Sint Joris


Al vele jaren kijkt Sint Joris vanaf de toren van de Sint Joris Tsjerke over ons dorp uit. Onze kerk is naar hem vernoemd en ook het dorpsblad draagt zijn naam. Maar wie was deze Sint Joris eigenlijk?


De legende van Sint Joris en de draak
Het verhaal begint in Noord-Afrika waar een draak het dorpje Silene onveilig maakt. De draak eist iedere dag een schaap en een jong meisje om zijn honger te stillen. Dagelijks loten de dorpelingen welk meisje aan de draak wordt opgeofferd. Toen het lot de prinses aanwees en zij buiten de stadsmuren angstig stond te wachten arriveerde een moedige Romeinse soldaat, Joris.
De soldaat had van de draak gehoord en kwam om te helpen. Joris slaagde erin de draak te doden en won zo de harten van de dorpelingen. De mensen beloofden hem goud en zilver, maar het enige hij van de mensen vroeg was zich te laten dopen.
De koning en de inwoners van Silene bekeerden zich tot het christendom. Op de plaats waar de draak gedood was bouwden ze een kerk gewijd aan Maria en Sint Joris.

Sint Joris stierf als martelaar ten tijde van de Christenvervolging op 23 april 303 na Chr.

Oosterbierum, Toen en Nu 1982

In 1982 werd in Oosterbierum het boekje "Oosterbierum, Toen en Nu" uitgebracht. Initiatiefnemers waren Dorpsbelang en de Oranjevereniging. Een originele boekje is in het bezit van Jolanda maar naar aanleiding van een vraag van een belangstellende is er besloten het boekje te scannen en op de website van Oosterbierum te zetten.

Wij wensen u veel leesplezier.
1964 uitje oudenvandagen.pdfoosterbierum toen en nu 1982.pdf

Oud Tzummarum en Omgeving

Het archief op de website van Oud Tzummarum en Omstreken voorziet in de behoefte om zoveel mogelijk geschiedenis van de meeste dorpen behorende tot de vroegere gemeente Barradeel digitaal vast te leggen en te bewaren, zodat alle (oud) inwoners het materiaal thuis kunnen inzien. Link naar de website.

De oudheidkundige vereniging Barradeel heeft alle huisjes van de zeedijk in kaart gebracht. Voor meer informatie kunt u het pdf bestand openen.
huisjes zeedijk.pdf

Út de âlde doaze

Oosterbierum bestaat al enkele eeuwen. Volgens Wikipedia zou het dorp al bewoond zijn rond 1500.

In 1826 maakte Niépce de eerste foto op een plaat die was bedekt met een lichtgevoelige bitumen (een soort asfalt). Hij had hiervoor een belichtingstijd van maar liefst acht uur nodig bij helder zonlicht.


Ook in Oosterbierum worden foto's gemaakt. Tegenwoordig wat meer dan vroeger. De vraag van de webredactie: heeft u oude foto's van (oud) inwoners van Oosterbierum en wilt u die delen via de website van Oosterbierum? Geef dit aan en dan zullen wij proberen de foto's digitaal om te zetten en in het foto-album "út de âlde doaze" te plaatsen.