friese uitvaartverenigingen. De Federatie is op haar beurt weer aangesloten bij Nardus (de landelijke belangenorganisatie voor uitvaartverenigingen).
        De linkjes naar de Federatie en Nardus staan hieronder.

        Een bezoek aan de site van de Federatie bevelen wij van harte aan! Het is een prachtige site met informatie over alles wat te maken heeft met de uitvaart. Niet alleen praktische informatie zoals de kosten van een gemiddelde uitvaart, maar ook allerhande informatie over rouwverwerking is op deze site te vinden.

        www.uitvaartfederatie.nl
        www.nardus.eu

        Handig om te weten: op de website van de belastingdienst (www.belastingdienst.nl) staat praktische informatie voor nabestaanden over wat de doen na een overlijden van een dierbare. Als je bij zoeken: 'overlijden' intoetst kom je bij de betreffende informatie uit.

        Bekijk voor meer informatie de bestanden hieronder:

        Algemene Informatie

        Jaarverslagen
        Notulen Overige artikelen

         Lees verder