14 juli 2019, Snelheid binnen de bebouwde kom

De bestuursleden van Dorpsbelang hebben van verschillende dorpsgenoten te horen gekregen dat er binnen de bebouwde kom nog steeds te snel gereden wordt.

Voor ons dorp is er, in overleg met gemeente en provincie, afgesproken dat we 50 km per uur rijden en in het hart van het dorp de snelheid verder minderen naar 30 kilometer per uur. Met verkeersborden wordt dit duidelijk aangegeven.

Vanuit Dorpsbelang is er een mailing naar de diverse bedrijven gegaan waarvan het bekend is dat de chauffeurs het gaspedaal vaak net wat te lang en stevig ingetrapt houden.

Maar eigenlijk moeten we als dorpsbewoners ook de hand in eigen boezem steken, ook wij rijden al snel met een te hoge snelheid door ons dorp.

Daarom langs deze weg het verzoek aan de diverse chauffeurs om zich aan de afgesproken snelheid te houden.

Dat biedt veiligheid voor onze kinderen, andere bewoners en overige verkeersdeelnemers, maar scheelt ook een hoop ergernis.
  Lees verder

  13 juli 2019, OuderKindPartij 2019

  Zaterdag 13 juli werd de OuderKindPartij gekaatst. Een partij waarbij de jeugdkaatser samen met een ouder/tante/oom/buurman/neef/vriendin kaatst. Er werd gekaatst met zachte bal want niet alle deelnemers zijn frequente kaatsers.

  In totaal waren er 12 parturen, onderverdeeld in 2 categorieën: 6 parturen welpen en 6 parturen schooljeugd. De secretaris vond het wel een uitdaging om tegen iedereen in de poule te kaatsen dus dat werd 5x een partij. Om het toch niet overdreven laat te laten worden werd er bij de start van ieder partij meteen 2 eersten aan de telegraaf gehangen. Om kwart over 1 werd er begonnen met kaatsen. De laatste partij was om ongeveer 6 uur afgelopen. Kortom: een hele middag kaatsen. De één wat fanatieker dan de ander maar iedereen had het erg naar zijn/haar zin. Het was een gezellige middag.

  De prijzen waren de moeite waard, kadobonnen en een beker voor de jeugd en een zuivelhoevepakketje voor de 'ouder'.

  De prijzen gingen naar:
  Welpen:
  1) Ilse Bergsma en Baukje Houtsma
  2) Fenne Bergsma en Ilya Bergsma
  3) Brent Dijkstra en Jasper Nammensma

  Schooljeugd:
  1) Naomi de Jong en Johan Kwast
  2) Fenna J. Dijkstra en Sys Dijkstra
  3) Yse J. Dijkstra en Ortwin Dijkstra

  Met dank aan de sponsoren: Frans Bleeker, Bloemenhuis Krijgsheld en Seerden Sportprijzen.

   Lees verder

   12 juli 2019, Aardappelkwekers Oosterbierum

   De aardappelkwekers van Oosterbierum (in dit geval Freerk Zwart) waren weer even in het nieuws.

   Hierbij de link naar Omroep Fryslân en een een foto van het artikel in het Fries Dagblad.

    Lees verder

    12 juli 2019, Kloosterhoeve

    Wat een bijzonder bezoek! Gister was burgemeester Marga Waanders bij Zorg- en educatieboerderij Kloosterhoeve. Tijdens de kennismaking maakte ze de geboorte van een kalfje mee. Wat een timing!

    De burgemeester kreeg de kans alle activiteiten te beleven die de Zorg- en educatieboerderij biedt. Het was een prachtige ochtend.

    Foto's en tekst via Johannes Wolbers

     Lees verder

     12 juli 2019, Kerkuilen ringen

     Het stond al heel lang op mijn verlanglijstje maar het was er nog niet van gekomen. Op donderdag 4 juli was het dan eindelijk zover, de uilskuikens van de kerkuil aan de Hoarnestreek onder Tzummarum waren oud genoeg om te worden geringd en wij mochten erbij zijn.

     Om 20.30 uur waren we te gast bij Pascal en Nandi Thulin. Nadat de uilskuikens waren gevangen werden ze 1 voor 1 gewogen en er werd gekeken naar de algehele conditie van de vogels. Natuurlijk is het ook belangrijk om te weten of het een mannetje of een vrouwtje is, dit kun je zien aan een bepaalde tekening op de vleugel maar het is erg lastig. Bij Pascal en Nandi waren 4 kuikens: 2 dames en 1 heer. Van het jongste kuiken was de tekening van de veren nog niet duidelijk genoeg om te zien of het een vrouwtje of een mannetje is. Alle vier uilskuikens zijn in goede gezondheid. Na het wegen en de keuring kregen de kuikens een ring met een uniek nummer zodat ze overal ter wereld individueel herkenbaar zijn.

     Het schijnt dit jaar een goed jaar te zijn voor de uilen. De heren die het ringen verzorgden hadden al meer dan 50 uilskuikens in onze streek geringd en misschien komt het nog wel tot een tweede leg dit jaar. Dat wachten we in spanning af.
     Dit was een geweldige en unieke ervaring.

     Renske Mons

      Lees verder

      10 juli 2019, Nawerk versiering dorpsfeest

      Ons dorpsfeest is helaas alweer achter de rug en de meeste rommel is opgeruimd. Soms komen we nog wel eens een slinger of aanplakbiljet tegen. Dit is geen probleem: even oppakken, weggooien en klaar.

      Wat wel vervelend is, is dat de stoeptegels niet allemaal goed teruggelegd zijn nadat de straatversiering is weggehaald. Dit kan tot nare valpartijen leiden.
      Daarom langs deze weg de oproep om de gaten te dichten en de stoeptegels goed in het trottoir terug te leggen. Alvast bedankt.
       Lees verder

       9 juli 2019, ANWB AutoMaatje Waadhoeke

       Sinds oktober 2018 is de ANWB in de gemeente Waadhoeke gestart met het project ANWB AutoMaatje.

       ANWB AutoMaatje is een vervoerservice waarbij vrijwilligers minder mobiele plaatsgenoten op verzoek vervoeren. De vrijwillige chauffeurs gebruiken daarvoor hun eigen auto. ANWB AutoMaatje is niet alleen bedoeld voor vervoer naar het ziekenhuis, maar bijvoorbeeld ook voor een boodschap doen of een bezoekje aan een familielid die ver weg woont. Aanmelden voor ANWB AutoMaatje is gratis!

       ANWB AutoMaatje Waadhoeke is momenteel ook op zoek naar vrijwillige chauffeurs.
       Chauffeurs krijgen 30 cent per kilometer vergoed van de persoon die meereist.

       Meer weten?

       • Hieronder vind u een brochure.
       • Via de link ANWB AutoMaatje Waadhoeke komt u ook al meer te weten.
       • Liever een informatiepakket? Bel met 06-1842 2894 (maandag t/m vrijdag van 9:00-12:00) of mail naar automaatje@deskule.nl.
       Lees verder

       8 juli 2019, Tsjerkepaad 2019

       De komende zomerperiode is er weer een Tsjerkepaad. In de Sint Joris Tsjerke is een tentoonstelling te zien in het kader van het thema ‘kunst in de kerk’. Er zijn speksteenbeelden te bewonderen van Adeline Jukema, Martha Boersma en Betty Hibma en schilderijen van beeldend kunstenaar Jaap van Dijk. Jaap heeft zijn atelier aan de Hoarnestreek boven Tzummarum en heeft in de kerk schilderijen opgehangen van het wad, Harlingen en dieren die we in onze omgeving tegen komen.

       U bent allen van harte uitgenodigd iedere zaterdagmiddag van 13.30 tot 17.00 uur.
        Lees verder

        4 juli 2019, College adviseert snel actie huisvesting arbeidsmigranten

        Het college van B&W stelt de gemeenteraad van Waadhoeke voor het advies van de werkgroep huisvesting arbeidsmigranten over te nemen. Ze stellen voor de geadviseerde acties snel in gang te zetten en vragen de raad voor de komende jaren € 275.000,- beschikbaar te stellen.

        De werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van dorpsbelangen en wijkraden, huurdersverenigingen, huisvesters, werkgevers, arbeidsmigranten en de gemeente. Er is met meer dan 100 betrokkenen gesproken en de verschillende belangen zijn meegenomen in het advies. Het advies is aangeboden aan burgemeester Marga Waanders.

        Dinsdag 9 juli bespreekt de raad het collegevoorstel onderling in een kernsessie zodat ze op 11 juli in de gemeenteraad een besluit kunnen nemen.

        Klik op de link voor het volledige persbericht.
         Lees verder

         3 juli 2019, Takomstpartij

         Woensdag 3 juli werd de Takomstpartij op het kaatsveld gekaatst. De Takomstpartij is een partij waarbij de sterken voor de zwakkeren werken. De kaatsers moesten elk 70 reepkoeken verkopen, de opbrengst was de inleg.

         Voordat de wedstrijd begon mocht Johannes Wolbers het goede doel (zorgboerderij Gerbrandastate in Pietersbierum) het mooie bedrag van 2.500 euro aanbieden. Zij willen graag een dierenweide bij de boerderij opzetten met hierin ezeltjes en kippen.

         De fotograaf had haar apparatuur niet op orde dus de foto's over de dag heen zijn niet gelukt. De belangrijkste foto gelukkig wel: een foto van de prijswinnaars. Dankzij Desiree Seerden kunnen we ook een foto van de uitreiking van de cheque en een foto van Marjolein met enkele van haar medewerkers publiceren. Dank je wel Desiree.

         De uitslag:
         Jongens
         1) Stan van den Berg, Jorn Lars van Beem en Steven Koster
         2) Haye Tseard van der Hem, Hessel Postma en Karel Monfils
         3) Allard van Wigheren, Rutger Torensma en Jitse Floris

         Meisjes
         1) Lisanne Leijenaar, Corrie Kroondijk en Fiera de Vries
         2) Julia Marthine Rienks, Gerde Lycklama à Nijeholt en Jessie Rekker

         Gefeliciteerd met jullie prijzen.

          Lees verder

          25 juni 2019, Oeverzwaluwen

          Eerlijk is eerlijk, toen dorpsbelang vertelde over de plannen om een wand voor oeverzwaluwen te creëren had ik er een hard hoofd in. Gelukkig waren Joop J., Ortwin D. en Irolt D. wel enthousiast over de plannen en waren ze bereid om te kijken naar de mogelijkheden. De oeverwand is december 2018 aan de Konkelswei geplaatst.

          Inmiddels is het er een drukte van belang. Een aantal oeverzwaluwen is druk in de weer met gezinsuitbreiding. Geweldig om dit te zien.

          Harrie Mons heeft er een paar prachtige foto's van gemaakt die ik hier mag delen. Dank je wel Harrie.

           Lees verder

           22 juni 2019, Dorpsfeest, zaterdag optocht

           Op zaterdagavond werd de optocht nog eens overgedaan. Waren er vrijdagmorgen tijdens de optocht regenbuien, op zaterdag was het prachtig weer. Dat was dus genieten in de optocht en aan de kant.

           Na de optocht gaven de drumbands (Oranje Minnertsga en Concordia Sexbierum) allebei een muzikaal optreden. Aansluitend werden er prijzen uitgereikt. Bij project O behaalden Sipke, Fokke en Gerbrich de eerste plaats. Berber, Hedwich en Ilse de tweede en Maaike de derde.

            Lees verder

            22 juni 2019, Dorpsfeest, zaterdagmiddag

            Op zaterdagmiddag was het voor de jeugd griezeltijd: Professor Niks met de Geinige Griezelschool was in It Mienskar om samen met de kinderen shampoo te maken.
            De grote zaal was donker, er viel net voldoende licht op de tafel om te zien wat de kinderen deden. Eerst een toverdrankje maken en daarna shampoo met een kleurtje en een geurtje.

            In de tent op het sportveld werd gestart met Ik hou van Friesland. Er waren een aantal teams en door het beantwoorden van vragen moesten er zoveel mogelijk punten verzameld worden. Extra punten waren er te verdienen door het draaiend rad.
            Team Oranje ging er uiteindelijk met de eerste prijs vandoor: een wisselmedaille en eeuwige roem.

             Lees verder

             22 juni 2019, Dorpsfeest, Dauwpartij (kaatsen)

             Op vrijdagmiddag werd het veld gelegd zodat op zaterdagmorgen (8 uur) de dauwpartij gekaatst kon worden. Dat de wekservice van de Oranjevereniging geen overbodige luxe is bleek wel weer. Niet iedereen stond 's morgens vroeg fris en fruitig op het veld. Een aantal mensen had er spijt van dat ze zich bij Baukje op hadden gegeven maar sportief als de Oosterbierumers zijn gingen ze wel kaatsen. Na wat opstartproblemen en een ontbijt in de tent kon er worden gekaatst.

             Er werd redelijk gekaatst, de een wat fanatieker dan de ander. Dankzij het mooie weer was het gezellig op en rond het veld. Vanaf een uur of 10 kwamen de Menaemer Feintsjes de feestvreugde verhogen.

             De prijsuitreiking was op zaterdagavond na de optocht.
             1) Adnan Jarjour, Arjen Houtsma en Erwin 'Melkbus'
             2) Pascal Thulin, Lieuwe Visser en Arwin de Vries
             3) Sys Dijkstra, Siebe Geert Andringa en Carmen

              Lees verder

              21 juni 2019, Dorpsfeest; spelletjes voor de schoolkinderen

              Op vrijdagmiddag worden er, in samenwerking met de Flambou, kinderspelletjes georganiseerd. Op het moment van schrijven zijn de prijswinnaars niet bekend bij de webredactie. Zodra dit wel bekend is zal dit bericht worden aangevuld.

              Staat uw kind op de website en wilt u dit niet? Neem contact met ons op zodat we de foto kunnen aanpassen of verwijderen.

               Lees verder

               21 juni 2019, Dorpsfeest; in de tent en op de kermis (vrijdagmorgen)

               De optocht is afgelopen, op naar de tent. Tijdens een bakje koffie/thee of limonade met kruidkoek even bijkletsen. Voorzitter Bart opent het dorpsfeest officieel en de kinderkermis gaat open. Rond het middaguur staat er soep en broodjes op het menu.

               Sta je op de foto en wil je niet op het internet? Neem dan contact met ons op zodat we de foto kunnen bewerken of verwijderen.

                Lees verder

                21 juni 2019, Dorpsfeest; Sterkste Oosterbierumer

                Zes jaar geleden werd er voor het laatst gestreden om de titel 'sterkste Oosterbierum'. Hoog tijd dat dat werd herhaald.

                Wout Zijlstra was weer aanwezig en een groot aantal Oosterbierumers wilden de strijd wel aangaan.
                De uitdagingen waren gebaseerd op de Highland games.
                Er werd begonnen met zak gooien. (vroeger een anker over een muur om het kasteel te kunnen bestormen).
                Daarna het optillen van de steen en hierna op een ton plaatsen. Het verhaal gaat dat, wanneer de Schot wilde trouwen, hij zich eerst moest bewijzen door een zware steen op een ton te plaatsen.
                Als laatste onderdeel was er een farmers walk (melkbus sjouwen). Met 50, 100 en 200 kilo een stuk lopen.

                Uiteindelijk gingen de titels naar:
                Meisjes: Fenne Jetske
                Jongens: Ruben
                Dames: Gerbrich
                Heren: Jasper

                 Lees verder

                 21 juni 2019, Dorpsfeest; vrijdag, de optocht

                 Vrijdagmorgen, er klinkt klokgelui. De dag van de optocht.

                 Het is altijd maar weer afwachten of er wel deelname is. Maar het viel mee, 8 wagens en een aantal lopers. En ook dit jaar was iedereen op de wagens en de lopers prachtig uitgedost. We zagen onder andere: opwindpoppen, Max Verstappen, de Kameleon, barbies, een imker en blokkeerfriezen (compleet met Zwarte Piet, een bus èn de rechtbank). Maar ook een enorm piratenschip (Pirates of the Caribbjirmen), omke Roel mei syn bistenboel, the Spice girls en It Kratsje giet après-ski.
                 Ben ik nog 1 vergeten? Waarschijnlijk wel, op naar de foto's.

                 (Sta je op het internet en wil je dat niet? Neem dan contact met ons op zodat ik de foto kan bewerken of verwijderen.)

                  Lees verder

                  20 juni 2019, Sint Joris, dorpskrant

                  Hierbij de digitale versie van onze dorpskrant Sint Joris.
                   Lees verder

                   20 juni 2019, Dorpsfeest; donderdag

                   Wat hebben we een prachtig dorpsfeest gehad! Er zijn veel foto's gemaakt maar u begrijpt dat ook de webmasters van het feest wilden genieten. Daarom komen de foto's niet meteen op de website. In de loop van deze week zal deze website zich langzaam vullen met feestfoto's.

                   Donderdag: de start van het programma met als thema Duitsland. Er stonden dan ook kartoffelsalat en brattwurst op het menu. Dit jaar een lopend buffet maar het was erg geslaagd.
                   's Avonds was er een Oktoberfest. Dresscode Lederhosen und dirndlkleid. DJ Nickey Lorenzo zorgde voor de muzikale omlijsting. De handjes gingen de lucht in en de voetjes van de vloer.

                    Lees verder

                    16 juni 2019, Dorpsfeest 2019

                    Het programma van het dorpsfeest 2019 is bekend en hangt bij de meeste mensen inmiddels op een belangrijke plek in huis. Voor degenen die hem zijn kwijtgeraakt, hierbij het digitale programma met veel wetenswaardigheden.

                     Lees verder

                     15 juni 2019, Kloostertuin

                     Vanaf 7 juli t/m 15 september is de Kloostertuin iedere zondagmiddag van 14 tot 17 uur geopend. Vaak is er live-muziek maar soms een spellenmiddag of ponymiddag.
                     Lees in onze agenda het volledige programma.

                     Wilt u af en toe meehelpen op de tuin of groente kopen? U bent van harte welkom. Komt u op zaterdagochtend eens kijken. Rond half elf wordt er koffie gedronken.
                      Lees verder

                      12 juni 2019, Loting Takomstpartij

                      Woensdag 12 juni werd de loting van de Takomstpartij gehouden in It Mienskar. De datum was niet handig gepland. Het viel namelijk gelijk met de examenuitslagen. Dat er veel kaatsers niet hun eigen lot konden trekken vanwege examenfeestjes was het gevolg.

                      Bij de Takomstpartij verkopen de kaatsers reepkoeken. De verkoopopbrengst is de inleg. Na de aftrek van de diverse kosten gaat er dus een groot deel van de opbrengst naar het goede doel. Dit jaar kaatsen de famkes en jongens op 3 juli op het kaatsveld in Oosterbierum voor zorgboerderij Gerbrandastate. Marjolein heeft heel veel verteld over de zorgboerderij en het uiteindelijke doel: ezels om te verzorgen.

                      Teije Osinga leidde de avond en zorgde dat de loting eerlijk verliep. Bijgaand een aantal foto's van de avond + een foto van de parturen.

                       Lees verder

                       7 juni 2019, Arbeidsmigranten

                       Als je op onderstaande link klikt kun je het advies en de uitkomst lezen van dorpsbelang over de arbeidsmigranten
                       Lees verder

                       1 juni 2019, Maaien met oog voor plant en dier

                       Onderstaande bericht ontvingen we van de gemeente Waadhoeke:
                       Elk voorjaar begint de gemeente Waadhoeke met het maaien van de (weg)bermen en gazons. Maaien wordt in de eerste plaats gedaan voor de veiligheid van al het verkeer. Daarnaast gaat de gemeente in 2019 zoveel mogelijk maaien op basis van ecologisch beheer. Met andere woorden: we passen ons beheer zoveel mogelijk aan bij wat goed is voor planten en dieren om zo de verscheidenheid van de planten en dieren (de biodiversiteit) te bevorderen.

                       Meer bloemen en planten laten groeien
                       Het gras dat gemaaid werd, lieten we voorheen liggen. Waardoor de voedingsstoffen terugkomen in de bodem. Dit jaar voeren we op plaatsen waar dat geschikt is het gemaaide gras af. Er komen dus minder voedingsstoffen terug in de bodem, waardoor er meer kruidachtige soorten de kans krijgen te gaan groeien. Hier komen dan weer meerdere soorten insecten of andere dieren op af.

                       Onderzoek
                       Dit jaar start de gemeente met het toepassen van ecologisch beheer én gaan we onderzoeken welke vormen van maaien het beste past bij de bermen en grotere gazons in dorpen. We gaan inventariseren welke planten er groeien en welke dieren er leven. Op basis van deze informatie kunnen we het beheer aanpassen op ‘wat goed is voor planten en dieren’. Daarnaast is het niet altijd mogelijk om bermen op basis van ecologisch beheer te maaien. Zo zijn er bijvoorbeeld bermen waarop veel bomen staan of bermen die te smal zijn. Daar is het op dit moment niet mogelijk om het gemaaide gras af te voeren.

                       Gazons
                       Niet alleen bermen moeten gemaaid worden maar natuurlijk ook de gazons in de dorpen en de stad. Voorheen werden alle gazons wekelijks gemaaid. Maar ook in dorpen en de stad zijn er gazons die geschikt zijn om minder vaak te maaien. Bijvoorbeeld grote oppervlakten die bij een waterpartij liggen of niet direct grenzen aan woningen. Van deze gazons worden de eerste één of twee meter wekelijks gemaaid langs wegen en paden. De rest van het gras op deze gazons blijft staan en wordt twee of drie keer per jaar gemaaid waarbij het maaisel wordt afgevoerd.

                        Lees verder

                        24 mei 2019, Federatie kaatsen Barradeel en omstreken

                        Met kaatsers uit het vroegere Barradeel, tegenwoordig vallend onder Waadhoeke en als omstreken Harlingen, werd het kaatsveld aan de Brits van K.V De Keatsbal gevuld met jeugdige kaatsers. In 3 categorieën werd een halve competitie gespeeld, bij de schooljeugd gevolgd door een finale van de beide poulewinnaars.

                        Bij de welpen 3 parturen d.e.l. meisjes en jongens.
                        1e Prijs: Roan Bruinsma Minnertsga, Lasse Boomsma Minnertsga en Rianne vd Walt Sexbierum.
                        2e Prijs: Brandon Cuttress Sexbierum, Aisha Mahmoud Sint Anna Parochie en Mare Zijlstra.

                        Bij de pupillen 4 tweetallen d.e.l. meisjes en jongens.
                        1e Prijs: Jörgen Postma en Hjalmar Dijkstra beide uit Sint Anna Parochie.
                        2e Prijs: Rens Hoekstra Sint Anna Parochie en Mar Anna Kuipers Franeker.

                        Bij de schooljeugd 7 tweetallen d.e.l. meisjes en jongens.
                        1e Prijs: Davy de Haan Harlingen en Remco Post Sexbierum.
                        2e Prijs: Niek Reitsma Tzummarum en Thom Posthumus Midlum.

                        De eerstvolgende federatie wedstrijd is op vrijdag 7 juni in Tzummarum. Aanvang 16.30 uur.

                        De eerstvolgende wedstrijd in Oosterbierum is op zaterdag 22 juni. Dit is de Dauwpartij tijdens het dorpsfeest. Aanvang 08.00 uur!!

                        (Tekst Johannes, foto's Jolanda)

                         Lees verder

                         14 mei 2019, Flessenactie

                         Oosterbierum en Kloosterlidlum bedankt.

                         De opbrengst van de lege flessenactie van donderdag 9 mei kwam in totaal op € 540,00. Allen hartelijk dank.

                         Ook mochten wij voor actie Vakantietas (Kerk in Actie) kado's ontvangen. Deze actie gaat nog door tot eind juni. Van de 15 tassen zijn er nu 4 gevuld. Meer info in Underweis.

                         Diaconie Sint Joris Tsjerke Oosterbierum.
                          Lees verder

                          9 mei 2019, Oranjevereniging / Dorpsbelang

                          Donderdag 9 mei werden de ALV van de Oranjevereniging en Dorpsbelang gecombineerd gehouden. Een aantal opvallende zaken worden hieronder genoemd.

                          Oranjevereniging:
                          Het programma voor het komende dorpsfeest wordt grofweg besproken.
                          Op donderdagavond is de 50+ broodmaaltijd met een twist. De avond staat in het teken van de Duitse Schlager (verkleed?: ja graag!)
                          Op vrijdag zijn er weinig wijzigingen. Wout Zijlstra, voorheen sterkste man, komt weer langs.
                          Op zaterdag wordt de brein uitgedaagd in plaats van het lichaam.

                          Het bestuur van de OV rekent op een mooie, grote optocht en leuk versierde straten. Paul de Cock attendeert de aanwezigen erop dat je voor de straatversiering een aanvraag kunt doen bij Losse Fearren.

                          Dorpsbelang:
                          1) Sinds een aantal jaar woont de familie Sahhaf in ons dorp. De inburgering gaat goed maar Ahmed heeft best nog moeite met de Nederlandse taal. Daarom is er voor hem, in overleg met DB en de gemeente, een functie gecreëerd in Oosterbierum. Onder leiding van Klaas Hibma is hij het komende jaar dorpsbeheerder. Hij helpt waar hij kan in onder andere It Mienskar, op de kloostertuin en in de Flambou.
                          2) De taalcursus voor niet-Nederlanders is een succes. Er was een groep van ca 10 personen verwacht maar het zijn uiteindelijk 2 groepen van elk 15 personen geworden.
                          3) Het Fryske Flinter Fonds kon voor het eerst 2x een subsidiebedrag uitreiken. De filmclub ontving 150 euro, KV De Keatsbal mocht 250 euro ontvangen. Klik voor meer informatie over het Fonds op de link.
                          4) Auke Wolbers en Jasper Nammensma worden beiden toegevoegd aan het algemeen bestuur van dorpsbelang.
                          5) Arbeidsmigranten: er zijn 3 woningen waar een akkoord op is om te laten bewonen door arbeidsmigranten. Verder zijn er 2 bedrijfswoningen die ook door arbeidsmigranten bewoond worden. De oude kleuterschool is geen bedrijfswoning en er wordt gevraagd naar suggesties om daar een andere invulling aan te geven. Drie voorstellen: appartementen voor senioren waarbij hulp aanwezig is, appartementen voor jeugd, een combinatie van de vorige twee.
                          6) Bouw? Een aantal jongeren uit Oosterbierum heeft aangegeven dat ze graag in Oosterbierum willen wonen maar dat dat niet lukt: de woningen die te koop komen zijn gewoon te duur voor ze. Dorpsbelang onderzoekt of het mogelijk is om een nieuwbouwplan te ontwikkelen waardoor er doorstroming wordt bewerkstelligd. In de Leeuwarder Courant stond hierover een artikel. Klik op de link om het artikel te openen.

                           Lees verder

                           4 mei 2019, Dodenherdenking

                           4 mei, nationale dodenherdenking en dus ook in Oosterbierum.

                           Vanaf basisschool De Flambou vertrok de stoet naar de Sint Joris Tsjerke. Vanwege de kou was de korte overdenking door Bart Broos (voorzitter Oranjevereniging) dit jaar in de voorkerk. Daarna mochten Naomi, Annabel en Fenne Jetske een gedicht voorlezen. Buiten werden de bloemen neergelegd en speelde Struiksma op de trompet 'The Last Post'. Na de 2 minuten stilte werd het Wilhelmus ingezet.

                           Hieronder het gedicht dat werd voorgelezen en een aantal foto's van de herdenking.

                           Denk een aan...
                           Het is belangrijk
                           dat we stilstaan op 4 mei
                           Want denk een aan die mensen
                           die hebben gevochten voor de vrijheid
                           waar wij nu van kunnen profiteren

                           Denk een aan
                           de mensen die bang waren dat hun huis kapot ging door bommen
                           Of dat ze hun familie nooit meer kunnen zien
                           en wij zijn nu bang dat onze mobiel kapot gaat
                           of dat WhatsApp het niet meer doet.

                           Denk eens aan
                           de mensen die lef hadden om te vechten
                           terwijl het hun dood had kunnen zijn

                           Denk eens aan
                           de mensen die voor ons vochten
                           Nederland is een vrij land, omdat die mensen hun leven gaven
                           en voor ons gingen vechten

                           Denk eens aan
                           als jij daar stond
                           en je zag dat je huis kapot ging
                           omdat er een bom op viel
                           en dat je je familie uit huis zag rennen
                           omdat het anders het einde van hun leven had kunnen zijn

                           Denk eens hoe
                           jij het vond als je meegenomen werd door het leger
                           en je familie nooit meer kan zien
                           Sta stil op 4 mei
                           en leef mee
                           met alle mensen
                           die in de oorlog opgroeiden
                           met al dat verdriet
                           Denk eens aan
                           4 mei.

                            Lees verder

                            28 april 2019, Actie Vakantietas

                            In de agenda staat op 9 mei de Actie Vakantietas. Hieronder leest u meer over deze actie.

                            U kent vast wel het spelletje: “Ik ga op vakantie en neem mee”. Kinderen uit kwetsbare gezinnen in Nederland kunnen meestal niet op vakantie. Wanneer in de vakantie klasgenootjes uitvliegen naar zonnige oorden, blijven zij achter.

                            De diakonie van de Sint Joris Tsjerke hebben 15 lege tassen. Deze willen ze vullen en aanbieden aan “thuisblijvers tegen wil en dank”.

                            U mag spullen meegeven tijdens de flessen actie, of brengen op Sint Jorisstrjitte 7 of Buorren 2 . Denk hierbij aan: pennen, viltstiften, kleurboeken, badmintonrackets, stoepkrijt, strand- of voetbal.

                            Doet u mee?
                             Lees verder

                             27 april 2019, Koningsdag

                             Zaterdag 27 april, Koningsdag in Oosterbierum.
                             Dit jaar begon het programma in de middag, vanaf half vier koffie drinken. Verder stond er een fietstocht op het programma, drinken op de koning, pannenkoek versieren en wijn- en bierproeverij.

                             Door de harde wind en de regen waren er niet veel deelnemers voor de fietstocht. Het versieren van de pannenkoeken viel in de smaak bij de kinderen. De pannenkoeken werden rijkelijk belegd en met smaak verorberd.

                             Er was veel belangstelling voor de proeverijen. De deelnemers van de wijnproeverij leerden over het walsen met het glas, de noodzaak van het ruiken en het slurpen uit het glas. Dit alles om het aroma en de smaak goed te kunnen proeven/op te kunnen nemen.
                             Bij de bierproeverij werd onder andere uitleg gegeven over de verschillende biersoorten, waaronder kriekbier. Het eerste biertje had een percentage van 6%. De proeverij zou 2 uren in beslag nemen. Ik ben benieuwd hoe de deelnemers er aan het eind van de proeverij bijzaten ;)

                             Staat u of uw kind op de website en wilt u dat niet, neem dan contact met ons op zodat we de foto kunnen verwijderen.

                              Lees verder

                              26 april 2019, Koningsnachtkaatsen

                              Het kaatsseizoen is weer begonnen!

                              De Oranjevereniging, dorpshuis It Mienskar en KV De Keatsbal organiseren sinds een aantal jaar op de avond voor Koningsdag het Koningsnachtkaatsen, zo ook dit jaar.

                              Het weer was goed al mocht het wel een paar graden warmer zijn. Hierdoor liet het publiek het wat afweten. Maar de 14 pearkes lieten leuke partijen zien.

                              De volgende pearkes vielen in de (bakkers)prijzen:
                              Winnaarsronde:
                              1ste: Ali Amber en Renee
                              2de: Baukje en Pascal
                              3de: Rinske en Sys

                              Verliezersronde:
                              1ste: Hester en Frans
                              2de: Marije en Hein

                              Van harte!

                              De eerstvolgende wedstrijd is de Federatie Barradeelpartij voor de jeugd op 24 mei.

                              Op zaterdag 22 juni wordt de dorpsfeest Dauwpartij georganiseerd.

                               Lees verder

                               22 april 2019, Open Oosterbierummer biljarttoernooi prooi voor Tjitze Minnema

                               Voor de 7de maal op rij organiseerde de Mienskar biljartcommissie het open Oosterbierumer biljart toernooi. In 3 klassen werden de 68 deelnemers verdeeld over 17 poules met 2 voorrondes op de donderdag- en vrijdagavond, gevolgd door de finales op zaterdag. De grote belangstelling zowel bij de deelnemers als publiek zorgden voor een druk en gezellig toernooi.

                               Wedstrijdleider Harrie Mons en assistent Gerrit Jan Visser hadden de zaakjes goed voor elkaar en konden de wedstrijden verdelen over maar liefst 8 biljarttafels. Met een maximum van 68 deelnemers was de limiet bereikt en moesten helaas biljarters worden teleurgesteld, teken dat het toernooi geliefd en bekend is.

                               Dankzij biljartlessen voorafgaand aan het toernooi was er ook jonge aanwas en deze konden prima partij geven in de c-klasse. Inspirator en stimulator Ype Bonnema kon op zaterdagavond de volgende prijzen uitreiken.

                               C-klasse:
                               1.Arjen Houtsma
                               2. Willem Huizenga
                               3. Sys Dijkstra

                               Hoogste serie: Gerard Boersma 12

                               B-klasse
                               1.Klaas de Jong
                               2.Harrie Mons
                               3.Tije Thomas Osinga

                               Hoogste serie: Cees Bouma 14

                               A-klasse
                               1. Tjitze Minnema
                               2. Petrus Houtsma
                               3. Richard Zeinstra

                               Hoogste serie: Theo Brouwers 31

                               Biljartvereniging “De Klos” heeft momenteel zomerstop, maar voor de liefhebbers staan er op dinsdagmiddag 3 biljarts te wachten op spelers. Voor info over deelname kunt u contact opnemen met It Mienskar via info@itmienskar.nl of 0518-481956.
                               De 8ste editie van het Open Oosterbierumer Biljartkampioensschap staat gepland op 16, 17 en 18 april 2020.

                               Bij de foto van Renske Mons: De prijswinnaars samen met bloemenmeisje Sonja Klootwijk.

                                Lees verder

                                13 april 2019, Palmpasen/KSG dienst

                                In een gezellige volle kerk zaten we in spanning te wachten op de 'bijzondere gasten' die in het kerkblad waren aangekondigd.

                                Maar eerst gingen de kinderen van CBS de Flambou met ds. Ulbe Tjallingii voor in een speciale Paasprocessie met prachtig versierde processiekruisen. Tijdens de processie werd er gezongen: 'Hosanna, Hosanna, we maken een rij. Hosanna, Hosanna, want de Koning komt voorbij'.

                                En toen was het tijd om de bijzondere gasten in de kerk te ontvangen: dit waren Jezus, de door God gestuurde Koning, en de ezel waarop hij met Palmpasen Jeruzalem binnenreed. De Koning nam vervolgens plaats op de troon en de ezel, die ook gekroond was, kreeg een mooie plek in de kerk. Vlakbij de kooi met echte konijnen. Jezus werd niet alleen Koning voor de Joden, maar Koning voor alles wat leeft!

                                Het werd een prachtige KSG-dienst die verzorgd was door een werkgroep in samenwerking met CBS de Flambou. En mede dankzij Koning (Max), diens knecht: Paul en ezel Liesje. De mooi versierde processiekruisen werden door kerkbezoekers na afloop langs gebracht bij diverse dorpsgenoten.

                                Met dank aan Jetske voor de tekst en foto's.

                                 Lees verder

                                 6 april 2019, Dorpsblad Sint Joris

                                 Klik op de link om de Sint Joris van april 2019 te openen.
                                  Lees verder

                                  5 april 2019, Kaatsinstuif

                                  Op vrijdag 5 april werd er voor leerlingen van basisschool De Flambou, in samenwerking met KV de Keatsbal, een kaatsclinic georganiseerd. De clinic werd gegeven door Wybe van Kaatsfan. De jeugd deed leuk mee, op naar het nieuwe kaatsseizoen!

                                  Bijgaand een aantal foto's, met dank aan Pascal.

                                   Lees verder

                                   31 maart 2019, Annie de Jong-Willemze

                                   We publiceren niet vaak (of eigenlijk nooit) een in memoriam op de website maar ditmaal stond in de Leeuwarder Courant van 30 maart een i.m. over Annie de Jong-Willemze. Daarom, voor de belangstellenden, onderstaand een link naar het artikel.

                                   Artikel Annie de Jong-Willemze

                                    Lees verder

                                    28 maart 2019, Rabobank Clubkas Campagne 2019

                                    De leden van Rabobank Leeuwarden-Noordwest Friesland kunnen van woensdag 27 maart tot en met zondag 7 april hun stem uitbrengen op hun favoriete club. Via een speciale website brengen zij met een persoonlijke code in totaal 5 stemmen uit op de favoriete clubs.

                                    In Oosterbierum doen toneelvereniging Ferdiverdaasje en kaatsvereniging De Keatsbal mee. Mogen zij op jullie stem rekenen?

                                    Namens de clubs alvast bedankt!
                                     Lees verder

                                     27 maart 2019, NL-doet vervolg

                                     Tijdens NL-doet werd op 23 maart door de vrijwilligers fanatiek gewerkt om het in en rond Oosterbierum mooi en netjes te maken. Zo werd er onder andere langs het schelpenpad richting Hoarnestreek een appelboompje naast het bankje geplaatst.

                                     Helaas bleek dat niet bij iedereen in goede aarde te vallen: binnen een week is het boompje door onverlaten kapot gemaakt.

                                     Jammer dat iets wat voor het dorp is op deze manier wordt afgebroken.

                                      Lees verder

                                      23 maart 2019, NL-doet 2019

                                      De organisatoren van NL-doet in Oosterbierum hadden alles goed voor elkaar: mooie projecten, kleurrijke uitnodiging en voldoende vrijwilligers. Maar de originele datum (16 maart) voorspelde qua weer weinig goeds. En omdat er een groot deel van de werkzaamheden buiten waren werd er besloten om een groot gedeelte van de klussen een week uit te stellen.

                                      Op zaterdag 16 maart onderging de Sint Joris Tsjerke de voorjaarsschoonmaak. Er werd flink op los gepoetst, hout in de was gezet (en weer uitgewreven) en het archief gesorteerd. Met 15 vrijwilligers was er ruim voldoende bemensing. Na de schoonmaak op naar It Mienskar, daar hadden Ype en Liesbeth flinke pannen snert en bruine bonensoep klaar staan.

                                      Zaterdag 23 maart stonden er vooral veel klussen op de agenda:
                                      - kloostertuin: de tuin klaarmaken voor het nieuwe seizoen en het opzetten van de kas
                                      - proeftuin Oosterbierum: planten van kersenbomen en appelboom
                                      - dorpshuis It Mienskar: rondom het dorpshuis dakgoten schoonmaken
                                      - speeltuin Alef van Idsingawei: snoeien, opknappen van de speeltuin
                                      - schelpenpaadjes rondom het dorp: snoeien rondom de gymtoestellen + schelpen aanvullen
                                      - kaatsveld: schoonmaak van kantine, materiaal en opberghok

                                      Maar we begonnen op de kloostertuin met een bak koffie/thee en koffiehapke.

                                      Vele handen maken licht werk, we kregen hulp van wethouder Caroline de Pee en fractielid CDA Karin Nammensma. Dankzij de vele vrijwilligers werd het grootste deel van de klussen in de ochtend geklaard. Ook voor deze vrijwilligers stond er vanaf 12:30 uur snert en bruinebonensoep klaar.

                                      Bijgaand een flink aantal foto's van de beide dagen.

                                       Lees verder

                                       16 maart 2019, Provinciale playbackshow

                                       Oosterbierum sleept 3e prijs in de wacht.

                                       De voorrondes van de plaatselijke Playbackshow waren op 15 februari. De prijswinnaars mochten door naar de provinciale show van de YMCA stars en dat is op zich al een geweldige ervaring en natuurlijk een uitdaging.

                                       Zaterdag 16 maart was de Skans in Gorredijk de place to be voor jong Fries talent. De jury had wederom een zware en verantwoordelijke taak, maar was daar op berekend. Op provinciaal toneel je act neerzetten is al een ervaring die niemand je af kan pakken. De beloning, een geweldige beker als 3e prijs, is meer dan een bonus.

                                       Zoiets kun je alleen afsluiten in een locatie van de grote M. om daarna tevreden huiswaarts te keren met een prijs en unieke ervaring, op naar de volgende show. En de act? De Dikdakkers met cowboys en Indianen.

                                       Bij de foto's: Ziva Thulin, Naomi de Jong en Fenne Jetske Dijkstra met hun 3e prijs op de YMCAstars in Gorrdijk.

                                        Lees verder

                                        14 maart 2019, NL doet deels uitgesteld

                                        De weersverwachting voor zaterdag 16 maart is erg slecht. Daarom wordt een deel van de NL-doet-klussen uitgesteld naar zaterdag 23 maart.

                                        De klussen op zaterdag 16 maart: schoonmaken in It Mienskar en de Sint Joris Tsjerke.
                                        De klussen op zaterdag 23 maart: Kloostertuin, speeltuin, schelpenpaden en kaatshokje.

                                        Beide keren staat het welbekende NL-doet menu om 12:30 uur in It Mienskar klaar.
                                         Lees verder

                                         12 maart 2019, Bijeenkomst zoutwinning

                                         in de bijlage een uitnodiging voor een middag over zoutwinning
                                         Lees verder

                                         6 maart 2019, NL-doet 2019

                                         Tijdens NL-doet editie 2019 zijn in totaal 6 klussen te klaren waarvan 3 schoonmaakklussen en 2 groenklussen en 1 opknapklus.
                                         Kortom: vrijwilligers gezocht!

                                         In de link kun je lezen waar de klussen zijn en waar je je op kunt geven.

                                         Tussendoor is er koffie op locatie en om 12:30 uur staat het NL-doet-menu klaar in It Mienskar.
                                          Lees verder

                                          2 maart 2019, Toanielferiening Ferdivedaasje

                                          Maandenlang heeft de toneelvereniging ernaar toe gewerkt: de jaarlijkse toneelavond.
                                          Het Fries-talige blijspel: De Klopgeast werd onder regie van Otto Adema opgevoerd.

                                          Saakje en Foekje Engel zijn 2 zusters die een kleine bovenwoning huren. Buurvrouw Marie komt geregeld langs om van alles te lenen maar helpt ook door zware dingen voor hen naar boven te brengen. De dames willen graag naar de grotere benedenwoning verhuizen maar de huisbaas werkt niet mee. De bazige Saakje heeft een plan bedacht: ze halen hun neef Harry in huis zodat ze kans maken op de grotere woning. Maar eerst moeten de onderburen worden weggejaagd.

                                          Er gebeuren vreemde dingen in het huis: is er een klopgeest? Huisbaas Wybenga begrijpt er niets van, buurvrouw Marie denkt dat het een geest is van een overledene. Zondervan, de nieuwe huurder van de benedenwoning, wordt er gek van.

                                          Er volgen een aantal ontwikkelingen: Harry krijgt verkering met buurmeisje Karin, Foekje wordt door de enge verhalen van buurvrouw Marie bang voor Harry en vlucht 's nachts naar zolder, Marie blijkt proletarisch te winkelen bij de dames Vogel en Zondervan en uiteindelijk laat lieve Foekje zich niet meer op de kop zitten door de bazige Saakje.
                                          Kortom: alle ingrediënten waren aanwezig om te genieten van een leuk blijspel.

                                          In de pauze was er een verloting. Er waren veel prijzen waardoor eigenlijk iedereen wel met een prijs naar huis toe ging.

                                          Het was weer een gezellige avond.

                                           Lees verder

                                           27 februari 2019, Onderzoek op terp aan de Konkelswei

                                           Eind februari en het is behoorlijk druk aan de Konkelswei. Zijn er nazoekers om de laatste aardappels van het veld te halen, zijn het bermtoeristen? Nieuwsgierig als ik ben heb ik een gesprekje met hen aangeknoopt.

                                           Het blijkt dat het het team is van Angelique Kaspers die archeologisch onderzoek aan het uitvoeren zijn door middel van een veldkartering. Het team bestaat uit vrijwilligers, studenten en medewerkers van RUG (Rijksuniversiteit Groningen).

                                           Angelique is een promovenda aan de RUG met als vakgebied archeologie. Haar promotieonderzoek heeft als kernvraag: hoe zat de handel in geïmporteerd aardewerk in de vroege en volle middeleeuwen in het terpen- en wierdengebied van Friesland en Groningen in elkaar? Hierbij richt ze zich onder andere op Oostergo en Westergo. De data uit het onderzoek komt van het uitvoeren van literatuuronderzoek en veldkarteringen. In 2018 zijn er reeds 7 terpen onderzocht door middel van een veldkartering, dit jaar staan er 13 op de planning.

                                           Tijdens een kartering wordt het land in vakken van 20m x 20m opgedeeld en de vrijwilligers zoeken in ieder vak systematisch naar aardewerk. Elk stukje aardewerk dat aan de oppervlakte ligt wordt meegenomen. Het wordt later gewassen, gesplitst en onderzocht. De scherven leveren informatie op over de ouderdom van de terp, over het uitwisselingsnetwerken van de vindplaats en uiteindelijk ook over hoe de handel in elkaar zat.

                                           Het promotieonderzoek duurt in totaal 4 jaar, dit is het 2de jaar dus Angelique heeft nog een aantal jaar voor de boeg. De kans dat ze nogmaals de terpen in Oosterbierum bekijkt is klein. Heel veel succes met je onderzoek en wie weet lezen we over een aantal jaar het eindresultaat.

                                            Lees verder

                                            22 februari 2019, Ombouw fabriek LambWeston

                                            Onderstaande bericht ontvingen we van LambWeston:

                                            Van 2 tot en met 25 maart wordt de productie stilgelegd en wordt oude apparatuur vervangen door nieuwe, moderne machines. Hiermee zorgen we ervoor dat de fabriek gereed is voor de toekomst.

                                            Er zal extra transporten plaatsvinden voor de aanvoer en afvoer van apparatuur. Tevens zullen veel verschillende bedrijven hun diensten verlenen tijdens de uitvoering van deze ombouw. We zullen trachten om overlast voor de omgeving zoveel als mogelijk te voorkomen.

                                            Via deze weg willen wij jullie hier van op de hoogte brengen.
                                             Lees verder

                                             15 februari 2019, Playbackshow

                                             Vrijdag 15 februari: het showbizztalent van de jeugdclubs uit Oosterbierum kon zich op het toneel uitleven tijdens de playbackshow. De een wat overtuigender dan de ander maar iedereen met veel plezier. Stalspreekmeester was Johannes Wolbers.

                                             Met muziek van onder andere Queen, Grease, Dolly Parton, Maywood en André Hazes werd het een 'trip down memory lane'. Maar ook nieuwerwetse muziek van bijvoorbeeld Davina Michelle, Girlys Blog en de Dikdakkers passeerden de revue. De jury, bestaande uit Bart, Wietske en Ulbe, had het niet gemakkelijk. Uiteindelijk gingen Maywood en de Dikdakkers er met de bekers vandoor.

                                             De uitslag jongste groep:
                                             3de - Janneke / Davina Michelle
                                             2de - Isa en Sterre / Girlys Blog
                                             1ste - Ziva, Baukje en Jenny / de Dikdakkers

                                             De uitslag oudste groep:
                                             3de - Hendrik / André Hazes sr
                                             2de - de hele groep / Queen
                                             1ste - Madelief en Annabel / Maywood

                                             In de pauze was er verloting, de komende weken kan er behoorlijk wat hutspot, hachee en sipelsop worden gegeten in Oosterbierum en omstreken!!

                                             Op zaterdag 16 maart mogen de winnaars van de eerste prijs in Gorredijk voor de jeugdclubs van Oosterbierum uitkomen. Heel veel succes dames.

                                              Lees verder

                                              7 februari 2019, Open Oosterbierummer biljart toernooi 2019 in It Mienskar

                                              Na de succesvolle voorgaande edities wordt in Oosterbierum wederom een biljarttoernooi georganiseerd in dorpshuis It Mienskar te Oosterbierum. Dit is de 7de editie waarbij in diverse klassen wordt gespeeld. Ben je een starter of allrounder, het maakt niks uit. Een ieder is welkom om mee te doen. Er wordt gespeeld op 8 biljarttafels.

                                              Verdeeld over 3 dagen wordt bepaald welke 2 spelers per poule doorgaan naar de finales op zaterdagmiddag. Daar zal dan per klasse gestreden worden om de eer. Naast de eer ligt er ook weer een dikke envelop klaar voor de beste toppers. Dit alles wordt mogelijk gemaakt door vele sponsoren.

                                              De voorrondes zijn op donderdag 11 april vanaf 19:00 uur.
                                              Vrijdag 12 april vanaf 19:00 uur.
                                              Zaterdag 13 april vanaf 9:30 uur.
                                              De finales zijn op zaterdagmiddag 13 april vanaf 16:00.

                                              Lijkt het je leuk om mee te doen, schroom niet en geef je op via onderstaand mailadres met vermelding van de volgende gegevens:
                                              * Naam
                                              * Adres
                                              * Postcode
                                              * Woonplaats
                                              * Telefoonnummer
                                              * Moyenne (max. 5)

                                              Commissie Open Biljartkampioenschappen Oosterbierum
                                              info telefoonnummer: 051848156
                                              E-Mail: BiljartkampioenschapO.bierum@gmail.com
                                              Opgave tot en met 1 april.
                                              Maximaal 80 deelnemers, vol is vol!!
                                               Lees verder

                                               4 februari 2019, Kloosterhoeve/KV de Keatsbal

                                               In 2017 heeft de jeugd tijdens de Takomstpartij gekaatst voor zorgboerderij 'De Kloosterhoeve' in Klooster-Lidlum. Onderstaande bericht hebben ze van de zorgboerderij ontvangen.

                                               Hallo allemaal,

                                               Door jullie inzet was ik enorm verbaasd in 2017. Iedereen heeft enorm zijn best gedaan om alle ontbijtkoekrepen te verkopen, waardoor ons als Zorgboerderij Kloosterhoeve, het mooie bedrag van € 2250,- werd overhandigd tijdens de 35ste Takomstpartij. Dit had ik totaal niet verwacht!

                                               Bedankt voor jullie inzet!

                                               Onze wens, een decoupeerzaag op batterij, was klein bleek achteraf. Een decoupeerzaag op batterij is makkelijk hanteerbaar, maar ook veiliger. Hij is gekocht en heeft ervoor gezorgd dat we met hout diverse dingen hebben kunnen maken. Diverse deelnemers kunnen zo nuttig bezig zijn en hun vaardigheden en eigenwaarde vergroten. Dingen die we hebben gemaakt zijn o.a. een legnest voor de kippen, huisjes ter decoratie, kerststerren, trappetje (zodat onze jonge deelnemers bij de kraan kunnen, om hun handen te wassen).

                                               In de zomervakantie van 2017 en 2018 hebben we diverse leuke uitstapjes gemaakt naar o.a. attractiepark Drouwenerzand in Drenthe en Kameleondorp in Terherne. De deelnemers hebben zich hier erg goed vermaakt!

                                               Ook hebben we eieren gekocht, om deze te laten uitbroeden in onze broedmachine. De kuikens zijn uitgegroeid tot kippen, die eieren leggen. Het zoeken van eieren is een activiteit, die alle deelnemers leuk vinden. En een eitje bakken hoort daar natuurlijk ook bij.

                                               Regelmatig spelen we binnen of buiten een spelletje. Dit is de reden dat we diverse gezelschapspellen hebben gekocht, namelijk Monopolie extreem bankieren, Nijntje kwartet, Domino, tennis rackets. Dit bevorderd o.a. het samen spelen, maar ook het aan de regels houden, leren hoe met je verlies om te gaan en grove motorische vaardigheden.

                                               Bakken, koken, eten proeven en het opeten is iets wat vaak gebeurd. Ons assortiment aan bakspullen is mede door jullie inzet ook vergroot. Van de zomer hebben we bijv. lekkere yoghurtijsjes met ananas smaak gemaakt.

                                               Een kruiwagen met 2 banden hebben we gekocht, zodat het makkelijker is om deze in balans te houden en het tillen van het gewicht makkelijker is.

                                               Onze zwager is met zijn zoontje op de arm door onze tweedehands trampoline gezakt. Het was lachwekkend om te zien en hij is gelukkig veilig met zijn voeten op de grond beland, maar hierdoor was wel onze trampoline stuk. En die werd en wordt intensief gebruikt door onze deelnemers. Elke dag dat er deelnemers (kinderen) zijn, wordt hij gebruikt. Van het gedoneerde geld hebben we een nieuwe trampline gekocht, die veilig in de grond geïnstalleerd werd.

                                               Er is nog wat geld over en dat gaan we ook zeker nuttig gebruiken om onze deelnemers te laten groeien in een veilige omgeving, waarbij plezier voorop staat!

                                               Nogmaals bedankt!

                                               Groetjes Jannie Faassen-Bossers
                                               Zorgboerderij Kloosterhoeve

                                                Lees verder

                                                28 januari 2019, Boek over Bakkers van Oosterbierum aangeboden

                                                Honger, armoede, broodoproer en revoluties. Wanneer er geen brood meer was, waren dat vroeger de gevolgen. Een mens moet eten en dan was een bakker broodnodig.

                                                Piter van der Woude schreef, in het Frysk, samen met Reinder Nouta een boek over de bakkers van Oosterbierum. Gravend in het verleden stond de eerste en toen enige bakkerij aan de Keatsebuorren. Voor 1800 werd al geschreven over de welbeklante en gunstig aan het plein gelegen Bakkerij en woonhuis. Bakkers hadden een boven modaal inkomen, misschien wel de reden dat er eind 19 e en begin 20 e eeuw 4 bakkers gevestigd waren in Oosterbierum. De beschreven als “machinale bakkerij” aan de Keatsebuorren werd later uitgebreid met “café biljart De Landbouw”.

                                                Op vrijdag 25 januari mocht Piter van der Woude tijdens een bijenkomst van de Oudheidkundige Vereniging Barradeel in It Mienskar het eerste exemplaar aanbieden aan Reinder Nouta. Nouta wordt in het boek beschreven als adviseur van Bakkers fan Easterbierrum, Folslein Ferline Tiid.

                                                Exemplaren zijn o.a. te koop bij Reinder Nouta in Oosterbierum of via mail adres: OudBarradeel@outlook.com.

                                                De eerstvolgende bijeenkomst van de oudheidkundige vereniging is op 15 februari in de Bijekoer te Wijnaldum.

                                                Tekst: Johannes Wolbers, foto's: Jetske Nouta

                                                 Lees verder

                                                 26 januari 2019, Biljartvereniging De Klos

                                                 Zaterdag 2 februari wordt het pearkebiljarten voor de 35ste keer gehouden. Deze traditionele partij is een jaar na de oprichting van kaart- en biljartvereniging “de Klos” in het leven geroepen, dit was op 28 september 1981. De partij werd altijd gesponsord door de patatfabriek, eerst “Vriezo BV” en heden ten dage door “Lamb Weston”. De vereniging dankt patatfabriek “Lamb Weston” hartelijk voor de sponsoring! Er is ook dit jaar weer genoeg deelname en publiek is van harte welkom.

                                                 Zaterdag 2 februari vanaf 12.30 uur in de grote zaal van “it Mienskar”

                                                 In de bijlage een krantenknipsel van de eerste “pearkebiljart” wedstrijd. Dit krantenknipsel is uit een doos gekomen tijdens het opruimen van de zolder bij Maarten Bleeker, medeoprichter van biljartvereniging “de Klos”.

                                                 Voor alle duidelijkheid hier de volledige namen van de prijswinnaars die onderaan in het krantenknipsel staan:

                                                 1ste prijs, Dirk S. de Vries en Frans Bleeker
                                                 2de prijs, Harm P. de Vries en Sieger Bleeker
                                                 3de prijs, Maarten Bleeker en Hein van der Schaar
                                                 4de prijs, Wytse Schaap en Keimpe D. Visser

                                                 Krantenartikel 1981

                                                  Lees verder

                                                  14 januari 2019, Project Bûtengewoan berikbar

                                                  Hoe reizen we in 2022 slimmer van A naar B in Noardwest-Fryslân?

                                                  In opdracht van de provincie Fryslân onderzoekt Partoer welke behoeftes en ideeën de inwoners van Noardwest-Fryslân hebben om het openbaar vervoer duurzaam en betaalbaar te houden na 2022. Met die reden worden er creatieve sessies in verschillende dorpen georganiseerd. Ook de dorpsbewoners van Oosterbierum worden uitgenodigd voor de sessie in de buurt van het dorp. De volgende data staan op de agenda:

                                                  14 januari 2019

                                                  Harlingen (MFC Het Vierkant)

                                                  15 januari 2019

                                                  Schingen (Dorpshuis Op Healwei)

                                                  21 januari 2019

                                                  Wijnaldum (Doprshuis De Bijekoer)

                                                  24 januari 2019

                                                  Minnertsga (MFA De Doarpsfinn)

                                                  28 januari 2019

                                                  Sint Annaparochie (MFC Ons Huis)

                                                  31 januari 2019

                                                  Marssum (Dorpshuis Nij Franjum)


                                                  Hoe kunt u als Oosterbierumer helpen?
                                                  Geef bij dorpsbelang Oosterbierum aan dat u mee wilt om mee te denken over bovengenoemde project. U kunt een mail sturen naar: dorpsbelang@oosterbierum.info


                                                   Lees verder

                                                   5 januari 2019, Stem op Oosterbierum als proeftuin voor 10 januari

                                                   Steminfo: ga naar www.kernmetpit.nl via STEMMEN – Friesland naar oosterbierum als proeftuin en breng je stem uit. Niet vergeten je email adres in te vullen. Alvast bedankt.

                                                   Dit jaar is in Oosterbierum hard gewerkt met veel vrijwilligers om allerlei kleine natuurprojecten te realiseren in en om Oosterbierum: fruitbomen, insectenhotels, oeverzwaluwwand, vlinderstruiken en bloemen op verschillende plekken, bloembollenverkoop etc. Het project is een samenwerking tussen de Kloostertuin en het dorpsbelang Oosterbierum. Voor dit project hebben we subsidie aangevraagd bij Kern met Pit. Nu is het de kans om te stemmen en zo nog extra subsidie voor de projecten te krijgen. Vertel het door en stuur het door.

                                                   Informatie over Kern met Pit en het stemmen Ruim 140 deelnemers van Kern met Pit 2018 hebben een jaar lang hard gewerkt om hun droom te realiseren. Nu kun jij stemmen op jouw favoriete project. Stem tot en met 10 januari 2019 via www.kernmetpit.nl en vergroot zo de kans voor jouw favoriet op een trofee en een prijs van 1500 euro! Eén stem per mailadres.

                                                   De internetstemmen en de beoordeling van de vakjury bepalen beide voor 50% de favorieten. Op de Kern met Pit Dag op 19 januari 2019 worden de favorieten van elke provincie gekroond tot trofeewinnaar. Die trofeewinnaars gaan door naar de landelijke finale van Kern met Pit tijdens het We doen het Samen! Festival op 30 maart 2019 in Amersfoort. Daar maken zij kans op de Gouden Pit van 3.000 euro!
                                                    Lees verder

                                                    2 januari 2019, Hidde Syswerda overtuigende winterkampioen biljarttoernooi.

                                                    Voor de 19 e keer was It Mienskar tussen Kerst en oud en nieuw toneel van het open winterkampioenschap biljarten. Na 2 avonden poule wedstrijden barste op zaterdag 29 december de knock-out fase los. Diverse oud kampioenen waren doorgedrongen
                                                    tot deze avond. Ook hier waren de ballen rond en bleek dat behaalde resultaten in het verleden geen garantie waren voor een succes richting de finale.

                                                    Al snel bleek dat Syswerda een goede avond had, alleen de laatste carambole was diverse keren een lastige. Toen rond de klok van half elf de laatste punt werd gehaald tegen verliezend finalist Arjen Houtsma viel ook deze last van zijn schouder.

                                                    De prijswinnaars werden allen persoonlijk toegesproken door animator en stimulator Ype Bonnema. Ook was er aandacht voor o.a. de beste nieuwkomers Arwin de Vries en Willem Huizenga, de kortste partij tussen Gerd Honkoop en Klaas Hibma en hoogste gemiddelden vanGerd Honkoop, Petrus Houtsma en nieuwkomer Ulbe Bonnema.

                                                    Een groot applaus kregen de vrijwilligers achter de bar – Gerda Honkoop
                                                    en Petra Andriessen – en de keukenprinsessen Lies, Inge en de zusjes Steenstra. Dank voor assistent wedstrijdleider Gerrit Jan Visser en wedstrijdleider Harrie Mons, maar ook voor vaste gast en assistent Michael.

                                                    Een opvallende opmars van de jeugd, liefst 9 nieuwelingen en een oproep aan de dames voor deelname aan de wedstrijd. Een extra oefenavond op donderdag is mogelijk. Bij de prijsuitreiking schitterde Marten Bleeker door afwezigheid en werd zijn envelop niet uitgereikt.

                                                    Op 27, 28 en 30 december 2019 is het vierde lustrum.

                                                    Met dank aan Johannes Wolbers voor de verslaglegging en Renske Mons voor de foto's.

                                                     Lees verder

                                                     23 december 2018, Kerstboom inzameling

                                                     Dorpsbelang Oosterbierum Klooster-Lidlum zet zich in voor het dorp en haar bewoners en organiseert een kerstboominzameling.

                                                     De jeugd kan op 5 januari tussen 10.00 uur en 11.00 uur kerstbomen inleveren en krijgt 50 cent per boom. Inleveren kan naast de pastorie van de Sint Joris Tsjerke.

                                                      Lees verder

                                                      23 december 2018, Dorpsblad Sint Joris

                                                      Hierbij de link naar de digitale versie van ons dorpsblad Sint Joris.
                                                       Lees verder

                                                       23 december 2018, Taalcursus

                                                       Dorpsbelang Oosterbierum Klooster-Lidlum zet zich in voor het dorp en haar bewoners. Nieuwe bewoners zijn welkom in ons dorp. Daarbij moet de (Nederlandse) taal geen struikelblok zijn. In samenwerking met andere dorpen in Waadhoeke organiseert zij taalcursussen voor cursisten die deze taal (nog) niet beheersen.

                                                       In januari starten op dinsdag- en woensdagavond deze cursussen in It Mienskar onder leiding van gediplomeerde leerkrachten. Daarbij roept Dorpsbelang de hulp in van assistenten voor ondersteuning van deze leerkrachten. Voor de dinsdag is dit geregeld, voor de woensdag is Dorpsbelang nog op zoek naar een assistent en een hulp assistent. Iedereen die de Nederlandse taal beheerst kan en mag meehelpen. De “werktijden” zijn van 19.00 tot ± 21.00 uur.

                                                       Meer info en opgave bij Paul de Cock 0518-481494 of paul@terptien.nl.

                                                        Lees verder

                                                        21 december 2018, Kerstfeest De Flambou

                                                        Donderdag 20 december vierde de leerlingen van de Flambou, samen met leraren, ouders, verzorgers, pakes, beppes, dorpsgenoten en andere belangstellenden, kerstfeest in de Sint Joris Tsjerke.

                                                        Onder muzikale begeleiding van Johny van Santen en juf Lisanna werden kerstliedjes gezongen. Het kerstverhaal werd uitgebeeld, er werden kaarsen aangestoken en gedichten voorgelezen. Om acht uur was het programma afgelopen, tijd voor warme chocolademelk met krentenbrood. De leerlingen kregen een cadeautje.

                                                        Het was een zeer geslaagde avond, nu eerst vakantie.

                                                        Staat uw kind op internet terwijl u dat niet wilt? Neem contact met ons op via de contactknop zodat wij de foto kunnen verwijderen.

                                                         Lees verder

                                                         20 december 2018, Kerstfeest 60+

                                                         Donderdag 20 december, 's middags kerstviering in It Mienskar voor 60+.

                                                         Het was een leuke middag georganiseerd door de diakonie van de Sint Joris Tsjerke. Dankzij Jessy, Petra, Jantsje, Max, Dirk en Adelheid was het een goed gevulde kerstviering met: bijpraten, koffie of thee met een hapke, luisteren, zingen, kaarsen aansteken, koffie of thee met chocolaatje, nog meer bijpraten, luisteren, zingen, kaarsen aansteken, warme chocolademelk, suikerbrood en krentenbrood.

                                                         Goed geslaagd, kin wol wer us.

                                                          Lees verder

                                                          19 december 2018, Streekwurk Fryslân

                                                          Streekwurk Fryslân is op zoek naar initiatiefrijke bewoners die een goed idee hebben om de leefbaarheid in hun dorp, wijk of buurt te verbeteren. Via het Iepen Mienskipsfûns stelt provincie Fryslân geld beschikbaar om de projecten van inwoners verder te helpen. In 2019 worden drie subsidierondes opengesteld. De eerste is van 21 januari tot 15 februari.

                                                          Lees voor meer informatie het pdf bestand.
                                                          Aanvragen kan via: www.fryslan.frl/idee.
                                                           Lees verder

                                                           6 december 2018, Zwaluwwand

                                                           Het materiaal stond al klaar, het wachten was op een kraan om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren. En dat moment was op dinsdag 4 december. Op de korte termijn zullen de vrijwilligers nog een aantal kleinere dingen oplossen. Daarnaast wil de commissie aan beide kanten van de muur nog een muurtje (laten) metselen maar daar is meer geld en zijn ook vrijwilligers voor nodig. Dat ligt dus in de toekomst.

                                                           Door eigen werkzaamheden is het de redactie van de website niet gelukt om zelf foto's te maken. Maar dankzij Pascal Thulin en Johannes Wolbers kunnen we toch een paar actiefoto's laten zien, waarvoor onze dank.

                                                           De wand staat aan de Konkelswei, aan de rand van het water.

                                                            Lees verder

                                                            2 december 2018, Geen kerstbomen inzameling

                                                            Gemeente De Waadhoeke haalt de kerstbomen niet meer op. De jeugd hoeft ze dus niet meer te verzamelen.

                                                            U kunt uw boom eventueel kwijt op de onderstaande manieren:
                                                            - kosteloos inleveren bij de dichtstbijzijnde milieustraat
                                                            - kerstboom verknippen en in de biobak deponeren
                                                            - aanmelden om op te laten halen bij de eerstvolgende takkenroute in februari
                                                            - de oude kerstboom door een andere inzamelaar op te laten halen. de kosten voor deze laatste optie zijn voor de eigenaar van de kerstboom
                                                             Lees verder

                                                             1 december 2018, Sinterklaasbingo

                                                             Op 1 december werd er in It Mienskar een Sinterklaasbingo georganiseerd.
                                                             Alle ingrediënten om een gezellige middag te hebben waren aanwezig: Sara en Francisca voor het in goede banen leiden van de bingo, bingokaarten, pepernoten, lieve kinderen, behulpzame ouders en prijzen, heel veel prijzen.

                                                             Ieder kind ging met minimaal 1 prijs naar huis dus iedereen was dik tevreden.

                                                              Lees verder

                                                              1 december 2018, Zwaluwwand

                                                              Aan de Konkelswei wordt een zwaluwwand gecreëerd.
                                                              Een zwaluwwand biedt broedgelegenheid aan meerdere oeverzwaluwen. In de wand zitten meerdere gaten met een diameter groter dan 9 cm. Deze gaten worden invlieggaten genoemd. Ze zijn precies groot genoeg voor een oeverzwaluw om doorheen te kruipen. Oeverzwaluwen willen altijd eerst door een gaatje kruipen voordat zij ergens gaan broeden. Achter het invlieggat wordt een mengsel van zand en leem toegepast waarin gangen worden gemaakt die schuin naar beneden lopen. De gangen zijn ongeveer 1.50 meter diep. Deze gangen zijn ideaal voor oeverzwaluwen omdat zij van nature ook schuine gangen graven voordat zij holletjes graven waarin zij vervolgens gaan broeden.

                                                              Het materiaal ligt grotendeels klaar, zodra het zware materiaal (kraan) beschikbaar is kunnen de vrijwilligers aan de slag. We hopen u op de hoogte te kunnen houden.

                                                               Lees verder

                                                               25 november 2018, Gedachtenisdienst


                                                               In de Sint Joris Tsjerke werden de overledenen van het afgelopen kerkelijk jaar herdacht. Dit is altijd een mooie dienst waarbij voor de overledenen een kaars wordt aangestoken.

                                                               Tijdens de dienst zong sopraan Vronie de Vreeze, afwisselend onder begeleiding van Henk Gemser en dominee Ulbe Tjallingii, onder andere: 'The Rose', 'Als alles duister is' en 'Wishing you were somehow here again'.

                                                               Overbodig te zeggen dat tijdens de dienst en de muziek een ieder in gedachten ook naar de overleden dierbaren gaan.

                                                                Lees verder

                                                                22 november 2018, Friesch Dagblad

                                                                In het Friesch Dagblad van 22 november jl stond onder 'opinie' een artikel geschreven door de voorzitter van Dorpsbelang, Paul de Cock. De redactie van de website ontving een foto van het artikel, zie bijlage.

                                                                 Lees verder

                                                                 18 november 2018, Flessenactie, de opbrengst

                                                                 Lege flessen, dranklucht en doppen.

                                                                 In voor- en najaar rijden er op een zaterdagmorgen auto 's met vrijwilligers door Oosterbierum, Kloosterlidlum en buitengebied om lege flessen, lege kratten en zegelboekjes op te halen. Via flyer, krant en mond op mond reclame zijn de meeste bewoners op de hoogte van de actie. Vaak staat er een doos of tas klaar, vaak ook een leeg krat. Soms moet er even gezocht worden of alles reeds is ingeleverd. Bij de laatste optie wordt het bedrag en niet de flessen gedoneerd. Een sorteerploeg staat klaar bij Steenstra's tuinhout om de flessen te sorteren op winkel en soms glasbak. 's Middags worden de flessen bezorgd in de daarvoor bestemde winkels en worden de diverse bedragen bij elkaar opgeteld.

                                                                 De opbrengst van deze zaterdag was € 355,00. De lege doppen worden gedoneerd aan de Hulphond- geleidehond. Wat achterblijft is de dranklucht uit de lege bierflesjes, maar dat hoort bij de actie. De opbrengst wordt verdeeld onder 3 doelen te weten: Maher – India onderwijs aan kansarme kinderen, Voedselbank- De Helpende Hand en
                                                                 Het Passion – onvoorwaardelijke hulp aan mensen aan de rand van de samenleving.

                                                                 Tekst en foto's: Johannes Wolbers

                                                                  Lees verder

                                                                  5 november 2018, Reanimatiecursus 19-11

                                                                  De beide avonden zijn inmiddels vol, aanmelden is dus niet meer mogelijk.

                                                                  Reanimatie lessen met AED-bediening bij EHBO vereniging Sexbierum e.o. voor beginners.

                                                                  De cursusavond van 12 november zit vol. Daarom wordt er nog een cursusavond georganiseerd. Deze vindt plaats op maandag 19 november 2018, 19.30 uur in Bjirmenstate te Sexbierum.

                                                                  Voor meer informatie en opgave kunt u contact opnemen met Dieuwke de Jong van de EHBO vereniging Sexbierum, telefoon 06 22 96 14 00. Of per email: ehbosexbierum@gmail.com

                                                                  Deze cursus wordt kosteloos aangeboden dankzij “Losse fearen”
                                                                   Lees verder

                                                                   17 oktober 2018, bloemschikken, pompoen

                                                                   Een aantal creatieve dames was woensdag 17 oktober in It Mienskar te vinden. Zij maakten van een pompoen en bloemen prachtige creaties.

                                                                   Gezien de goede sfeer en de mooie resultaten 'kin it wol wer' . Op woensdag 21 november is de volgende bloemschikavond. Dan staat er een guirlande maken op het programma.

                                                                    Lees verder

                                                                    17 oktober 2018, Oranjevereniging, ledenvergadering


                                                                    In It Mienskar vond de ledenvergadering van de Oranjevereniging plaats. De drie belangrijkste zaken die werden besproken:

                                                                    - Dorpsfeest 2019 zal plaatsvinden op 20, 21, 22 en 23 juni.
                                                                    De vice-voorzitter roept iedereen op om plannen te gaan maken voor straatversiering en de optocht en te gaan bouwen. Er schijnt al een straat druk in de weer te zijn om de straatversiering tot in de puntjes te verzorgen.

                                                                    - Bestuurswijzigingen: vanaf oktober 2019 is er een verschuiving binnen het bestuur. Een aantal bestuursleden neemt afscheid. Hier heeft het bestuur een paar jaar geleden al op voorgesorteerd door aspirant-bestuursleden aan te trekken. Op de foto ziet u een overzicht van het huidige bestuur en het bestuur vanaf oktober 2019, inclusief functie.
                                                                    Er wordt nog gezocht naar in ieder geval 2 bestuursleden.

                                                                    - Reünie juni 2019, het programma werd doorgenomen en er werden foto's getoond. De aanwezigen waren het er allemaal over eens: het was een bijzonder geslaagde reünie. Al met al was het een duur feest maar de OV had een financiële reserve.

                                                                     Lees verder

                                                                     10 oktober 2018, Bloembollen planten

                                                                     20 oktober 2018: Bloembollen planten in Oosterbierum! Kom jij helpen?

                                                                     De start is bij It Mienskar om 9.00 uur waar begonnen wordt met gezamenlijk een kopje koffie drinken.

                                                                     Daarna de handen uit de mouwen om in het dorp de bloembollen planten, net als vorig jaar. Graag een eigen schep meenemen!

                                                                     Je kunt je aanmelden via: dorpsbelang@oosterbierum.info.

                                                                      Lees verder

                                                                      3 oktober 2018, Doorlopende inzamelingsakties

                                                                      In de Sint Joris Tsjerke is een doorlopende inzameling van: postzegels, ansichtkaarten van oa Anton Pieck of dorpen/steden, cartridges en mobieltjes. In 2017 was de landelijke opbrengst € 31.533.

                                                                      Verder kunt u producten voor de voedselbank afgeven en flessendoppen. De opbrengst van de flessendoppen gaat naar KNGF (geleidehonden). Niet in de gelegenheid om het bij de Sint Joris Tsjerke in te leveren? U mag het ook afgeven bij Buorren 2.

                                                                       Lees verder

                                                                       1 oktober 2018, Burendag 2018

                                                                       Zaterdag 30 september werd er in Oosterbierum burendag gevierd. Het thema: een goed gesprek.

                                                                       Het feest begon al om half drie op de Kloostertuin. Daar hield de Sint Joris Tsjerke de startzondag. Vanaf 3 uur stond er koffie/thee/limonade en een lekker hapke in It Mienskar. De hapkes waren gemaakt door dorpsgenoten.

                                                                       Tijdens de koffie presenteerden verschillende verenigingen hun winterprogramma of ze lieten zien wat hun vereniging precies doet. De jeugd tot en met 80 jaar konden de knobbeldobbelwandeltocht lopen: de dobbelstenen bepalen het adres. De cijfers staan voor een bepaald adres, daar naartoe lopen en weer met de dobbelstenen gooien. Degene die de meeste (kilo)meters loopt heeft gewonnen.

                                                                       Sterre Kuiken liep de meeste (kilo)meters en won een leuk prijsje.
                                                                       Tijd voor nog meer prijzen: het competitiekaatsen van KV De Keatbal is afgerond en de prijzen werden tijdens burendag uitgereikt. Voor alle deelnemers was er een herinneringsmedaille. Helaas waren niet alle deelnemers aanwezig dus een aantal prijzen worden bij de spelers gebracht.

                                                                       Welpen meisjes Welpen jongens
                                                                       1) Ziva 1) Yvan
                                                                       2) Isa 2) Jannick
                                                                       Schoolmeisjes Schooljongens
                                                                       1) Fenne Jetske 1) Yse Johannes
                                                                       2) Naomi 2) Justin

                                                                       Na het uitreiken van de prijzen volgde een heel gevarieerde maaltijd: verschillende Oosterbierumers hadden lekker gekookt en aangevuld met de lekkernijen uit de keuken van Ype werd het een heerlijke maaltijd.

                                                                       Tijd voor een toetje was er niet: om twintig over zeven gauw naar de Sint Joris gerent om op tijd te zijn voor het concert van VLAM, Hilbrand Westra en Ulbe Tjallingii. Saxofoon en orgelmuziek waarbij het saxofoonkwartet VLAM er een ware show van maakten. Hilbrand en Ulbe speelden op het jarige Van Dam-orgel (150 jaar!) onder andere muziek van Händel en Bach.

                                                                       De vrijwilligers hebben weer heel wat werk verzet, maar we hebben de foto's nog.
                                                                       (Op het internet terwijl u dat niet wilt: geef het aan ons door dan halen we de foto van de website af).

                                                                        Lees verder

                                                                        22 september 2018, Bloembollenmarkt

                                                                        Wie volgend jaar tussen de bloemen wil zitten moet nu al bloembollen planten. En dus werd er op de kloostertuin een heuse bloembollenmarkt gehouden. Sneeuwklokjes, krokussen, narcissen en nog veel meer soorten werden te koop aangeboden.

                                                                        Onder het genot van koffie met zelfgemaakte (appel)taart even bijkletsen, bollen kopen en luisteren naar de muziek van Marlinde op de dwarsfluit. Voor de jeugd werd de chocolademelk warm gemaakt boven een houtvuur. Dat zorgde niet alleen voor warme chocolademelk maar ook voor sfeer op de tuin.

                                                                        En 's middags dus in de eigen tuin aan de slag, er zijn heel wat bolletjes geplant en zaaigoed ingezaaid. Dat wordt komend voorjaar een lust voor het oog en een tafeltje-dek-je voor de bijen, hommels en vlinders.

                                                                        Bijgaand een aantal foto's gemaakt door Johannes Wolbers en Jolanda vd Veen-Geveke.

                                                                         Lees verder

                                                                         17 september 2018, Burendag: de uitdaging

                                                                         Op 30 september wordt in Oosterbierum burendag gehouden. De voorbereidingen zijn al in volle gang maar er is hulp nodig!!

                                                                         Mogen ze van uw / jouw kookkunsten gebruik maken?
                                                                         Het recept mag geheim blijven, maar de Oosterbierumers willen wel proeven. Voor zowel bij de koffie als bij de maaltijd worden jullie uitgedaagd om mee te koken of te bakken. Taart, koekjes, nasi, rijst met.., kleine gehaktballetjes, ovenschotel, quiche, vegetarisch of iets geheel anders.

                                                                         Voor vragen bel met Ype – It Mienskar 0518-481956. De organisatoren dragen graag bij in de onkosten.
                                                                          Lees verder

                                                                          16 september 2018, Reanimatiecursus

                                                                          Beste inwoners van Oosterbierum en Tzummarum,

                                                                          Zoals de meesten wel zullen weten, hebben we in onze dorpen de handen ineen geslagen en de reanimatienetwerken “aan elkaar gekoppeld”.
                                                                          Veel mensen volgden een aantal jaren geleden een reanimatietraining. Dit om de
                                                                          juiste hulp te kunnen bieden daar waar het nodig zou zijn. De diploma’s zijn door
                                                                          iedereen in één avond te behalen, zijn twee jaar geldig met het advies ieder jaar een
                                                                          herhalingstraining te volgen. Met het diploma kan men zich ook als vrijwilliger bij
                                                                          HartslagNu aanmelden, dit is zeker wenselijk, maar niet verplicht.

                                                                          Zowel in Oosterbierum als in Tzummarum werden er AED-apparaten geplaatst in
                                                                          kasten aan buitenmuren. Deze kunnen door iedereen worden gebruikt in het geval er
                                                                          iemand in de omgeving gereanimeerd moet worden.
                                                                          In Tzummarum zijn deze maand weer de herhalingstrainingen gestart. Hieraan
                                                                          nemen ook mensen uit Oosterbierum deel.

                                                                          Er is nog plaats voor de herhalingstraining op donderdag 1 november as.
                                                                          Het ligt in de bedoeling een beginnerstraining te organiseren op 8 oktober as.
                                                                          om 19.00 uur. De locatie wordt nog nader bepaald. We proberen deze training in
                                                                          Oosterbierum door te laten gaan. Mocht dit niet lukken, dan wordt het Tzummarum.

                                                                          De kosten voor deze training bedragen € 37,50 per persoon en worden volledig
                                                                          vergoed vanuit de meeste aanvullende ziektekostenverzekeringen.
                                                                          Omdat er zowel in Oosterbierum als in Tzummarum een aantal mensen om
                                                                          verschillende redenen (verhuizing, gezondheid, leeftijd) inmiddels niet meer
                                                                          deelnemen aan de trainingen en dus ook niet meer zijn aangemeld bij HartslagNU,
                                                                          doen we hierbij een oproep aan u om deel te nemen.

                                                                          Een hartstilstand kan iedereen, jong en oud, overkomen.
                                                                          U kúnt het verschil maken door dan direct te gaan reanimeren!

                                                                          Voor deelname aan deze, ook nog gezellige avond, kunt u mailen naar:
                                                                          reanimatieonderwijsnwf@hotmail.com
                                                                          Of even bellen naar 06-16523067
                                                                           Lees verder

                                                                           9 september 2018, Jan de Groot nachtpartij

                                                                           De laatste kaatspartij van het jaar is traditiegetrouw de Jan de Groot Nachtpartij. Gesponsord door de familie De Groot.

                                                                           Jan de Groot is meer dan 40 jaar verbonden geweest aan KV De Keatsbal Easterbierrum. In de zomerperiode kon je Jan de Groot iedere week op het kaatsveld vinden. Tijd voor vakantie was er eigenlijk niet maar heel af en toe kreeg Sietske toch haar zin. Op de vraag van Sietske hoe hij de omgeving vond volgde het antwoord: "al die bomen lijken op elkaar, als je 1 boom hebt gezien dan heb je ze allemaal wel gezien".
                                                                           Toen Jan 80 werd hebben zijn kinderen een bijzonder cadeau bedacht: een partij die naar hem zou worden genoemd. En sinds die tijd organiseert de KV de Jan de Groot nachtpartij. Helaas laat de gezondheid van Jan het niet toe om nog naar het kaatsveld te komen. Daarom een archieffoto van Jan de Groot.

                                                                           Ook dit jaar was er een aparte dames- en herenklasse. Bij de dames waren 8 parturen en bij de heren 12. Het veld was glad door de regen en na 21 uur was het zicht een stuk minder doordat er 1 lichtmast stond maar dat mocht de pret niet drukken.

                                                                           Er waren leuke partijen, er werd sportief maar vooral ontspannen gespeeld. Dat resulteerde in de volgende uitslagen:

                                                                           Dames:
                                                                           1ste prijs: Baukje en Patricia
                                                                           2de prijs: Thea en Tamara

                                                                           Heren:
                                                                           1ste prijs: Erik en Izaak
                                                                           2de prijs: Joost en Oane
                                                                           3de prijs: Lennart en Pascal
                                                                           4de prijs: Aldrik en Arjen

                                                                           Het bestuur van de KV bedankt iedereen voor het sportieve kaatsseizoen.

                                                                            Lees verder

                                                                            3 september 2018, Nieuws van de Kloostertuin

                                                                            Oosterbierum als Proeftuin is een project van 2 jaar met als doel een beter leefklimaat te realiseren voor vogels, bijen, vlinders en insecten. Een van de onderdelen daarvan is het realiseren van een zwaluwmuur. Dankzij een bijdrage van 3.500 euro van de Rabobank kan deze nu gerealiseerd worden.

                                                                            Op de Kloostertuin in Oosterbierum zijn verschillende panelen geplaatst met uitleg en voorbeelden van het leefbaar maken van eigen tuin en omgeving. Een ander onderdeel van het project is een vleermuizen- en nachtvlinderexcursie op woensdag 5 september, 's avonds om 21.00 uur.

                                                                            Bij de foto's:
                                                                            foto 1: Johannes Wolbers neemt de cheque van Rabobank in ontvangst.
                                                                            foto 2: Gerrit Tuinstra bekijkt zijn scherm met honderden nachtvlinders.
                                                                            foto 3: Duo Shift en gastmuzikant Bert de Jong op de Kloostertuin

                                                                            Foto's en tekst van Johannes Wolbers

                                                                             Lees verder

                                                                             22 augustus 2018, In gebruik name nieuwe rioolleiding Lamb Weston

                                                                             Vanaf vorige week is de nieuwe leiding voor het afvoeren van afvalwater in gebruik genomen. Het afvalwater wordt verpompt naar een gemeentelijke rioolput vlak voor het pompstation van Wetterskip Fryslân van Oosterbierum.

                                                                             E.Zijlstra milieucoordinator en Bas van Damme Plantmanager willen alle inwoners van Oosterbierum bedanken voor het begrip tijdens de werkzaamheden.
                                                                              Lees verder

                                                                              6 augustus 2018, Oosterbierum als proeftuin

                                                                              Voor het project 'Oosterbierum als proeftuin' organiseert Dorpsbelang ism Kloostertuin Oosterbierum komend najaar verschillende activiteiten zoals:
                                                                              • cursus snoeien fruitbomen
                                                                              • nachtexcursie vleermuizen en nachtvlinder
                                                                              • voorlichtingsavond aanleg vlindertuinen
                                                                              Heeft u belangstelling voor een of meerdere van deze activiteiten?
                                                                              Geef dit dan door via info@kloostertuinoosterbierum.nl.
                                                                               Lees verder

                                                                               22 juli 2018, Tentoonstelling 'verborgen verleden'

                                                                               Het onderstaande artikel is geschreven door Ria Algra, secretaris van DLE Berlikum en sinds kort ook van de Friese Federatie voor uitvaartverenigingen. Zij heeft ook de foto gemaakt.

                                                                               Open artikel

                                                                                Lees verder

                                                                                15 juli 2018, Ouder-kind partij KV de Keatsbal

                                                                                Een stralende zon en een licht groene grasmat vormden de basis van een van de leukste kaatswedstrijden van het jaar. Om het de ouders niet te moeilijk te maken werd er gekaatst met de luchtbal. Een veld van 17 paren verdeeld in 3 categorieën en dus een veld vol met perken zodat iedereen gelijk aan de bak moest.

                                                                                Niet elke ouder kon of durfde de strijd aan, zodat er “gewerkt” werd met pleegouders voor een middag.

                                                                                Bij de kabouters, de jongste talenten, 4 paren die behoorlijk aan elkaar gewaagd waren. Uitslag: 1e prijs: Isa Visser en Sjoerdje Houtsma. 2e prijs Janneke en Gerbrig Visser. 3e prijs Ilse Bergsma en Maaike Jukema.

                                                                                De pupillen lijst was een uitdaging met 5 paren. Kaatsen in een poule en dus 4 keer alles uit kast. Voor de kinderen geen probleem, bij de ouders kwamen die de volgende morgen. Uitslag: 1e prijs: Ziva Thulin en Isaak Syswerda; 2e prijs: Jannick en Sybren Dijkstra; 3e prijs: Yvan de Jong en Johannes Wolbers.

                                                                                De schooljeugd kaatste in 2 poules van 4 met een finale tussen de winnaars en een wedstrijd om de 3e prijs. Het harde veld eiste zijn tol, maar blessureleed kon de pret niet drukken. Een schaafwondje en enkelpijn waren geen reden om te stoppen. Uitslag: 1e prijs: Elvira Houtsma en Pascal Thulin; 2e prijs: Winne Durk en Sys Dijkstra; 3e prijs: Justin de Jong en Kaylee Kwast.

                                                                                Alle deelnemende jeugd kreeg een medaille met lint in de rood-zwarte clupkleuren. De slotwedstrijd van seizoen 2018 is op 8 september met een bijpassende bbq.

                                                                                (Tekst Johannes, foto's Jolanda)

                                                                                 Lees verder

                                                                                 4 juli 2018, Takomstpartij goed voor € 2.500.-


                                                                                 Een handicap is geen beperking is het motto van de scoutinggroep de Ontdekkers uit Harlingen. Veel van hun leden kwamen gesloten deuren tegen bij sportclubs of organisaties. Bij de ontdekkers is ieder kind welkom, maar ook elke bijdrage. Een extra bijdrage werd geregeld door de jongens en meisjes kaatsers van de KNKB. Tranen van ontroering waren er bij de overhandiging van de cheque van € 2.500.- waar op maximaal € 800.- was gerekend.

                                                                                 Het kaatsveld aan de Brits was droog en hard, maar prima bespeelbaar. Beide categorieën kenden 3 voorrondes. Uit de 6 deelnemende parturen bij de meisjes streden de 2 beste in de finale. Een redelijk eenzijdige finale gezien de uitslag 5-2 en 6-6. Een zitbal van Anna Ennema maakte een einde aan de wedstrijd.

                                                                                 Bij de jongens streden 8 partuur om een plaats in de finale of om de 3e prijs. Op 5-2 en 6-0 trok het partuur van de ingevallen Steven Koster aan het langste eind. In de finale was partuur Aizo Veltman de winnaar op 5-3 en 6-6 door een bovenslag van Jelle Cnossen.

                                                                                 Uitslag Meisjes
                                                                                 1e prijs: Anna Ennema, Sexbierum, Selma de Boer, Easterein, Rixt Wijnia, Wommels
                                                                                 2e prijs: Tessa Reitsma, Berlikum, Marit Folkertsma Folsgare, Corrie Kroondijk, Easterein

                                                                                 Uitslag Jongens
                                                                                 1e prijs: Aizo Veltman, Hommerts, Jelle Cnossen, Bolsward, Gjalt Sjirk de Groot, Mantgum
                                                                                 2e prijs: Hidde Poelstra Minnertsga, Ignas Dijkstra, Mantgum, Pieter Jan Leijenaar Exmorra
                                                                                 3e prijs: Steven Koster Tzum, Thomas Dijkstra Berltsum, Durk Henk Kuipers Arum

                                                                                  Lees verder

                                                                                  2 juli 2018, AED

                                                                                  Heeft u hem al zien hangen: de nieuwe flitsende AED aan de buitenmuur van dorpshuis It Mienskar? We hopen dat hij niet vaak gebruikt hoeft te worden, maar in geval van nood.....

                                                                                   Lees verder

                                                                                   2 juli 2018, Oranjefondscollecte

                                                                                   De collecte van het Oranjefonds heeft in Oosterbierum € 257,70 opgebracht. De helft hiervan komt ten goede aan Oosterbierum.
                                                                                    Lees verder

                                                                                    2 juli 2018, Vakantieplanning huisartsenpraktijk Tzummarum

                                                                                    Week 33-34-35 : 13 augustus t/m 31 augustus is de praktijk gesloten i.v.m. vakantie.

                                                                                    Bij spoedgevallen of zaken die niet kunnen wachten kunt u tijdens vakanties en op
                                                                                    donderdagmiddagen na 12:00 contact opnemen met Huisartsenpraktijk
                                                                                    Bjirmenstate te Sexbierum. Telefoon: (0517) 59 12 55
                                                                                    Website: www.huisartssexbierum.nl.

                                                                                    Denkt u eraan tijdig uw medicatie te bestellen?
                                                                                     Lees verder

                                                                                     1 juli 2018, Zomerconcerten op de Kloostertuin

                                                                                     Iedere zomer organiseert Kloostertuin Oosterbierum in juli en augustus concerten op zondagmiddag. Ook dit jaar biedt de Kloostertuin zes keer het podium aan muzikanten uit Noordwest Friesland.

                                                                                     Dit jaar bijt troubadour Harry Goosensen het spits af. Zondag 8 juli speelt hij vanaf 14.00 uur bekende Nederlands- en Engelstalige nummers.
                                                                                     Zondag 15 juli zijn Dick Postma en Inge Teertstra te gast op de Kloostertuin. Ook zij spelen vanaf 14.00 uur. Liefhebbers van muziek en mooie tuinen zijn van harte welkom om op de Kloostertuin om te komen genieten van goede muziek, koffie en thee.

                                                                                     De Kloostertuin in Oosterbierum is een vrijwilligersproject. De Kloostertuin verbouwt groenten, kweekt bloemen en kruiden en biedt kinderen van de basisschool een eigen tuin zodat zij kennis kunnen maken met tuinieren.
                                                                                     Zomers organiseert de Kloostertuin ook culturele bijeenkomsten, zoals de zomerconcerten.

                                                                                     De Kloostertuin kan nog vrijwilligers gebruiken. Wie wil kijken of dat iets voor haar of hem is, is welkom iedere zaterdag om 10 uur op de tuin aan de Sint jorisstrjitte.
                                                                                     Meer informatie: www.kloostertuinoosterbierum.nl

                                                                                      Lees verder

                                                                                      1 juli 2018, Zomerconcerten op de Kloostertuin

                                                                                      Iedere zomer organiseert Kloostertuin Oosterbierum in juli en augustus concerten op zondagmiddag. Ook dit jaar biedt de Kloostertuin zes keer het podium aan muzikanten uit Noordwest Friesland.

                                                                                      Dit jaar bijt troubadour Harry Goosensen het spits af. Zondag 8 juli speelt hij vanaf 14.00 uur bekende Nederlands- en Engelstalige nummers.
                                                                                      Zondag 15 juli zijn Dick Postma en Inge Teertstra te gast op de Kloostertuin. Ook zij spelen vanaf 14.00 uur. Liefhebbers van muziek en mooie tuinen zijn van harte welkom om op de Kloostertuin om te komen genieten van goede muziek, koffie en thee.

                                                                                      De Kloostertuin in Oosterbierum is een vrijwilligersproject. De Kloostertuin verbouwt groenten, kweekt bloemen en kruiden en biedt kinderen van de basisschool een eigen tuin zodat zij kennis kunnen maken met tuinieren.
                                                                                      Zomers organiseert de Kloostertuin ook culturele bijeenkomsten, zoals de zomerconcerten.

                                                                                      De Kloostertuin kan nog vrijwilligers gebruiken. Wie wil kijken of dat iets voor haar of hem is, is welkom iedere zaterdag om 10 uur op de tuin aan de Sint jorisstrjitte.
                                                                                      Meer informatie: www.kloostertuinoosterbierum.nl

                                                                                       Lees verder

                                                                                       24 juni 2018, Oranjevereniging 100 jaar, tentdienst

                                                                                       In Oosterbierum wordt ieder dorpsfeest met een tentdienst afgesloten, zo ook met de reünie-editie. In samenwerking met De Bazuin uit Tzummarum werd de dienst geleid door Ds Ulbe. Het thema was: 'heb het leven lief'.

                                                                                       De jeugd mocht tijdens de dienst nog een boodschap schrijven voor de toekomst zodat dat ook nog in de tijdscapsule kon worden toegevoegd. De jeugd was het wel met elkaar eens: geen oorlog en geen milieuproblemen.

                                                                                       Staat u per abuis met uw foto op het internet en wilt u dat niet? Neem dan contact met ons op: info@oosterbierum.info.

                                                                                        Lees verder

                                                                                        23 juni 2018, Oranjevereniging 100 jaar, de reünie

                                                                                        100 jaar Oranjevereniging, dat mag gevierd worden. En wel met een reünie. Vanaf ongeveer 10 uur 's morgens was het een feest van herkenning op het sportveld in Oosterbierum. Meer dan 300 gasten kwamen af op de reünie die de Oranjevereniging had georganiseerd.

                                                                                        Er waren exposities door hobbyisten georganiseerd en een aantal bedrijven had de deuren geopend voor belangstellenden. Er reden 2 historische schoolbussen om de bezoekers overal heen te rijden, het zogenaamde hop on - hop off systeem was ingezet. Op het sportveld werd gekaatst en de tent bleef open voor degenen die niet van het veld af wilden. Voor de jeugd was er een draaimolen en een springkussen.

                                                                                        Het programma was zo vol dat de fotograaf een keuze moest maken uit de diverse programmaonderdelen. Neem een kijkje in het fotoalbum om mee te genieten van deze dag. Staat u per abuis met uw foto op het internet en wilt u dat niet? Neem dan contact met ons op: info@oosterbierum.info.

                                                                                         Lees verder

                                                                                         23 juni 2018, Oranjevereniging 100 jaar, buffet en revue

                                                                                         In het kader van de reünie werd er ook gezorgd voor de innerlijke mens. In opdracht van de Oranjevereniging had het team van Ype voor een prachtig maar vooral erg lekker buffet gezorgd. Vlees, salades, fruit, brood, er was geen nee te koop.

                                                                                         En na het buffet een stukje vermaak: revue bedacht en uitgevoerd door Sybren, Fokke, Frouke en Teije. Ze zijn in de historie van de Oranjevereniging gedoken, lazen veel oude notulen en wisten ons veel te vertellen over de Oosterbierumers en hun bijnamen/gekkigheden. Een hilarische revue en voor herhaling vatbaar.

                                                                                         Na de revue werd iedereen bedankt voor de inzet. Een speciaal bedankje aan de leden van de reüniecommissie die veel werk hebben verzet. Het was een zeer geslaagde dag.

                                                                                         Staat u per abuis met uw foto op het internet en wilt u dat niet? Neem dan contact met ons op: info@oosterbierum.info.

                                                                                          Lees verder

                                                                                          22 juni 2018, Oranjevereniging 100 jaar, de receptie

                                                                                          Dit jaar bestaat de Oranjevereniging 100 jaar. Een goede reden om dit jaar een extra feestje te vieren. Er staat behoorlijk wat op het programma. Vrijdag de 22ste een receptie voor genodigden en het begraven van een tijdscapsule in samenwerking met de Flambou.

                                                                                          Het was een gezellig samenzijn in de grote tent op het sportveld. Na de koffie met gebak verwelkomde voorzitter Bart Broos de genodigden. Er kwam onverwacht bezoek langs: de Alde Kern was niet uitgenodigd maar wilde natuurlijk wel het nodige zeggen maar vooral zingen. Wethouder De Pee had warme woorden voor de Oranjevereniging en het dorp Oosterbierum.

                                                                                          En daarna was de jeugd van de Flambou aan de beurt. Na het zingen van een lied werd een boek met allemaal verhalen en tekeningen aan wethouder De Pee gegeven. Aan haar de eer om dit boekwerk in de tijdcapsule te leggen. Het bestuur van It Kratsje Klooster Lidlum wilde ook een bijdrage leveren voor de tijdcapsule. Joost J. had het bekende t-shirt meegenomen om deze voor de toekomst veilig te stellen.

                                                                                          Philip en Jenthe mochten de tijdcapsule in de grond leggen. Na dit officiële gedeelte was het tijd voor een hapje en een drankje. Het team van Ype stond klaar om de grote schare mensen te voorzien van wat lekkers. Om circa 6 uur kwam er een eind aan de receptie. Maar gelukkig hebben we de foto's nog. Staat u per abuis met uw foto op het internet en wilt u dat niet? Neem dan contact met ons op: info@oosterbierum.info.

                                                                                           Lees verder

                                                                                           16 juni 2018, Groei en bloei op Kloostertuin

                                                                                           De afdeling Groei en bloei Franeker zoekt elk seizoen nieuwe locaties voor haar ledenacties. Zaterdag 16 juni bezocht men de Kloostertuin in Oosterbierum.

                                                                                           Een van de onderdelen was een rondleiding over de tuin. Zo bekeek men o.a. de kindertuin, bloemenpluktuin, kruidentuin en de fruittuinen. Men zag volop plukklare rode en zwarte bessen en ook de appel oogst later dit seizoen lijkt goed te slagen.

                                                                                           Na de koffie met taart van rabarber en aardbeien, uiteraard van de Kloostertuin, werden diverse eigen gedichten door Janke Zijlstra-Nicolay voorgelezen. Kruidenolie maken was het laatste onderdeel van de middag, waarna er nog nagepraat kon worden.

                                                                                            Lees verder

                                                                                            10 juni 2018, Verborgen verleden

                                                                                            Maandenlang heeft een aantal vrijwilligers gewerkt om de tentoonstelling verborgen verleden gestalte te geven en het resultaat mag er zijn. Aan een aantal houten stellages zijn foto's met verhalen geplaatst en er zijn originele vitrines met daarin onder andere oude notulenboeken en bodemvondsten.

                                                                                            De opening van de tentoonstelling was op 9 juni. Dûmny Ulbe vertelde over de renovatie van de begraafplaats en de tentoonstelling. Anna Bakker had een verhaal voor de jongere bezoekers: een spannend verhaal over priester Alef en de jonge Eelco. Een koortje zong, onder begeleiding van dûmny Ulbe, 'tears in heaven' van Eric Clapton.
                                                                                            Na de onthulling van de stellages en vitrines door Sietske Douma, Johannes Wolbers, Jetske Nouta en Gerrie Tichelaar was het tijd om de tentoonstelling en de begraafplaats zelf te bewonderen maar vooral ook om met iedereen bij te praten onder het genot van een hapje en een drankje.

                                                                                            Aanleiding voor de tentoonstelling was het gereedkomen van de renovatie van de begraafplaats in combinatie met de reünie eind juni. De tentoonstelling is te bezoeken als de kerk open is voor Tsjerkepaad en tijdens het reünieweekend van 23-25 juni.

                                                                                             Lees verder

                                                                                             10 juni 2018, Kees Palma, 72 jaar èn 50 jaar tuinder

                                                                                             Hebben jullie het artikel over Kees Palma in de Leeuwarder Courant gelezen? Een prachtige foto en een mooi artikel om te lezen. Van harte bij de beide jubilea Kees!!

                                                                                             Hierbij de link naar de LC.

                                                                                              Lees verder

                                                                                              7 juni 2018, Takomstpartij, de loting

                                                                                              Woensdag 6 juni was de loting voor de Takomstpartij. Een KNKB kaatspartij voor 14-16 jarigen. Het motto was de afgelopen 35 jaar 'de sterken voor de zwakkeren' en die traditie wordt doorgezet. De kaatsers verkopen een flink aantal koeken, de opbrengst is de inleg.

                                                                                              Ieder jaar gaat de opbrengst naar het goede doel. Dit jaar is dat Scoutinggroep 'de Ontdekkers' in Harlingen. Deze scoutinggroep is er voor alle kinderen en (jong)volwassenen met een beperking. Klik op de link om hun website te openen. Mariek en Henny van de Scouting vertelden enthousiast over 'hun' kinderen.

                                                                                              Teije Osinga heeft de avond met veel flair gepresenteerd. De kaatsers hebben, onder het toeziend oog van 'notaris' Dijkstra, hun eigen lot bepaald door het nummer van een partuur te trekken.

                                                                                              Ditmaal iets minder foto's door de dubbele pet van de fotograaf.
                                                                                              Klik op het document om de parturen te bekijken.

                                                                                               Lees verder

                                                                                               2 juni 2018, Federatiekaatsen

                                                                                               Afgelopen vrijdag was er federatiekaatsen voor de jeugd in Oosterbierum.

                                                                                               Niet alle categorieën hadden voldoende opgaven, uiteindelijk stonden alleen de pupillen en de schooljeugd op het kaatsveld te kaatsen. Er werd weer leuk en fanatiek gekaatst. De prijzen gingen naar de volgende sportievelingen:

                                                                                               Pupillen:
                                                                                               1ste prijs: Sophie Kroondijk en Davy de Haan
                                                                                               2de prijs: Koost Jorna en Lotte Nagel

                                                                                               Schooljeugd:
                                                                                               1ste prijs: Otte Algra en Martijn Broersma
                                                                                               2de prijs: Rick Holwerda, Dido Iedema en Justin de Jong

                                                                                                Lees verder

                                                                                                1 juni 2018, copy st. Joris

                                                                                                Wij zijn bezig om een extra dikke editie te maken van de St. Joris dorpskrant in het kader van de Reünie, het 100 jarig bestaan van de Oranjevereniging. Vindt iemand het leuk om hier een bijdrage aan te leveren over zijn/haar herinneringen aan het dorpsfeest, de optocht of misschien over het huidige Oosterbierum en haar dorpsfeest, kan de copy daarvan sturen naar simmer2018@oosterbierum.info
                                                                                                De copy moet voor 1 juni worden aangeleverd.
                                                                                                Hebt u zich al opgegeven voor de reünie? Dan krijgt u ook een exemplaar van de dorpskrant met alle informatie over Oosterbierum en de reünie.

                                                                                                 Lees verder

                                                                                                 1 juni 2018, Uitnodiging reünie Oranjevereniging

                                                                                                 Het is bijna zover! De Oranjevereniging bestaat 100 jaar. Dit wordt gevierd met allerlei activiteiten waaronder een reünie op zaterdag 23 juni. De voorbereidingen hiervoor zijn in volle gang. Klik op onderstaande link voor het programma en de kosten. Wij hopen u te zien op 23 juni as.
                                                                                                 Tevens is er een link naar het definitieve programma en de route van de bussen met de diverse locaties waar wat te doen is en het programmaboekje
                                                                                                 Lees verder

                                                                                                 24 mei 2018, Jaarverslag Wonen Noordwest Friesland

                                                                                                 In het jaarverslag 2017 van woningstichting Wonen Noordwest Friesland staan 2 dorpsbewoners op de voorpagina. Wij hebben de 2 pagina's waar Frans en Baukje Idsinga op staan even apart opgenomen. Voor het volledige jaarverslag van 109 pagina's kunt u deze link openen.
                                                                                                 Lees verder

                                                                                                 10 mei 2018, Fietsaccu gevonden

                                                                                                 Gevonden in de Skoalstrjitte een fietsaccu. De gedupeerde kan contact opnemen met Terp 10
                                                                                                  Lees verder

                                                                                                  8 mei 2018, Bjussepartij afgelast!!

                                                                                                  Helaas, komende zaterdag zijn er te weinig kaatsers om een leuke Bjussepartij te kunnen spelen. Daarom gaat de Bjussepartij niet door.
                                                                                                   Lees verder

                                                                                                   6 mei 2018, Dodenherdenking

                                                                                                   Vrijdag 4 mei, nationale dodenherdenking, ook in Oosterbierum.

                                                                                                   Bijgaand een aantal foto's van de dodenherdenking.

                                                                                                    Lees verder

                                                                                                    28 april 2018, Aanleg nieuwe rioolleiding Lamb Weston

                                                                                                    Onderstaande bericht ontvingen wij van Bas van Damme,Plantmanager Lamb Weston:

                                                                                                    Vanaf de ingang van de fabriek van Lamb Weston naar het pompstation van Wetterskip Fryslân, vlak voor Oosterbierum, zal door de berm een nieuwe leiding worden gelegd voor het afvoeren van afvalwater.

                                                                                                    Alle benodigde vergunningen zijn geregeld voor de nieuwe rioolleiding richting het dorp. Op maandag 30 april zal gestart worden met de aanleg. De schatting is dat de werkzaamheden ongeveer 2 weken gaan duren. Wij hopen dat hinder voor de omwonenden tot een minimum wordt beperkt.
                                                                                                     Lees verder

                                                                                                     27 april 2018, Koningsdag


                                                                                                     Op koningsdag was er koffiedrinken in It Mienskar, toasten met een oranjebitter en kindervrijmarkt. Een kort en bondig programma met voldoende tijd om even met elkaar te praten.


                                                                                                      Lees verder

                                                                                                      26 april 2018, Koningsnacht Pearkekeatsen

                                                                                                      De Oranjevereniging organiseert al een aantal jaar achterelkaar, samen met It Mienskar en kaatsvereniging De Keatsbal, Koningsnacht Pearkekeatsen.

                                                                                                      Maar liefst 15 pearkes hadden zich opgegeven om te strijden voor heerlijke bakkersproducten. De strijd ging om circa half zeven 's avonds los en was rond twee uur afgelopen. Met recht dus nachtkaatsen. Het weer werkte mee, de inwendige mens werd verzorgd en er was veel gezelligheid. Kortom: een zeer geslaagde avond/nacht.

                                                                                                      De prijswinnaars:
                                                                                                      Winnaarsronde:
                                                                                                      1ste prijs: Patricia Westra en John Mons
                                                                                                      2de prijs: Hester Andringa en Frans Houtsma
                                                                                                      3de prijs: Baukje Houtsma en Izaak Syswerda
                                                                                                      Verliezerronde:
                                                                                                      1ste prijs: Ali Amber Bergsma en Renee Kuiken
                                                                                                      2de prijs: Welmoed Zuidema en Thomas Bakker

                                                                                                       Lees verder

                                                                                                       25 april 2018, Kaatsinstuif

                                                                                                       De jeugd van Oosterbierum was weer van harte welkom op de kaatsinstuif op het kaatsveld van Oosterbierum. Dit is altijd een leuke start van het nieuwe kaatsseizoen.

                                                                                                       De jeugd was fanatiek met de verschillende onderdelen, zoals pion-lopen, kaatsopslag, uitslaan en terugkaatsen. Aan het einde van de avond stond er ei-gooien op het programma. De eieren waren van zo'n goede kwaliteit dat ze bijna niet kapot te krijgen waren. Daar zijn dus helaas geen flitsende foto's van.

                                                                                                       De jeugd en de organisatoren hadden onder redelijke weersomstandigheden een gezellige avond.

                                                                                                        Lees verder

                                                                                                        23 april 2018, Zomerseizoen barst los op de Kloostertuin

                                                                                                        Handen uit de mouwen, korte broek, een schoffel en werken op hoogte. Een groep vrijwilligers was zaterdag actief onder een stralende zon. Bij de tunnelkas wordt de laatste hand gelegd aan het frame en kan binnenkort het plastic worden gespannen. De kruidentuin werd omgespit en ontdaan van onkruid, sla en tuinbonen planten. De aardbeien kregen water en er werd een groot veld met bloemenmengsel ingezaaid. Oosterbierum als proeftuin krijgt vorm met een vlinderweide, bijenhotel en insectenhotels. Het wachten is nu op zwaluwmuur, die binnenkort geïnstalleerd kan worden. De fruitbomen krijgen bloesems en zelfs de druivenranken geven aan dat de zomer in aantocht is. Zaterdagmorgen is er altijd koffie. Een ieder is welkom, zelfs
                                                                                                        voor meehelpen.

                                                                                                        De Kloostertuin ligt aan de noordzijde van Oosterbierum, tussen het dorp en
                                                                                                        de kassen van Broos en Hartman.

                                                                                                         Lees verder

                                                                                                         22 april 2018, Lente aan de Konkelswei                                                                                                         Wolken van bloemen aan de Konkelswei 10. De pruimenbomen staan in bloei, een prachtig gezicht. De kraam kan over een paar maanden weer aan de weg staan.

                                                                                                          Lees verder

                                                                                                          21 april 2018, Paragliders bij Oosterbierum

                                                                                                          Het is een sport voor jonge mannen met spierkracht, behendigheid en durf. In de zomer vanaf een berg of via en lier de lucht in. Na een winterstop moet je de spieren weer trainen. Daarvoor is een stuk grasland en Friese wind voldoende. Een imposant gezicht.

                                                                                                          De heren Sys en Hein Dijkstra maken zich op voor een nieuw seizoen.

                                                                                                           Lees verder

                                                                                                           21 april 2018, Nieuw hekwerk / fietsenstalling bij de Brits

                                                                                                           De start was bij NL Doet, de grote opruiming van de ongecontroleerde boom- en struikengroep aan de Brits. Lange tijd was het onzeker van wie de bosschage en de grond was, maar na de duidelijkheid dat dit bij de Flambou hoorde kon men aan de slag.

                                                                                                           Er werd grote opruiming gehouden en de afgelopen zaterdagen zijn er nieuwe boompjes en struiken geplaatst. Wat miste was een plaats om de fiets te stallen tijdens een bezoek aan het sportterrein. Wanneer de beplanting aanslaat is de entree voor de reünie gereed.

                                                                                                            Lees verder

                                                                                                            19 april 2018, Winnaars open Oosterbierumer Biljart Kampioenschap

                                                                                                            Twee Harlingers in de finale bij het open Oosterbierumer biljarttoernooi.
                                                                                                            Richard Zeinstra trad aan tegen Johan Kwast en ieder verwachte spanning en sensatie. Beide waren via de poules en vervolgens het spannende knockout systeem overgebleven voor de hoogste eer. Zeinstra liet er geen gras over groeien en noteerde snel een serie van 18. Kwast moest na 12 beurten genoegen nemen met de 2e plaats. Een derde plaats was er voor Izaak Syswerda. Hoogste serie kwam van Jaap v/d Boogert met 60 caramboles.

                                                                                                            In de B klasse waren de bloemen voor Mark Visser en een 2e plaats voor Henk Atsma. Irold Dijkstra die ook de hoogste serie van 12 noteerde werd 3e. Sys Dijkstra maakte in de C klasse korte meten met Arie Bottinga. Oud Oosterbierumer Klaas Kuiken werd 3e terwijl Frans Prins de hoogste serie noteerde met 13 caramboles.

                                                                                                            Een geslaagd drie daags toernooi in It Mienskar met 64 deelnemers. Voor de agenda belangrijk: 11,12 en 13 april 2019 is de volgende editie.

                                                                                                             Lees verder

                                                                                                             15 april 2018, Clubkascampagne

                                                                                                             Begin april konden leden van Rabobank Noordwest Friesland stemmen tijdens de clubkascampagne. Vanuit Oosterbierum waren er een aantal clubs die meededen om vanuit de clubkascampagne geld te krijgen tbv bijvoorbeeld de aanschaf van materiaal.

                                                                                                             De Laatste Eer, Ferdiverdaasje en De Keatsbal hebben allemaal een leuke bijdrage ontvangen. Iedereen hartelijk bedankt voor het stemmen, de verenigingen hopen volgend jaar weer mee te kunnen doen.

                                                                                                              Lees verder

                                                                                                              8 april 2018, Jaarvergadering de Laatste Eer

                                                                                                              Woensdag 4 april opende voorzitter Sybe Andringa om 20.00 uur de vergadering en heette iedereen welkom. Na de notulen, voorgelezen door secretaris Jetske Nauta, werden de namen van de overleden in 2017 voorgelezen en na een ogenblik stilte werd het woord gegeven aan mevrouw Ilse Douma, uitvaartspreekster uit Franeker. Aan de hand van voorbeelden vertelde zij over het gebruik van symbolen bij een uitvaart.
                                                                                                              Na een korte pauze werden de laatste nieuwtjes over het cluster en de federatie verteld, waarna Piet Tichelaar de financiën toelichtte.
                                                                                                              Punt 9 van de agenda gaf aan dat er een wisseling van de wacht plaats vond. Anja Noordenbos-de Vries werd gekozen in de vrijgekomen plaats. Jolanda van der Veen- Geveke werd bedankt voor haar inzet de afgelopen 6 jaar met het overhandigen van bloemen en een cheque. Na de rondvraag was er voor de blijvers een hapje, een drankje en gezelligheid, waarmee de vergadering weer haar naam waar maakte van “de gezelligste vergadering van het jaar”.
                                                                                                              Bijgaande foto: Voorzitter Sybe Andringa bedankt Jolanda van der Veen voor haar inzet met het overhandigen van de bloemen.
                                                                                                              Meer info over “De Laatste Eer” op deze site onder het kopje: Verenigingen.

                                                                                                               Lees verder

                                                                                                               2 april 2018, Slotavond de Klos

                                                                                                               Traditioneel werd het seizoen van de kaart- en biljartvereniging “de Klos” uit Oosterbierum afgesloten op dinsdag 27 maart met een ledenvergadering in “it Mienskar”. Voorzitter Jappie Visser kon 28 leden welkom heten. Er passeerden verschillende zaken de revue, zoals evalueren van het seizoen, bestuursverkiezingen, het financieel verslag, het bedanken van de wedstrijdleiders Daan de Vries, Harrie Mons en de oefenmeester Richard Zeinstra. En, ook niet onbelangrijk, de sponsoren die ook dit jaar het weer mogelijk hebben gemaakt dat we weer om mooie prijzen konden kaarten en biljarten.
                                                                                                               De sponsoren die het afgelopen jaar hun bijdrage hebben geleverd waren:
                                                                                                               Houtsma Timmerwerken, Stichting dorpshuis “it Mienskar”, Steenstra’s Tuinhout, Lamb Weston,Zwart Machines en Frans Bleeker auto’s en motoren.
                                                                                                               En als klap op de vuurpijl werd de finale van de clubkampioenschappen biljarten gespeeld. Ype Bonnema ging de strijd aan met Petrus Houtsma. De wedstrijd werd gewonnen door Ype Bonnema. Hij mag zich een jaar lang clubkampioen noemen van de Klos. Hierna werden de vele prijzen uitgereikt met de bijbehorende wisselbekers. De prijzen waren allemaal vleesprijzen (wol in heale baarch aldus de voorzitter) welke ook deze keer waren geleverd door topslagerij Hiemstra uit Sexbierum.
                                                                                                               Tot slot wenst de voorzitter iedereen een hele mooie zomer en tot ziens op 4 september. Dat wordt er gestart met de kippartij!

                                                                                                               Mochten er mensen zijn die een verbintenis hebben met Oosterbierum en de biljartsport een warm hart toedragen: schroom niet en meld je aan of kom eens langs. De avonden zijn gezellig en is een ontmoetingsplek. swnhoutsma@ziggo.nl
                                                                                                               Op de foto de prijswinnaars van het afgelopen seizoen, v.l.n.r. Richard Zeinstra, Hendrik Steenstra, Klaas Hibma, Wopke de Groot, Freerk Zwart, Petrus Houtsma, Izaäk Sijswerda, Harrie Mons en Irolt Dijkstra. Op de foto ontbreekt Ype Bonnema (clubkampioen)

                                                                                                                Lees verder

                                                                                                                28 maart 2018, Rabo clubkas campagne

                                                                                                                Leden van de Rabobank Leeuwarden-Noordwest Friesland hebben een stemkaart ontvangen waarmee ze tot en met vrijdag 6 april kunnen stemmen op zijn of haar favoriete clubs. In totaal mogen ze vijf stemmen uitbrengen via de speciale website.

                                                                                                                In Oosterbierum zijn er 3 clubs die dit jaar meedoen aan de clubkas campagne:

                                                                                                                De Laatste Eer ten behoeve een expositie in de Sint Joris Tsjerke
                                                                                                                Toneelvereniging Ferdiverdaasje ten behoeve van materiaal
                                                                                                                Kaatsvereniging De Keatsbal ten behoeve van materiaal

                                                                                                                Uw/jouw stem wordt van harte aanbevolen!
                                                                                                                 Lees verder

                                                                                                                 26 maart 2018, Oosterbierum wint YMCA playback stars 2018.

                                                                                                                 Onder de titel “Let ’s Shine” streden 10 groepen of individuen in de leeftijd van 8 tot 15 jaar om de titel YMCA star 2018. Deze 10 waren de winnaars van de playback shows in eigen dorp of regio. Zij mochten strijden om de provinciale prijzen.

                                                                                                                 De Oosterbierumer jeugdclups deden afgelopen zaterdag met 2 acts mee op het podium van Glinstestate in Burgum. Madelief en Annabel Bergsma streden om de eer.

                                                                                                                 Gabriella (Gaby) Jablonowska zette de perfecte show neer met Heartbeat van Vayen en Rein. Gabriella: “Ik was niet zenuwachtig en had totaal niet verwacht te winnen”. De veelal in het Pools geschreven felicitaties stroomden na afloop op facebook binnen.

                                                                                                                 Foto 1: Gabi in actie
                                                                                                                 Foto 2: Gabi ontvangt haar prijs
                                                                                                                 Fotot 3: Annabel, Gabi en Madelief

                                                                                                                 (met dank aan Johannes W.)

                                                                                                                  Lees verder

                                                                                                                  21 maart 2018, Jaarvergadering DB en OV

                                                                                                                  Woensdagavond een druk schema: 2 vergaderingen op 1 avond. Gelukkig was het keurig achterelkaar aan geregeld dus dat was 2 vliegen in 1 klap.

                                                                                                                  De Oranjevereniging vertelde over het jubileumfeest en de reünie: er is 2 dagen feest in een tent; op zaterdag ontvangst met koffie, herinneringen ophalen en het dorp verkennen. Er staat een groot aantal deuren open, zoals de kerk, zorgboerderij, school, bunker Koehoal en nog veel meer. Er rijden 2 bussen tussen de verschillende zaken om zoveel mogelijk te kunnen zien.
                                                                                                                  Er wordt momenteel gewerkt aan een revue. Op vrijdag- en zaterdagavond is er een feestavond.

                                                                                                                  Johannes Wolbers van het reünie-comité vroeg of degenen die van plan zijn naar de reünie te komen, zich op willen geven. Dit geeft de organisatoren wat moed. Er zijn namelijk nog niet veel opgaven. Komend weekend wordt er een krantenbericht geplaatst.

                                                                                                                  De Oranjevereniging had een spreker van VNN (verslavingszorg Noord Nederland) uitgenodigd om een presentatie te geven over NIX 18: wat doet alcohol met de hersenen. Na de presentatie volgde een discussie hoe om te gaan met de jeugd jonger dan 18 jaar die alcohol gebruiken in de feesttent. Het bestuur is namelijk verantwoordelijk en ze kunnen in zo'n geval op een fikse boete rekenen.

                                                                                                                  Na de vergadering van de OV was het de beurt aan Dorpsbelang.
                                                                                                                  Belangrijkste items die nog nergens op onze website zijn vermeld:
                                                                                                                  - richting de gemeente is aangegeven dat Kloosterlidlum graag passeerstroken in de Bjusse zou zien. De gemeente is hier geen voorstander van. DB is nog met de gemeente in conclaaf.
                                                                                                                  - aan de Hoarnestreek wordt door Steenstra een picknicktafel geplaatst.
                                                                                                                  - hoe om te gaan met arbeidsmigranten die hier tijdelijk/een seizoen wonen. Hoe worden zij betrokken bij het reilen en zeilen van Oosterbierum/Kloosterlidlum. En wat zijn de regels: hoeveel woningen mogen voor deze arbeidsmigranten beschikbaar zijn per dorp en hoeveel mensen mogen er in zo'n woning wonen? DB is dit aan het onderzoeken.

                                                                                                                  Alle overigen projecten en zaken zijn al terug te vinden op onze website.
                                                                                                                  Jaarverslag van Dorpsbelang 2017

                                                                                                                   Lees verder

                                                                                                                   11 maart 2018, Toneelavond

                                                                                                                   Na een dag van inspanning (NL-doet) konden de Oosterbierumers zich 's avonds ontspannen in It Mienskar. Toneelvereniging Ferdiverdaasje voerde daar de Friestalige klucht 'bungalow 847' op.

                                                                                                                   Een hilarisch stuk over een rokkenjagende bankier/verzekeraar die op het vakantiepark een aantal stiekeme afspraakjes heeft gemaakt. Dat dat tot een aantal vreemde situaties leidde zal wel duidelijk zijn.

                                                                                                                   In de pauze was er een verloting met leuke prijzen van diverse sponsoren.

                                                                                                                   Onderstaand een aantal foto's van het toneelstuk.

                                                                                                                    Lees verder

                                                                                                                    11 maart 2018, NL-doet succes


                                                                                                                    Zaterdag 10 maart waren er circa 60 vrijwilligers in en rond Oosterbierum aan de slag voor NL-doet. Niet alleen Oosterbierumers, maar ook vrijwilligers uit St Jacobiparochie, Midlum en andere dorpen. Dat laatste kwam ook doordat Jetske Nouta een aantal Rabobankiers enthousiast had gemaakt om de handen uit de mouwen te steken voor de kloostertuin.

                                                                                                                    We kunnen wel stellen dat deze dag ook dit jaar weer een succes was. Heel veel klussen zijn afgerond en aan een aantal zal de komende weken nog worden gewerkt.

                                                                                                                    Johannes Wolbers is een van de organisatoren van NL-doet Oosterbierum. Hij mocht iedereen namens de kloostertuin een kleine attentie geven: een flesje met hierin zaad om zelf in de tuin uit te zaaien.

                                                                                                                    Om half een had Ype en zijn team een heerlijke warme maaltijd klaarstaan en was het tijd om bij te praten.

                                                                                                                     Lees verder

                                                                                                                     10 maart 2018, NL-doet: mogen we ook op uw hulp rekenen?

                                                                                                                     Op 10 maart doen Dorpsbelang, De Keatsbal, de Kloostertuin, It Mienskar en de Sint Joris Tsjerke weer aktief mee aan NL-doet.
                                                                                                                     De klussen die geklaard moeten worden:
                                                                                                                     • Dorpsbelang
                                                                                                                      Creëren van bloemen- en bijenweides in en om het dorp. Planten van hoogstambomen, snoeien van wilgenbomen.
                                                                                                                     • Kaatsvereniging de Keatsbal:
                                                                                                                      Opknappen, verven en schoonmaken van sportfaciliteit.
                                                                                                                     • Kloostertuin Oosterbierum:
                                                                                                                      Plaatsen van nestkastjes, dakpannen voor zwaluw en mus, schutting met klimplanten plaatsen.
                                                                                                                     • Dorpshuis It Mienskar:
                                                                                                                      Schoonmaken van dakgoten, diverse zaken repareren en de bloemetjes buiten zetten.
                                                                                                                     Niet op NL-doet vermeld maar ook:
                                                                                                                     • Sint Joris Tsjerke:
                                                                                                                      Grote schoonmaak
                                                                                                                     In It Mienskar heeft Ype Bonnema met zijn team een heerlijke maaltijd klaar staan.
                                                                                                                      Lees verder

                                                                                                                      22 februari 2018, Oosterbierum als proeftuin


                                                                                                                      Op woensdag 21 februari was een informatieavond over Oosterbierum als proeftuin. Als liefhebber van lekker eten werd ik natuurlijk aangetrokken door het onderwerp. Dat de proeftuin niet alleen de innerlijke mens betrof bleek al snel.

                                                                                                                      De afgelopen jaren hebben er in Oosterbierum een flink aantal natuur- en groenprojecten de revue gepasseerd. De kloostertuin en doarp yn't grien zijn daar een paar voorbeelden van. Oosterbierum als proeftuin borduurt voort op doarp yn't grien. Het doel is nu: meer kleur en meer dieren (lees vogels, bijen, vlinders) in het dorp. Maar ook workshops (bv snoeien), excursies, rondleidingen en bouwtekeningen op website van kloostertuin (van bv vogelhuisje, egelverblijf, insectenhotel).

                                                                                                                      Afgelopen najaar is al een begin gemaakt aan kleur in het dorp: er zijn stinzenbollen geplant. De bedoeling is dat de inwoners komend najaar zelf stinzenbollen met korting kunnen kopen en in de tuin planten.
                                                                                                                      Op de achterkant van de uitnodiging was een bestellijst afgedrukt, we kunnen bloemen, heesters en bomen kopen tegen een scherpe prijs. Het ingevulde bestelformulier kan nog worden ingeleverd bij Terp10.

                                                                                                                      Ger Honkoop heeft 5 grote en 5 kleine insectenhotels gemaakt. Ze worden gratis geleverd en in tuinen geplaatst met als voorwaarde dat het hotel zichtbaar is voor wandelaars.

                                                                                                                      Aan de Stationsreed worden 12 stoofpeer hoogstambomen geplant. Oosterbierumers mogen de gevallen peren rapen voor eigen gebruik.

                                                                                                                      Er worden nog een groot aantal ideeën getoond waarbij sommige al worden onderzocht op haalbaarheid: tuinwal, dierenhaag, takkenril, voedselbos, fruitbomen om dorp, groene dagen, egelverblijf, nestkast slechtvalk in toren, wand voor oeverzwaluw, etc.
                                                                                                                      De vraag is of er nog meer ideeën zijn. Deze kunnen worden voorgelegd aan Dorpsbelang.

                                                                                                                      Tijdens NL-doet, op 9 en 10 maart, wordt het nodige werk verzet. Er zijn vrijwilligers nodig voor de volgende klussen: knotwilgen knotten, bomen zagen, planten van fruitbomen, hagen en struiken, timmeren insectenhotels en vlinderweide inzaaien.

                                                                                                                       Lees verder

                                                                                                                       15 februari 2018, Oosterbierummer biljarttoernooi in april

                                                                                                                       Op 12, 13 en 14 april wordt het 6e open Oosterbierummer biljarttoernooi georganiseerd. Opgeven kan tot vrijdag 6 april 19.00 uur via de mail: biljart.kampioensschap@gmail.com of bellen: 0518-482146. Bij opgave graag doorgeven: naam, adres, tel.nr. en/of mailadres, geslacht, geboortedatum en uiteraard je moyenne. De inleg is € 7,50.

                                                                                                                       Geef je snel op want VOL=VOL!!
                                                                                                                        Lees verder

                                                                                                                        13 februari 2018, Vrijwilligers It Mienskar verrast


                                                                                                                        De vrijwilligers van It Mienskar, het plaatselijke gemeenschapscentrum of dorpshuis, werden uitgenodigd voor bijpraten en een hapje en een drankje.


                                                                                                                        Groot was de verrassing. Een geheel nieuwe kledinglijn, met dames en heren modellen. De nieuwe zwarte overhemden vervangen de rode exemplaren, die overigens nog wel gebruikt worden in de keuken en op locatie. Een van die locaties is het feestterrein, tevens kaatsveld. De finish van de Slachtemarathon is 2 jaar uitgesteld, maar op 23 juni is er de dorp reünie vanwege het 100-jarig bestaan van de Oranjevereniging.

                                                                                                                        It Mienskar beschikt over een royale groep vrijwilligers, die samen met beheerder Ype Bonnema, gastheer en -vrouw willen zijn voor de gasten die dagelijks binnenstromen.

                                                                                                                        Op de foto: de nieuwe kledinglijn met het gouden logo van It Mienskar oogstte veel lof bij de vrijwilligers, waarvan slechts en gedeelte op de foto staan.

                                                                                                                         Lees verder

                                                                                                                         24 januari 2018, Stimuleringsprijs

                                                                                                                         Woensdagavond 24 januari werden aan de vooravond van LF 2018 al de Mienskipsprojecten in Fryslân in het zonnetje gezet. Tussen al deze bijzondere projecten kregen enkele initiatieven als extra bonus een stimuleringsprijs. Ook een nieuw initiatief van Dorpsbelang Oosterbierum Klooster-Lidlum en de Kloostertuin viel in de prijzen. Voor het nieuwe project Oosterbierum als proeftuin kwam naast de aangevraagde subsidie de eervolle vermelding en een extra bonus van € 2.018 beschikbaar.
                                                                                                                         In februari 2018 organiseren Dorpsbelang en de Kloostertuin een eerste bijeenkomst voor het dorp. Idee is om in en om het dorp tal van grotere en kleinere natuurprojecten te ontwikkelen die goed zijn voor de natuur en mooi voor de mens. De telefoonpalen op de Kloostertuin en de duizenden bloembollen (van Stinzenplanten) die eind december 2017 zijn geplant, zijn onderdeel van het project.
                                                                                                                         Voor meer informatie klik op onderstaande link
                                                                                                                         https://www.fryslan.frl/home/nieuws_3166/item/2018...

                                                                                                                          Lees verder

                                                                                                                          17 januari 2018, Van de bazaarcommissie

                                                                                                                          De bazaarcommissie heeft besloten om zichzelf op te heffen. Onder andere leeftijd en gezondheid is een rol gaan spelen binnen de commissie.

                                                                                                                          Vele jaren hebben de commissieleden zich met hart en ziel ingezet om van de bazaardagen vrolijke, feestelijke en gezellige dagen te maken. Samen met de hulp van vele vrijwilligers en alle goede gaven die ze voor de bazaar mochten ontvangen hadden ze de mogelijkheid om veel verschillende kerkelijke projecten financieel te steunen.
                                                                                                                           Lees verder

                                                                                                                           5 januari 2018, Vooraankondiging

                                                                                                                           Op zaterdagmiddag 9 juni vieren wij in en om de Sint Joris Tsjerke het gereedkomen van de mooie herinrichting van de begraafplaats.

                                                                                                                           Een werkgroep is daarnaast druk bezig om in de kerk een zomertentoonstelling te realiseren onder de titel ‘Verborgen Verleden’. Die tentoonstelling hopen we op diezelfde zaterdagmiddag te kunnen openen. Dit wordt dan een prachtig visitekaartje voor onze kerk en daarmee het gehele dorp. We hopen deze zomer dan ook veel bezoekers te mogen ontvangen tijdens Tsjerkepaad 2018 en het feestweekend van 22 t/m 24 juni, ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de Oranjevereniging, met als hoogtepunt de reünie op zaterdag 23 juni.

                                                                                                                           Wij informeren u komende maanden verder over de plannen.
                                                                                                                           Johannes Wolbers

                                                                                                                            Lees verder

                                                                                                                            12 december 2017, Flessenactie, de opbrengst

                                                                                                                            Zaterdagmorgen startte een groep enthousiaste dorpsgenoten om 10.00 bij de stamtafel. Adeline Jukema had een indeling gemaakt van de te rijden routes.

                                                                                                                            Voor 11.00 waren 498 flessen, 228 losse bierflesjes, 6 melkflessen en 19 (lege) bierkratten opgehaald. Met dank aan Steenstra hout kon snel met sorteren worden begonnen. Van dezelfde firma mochten we een vrachtwagentje lenen en kon het grootste gedeelte gelijk worden afgevoerd naar Poiesz Franeker. Bij de aflevering werden de brengens nog verblijd met een gift van Poiesz. 's Avonds werden de overige flessen aangeboden bij Lidl Franeker. De totale opbrengst van deze dag kwam uit op € 362,40. Verwacht word dat de uiteindelijke opbrengst nog iets hoger uit zal vallen vanwege nagekomen giften en glaswerk of plastic.

                                                                                                                            De diaconie dankt gevers, helpers en overigen voor de prettige samenwerking en prachtige opbrengst.
                                                                                                                             Lees verder

                                                                                                                             26 november 2017, Gedachtendienst

                                                                                                                             Op zondag 26 november werden in de Sint Joris Tsjerke de gemeenteleden, dorpsgenoten en oud dorpsgenoten herdacht die het afgelopen jaar waren overleden. Ook werd er stilgestaan bij kinderen die zonder naam begraven werden. Een lichtje werd door de kinderen van de kindernevendienst bij het monument naast de consistorie geplaatst.
                                                                                                                             Voor de overledenen werd een kaars aangestoken. Iedereen die daar behoefte aan had kon een lichtje ontsteken en op het kruis plaatsen. Na de dienst was er koffie en ontmoeting. Op zondag 3 december begint de advent.

                                                                                                                              Lees verder

                                                                                                                              12 november 2017, Aardappeltentoonstelling

                                                                                                                              Zaterdag hield de Fries-Groninger Aardappel Kwekersvereniging op uitnodiging van aardappelteler Freerk Zwart hun jaarlijkse demo/tentoonstelling dag van de nieuwe en bestaande aardappelrassen op het Kees Palma plein aan de Hoarnestreek in Oosterbierum.
                                                                                                                              Er waren zo’n 35 belangstellenden die hun kritisch licht lieten schijnen over een flink aantal verschillende rassen/nummers.
                                                                                                                              De kwaliteit was goed te noemen en de opbrengst was ook prima.
                                                                                                                              Het ras Armin geteeld door Freerk Zwart was te bezichtigen en dit zag er heel goed uit.
                                                                                                                              De catering werd verzorgd door Sietske de vrouw van Freerk.
                                                                                                                              Op de foto’s een impressie van de dag. Op enkele foto’s nog een paar rassen die ook door Freerk zijn gekweekt, deze hebben nog een nummer en geen naam.
                                                                                                                              Al met al een geslaagde dag, met dank aan Kees Palma die de ruimte in zijn kas beschik

                                                                                                                               Lees verder

                                                                                                                               12 november 2017, Bazaar

                                                                                                                               Ook de bazaar editie 2017 kan in de boeken als een geslaagde bazaardag. De hele dag was het een drukte van belang.

                                                                                                                               's Morgens koffie drinken, verkoop van groente, bloemen, kaarten en vele andere producten. 's Middags kinderbazaar en 's avonds bingo. En tussen alle bedrijven door was er een kans op prijzen door mee te doen aan de raadspelletjes, draaiend rad en grote verloting. Aan het einde van de avond stond de teller op meer dan 5.600 euro.

                                                                                                                               De bazaarcommissie wil iedereen bedanken die deze dag mogelijk heeft gemaakt.

                                                                                                                               Bij de foto's: een impressie van de kinderbazaar, grote verloting en bingo.

                                                                                                                                Lees verder

                                                                                                                                7 november 2017, Sint Joris Tsjerke

                                                                                                                                Bijgaand de digitale Underweis èn de seizoengids 20172018 van de Sint Joris Tsjerke.
                                                                                                                                Lees verder

                                                                                                                                16 oktober 2017, Smakelijke burendag

                                                                                                                                In Oosterbierum vierden we zondag 15 oktober een uitgestelde burendag. Het werd een bijzonder smakelijke editie waarbij 'heel Oosterbierum bakt' centraal stond. In totaal werden 15 taarten beoordeeld door een vakjury (Reinder Nouta, Tamara Sybesma en bakkersechtpaar Offenga). De prijzen voor de jeugd gingen naar Dominic en Yvan. Sjoerdje en Erwin/Carlyn wonnen met hun taarten in de categorie volwassenen.

                                                                                                                                Het was niet de enige prijs die Yvan mee naar huis kon nemen. De kaatsvereniging had nog prijzen te verdelen van de jeugdcompetitie:
                                                                                                                                Welpen meisjes: 1ste Ziva, 2de Ilse, welpen jongens: 1ste Yvan, 2de Yannick.
                                                                                                                                Schooljeugd meisjes: 1ste Naomi, 2de Fenne Jetske, schooljeugd jongens: 1ste Winne Durk, 2de Yse Johannes.

                                                                                                                                Tijdens de koffie kon iedereen de verschillende soorten taart proberen. Hier werd gretig gebruik van gemaakt, het grootste deel van de taart was aan het eind van de middag op.

                                                                                                                                Na de koffie werd de buffettafel klaargemaakt om het eten klaar te zetten. Dit eten was bereid door de bewoners van Oosterbierum met elk hun eigen specialiteit zoals Grieks, Pools, Syrisch en Fries.

                                                                                                                                Al met al was het een gezellige middag/avond die oude en nieuwe Oosterbierumers met elkaar verbond.

                                                                                                                                In de Leeuwarder Courant van 16 oktober stond een leuk stukje over de burendag. Klik op de link om het artikel te openen.

                                                                                                                                 Lees verder

                                                                                                                                 29 september 2017, Burendag op 15 oktober in en om It Mienskar.

                                                                                                                                 Wanneer we elkaar in Oosterbierum en Kloosterlidlum tegenkomen zeggen we meestal “Hoi”. Soms hebben we een praatje of drinken we samen iets. Samen eten is weer een stap verder.

                                                                                                                                 Op Burendag kunnen we samen praten, drinken en eten. En waar kan dat beter dan in It Mienskar. De voorbereiding is in volle gang en iedereen mag meedoen.

                                                                                                                                 Dorpsfeest 2017 – winnaar optocht – Heel Oosterbierum bakt krijgt een vervolg. Wij dagen iedereen uit om de mooiste, de lekkerste, de uniekste taart te bakken. Alleen of met meerdere personen en alle leeftijden. Een deskundige jury beoordeeld de taarten en daarna kan Heel Oosterbierum proeven.

                                                                                                                                 In de zaal en op het podium staan allerhande Hollandse spellen, er is koffie, thee en limonade.

                                                                                                                                 Na de koffie, of iets anders, mag Heel Oosterbierum – en Kloosterlidlum aanschuiven voor allerhande gerechten.

                                                                                                                                 Heb je een eigen recept waarvan je vind dat Heel Oosterbierum dat moet proeven dan is dit je kans. Zelf thuis of met hulp van team Ype in It Mienskar kun je dit bereiden en presenteren op Burendag.

                                                                                                                                 Iedereen is welkom, samen maken we er een feest van, neem vooral je buren mee en het is (bijna) gratis. Gratis koffie, thee, taart, limonade en eten. Consumpties daarbuiten zijn voor eigen rekening.

                                                                                                                                 Graag horen wij wat er bereid, gekookt en gebakken wordt. Doorgeven kan via de mail: burendag@oosterbierum.info of bel met Ype 0518-481956.
                                                                                                                                  Lees verder

                                                                                                                                  27 september 2017, Spikerdoarp

                                                                                                                                  Het is ondertussen alweer enige tijd geleden, maar wij kregen foto's toegestuurd over het Spikerdoarp wat in de zomervakantie is geweest in Oosterbierum. De winnende hut was girlpower. De foto's wilden wij alsnog plaatsen


                                                                                                                                   Lees verder

                                                                                                                                   17 september 2017, Jan de Groot Nachtpartij


                                                                                                                                   De Jan de Groot nachtpartij is een partij die wat later op de dag begint (19.00 uur) en doorgaat tot in de late uurtjes.


                                                                                                                                   Dit jaar werd de partij gekaatst op 16 september. Het was een bijzonder gezellige avond. Geen regen maar het was wel koud op het veld. De kaatsers hadden daar geen last van.

                                                                                                                                   Het jeugdkaatsen kon niet doorgaan omdat er te weinig opgave was.

                                                                                                                                   De opgave bij de dames en heren was goed. De schapen werden dan ook van de bokken gescheiden: een heren categorie en een dames categorie. Er werd bij beide categorieën in 2 poultjes gekaatst. De uiteindelijke prijswinnaars:

                                                                                                                                   heren:
                                                                                                                                   1) Renee Kuiken en Arjen Bleeker
                                                                                                                                   2) Jan Sjouke Wever en Tiede Draaier
                                                                                                                                   3) Erik Bakker en Gooitsen Scheffer

                                                                                                                                   dames:
                                                                                                                                   1) Froukje Houtsma en Hester Andringa
                                                                                                                                   2) Baukje Houtsma en Nandi Buruma
                                                                                                                                   3) Thea Tolsma en Tamara Sijbesma

                                                                                                                                   Dit keer geen foto's met krans, de fotograaf had het te druk met het hamburgers bakken.

                                                                                                                                   Deze partij werd mede mogelijk gemaakt door de sponsor: familie Jan de Groot.

                                                                                                                                    Lees verder

                                                                                                                                    17 september 2017, Vacature Koster

                                                                                                                                    De kerkenraad van de Protestantse Gemeente Oosterbierum-Wijnaldum is op zoek naar geschikte kandidaten voor de functie van:

                                                                                                                                    Koster


                                                                                                                                    De werkzaamheden van deze koster met beperkte taakomvang concentreren zich op de Andreaskerk in Wijnaldum en de Sint Joris Tsjerke in Oosterbierum.

                                                                                                                                    Lees voor meer informatie het bijgevoegde pdf-bestand.
                                                                                                                                    Lees verder

                                                                                                                                    15 september 2017, Underweis

                                                                                                                                    Met behulp van onderstaande link kunt u de digitale Underweis openen.