Dorpsbelang

Oosterbierum/Kloosterlidlum
p/a Renske Mons-Spithoff
Eilânswei 7
8854 AW Oosterbierum
E-mailadres : dorpsbelang@oosterbierum.info


Het bestuur van dorpsbelang bestaat vanaf 13 april 2017 uit de volgende bestuursleden: Paul de Cock (voorzitter), Tjitske Zuidema (penningmeester), Renske Mons (secretaris) Adelheid Wolbers, Sara Mulder, Hendrik Steenstra, Rintje Visser, Romke Veenstra, Rixt de Jong, Sybrand Wijngaarden.

Op de foto een deel van het bestuur: Romke, Sara, Hendrik, Paul, Tjitske en Renske.

Lees verder

Dorpskrant St. Joris

E-mailadres : sintjoris@oosterbierum.info

  Lees verder

  Fryske Flinter

  Website : http://fryskeflinter.nl

   Lees verder

   Kaart- en Biljartvereniging "De Klos"

   secretaris: S.W. Houtsma
   Skoalstrjitte
   Telefoonnummer : 0518-481 858
   E-mailadres : swnhoutsma@ziggo.nl
   Website : https://de-klos.jouwweb.nl/


   Kaart- en biljart vereniging van Oosterbierum draagt de naam, “de Klos” en is opgericht op 28 september 1981 in het net nieuw gebouwde dorpshuis “ It Mienskar ” door de oprichtingscommissie bestaande uit: Jappie Visser, Piet Wiersma, Maarten Bleeker, Harm de Vries, Sjoerd Visser en Leendert Wijngaarden. De daarop volgende dinsdagavond ging de club van start met 35 leden.

   Op de eerste ledenvergadering, welke gehouden werd op 20 april 1982, werd het bestuur gekozen. Dit bestond uit Jappie Visser (voorzitter), Sjoerd Visser (penningmeester), Teije Osinga (secretaris), Marten Bleeker (wedstrijdleider) en Harm de Vries (kaartcompetitie).

   Het schutjassen is de laatste jaren achteruit gegaan. Waren er bij de oprichting ongeveer 20 schutjassers tegenwoordig zijn dit er nog maar een zestal.

   De leden van de vereniging hadden en hebben veel vertrouwen in het bestuur en met name in de voorzitter. De huidige samenstelling (2016) van het bestuur is: Jappie Visser (voorzitter), Klaas Visser (penningmeester), Sijbe Wop Houtsma (secretaris), Daan de Vries (wedstrijdleider) en Andries de Haan (2de wedstrijdleider).

   De vereniging is nog steeds een bloeiende vereniging met 34 actieve leden. Ook hebben we een aantal sponsoren om zo een beetje uit de kosten te komen.

   Voor inlichtingen omtrent lid worden van onze vereniging kunt u contact opnemen met de secretaris Sijbe Wop Houtsma telefoon: 0518481858 of een mailtje sturen, swnhoutsma@ziggo.nl

   Lees verder

   Kloostertuin

   Contactpersoon: Hermien Moning
   Terp 10, 8854 AD Oosterbierum
   Locatie van de Kloostertuin: Sint Jorisstrjitte
   Telefoonnummer : 0518-482 032
   Website : http://www.kloostertuinoosterbierum.nl

    Lees verder

    Oranjevereniging

    Oosterbierum/Kloosterlidlum
    Opgericht in 1918
    p/a Bart Broos
    Telefoonnummer : 0518-482 121
    E-mailadres : ovoosterbierum@hotmail.nl

     Lees verder

     PCOB de Bjirmen e.o.

     p/a F. v.d. Zee
     Konkelswei 1
     8854 AS Oosterbierum

      Lees verder

      Samen uit eten in eigen dorp

      55+ en meer
      p/a F. v.d. Zee
      Konkelswei 1
      8854 AS Oosterbierum

       Lees verder

       Toneelvereniging Ferdivedaasje

       p/a mw. T. Zuidema
       Haerdawei 5
       8854 AA Oosterbierum
       Telefoonnummer : 0518-482 828
       E-mailadres : t.zuidema@ziggo.nl

        Lees verder

        Uitvaartvereniging

        "De Laatste Eer"
        p/a Jetske Nouta
        Muntsewei 16
        8853 XN Kloosterlidlum
        E-mailadres : de.leste.eare@gmail.com
        Website : https://www.uitvaartfederatie.nl/vereniging/oosterbierum-kloosterlidlum/

         Lees verder