9 mei 2021, Aanmelden NL Doet

Heb je je al aangemeld voor NL Doet? Want ook in 2021 worden er vrijwilligers gezocht om helpen bij een  aantal projecten zoals:

'zon en wind de baas op de Kloostertuin' en
'opknappen visvlonder en bankjes schelpenpaden'.

Je kunt je nog aanmelden via deze link.

  Lees verder

  5 mei 2021, Kerkdiensten Sint Joris Tsjerke

  In de Sint Joris Tsjerke (en in de Andreaskerk Wijnaldum) worden weer voorzichtig kerkdiensten gehouden. Dit met inachtneming van de coronarichtlijnen van overheid (RIVM.NL) en kerk (PKN.NL), dat wil zeggen:

  • maximaal 30 kerkgangers
  • aanmelding vooraf is verplicht: ha.zwart@planet.nl
  • gezondheidscheck en presentielijst bij de ingang van de kerk
  • u wordt door een kerkenraadslid naar een zitplaats gebracht
  • steeds 1,5 meter afstand bewaren, ook bij het verlaten van de kerk
  • mondkapje dragen als u zich door de kerk beweegt, zittend mag het mondkapje af
  • geen samenzang, er zijn voorzangers

   

  Lees de digitale versie van de Underweis hier.

   Lees verder

   4 mei 2021, Dodenherdenking

   De dodenherdenking werd in Oosterbierum sober gehouden.

   In kleincomité (afgevaardigden van de Oranjevereniging en van CBS De Flambou) vertrok het groepje mensen vanaf It Mienskar naar de Sint Joris Tsjerke.

   Gijsbert legde namens de Oranjevereniging en ons dorp een mooi bloemstuk bij het monument neer. Hierna lazen twee kinderen (Ilse en Fokke) een gedicht voor. 

   We gaan ervan uit dat in de loop van vandaag nog meer bloemen bij het monument worden neergelegd en hopen dat we volgend jaar weer gezamenlijk kunnen herdenken. 

   Door de harde wind was de live-verslaggeving op Faceboek niet erg duidelijk. De tekst van de gedichten zal zo spoedig mogelijk toe worden gevoegd aan dit verslag.

    Lees verder

    26 april 2021, Bingo

    Op dit moment wordt er onder een groot aantal Oosterbierumers online een ware slag geleverd: De Koningsnacht Online Bingo!!

    Het schijnt er verhit aan toe te gaan want de prijzen zijn groot.

    De opbrengst gaat naar dorpshuis It Mienskar.

     

     Lees verder

     17 april 2021, Sint Joris, voorjaar 2021

     Hierbij de digitale versie van de Sint Joris.

      Lees verder

      28 maart 2021, Voedselbank Helpende hand

      De Flambou en Sint Joris Tsjerke hand in hand voor de Helpende Hand.

      In de week voor Pasen (29 maart - 1 april) is er een actie ten behoeve van voedselbank Helpende Hand.

       

      Open het PDF bestand voor meer informatie.

       Lees verder

       28 maart 2021, Stop overlast door vandalisme

       Beste dorpsgenoten,

       Al langere tijd gaat ons dorp gebukt onder overlast door vandalisme. Het gaat daarbij om kleinere, maar vaker ook om grote vernielingen.
       Jonge bomen worden afgebroken, ruiten ingegooid, hekken en vensterbanken gesloopt.
       Dat moet stoppen!
       Wat mensen in ons dorp met veel liefde en inzet opbouwen, mag door anderen niet worden gesloopt.

       Dorpsbelang én de politie vragen u daarom:

       - altijd aangifte te doen van iedere vorm van vandalisme en
       - te melden wanneer u getuige bent van die vernielingen en/of weet wie de daders zijn. Melden kan ook anoniem.

       Het telefoonnummer van de politie is 0900-8844.
       U kunt ook mailen naar dorpsbelang@oosterbierum.nl

       Samen maken een eind aan de vernielingen en maken we Oosterbierum Klooster-Lidlum een prettig dorp om in de wonen.

       Bestuur Dorpsbelang Oosterbierum Klooster-Lidlum

        Lees verder

        27 maart 2021, Noch efkes trochbite

        Vandaag ben ik op pad geweest met Tjitske en Gerbrig om, namens De Sint Joris Tsjerke en Dorpsbelang, de Koekefretters van Oosterbierum en Klooster-Lidlum een hart onder de riem te steken. 

        In het papieren tasje zaten: de nieuwste editie van dorpsblad Sint Joris, een aantal kaarten èn een reepkoek (omdat we nog even moeten doorbijten). Als ze niet thuis waren dan werd het tasje aan de deur gehangen. Maar de meeste bewoners wèl thuis, wat al gauw tot een klein deurgesprekje leidde. 

        De attentie werd bijzonder gewaardeerd!

        Dit initiatief werd mede mogelijk gemaakt door een bijdrage vanuit het Fryske Flinter Fonds.

         Lees verder

         25 maart 2021, Oeverwand zwaluwen

         Eén keer per jaar moet de zwaluwwand aan de Konkelswei klaar worden gemaakt voor een nieuw broedseizoen.

         Dit ging op een geweldige manier: Albert Jukema kroop achter het stuur van de kraan zodat Joop Jukema en Ortwin Dijkstra samen in de bak de gaten opnieuw konden vullen. 

         De zwaluwen hebben graag een open aanvliegroute dus ook het riet dat voor de gaten groeit en waar de zwaluwen last van hadden is weggehaald. Jan Jukema ging, gekleed in een waadpak, het koude water in om met een hark het riet dat in het midden groeit eruit te halen.

         Dikke pluim voor de heren.

          Lees verder

          23 maart 2021, verkiezingen 17 maart

          Graag willen wij als medewerkers van stembureau Oosterbierum, dit heugelijke feit met jullie delen. Als team Oosterbierum konden wij rond 20.30 de 300ste stemmer verwelkomen.

          Namens stembureau team,

          Auke Roorda

           Lees verder

           10 maart 2021, De patatfabriek in Oosterbierum

           Onlangs is er een boekwerkje verschenen met als titel ‘De patatfabriek te Oosterbierum’. De ondertitel ervan luidt: ‘In historisch perspectief’. Met dat laatste wordt de bedoeling van de schrijver weergegeven. Die auteur is Teije T. Osinga, nu woonachtig in Franeker, maar met een verleden als onderwijzer in Oosterbierum. Met het geschrift wilde hij niet louter de opkomst en werkwijze van dit bedrijf beschrijven, maar ook haar oorsprong. Vandaar de historische opzet.


           De schrijver vangt zijn geschrift dan ook aan met gebeurtenissen zo rond 1900. Kort daarna had Oosterbierumer Dirk Sijds de Vries zijn jonge jaren als visser op een logger erop zitten en vestigde hij zich met zijn even oude bruid Tietje Kramer in het dorp om daar aanvankelijk als beurtschipper de kost te verdienen. Al spoedig begon hij daarnaast een handel in aardappelen. Dat was niet nieuw in de voormalige gemeente Barradeel. Aardappelhandelaars waren er meer en zo ook commissionairs. De aardappelhandel van Dirk de Vries werd tot een bloeiende zaak. Zo zelfs dat hij de beurtvaart eraan gaf.


           In de jaren zestig van de twintigste eeuw begon in de aardappelhandel een beetje de klad te komen. Voorheen werd er altijd geleverd aan bijvoorbeeld groenteboeren, maar die raakten steeds meer uit beeld door de opkomst van kleinere en grotere supermarkten. Bovendien ontdekten de Nederlandse huisvrouwen de Indische leuken en kenden nieuwbouwwoningen bijna geen kelder meer voor opslag. Daarom was het ene geluk dat sinds de Tweede Wereldoorlog vanuit België een nieuw aardappelproduct aan een opmars begon in ons land, de patat.


           Restaurants, lunchrooms, cafetaria’s, die hun klanten het nieuwe product wilden voorschotelen, gebruikten hiervoor de wat grovere aardappels. De bereiding van patat is evenwel een bewerkelijke klus, die meerdere handelingen vergt. Daarom kwam al snel de vraag op naar centralisatie van dit proces. Zo’n vraag kwam begin jaren zestig ook terecht bij een kleinzoon van Dirk de Vries, zijn naamgenoot en zoon van Karel. Na een leerproces bij de Franeker Algera, die op verschillende plekken in de stad verkooppunten van onder meer patat had, begon deze Dirk in 1963 aan de productie van voorgebakken patat. Hij werd daarbij ondersteund door familieleden en enkele jongeren.


           Na een aanloopperiode van enkele jaren ‘trial en error’ begon de patatproductie steeds beter te lopen. Zo zelfs dat dit de aardappelhandel overvleugelde. Besloten werd die handel van de hand te doen en zich voortaan met de productie van voorgebakken patat bezig te houden. Onder de noemer ‘Vriezo’, een samenvoeging van ‘De Vries en zonen’, werd niet alleen het product verkocht, maar in 1967 aan de Lidlumerwei ook een ‘bakinrichting’, ofwel een fabriek gesticht. Die werd al na een half jaar door brand getroffen, maar Dirk en zijn medewerkers lieten zich daardoor niet ontmoedigen. De fabriek werd herbouwd en ondanks de soms economisch slechte tijden heeft ze meerdere stormen kunnen doorstaan. Dat was mede dankzij pluimveeslachterij Storteboom te Korhorn uit Groningen. Bijna twintig jaar zou dit bedrijf Vriezo niet alleen financieel steunen, maar zich ook richten op vernieuwing. Dit uiteraard met het oog op de opvoering van de productie.


           Nadat Storteboom zich in 1995 uit Vriezo terugtrok nam de toenmalige leiding, Fred Sterk en Sies de Vries, de scepter over. De Oosterbierumer patatfabriek bleek echter te klein om zelfstandig voort te gaan. Anno 2000 werd de fabriek dan ook tot onderdeel van het Amerikaans/Nederlandse concern LambWeston/Meijer.


           Het boekwerkje ‘De patatfabriek te Oosterbierum’ is in eigen beheer uitgegeven. Bent u geïnteresseerd en een bestelling willen plaatsen, dan kunt u contact opnemen met: sijdsdevries@home.nl (0517-390730), d.vries46@chello.nl (0517-232323) of t.t.osinga@ziggo.nl (0517-853000).

            Lees verder

            10 maart 2021, Marjoleins rijdende bloemenbus

            Geen tijd om naar de bloemist te gaan of zoek je de drukte nu liever niet op? Marjolein Kootwijk uit Tzummarum heeft daar iets op gevonden. Sinds maart 2020 rijdt zij met haar blauwe bloemenbus langs verschillende dorpen in de gemeente Waadhoeke.

            Als een soort melkboer die vroeger door de dorpen reed, maar dan met bloemen. “Met een volle bus rijd ik iedere week een andere route. Mensen kunnen zelf een boeket samenstellen en het is ook mogelijk om van tevoren een bos te bestellen of een abonnement af te sluiten”, vertelt Marjolein.

            Sinds 2015 vrolijkt Marjolein huizen op met haar bloemen, maar een grote VW bus vol met bloemen was haar grote droom. Samen met haar vriend kocht ze haar droombus, knapte deze samen op en in maart van dit jaar kon ze ermee van start. Middenin de eerste lockdown periode. “Dat was wel spannend, maar mensen werken nu veel thuis en willen daar wat gezelligs van maken. Bovendien zijn er in de dorpen waar ik kom geen bloemenwinkels meer. Dus dit kwam heel mooi samen zo.”

            Ook voor speciale gelegenheden, zoals bruiloften en uitvaarten, en het aankleden van bedrijven verzorgt Marjolein graag boeketten en bloemwerk, daarnaast organiseert ze graag workshops. “Die gaan ook dit jaar gewoon door, maar dan online. Ik ben op dit moment bezig om een leuke paas workshop te bedenken. Ik maak voor de klanten leuke knutseltassen met een beschrijving erin zodat de klanten heerlijk thuis aan hun eigen keukentafel een Paasstuk leren maken en ik geef via een live verbinding alle tips en trucs die ervoor nodig zijn. Echt bij elkaar zijn is natuurlijk gezelliger, maar dat zit er voorlopig nog niet in helaas.

            Marjoleins bloemenbus rijdt twee keer per week. Ze stopt onder andere in Oosterbierum, Sexbierum en Oudebildtzijl en daarnaast staat de bus iedere donderdagochtend op een vaste plek in Dronrijp en op zaterdagochtend in Tzummarum.

            Bloemen bestellen bij Marjolein kan via tel. 06-83665557 of e-mail info@marjoleinsbloemen.nl

             

             

             

             Lees verder

             9 maart 2021, Vervolg Arbeidsmigranten

             De onderstaande berichten zijn verschenen in de media naar aanleiding van de brief die in februari deur aan deur is verspreid.

             Omrop Fryslan, vanaf punt 7.20

             Leeuwarder Courant digitaal

             Leeuwarder Courant 26 feb 2021 pfd

              Lees verder

              24 februari 2021, Kamersgewijze verhuur

              Bijgaande brief van Dorpsbelang wordt vandaag bij alle huizen gebracht.

              Het gaat over de vergunningverlening voor kamergewijze verhuur van woningen aan arbeidsmigranten.

              Dorpsbelang maakt zich hier opnieuw grote zorgen over. De brief spreekt voor zich.

              Lees verder

              23 februari 2021, Sint Joris

              De voorjaarseditie van de Sint Joris komt er weer aan. We hopen dat deze bij het aanbreken van de lente bij jullie in de bus ligt.

              Maar de Sint Joris maken we samen, dus hierbij een oproep aan iedereen om jullie bijdrage en/of foto's in te sturen. We ontvangen dit graag uiterlijk maandag 8 maart via sintjoris@oosterbierum.info.

              Alvast hartelijk dank!

              Met vriendelijke groet,
              de redactie Sint Joris

               

               Lees verder

               13 februari 2021, Schaatsen Konkelswei

               IJsmeester Yannick had de ijsbaan op tijd klaar, de jeugd van Oosterbierum stroomde massaal toe om gebruik te maken van de ijsbaan aan de Konkelswei.

               Een paar dagen sneeuw- en ijspret, wat hebben we met z'n allen genoten!

                

               Er kunnen nog winterfoto's in worden gestuurd natuurlijk.

                Lees verder

                11 februari 2021, Winterfoto's Henk-Jan Broersma

                We hebben een paar mooie winterfoto's van Henk-Jan Broersma (Eilanswei 16) binnen gekregen.

                De foto's zijn gemaakt bij de Hoarnestreek, richting de zeedijk. Meer van zijn foto's zijn te zien op: https://www.instagram.com/pureframed/ 

                 

                Hebben jullie ook mooie (winter)foto's? Mail ze dan naar info@oosterbierum.info.

                 Lees verder

                 11 februari 2021, Oosterbierum in de sneeuw

                 Wat ziet de wereld er mooi uit met zo'n wit laagje!!

                  Lees verder

                  7 februari 2021, Der is de snie al!

                  De jongerein geniet fan snie en stiekum bin der ek noch wol aldere jongeren by.

                   Lees verder

                   6 februari 2021, Der komt snie oan!

                   Als de weersvoorspellingen uitkomen dan is er winter en ook sneeuw opkomst.

                   Nu leek het ons een leuk idee als de sneeuw ons landschap verfraaid, om dan een paar leuke foto's te maken en die dan te sturen naar  info@oosterbierum.info 

                   Dan maken wij een compilatie van deze foto's en plaatsen die op deze website. 

                   Heel veel succes toegewenst!

                    Lees verder

                    26 januari 2021, IKC De Flambou

                    In de laatste week van januari worden Nationale Voorleesdagen gehouden. Dit jaar is dat tot en met 30 januari. 

                    Burgemeester Waanders van onze gemeente zou komen voorlezen op IKC De Flambou. Dat gaat door de lockdown helaas niet door. Wel worden de digitale mogelijkheden benut.

                    Wanneer de scholen weer opengaan zal de burgemeester alsnog voorlezen op De Flambou.

                     Lees verder

                     26 januari 2021, Hartslag Nu

                     Het kabinet stelt een avondklok in. Dit betekent dat je tussen 21:00 uur ’s avonds en 04.30 uur ‘s ochtends zonder geldige reden niet meer over straat mag. Het verlenen van dringende medische hulp vormt hierop een uitzondering. Reanimatiehulp is dus een geldige reden om over straat te mogen. HartslagNu blijft daarom ook tijdens de avondklok burgerhulpverleners alarmeren bij een hartstilstand in de buurt.

                     Hoe zit dat met een verklaring?

                     Het kabinet stelt voor dat je een getekende verklaring op zak moet hebben als je tijdens de avondklok toch naar buiten gaat. Wanneer jij als burgerhulpverlener reageert op een reanimatieoproep doe je dat namens HartslagNu. Jij bent bij HartslagNu geregistreerd en je kunt dat ook aantonen via de HartslagNu-app of MijnHartslagnu.nl. Tezamen met de reanimatieoproep is dat jouw verklaring. Loop je hier in de praktijk tegen problemen op, meld het dan bij HartslagNu.

                     Wil je een officiële verklaring, dan kun je die downloaden op rijksoverheid.nl.

                      Lees verder

                      15 januari 2021, Sint Joris

                      In deze link opent u de digitale versie van dorpsblad Sint Joris.

                       Lees verder

                       27 december 2020, Kerstbomen

                       Onderstaande bericht ontvingen we van Gemeente Waadhoeke: 

                       Helaas zit Nederland in een harde lockdown. Het bijeenkomen van groepen in de openbare ruimte is daar zoals u weet een onderdeel van.

                       Wij kunnen als gemeente dergelijke evenementen dus niet (mede) organiseren.

                       Om die reden hebben wij in overleg met het crisisteam moeten besluiten dat het ophalen van de kerstbomen niet kan plaatsvinden.

                       Dit houdt in dat alle inwoners van de gemeente Waadhoeke zelf zorg moeten dragen voor het afvoeren van de kersbomen.

                       Dat kan door de kerstbomen in stukken te knippen/ zagen en in de groencontainer te deponeren of tijdens de reguliere route van het snoeiafval de kerstbomen aan te bieden.

                       Dit moet door de inwoner zelf worden aangemeld bij Omrin. Dit kan via de website van Omrin of via de Omrin App.

                        Lees verder

                        20 december 2020, De Klos

                        Onderstaande bericht ontvingen we van het bestuur van de kaart- en biljartvereniging 'De Klos'.

                        Aan de leden van kaart- en biljartvereniging “de Klos”,

                        In dit bizarre corona jaar is er heel veel wat geen doorgang kan vinden, zo ook onze biljartavonden zoals wij jullie al eerder hebben bericht. Wij hebben daarom als bestuur ook besloten dit jaar (mocht het wel weer iets ruimer worden) onze biljart en kaart activiteiten voor dit seizoen helemaal te schrappen! Voor diegene die de contributie al hebben betaald, die hoeven dus volgend jaar niet meer te betalen.

                        Desondanks dit vervelende corona jaar wensen wij jullie allen gezondheid, en pas goed op jullie zelf, hele fijne kerstdagen en een hopelijk goed begin van het nieuwe jaar!

                        De hartelijke groeten namens het bestuur,

                        Sijbe Wop Houtsma

                         Lees verder

                         20 december 2020, De Flambou

                         Aandacht voor elkaar

                         In deze adventstijd willen we als IKC De Flambou een klein beetje licht doorgeven aan alle bewoners van Oosterbierum in deze bijzondere coronatijd. We hebben de verbinding met het dorp gemaakt door iedereen een door de kinderen gemaakte kerstkaart te bezorgen.

                         Dit is gebeurd huis aan huis in het hele dorp door de kinderen èn de ouders, namens de kinderen en het team van de Flambou.

                         Wonen Noordwest Friesland heeft ons project gesteund met een bijdrage van Losse fearren. Losse fearren is er voor initiatieven om je dorp leuker, mooier of leefbaarder te maken..

                          Lees verder

                          9 december 2020, Gezocht: stembureauleden Tweede Kamerverkiezingen!

                          Op 17 maart 2021 zijn de Tweede Kamerverkiezingen. Door de coronamaatregelen zijn meer mensen op het stembureau nodig om de verkiezingen in goede banen te leiden. Iedereen van 18 jaar of ouder kan zich aanmelden als lid van het stembureau. Voor het werken op het stembureau ontvang je een vergoeding van de gemeente.

                          Wat doet een stembureaulid?
                          Als lid van het stembureau kun je verschillende taken uitvoeren. Wij zijn op zoek naar voorzitters en stembureauleden. Je kunt zelf aangeven waar je voorkeur naar uit gaat. Vooraf krijg je een gratis (digitale) training van de gemeente.

                          Voorzitter
                          Jij hebt de leiding over de stemlocatie, zorgt ervoor dat alle benodigdheden er zijn en ziet erop toe dat alles goed verloopt. Je zit samen met een stembureaulid aan tafel en controleert de identiteitsdocumenten en stempassen. Ook ben jij degene die na het tellen de uitslag doorgeeft via de stembureau app.

                          Stembureaulid bij ingang
                          Je beoordeelt of er voldoende ruimte in het stemlokaal is om een nieuwe kiezer binnen te laten. Is dit niet het geval, dan vraag je aan de kiezer om even buiten te wachten;
                          Je wijst op de regels van 1,5 meter afstand bewaren en het desinfecteren van de handen.

                          Stembureaulid aan tafel
                          Je controleert de identiteit van de kiezer aan de hand van een identiteitsdocument;
                          Je neemt de stempas in ontvangst en controleert de echtheid;
                          Je controleert of het stempasnummer voorkomt in het register van ongeldige stempassen;
                          Je deelt een stembiljet en een rood potlood uit.

                          Stembureaulid bij stembus
                          Je ziet erop toe dat de kiezer het stembiljet in de bus doet;
                          Je zorgt dat iedereen 1,5 meter afstand bewaart;
                          Je geeft hulp aan kiezers die daarom vragen.

                          De stembureauleden kunnen tussendoor van plek wisselen. We werken met 2 groepen. Je wordt ingedeeld in de ochtend van 7.00 tot 14.00 uur of in de middag van 14.00 tot 21.00 uur. In beide gevallen tel je vanaf 21.00 uur de uitgebrachte stemmen.

                          Vergoeding
                          Als stembureaulid ontvang je een vergoeding van € 130,-. Een voorzitter ontvangt een vergoeding van € 157,50. Deze vergoeding is niet belastingvrij, maar wordt meegerekend bij de inkomstenbelasting.

                          Aanmelden als stembureaulid
                          Ben je 18 jaar of ouder en wil je bij de verkiezingen je steentje bijdragen? Meld je dan aan via deze link: https://waadhoeke.mijnverkiezing.nl/mijnverkiezing...

                          Vragen?
                          Heb je nog vragen over de verkiezingen of hoe het werken op een stembureau in zijn werk gaat? Stuur een e-mail naar verkiezing@waadhoeke.nl of bel met Bureau Verkiezingen via 0517-380380.

                           Lees verder

                           9 december 2020, Buitenspelen 2.0, op zoek naar QR Codes

                           Het beweegteam van Waadhoeke komt met een nieuw initiatief om basisschoolkinderen te motiveren om buiten te spelen. In elk dorp en in Franeker zijn stickers geplakt met QR codes. Door deze op te sporen en te scannen kunnen kinderen een code oplossen. Wethouder Caroline de Pee trapte maandag het initiatief af en ging met de kinderen van basisschool De Toermalijn in Franeker op zoek naar de QR codes.

                           Op school krijgen kinderen hun eigen kleurencodekaart waar ze acht cijfers op moeten verzamelen. Het eerste cijfer krijgen ze cadeau. Dan kan de zoektocht naar de stickers met QR codes beginnen. Wanneer een code wordt gescand met de telefoon komt er een filmpje tevoorschijn met een cijfer voor op de kaart. Dan volgt er uitleg over de volgende QR code én een beweegopdracht.
                           Elk cijfer is gekoppeld aan een kleur. Met de kleurencombinatie op de kaart is de code te kraken. Door de code op te sturen maken de kinderen kans op een ‘golden ticket’ voor het Waadje sportfeest, of een leuke gadget voor de hele klas.

                           Beweegplekken
                           De stickers met QR code zijn op makkelijk bereikbare plaatsen geplakt. Op bijna alle plekken is sporten en bewegen goed mogelijk. Zo kunnen de beweegopdrachten via de codes ter plaatse uitgevoerd worden.

                           Inwoners in beweging
                           Het beweegteam wil sporten en bewegen mogelijk maken voor alle inwoners van gemeente Waadhoeke. De buurtsportcoaches van het beweegteam verzorgen het bewegingsonderwijs op basisscholen, ondersteunen sportverenigingen en creëren nieuw laagdrempelig beweegaanbod in de dorpen en wijken. Mocht het project met QR codes een succes zijn, dan wordt deze waarschijnlijk ook ingezet voor andere doelgroepen zoals volwassenen en senioren.

                           ------------------------------------------------------------------------------------
                           Noot voor de redactie:
                           Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met Lammert Harkema van het beweegteam via lammert@sportfryslan.nl of 06-13169152.

                            Lees verder

                            8 december 2020, Opbrengst collecte

                            De collecte voor voor vluchteling kinderen op Lesbos heeft ruim 1.000 euro opgebracht. Wanneer u de collecte gemist hebt kan er een bijdrage overgemaakt worden naar NL02RABO0325513007 t.n.v. diaconie Sint Joris Tsjerke Oosterbierum.

                            Dank aan allen die hebben meegeholpen aan de actie, zowel de gevers als de collectanten.

                             Lees verder

                             1 december 2020, Bloembollen planten 28 november

                             Een stevige klus, minimaal 15.000 bollen, maar de vereende krachten deden hun werk met verve. Na een uur gaven de kinderen aan dat ze bijna bevroren waren. Gelukkig waren toen de meeste bollen (blauwe anemoontjes, lenteklokjes, narcissen, krokussen, blauwe druifjes, bostulpen, sneeuwroem, sneeuwklokjes en sterhyacinten) in de grond.

                             Oosterbierum en Klooster-Lidlum gaan een kleurrijk voorjaar tegemoet met dank aan het Waddenfonds, gemeente Waadhoeke en Lamb Weston. Ook deze actie "bloembollen planten" is onderdeel van project Natuerlik Ferskaat en biodiversiteit.
                             Natuerlik Ferskaat loopt door tot voorjaar 2022 dus we kunnen nog wat acties verwachten.

                             Bij de foto’s: Bij de invalswegen en op diverse plaatsen in Oosterbierum worden door jong en oud bloembollen gepland.

                              Lees verder

                              1 december 2020, Energiecoach

                              Van de gemeente Waadhoeke ontvingen we informatie over het inzetten van een energiecoach.
                              Benieuwd wat dat inhoudt? Open de link naar het bestand.
                               Lees verder

                               29 november 2020, Digitale bijeenkomst Waadhoeke

                               Bericht van gemeente Waadhoeke:
                               Op woensdagavond 2 december organiseert gemeente Waadhoeke een digitale bijeenkomst over het nieuwe mobiliteitsbeleid.

                               Recent hebben wij als gemeente een vragenlijst uitgezet bij inwoners. We hebben hiermee opgehaald wat inwoners vinden van bijvoorbeeld de verkeerssituatie in onze gemeente. We hebben op deze manier veel input opgehaald voor het nieuwe mobiliteitsbeleid van de gemeente (het beleid dat gaat over verkeer en vervoer).

                               Open voor meer informatie de onderstaande link:
                               link naar nieuwsbericht.
                                Lees verder

                                23 november 2020, Vrijwilligers gezocht Natuurproject

                                Zaterdag 28 november gaan de jeugdclubs, Sint Joris Tsjerke, Dorpsbelang en Kloostertuin Oosterbierum van 9.00 tot 12.00 uur bloembollen planten bij de kerk en het kerkhof. Tussendoor is er tijd voor een kop koffie, thee of chocomelk.

                                Iedereen die mee wil helpen is welkom, maar gezien de Corona-maatregelen is het wel belangrijk om je aan te melden via de mail: dorpsbelang@oosterbierum.info of via club@oosterbierum.info.

                                Wanneer zich veel vrijwilligers aanmelden dan wordt diezelfde zaterdag begonnen aan een tweede project in het dorp. Neem je eigen schepje mee!!
                                 Lees verder

                                 22 november 2020, Dorpsblad Sint Joris

                                 Hierbij een bericht van de redactie van dorpsblad Sint Joris:

                                 Beste dorpsgenoten

                                 De volgende editie van de Sint Joris zal eind december uitkomen.
                                 We willen iedereen daarom in de gelegenheid stellen om zijn/haar buren, vrienden, dorpsgenoten of wie dan ook een kerstgroet te brengen via de Sint Joris.

                                 Dus wil jij/u iemand fijne kerstdagen/ een hart onder de riem steken of een mooi 2021 toe wensen, dan kunt u dat mailen naar sintjoris@oosterbierum.info en dan zorgen wij ervoor dat het in ons dorpskrantje komt.

                                 Maar ook andere verhalen zijn altijd welkom, de Sint Joris maken we met zijn allen.

                                 Graag horen we ook verhalen van nieuwe inwoners van Oosterbierum. Dus lijkt het u leuk om geïnterviewd te worden of wilt u zelf wat met ons delen, schroom niet en mail ons!

                                 De input van deze editie moet uiterlijk 7 december binnen zijn.

                                 Redactie Sint Joris
                                  Lees verder

                                  11 november 2020, Mantelzorgwaardering

                                  Gemeente Waadhoeke wil graag alle mantelzorgers waarderen die langdurige en intensieve mantelzorg in de thuissituatie verlenen.

                                  Mantelzorgers mogen een aanvraag doen maar ook de zorgvrager mag voor de mantelzorger een aanvraag doen. Aanvragen vóór 31 december!

                                  Lees voor meer informatie dit document.
                                   Lees verder

                                   21 oktober 2020, Hulpkaart gemeente Waadhoeke

                                   Even de weg kwijt zijn, letterlijk of figuurlijk. Bijvoorbeeld door dementie, verslaving een verstandelijke beperking of een psychische kwetsbaarheid. Om deze mensen snel de hulp of zorg te kunnen bieden die zij op dat moment nodig hebben, is er de Hulpkaart.

                                   Het is een klein, opvouwbaar kaartje ter grootte van een bankpas. Op de kaart staat wie de contactpersoon is en wat mensen die de kaart ontvangen wel of juist niet kunnen doen. Zo biedt de Hulpkaart de kaarthouder de mogelijkheid regie te houden in situaties waarin hij/zij zelf even geen woorden heeft. En geeft de Hulpkaart houvast aan mensen die een ander wel willen helpen, maar niet altijd weten hoe.

                                   Klik op deze link voor een filmpje met meer informatie over de hulpkaart.
                                   Klik op dit document voor het pdf-bericht vanuit gemeente Waadhoeke.

                                    Lees verder

                                    20 oktober 2020, Filmhuis 'The Mienskar' voor onbepaalde tijd gesloten

                                    We hebben onderstaande bericht ontvangen:

                                    Hallo filmliefhebbers,
                                    Helaas heeft het coronavirus weer de kop op gestoken en het lijkt er wel op dat dit nog erger is dan de eerste keer!

                                    Daarom is het filmhuis "The Mienskar" voor onbepaalde tijd gesloten! En dat betekent dat we ook geen films kunnen vertonen. Helaas, maar we hopen als we er allemaal op de juiste manier mee om gaan zodat we het virus eens de baas zullen worden! Als alles weer uit de "lockdown" is dan krijgen jullie allen weer bericht en hopen we dat we dan met elkaar weer mooie filmavonden kunnen en mogen hebben.

                                    In ieder geval blijf en wees voorzichtig, houd afstand, draag een mondmasker en was je handen en vermijd drukken plekken.

                                    De hartelijke groeten wensen wij jullie en een goede gezondheid!
                                    Nelly, Carla, Betty en SW

                                     Lees verder

                                     12 oktober 2020, De Laatste Eer, vergadering uitgesteld

                                     Onderstaande bericht ontvingen we van het bestuur van uitvaartvereniging De Laatste Eer Oosterbierum & Klooster-Lidlum:

                                     Algemene ledenvergadering De Laatste Eer uitgesteld naar volgend jaar.

                                     In de Sint Joris nr. 3 van dit jaar kondigden wij onze algemene ledenvergadering aan die gepland stond op donderdag 29 oktober.

                                     Vanwege het coronavirus vinden wij het niet verantwoord dit door te laten gaan. We hebben besloten de ledenvergadering van dit jaar te combineren met die van volgend jaar.

                                     Ook de aanschaf van nieuwe pakken hebben wij uitgesteld.

                                     Wij hopen op ieders begrip en wensen iedereen een gezonde winter.

                                     Met vriendelijke groet,
                                     Het bestuur van uitvaartvereniging De Laatste Eer Oosterbierum & Klooster-Lidlum
                                      Lees verder

                                      7 oktober 2020, Dorpsblad Sint Joris

                                      Hierbij de link naar de digitale versie van dorpsblad Sint Joris
                                       Lees verder

                                       7 oktober 2020, webredacteur gezocht

                                       Sinds 2008 informeert onze dorpssite inwoners en andere belangstellenden over Oosterbierum en Klooster-Lidlum. Iedere maand weten zo’n veel bezoekers de site te vinden.

                                       Al vanaf het begin zorgen Betty en Jolanda voor nieuwsberichten, mooie foto’s en leuke verhalen. Nu, na 12 jaar, zet Betty binnenkort een punt achter haar werk als redacteur.

                                       Om onze dorpssite van nieuwe wisselende informatie te kunnen blijven voorzien zoekt Dorpsbelang een of twee nieuwe leden voor de webredactie.

                                       Lijkt het jou leuk om mee te werken aan de nieuwsvoorziening in ons dorp en/of wil je weten wat het werk van de webredactie inhoudt dan kun je contact opnemen met Jolanda, telefoonnummer 06 232 08 896

                                       Webredactie Betty en Jolanda

                                        Lees verder