16 augustus

Sint Joris Tsjerke

Vanaf 5 juli wordt er de komende periode iedere zondag gezamenlijk 'gekerkt' in de Sixtuskerk in Sexbierum.

Als u de dienst wilt bijwonen dan is reserveren noodzakelijk.
Dit kan elke vrijdagochtend tussen 09:00 en 12:00 uur bij Pietsje van der Zee: 0517-393584 of via het emailadres: kerkdienst@pknsexbierumpietersbierum.nl. Aanmelden kan voor de eerstvolgende zondag, maar ook voor meerdere zondagen tegelijk.

U kunt de dienst ook in It Mienskar volgen, daar wordt de dienst op een beeldscherm getoond. Ook hierbij is reserveren noodzakelijk.
Dit kan tot uiterlijk de vrijdagochtend bij Harm Zwart via het emailadres: ha.zwart@planet.nl.

Maar u kunt de dienst ook thuis volgen via de computer of Ipad.
Dat gaat als volgt: ga naar: www.kerkdienstgemist.nl, vul in ‘Sexbierum’ (bij “zoek kerk”) en kies “naar kerk”. Via: www.pknsexbierumpietersbierum.nl zijn de diensten altijd terug te zien. Via Tablet of Smartphone: download de app Kerkdienstgemist.nl, log in en zoek kerk: Sexbierum.

  22 augustus

  Underweis

  Kopij voor de volgende Underweis dient uiterlijk op zaterdag 22 augustus 12:00 uur in bezit te zijn bij de redactie, pa Dieuwke de Jong, telefoonnummer 0518 481 562. Het aanleveren van tekst via emailadres: underweis@hotmail.com.

   23 augustus

   Sint Joris Tsjerke

   Er is een openluchtdienst aan de Mûntsewei 1, Kloosterlidlum

    19 september

    Oud papier

    De vrijwilligers van CBS De Flambou halen vanaf 9:00 uur oud papier op in Oosterbierum en directe omgeving. De opbrengst is ten behoeve van extra zaken voor de kinderen zoals leesboeken, spellen, etc.

     14 november

     Oud papier

     De vrijwilligers van CBS De Flambou halen vanaf 9:00 uur oud papier op in Oosterbierum en directe omgeving. De opbrengst is ten behoeve van extra zaken voor de kinderen zoals leesboeken, spellen, etc.