5 november 2018, Reanimatiecursus 19-11

De beide avonden zijn inmiddels vol, aanmelden is dus niet meer mogelijk.

Reanimatie lessen met AED-bediening bij EHBO vereniging Sexbierum e.o. voor beginners.

De cursusavond van 12 november zit vol. Daarom wordt er nog een cursusavond georganiseerd. Deze vindt plaats op maandag 19 november 2018, 19.30 uur in Bjirmenstate te Sexbierum.

Voor meer informatie en opgave kunt u contact opnemen met Dieuwke de Jong van de EHBO vereniging Sexbierum, telefoon 06 22 96 14 00. Of per email: ehbosexbierum@gmail.com

Deze cursus wordt kosteloos aangeboden dankzij “Losse fearen”
  Lees verder

  17 oktober 2018, bloemschikken, pompoen

  Een aantal creatieve dames was woensdag 17 oktober in It Mienskar te vinden. Zij maakten van een pompoen en bloemen prachtige creaties.

  Gezien de goede sfeer en de mooie resultaten 'kin it wol wer' . Op woensdag 21 november is de volgende bloemschikavond. Dan staat er een guirlande maken op het programma.

   Lees verder

   17 oktober 2018, Oranjevereniging, ledenvergadering


   In It Mienskar vond de ledenvergadering van de Oranjevereniging plaats. De drie belangrijkste zaken die werden besproken:

   - Dorpsfeest 2019 zal plaatsvinden op 20, 21, 22 en 23 juni.
   De vice-voorzitter roept iedereen op om plannen te gaan maken voor straatversiering en de optocht en te gaan bouwen. Er schijnt al een straat druk in de weer te zijn om de straatversiering tot in de puntjes te verzorgen.

   - Bestuurswijzigingen: vanaf oktober 2019 is er een verschuiving binnen het bestuur. Een aantal bestuursleden neemt afscheid. Hier heeft het bestuur een paar jaar geleden al op voorgesorteerd door aspirant-bestuursleden aan te trekken. Op de foto ziet u een overzicht van het huidige bestuur en het bestuur vanaf oktober 2019, inclusief functie.
   Er wordt nog gezocht naar in ieder geval 2 bestuursleden.

   - Reünie juni 2019, het programma werd doorgenomen en er werden foto's getoond. De aanwezigen waren het er allemaal over eens: het was een bijzonder geslaagde reünie. Al met al was het een duur feest maar de OV had een financiële reserve.

    Lees verder

    10 oktober 2018, Bloembollen planten

    20 oktober 2018: Bloembollen planten in Oosterbierum! Kom jij helpen?

    De start is bij It Mienskar om 9.00 uur waar begonnen wordt met gezamenlijk een kopje koffie drinken.

    Daarna de handen uit de mouwen om in het dorp de bloembollen planten, net als vorig jaar. Graag een eigen schep meenemen!

    Je kunt je aanmelden via: dorpsbelang@oosterbierum.info.

     Lees verder

     3 oktober 2018, Doorlopende inzamelingsakties

     In de Sint Joris Tsjerke is een doorlopende inzameling van: postzegels, ansichtkaarten van oa Anton Pieck of dorpen/steden, cartridges en mobieltjes. In 2017 was de landelijke opbrengst € 31.533.

     Verder kunt u producten voor de voedselbank afgeven en flessendoppen. De opbrengst van de flessendoppen gaat naar KNGF (geleidehonden). Niet in de gelegenheid om het bij de Sint Joris Tsjerke in te leveren? U mag het ook afgeven bij Buorren 2.

      Lees verder

      1 oktober 2018, Burendag 2018

      Zaterdag 30 september werd er in Oosterbierum burendag gevierd. Het thema: een goed gesprek.

      Het feest begon al om half drie op de Kloostertuin. Daar hield de Sint Joris Tsjerke de startzondag. Vanaf 3 uur stond er koffie/thee/limonade en een lekker hapke in It Mienskar. De hapkes waren gemaakt door dorpsgenoten.

      Tijdens de koffie presenteerden verschillende verenigingen hun winterprogramma of ze lieten zien wat hun vereniging precies doet. De jeugd tot en met 80 jaar konden de knobbeldobbelwandeltocht lopen: de dobbelstenen bepalen het adres. De cijfers staan voor een bepaald adres, daar naartoe lopen en weer met de dobbelstenen gooien. Degene die de meeste (kilo)meters loopt heeft gewonnen.

      Sterre Kuiken liep de meeste (kilo)meters en won een leuk prijsje.
      Tijd voor nog meer prijzen: het competitiekaatsen van KV De Keatbal is afgerond en de prijzen werden tijdens burendag uitgereikt. Voor alle deelnemers was er een herinneringsmedaille. Helaas waren niet alle deelnemers aanwezig dus een aantal prijzen worden bij de spelers gebracht.

      Welpen meisjes Welpen jongens
      1) Ziva 1) Yvan
      2) Isa 2) Jannick
      Schoolmeisjes Schooljongens
      1) Fenne Jetske 1) Yse Johannes
      2) Naomi 2) Justin

      Na het uitreiken van de prijzen volgde een heel gevarieerde maaltijd: verschillende Oosterbierumers hadden lekker gekookt en aangevuld met de lekkernijen uit de keuken van Ype werd het een heerlijke maaltijd.

      Tijd voor een toetje was er niet: om twintig over zeven gauw naar de Sint Joris gerent om op tijd te zijn voor het concert van VLAM, Hilbrand Westra en Ulbe Tjallingii. Saxofoon en orgelmuziek waarbij het saxofoonkwartet VLAM er een ware show van maakten. Hilbrand en Ulbe speelden op het jarige Van Dam-orgel (150 jaar!) onder andere muziek van Händel en Bach.

      De vrijwilligers hebben weer heel wat werk verzet, maar we hebben de foto's nog.
      (Op het internet terwijl u dat niet wilt: geef het aan ons door dan halen we de foto van de website af).

       Lees verder

       22 september 2018, Bloembollenmarkt

       Wie volgend jaar tussen de bloemen wil zitten moet nu al bloembollen planten. En dus werd er op de kloostertuin een heuse bloembollenmarkt gehouden. Sneeuwklokjes, krokussen, narcissen en nog veel meer soorten werden te koop aangeboden.

       Onder het genot van koffie met zelfgemaakte (appel)taart even bijkletsen, bollen kopen en luisteren naar de muziek van Marlinde op de dwarsfluit. Voor de jeugd werd de chocolademelk warm gemaakt boven een houtvuur. Dat zorgde niet alleen voor warme chocolademelk maar ook voor sfeer op de tuin.

       En 's middags dus in de eigen tuin aan de slag, er zijn heel wat bolletjes geplant en zaaigoed ingezaaid. Dat wordt komend voorjaar een lust voor het oog en een tafeltje-dek-je voor de bijen, hommels en vlinders.

       Bijgaand een aantal foto's gemaakt door Johannes Wolbers en Jolanda vd Veen-Geveke.

        Lees verder

        17 september 2018, Burendag: de uitdaging

        Op 30 september wordt in Oosterbierum burendag gehouden. De voorbereidingen zijn al in volle gang maar er is hulp nodig!!

        Mogen ze van uw / jouw kookkunsten gebruik maken?
        Het recept mag geheim blijven, maar de Oosterbierumers willen wel proeven. Voor zowel bij de koffie als bij de maaltijd worden jullie uitgedaagd om mee te koken of te bakken. Taart, koekjes, nasi, rijst met.., kleine gehaktballetjes, ovenschotel, quiche, vegetarisch of iets geheel anders.

        Voor vragen bel met Ype – It Mienskar 0518-481956. De organisatoren dragen graag bij in de onkosten.
         Lees verder

         16 september 2018, Reanimatiecursus

         Beste inwoners van Oosterbierum en Tzummarum,

         Zoals de meesten wel zullen weten, hebben we in onze dorpen de handen ineen geslagen en de reanimatienetwerken “aan elkaar gekoppeld”.
         Veel mensen volgden een aantal jaren geleden een reanimatietraining. Dit om de
         juiste hulp te kunnen bieden daar waar het nodig zou zijn. De diploma’s zijn door
         iedereen in één avond te behalen, zijn twee jaar geldig met het advies ieder jaar een
         herhalingstraining te volgen. Met het diploma kan men zich ook als vrijwilliger bij
         HartslagNu aanmelden, dit is zeker wenselijk, maar niet verplicht.

         Zowel in Oosterbierum als in Tzummarum werden er AED-apparaten geplaatst in
         kasten aan buitenmuren. Deze kunnen door iedereen worden gebruikt in het geval er
         iemand in de omgeving gereanimeerd moet worden.
         In Tzummarum zijn deze maand weer de herhalingstrainingen gestart. Hieraan
         nemen ook mensen uit Oosterbierum deel.

         Er is nog plaats voor de herhalingstraining op donderdag 1 november as.
         Het ligt in de bedoeling een beginnerstraining te organiseren op 8 oktober as.
         om 19.00 uur. De locatie wordt nog nader bepaald. We proberen deze training in
         Oosterbierum door te laten gaan. Mocht dit niet lukken, dan wordt het Tzummarum.

         De kosten voor deze training bedragen € 37,50 per persoon en worden volledig
         vergoed vanuit de meeste aanvullende ziektekostenverzekeringen.
         Omdat er zowel in Oosterbierum als in Tzummarum een aantal mensen om
         verschillende redenen (verhuizing, gezondheid, leeftijd) inmiddels niet meer
         deelnemen aan de trainingen en dus ook niet meer zijn aangemeld bij HartslagNU,
         doen we hierbij een oproep aan u om deel te nemen.

         Een hartstilstand kan iedereen, jong en oud, overkomen.
         U kúnt het verschil maken door dan direct te gaan reanimeren!

         Voor deelname aan deze, ook nog gezellige avond, kunt u mailen naar:
         reanimatieonderwijsnwf@hotmail.com
         Of even bellen naar 06-16523067
          Lees verder

          9 september 2018, Jan de Groot nachtpartij

          De laatste kaatspartij van het jaar is traditiegetrouw de Jan de Groot Nachtpartij. Gesponsord door de familie De Groot.

          Jan de Groot is meer dan 40 jaar verbonden geweest aan KV De Keatsbal Easterbierrum. In de zomerperiode kon je Jan de Groot iedere week op het kaatsveld vinden. Tijd voor vakantie was er eigenlijk niet maar heel af en toe kreeg Sietske toch haar zin. Op de vraag van Sietske hoe hij de omgeving vond volgde het antwoord: "al die bomen lijken op elkaar, als je 1 boom hebt gezien dan heb je ze allemaal wel gezien".
          Toen Jan 80 werd hebben zijn kinderen een bijzonder cadeau bedacht: een partij die naar hem zou worden genoemd. En sinds die tijd organiseert de KV de Jan de Groot nachtpartij. Helaas laat de gezondheid van Jan het niet toe om nog naar het kaatsveld te komen. Daarom een archieffoto van Jan de Groot.

          Ook dit jaar was er een aparte dames- en herenklasse. Bij de dames waren 8 parturen en bij de heren 12. Het veld was glad door de regen en na 21 uur was het zicht een stuk minder doordat er 1 lichtmast stond maar dat mocht de pret niet drukken.

          Er waren leuke partijen, er werd sportief maar vooral ontspannen gespeeld. Dat resulteerde in de volgende uitslagen:

          Dames:
          1ste prijs: Baukje en Patricia
          2de prijs: Thea en Tamara

          Heren:
          1ste prijs: Erik en Izaak
          2de prijs: Joost en Oane
          3de prijs: Lennart en Pascal
          4de prijs: Aldrik en Arjen

          Het bestuur van de KV bedankt iedereen voor het sportieve kaatsseizoen.

           Lees verder

           3 september 2018, Nieuws van de Kloostertuin

           Oosterbierum als Proeftuin is een project van 2 jaar met als doel een beter leefklimaat te realiseren voor vogels, bijen, vlinders en insecten. Een van de onderdelen daarvan is het realiseren van een zwaluwmuur. Dankzij een bijdrage van 3.500 euro van de Rabobank kan deze nu gerealiseerd worden.

           Op de Kloostertuin in Oosterbierum zijn verschillende panelen geplaatst met uitleg en voorbeelden van het leefbaar maken van eigen tuin en omgeving. Een ander onderdeel van het project is een vleermuizen- en nachtvlinderexcursie op woensdag 5 september, 's avonds om 21.00 uur.

           Bij de foto's:
           foto 1: Johannes Wolbers neemt de cheque van Rabobank in ontvangst.
           foto 2: Gerrit Tuinstra bekijkt zijn scherm met honderden nachtvlinders.
           foto 3: Duo Shift en gastmuzikant Bert de Jong op de Kloostertuin

           Foto's en tekst van Johannes Wolbers

            Lees verder

            22 augustus 2018, In gebruik name nieuwe rioolleiding Lamb Weston

            Vanaf vorige week is de nieuwe leiding voor het afvoeren van afvalwater in gebruik genomen. Het afvalwater wordt verpompt naar een gemeentelijke rioolput vlak voor het pompstation van Wetterskip Fryslân van Oosterbierum.

            E.Zijlstra milieucoordinator en Bas van Damme Plantmanager willen alle inwoners van Oosterbierum bedanken voor het begrip tijdens de werkzaamheden.
             Lees verder

             6 augustus 2018, Oosterbierum als proeftuin

             Voor het project 'Oosterbierum als proeftuin' organiseert Dorpsbelang ism Kloostertuin Oosterbierum komend najaar verschillende activiteiten zoals:
             • cursus snoeien fruitbomen
             • nachtexcursie vleermuizen en nachtvlinder
             • voorlichtingsavond aanleg vlindertuinen
             Heeft u belangstelling voor een of meerdere van deze activiteiten?
             Geef dit dan door via info@kloostertuinoosterbierum.nl.
              Lees verder

              22 juli 2018, Tentoonstelling 'verborgen verleden'

              Het onderstaande artikel is geschreven door Ria Algra, secretaris van DLE Berlikum en sinds kort ook van de Friese Federatie voor uitvaartverenigingen. Zij heeft ook de foto gemaakt.

              Open artikel

               Lees verder

               15 juli 2018, Ouder-kind partij KV de Keatsbal

               Een stralende zon en een licht groene grasmat vormden de basis van een van de leukste kaatswedstrijden van het jaar. Om het de ouders niet te moeilijk te maken werd er gekaatst met de luchtbal. Een veld van 17 paren verdeeld in 3 categorieën en dus een veld vol met perken zodat iedereen gelijk aan de bak moest.

               Niet elke ouder kon of durfde de strijd aan, zodat er “gewerkt” werd met pleegouders voor een middag.

               Bij de kabouters, de jongste talenten, 4 paren die behoorlijk aan elkaar gewaagd waren. Uitslag: 1e prijs: Isa Visser en Sjoerdje Houtsma. 2e prijs Janneke en Gerbrig Visser. 3e prijs Ilse Bergsma en Maaike Jukema.

               De pupillen lijst was een uitdaging met 5 paren. Kaatsen in een poule en dus 4 keer alles uit kast. Voor de kinderen geen probleem, bij de ouders kwamen die de volgende morgen. Uitslag: 1e prijs: Ziva Thulin en Isaak Syswerda; 2e prijs: Jannick en Sybren Dijkstra; 3e prijs: Yvan de Jong en Johannes Wolbers.

               De schooljeugd kaatste in 2 poules van 4 met een finale tussen de winnaars en een wedstrijd om de 3e prijs. Het harde veld eiste zijn tol, maar blessureleed kon de pret niet drukken. Een schaafwondje en enkelpijn waren geen reden om te stoppen. Uitslag: 1e prijs: Elvira Houtsma en Pascal Thulin; 2e prijs: Winne Durk en Sys Dijkstra; 3e prijs: Justin de Jong en Kaylee Kwast.

               Alle deelnemende jeugd kreeg een medaille met lint in de rood-zwarte clupkleuren. De slotwedstrijd van seizoen 2018 is op 8 september met een bijpassende bbq.

               (Tekst Johannes, foto's Jolanda)

                Lees verder

                4 juli 2018, Takomstpartij goed voor € 2.500.-


                Een handicap is geen beperking is het motto van de scoutinggroep de Ontdekkers uit Harlingen. Veel van hun leden kwamen gesloten deuren tegen bij sportclubs of organisaties. Bij de ontdekkers is ieder kind welkom, maar ook elke bijdrage. Een extra bijdrage werd geregeld door de jongens en meisjes kaatsers van de KNKB. Tranen van ontroering waren er bij de overhandiging van de cheque van € 2.500.- waar op maximaal € 800.- was gerekend.

                Het kaatsveld aan de Brits was droog en hard, maar prima bespeelbaar. Beide categorieën kenden 3 voorrondes. Uit de 6 deelnemende parturen bij de meisjes streden de 2 beste in de finale. Een redelijk eenzijdige finale gezien de uitslag 5-2 en 6-6. Een zitbal van Anna Ennema maakte een einde aan de wedstrijd.

                Bij de jongens streden 8 partuur om een plaats in de finale of om de 3e prijs. Op 5-2 en 6-0 trok het partuur van de ingevallen Steven Koster aan het langste eind. In de finale was partuur Aizo Veltman de winnaar op 5-3 en 6-6 door een bovenslag van Jelle Cnossen.

                Uitslag Meisjes
                1e prijs: Anna Ennema, Sexbierum, Selma de Boer, Easterein, Rixt Wijnia, Wommels
                2e prijs: Tessa Reitsma, Berlikum, Marit Folkertsma Folsgare, Corrie Kroondijk, Easterein

                Uitslag Jongens
                1e prijs: Aizo Veltman, Hommerts, Jelle Cnossen, Bolsward, Gjalt Sjirk de Groot, Mantgum
                2e prijs: Hidde Poelstra Minnertsga, Ignas Dijkstra, Mantgum, Pieter Jan Leijenaar Exmorra
                3e prijs: Steven Koster Tzum, Thomas Dijkstra Berltsum, Durk Henk Kuipers Arum

                 Lees verder

                 2 juli 2018, AED

                 Heeft u hem al zien hangen: de nieuwe flitsende AED aan de buitenmuur van dorpshuis It Mienskar? We hopen dat hij niet vaak gebruikt hoeft te worden, maar in geval van nood.....

                  Lees verder

                  2 juli 2018, Oranjefondscollecte

                  De collecte van het Oranjefonds heeft in Oosterbierum € 257,70 opgebracht. De helft hiervan komt ten goede aan Oosterbierum.
                   Lees verder

                   2 juli 2018, Vakantieplanning huisartsenpraktijk Tzummarum

                   Week 33-34-35 : 13 augustus t/m 31 augustus is de praktijk gesloten i.v.m. vakantie.

                   Bij spoedgevallen of zaken die niet kunnen wachten kunt u tijdens vakanties en op
                   donderdagmiddagen na 12:00 contact opnemen met Huisartsenpraktijk
                   Bjirmenstate te Sexbierum. Telefoon: (0517) 59 12 55
                   Website: www.huisartssexbierum.nl.

                   Denkt u eraan tijdig uw medicatie te bestellen?
                    Lees verder

                    1 juli 2018, Zomerconcerten op de Kloostertuin

                    Iedere zomer organiseert Kloostertuin Oosterbierum in juli en augustus concerten op zondagmiddag. Ook dit jaar biedt de Kloostertuin zes keer het podium aan muzikanten uit Noordwest Friesland.

                    Dit jaar bijt troubadour Harry Goosensen het spits af. Zondag 8 juli speelt hij vanaf 14.00 uur bekende Nederlands- en Engelstalige nummers.
                    Zondag 15 juli zijn Dick Postma en Inge Teertstra te gast op de Kloostertuin. Ook zij spelen vanaf 14.00 uur. Liefhebbers van muziek en mooie tuinen zijn van harte welkom om op de Kloostertuin om te komen genieten van goede muziek, koffie en thee.

                    De Kloostertuin in Oosterbierum is een vrijwilligersproject. De Kloostertuin verbouwt groenten, kweekt bloemen en kruiden en biedt kinderen van de basisschool een eigen tuin zodat zij kennis kunnen maken met tuinieren.
                    Zomers organiseert de Kloostertuin ook culturele bijeenkomsten, zoals de zomerconcerten.

                    De Kloostertuin kan nog vrijwilligers gebruiken. Wie wil kijken of dat iets voor haar of hem is, is welkom iedere zaterdag om 10 uur op de tuin aan de Sint jorisstrjitte.
                    Meer informatie: www.kloostertuinoosterbierum.nl

                     Lees verder

                     1 juli 2018, Zomerconcerten op de Kloostertuin

                     Iedere zomer organiseert Kloostertuin Oosterbierum in juli en augustus concerten op zondagmiddag. Ook dit jaar biedt de Kloostertuin zes keer het podium aan muzikanten uit Noordwest Friesland.

                     Dit jaar bijt troubadour Harry Goosensen het spits af. Zondag 8 juli speelt hij vanaf 14.00 uur bekende Nederlands- en Engelstalige nummers.
                     Zondag 15 juli zijn Dick Postma en Inge Teertstra te gast op de Kloostertuin. Ook zij spelen vanaf 14.00 uur. Liefhebbers van muziek en mooie tuinen zijn van harte welkom om op de Kloostertuin om te komen genieten van goede muziek, koffie en thee.

                     De Kloostertuin in Oosterbierum is een vrijwilligersproject. De Kloostertuin verbouwt groenten, kweekt bloemen en kruiden en biedt kinderen van de basisschool een eigen tuin zodat zij kennis kunnen maken met tuinieren.
                     Zomers organiseert de Kloostertuin ook culturele bijeenkomsten, zoals de zomerconcerten.

                     De Kloostertuin kan nog vrijwilligers gebruiken. Wie wil kijken of dat iets voor haar of hem is, is welkom iedere zaterdag om 10 uur op de tuin aan de Sint jorisstrjitte.
                     Meer informatie: www.kloostertuinoosterbierum.nl

                      Lees verder

                      24 juni 2018, Oranjevereniging 100 jaar, tentdienst

                      In Oosterbierum wordt ieder dorpsfeest met een tentdienst afgesloten, zo ook met de reünie-editie. In samenwerking met De Bazuin uit Tzummarum werd de dienst geleid door Ds Ulbe. Het thema was: 'heb het leven lief'.

                      De jeugd mocht tijdens de dienst nog een boodschap schrijven voor de toekomst zodat dat ook nog in de tijdscapsule kon worden toegevoegd. De jeugd was het wel met elkaar eens: geen oorlog en geen milieuproblemen.

                      Staat u per abuis met uw foto op het internet en wilt u dat niet? Neem dan contact met ons op: info@oosterbierum.info.

                       Lees verder

                       23 juni 2018, Oranjevereniging 100 jaar, de reünie

                       100 jaar Oranjevereniging, dat mag gevierd worden. En wel met een reünie. Vanaf ongeveer 10 uur 's morgens was het een feest van herkenning op het sportveld in Oosterbierum. Meer dan 300 gasten kwamen af op de reünie die de Oranjevereniging had georganiseerd.

                       Er waren exposities door hobbyisten georganiseerd en een aantal bedrijven had de deuren geopend voor belangstellenden. Er reden 2 historische schoolbussen om de bezoekers overal heen te rijden, het zogenaamde hop on - hop off systeem was ingezet. Op het sportveld werd gekaatst en de tent bleef open voor degenen die niet van het veld af wilden. Voor de jeugd was er een draaimolen en een springkussen.

                       Het programma was zo vol dat de fotograaf een keuze moest maken uit de diverse programmaonderdelen. Neem een kijkje in het fotoalbum om mee te genieten van deze dag. Staat u per abuis met uw foto op het internet en wilt u dat niet? Neem dan contact met ons op: info@oosterbierum.info.

                        Lees verder

                        23 juni 2018, Oranjevereniging 100 jaar, buffet en revue

                        In het kader van de reünie werd er ook gezorgd voor de innerlijke mens. In opdracht van de Oranjevereniging had het team van Ype voor een prachtig maar vooral erg lekker buffet gezorgd. Vlees, salades, fruit, brood, er was geen nee te koop.

                        En na het buffet een stukje vermaak: revue bedacht en uitgevoerd door Sybren, Fokke, Frouke en Teije. Ze zijn in de historie van de Oranjevereniging gedoken, lazen veel oude notulen en wisten ons veel te vertellen over de Oosterbierumers en hun bijnamen/gekkigheden. Een hilarische revue en voor herhaling vatbaar.

                        Na de revue werd iedereen bedankt voor de inzet. Een speciaal bedankje aan de leden van de reüniecommissie die veel werk hebben verzet. Het was een zeer geslaagde dag.

                        Staat u per abuis met uw foto op het internet en wilt u dat niet? Neem dan contact met ons op: info@oosterbierum.info.

                         Lees verder

                         22 juni 2018, Oranjevereniging 100 jaar, de receptie

                         Dit jaar bestaat de Oranjevereniging 100 jaar. Een goede reden om dit jaar een extra feestje te vieren. Er staat behoorlijk wat op het programma. Vrijdag de 22ste een receptie voor genodigden en het begraven van een tijdscapsule in samenwerking met de Flambou.

                         Het was een gezellig samenzijn in de grote tent op het sportveld. Na de koffie met gebak verwelkomde voorzitter Bart Broos de genodigden. Er kwam onverwacht bezoek langs: de Alde Kern was niet uitgenodigd maar wilde natuurlijk wel het nodige zeggen maar vooral zingen. Wethouder De Pee had warme woorden voor de Oranjevereniging en het dorp Oosterbierum.

                         En daarna was de jeugd van de Flambou aan de beurt. Na het zingen van een lied werd een boek met allemaal verhalen en tekeningen aan wethouder De Pee gegeven. Aan haar de eer om dit boekwerk in de tijdcapsule te leggen. Het bestuur van It Kratsje Klooster Lidlum wilde ook een bijdrage leveren voor de tijdcapsule. Joost J. had het bekende t-shirt meegenomen om deze voor de toekomst veilig te stellen.

                         Philip en Jenthe mochten de tijdcapsule in de grond leggen. Na dit officiële gedeelte was het tijd voor een hapje en een drankje. Het team van Ype stond klaar om de grote schare mensen te voorzien van wat lekkers. Om circa 6 uur kwam er een eind aan de receptie. Maar gelukkig hebben we de foto's nog. Staat u per abuis met uw foto op het internet en wilt u dat niet? Neem dan contact met ons op: info@oosterbierum.info.

                          Lees verder

                          16 juni 2018, Groei en bloei op Kloostertuin

                          De afdeling Groei en bloei Franeker zoekt elk seizoen nieuwe locaties voor haar ledenacties. Zaterdag 16 juni bezocht men de Kloostertuin in Oosterbierum.

                          Een van de onderdelen was een rondleiding over de tuin. Zo bekeek men o.a. de kindertuin, bloemenpluktuin, kruidentuin en de fruittuinen. Men zag volop plukklare rode en zwarte bessen en ook de appel oogst later dit seizoen lijkt goed te slagen.

                          Na de koffie met taart van rabarber en aardbeien, uiteraard van de Kloostertuin, werden diverse eigen gedichten door Janke Zijlstra-Nicolay voorgelezen. Kruidenolie maken was het laatste onderdeel van de middag, waarna er nog nagepraat kon worden.

                           Lees verder

                           10 juni 2018, Verborgen verleden

                           Maandenlang heeft een aantal vrijwilligers gewerkt om de tentoonstelling verborgen verleden gestalte te geven en het resultaat mag er zijn. Aan een aantal houten stellages zijn foto's met verhalen geplaatst en er zijn originele vitrines met daarin onder andere oude notulenboeken en bodemvondsten.

                           De opening van de tentoonstelling was op 9 juni. Dûmny Ulbe vertelde over de renovatie van de begraafplaats en de tentoonstelling. Anna Bakker had een verhaal voor de jongere bezoekers: een spannend verhaal over priester Alef en de jonge Eelco. Een koortje zong, onder begeleiding van dûmny Ulbe, 'tears in heaven' van Eric Clapton.
                           Na de onthulling van de stellages en vitrines door Sietske Douma, Johannes Wolbers, Jetske Nouta en Gerrie Tichelaar was het tijd om de tentoonstelling en de begraafplaats zelf te bewonderen maar vooral ook om met iedereen bij te praten onder het genot van een hapje en een drankje.

                           Aanleiding voor de tentoonstelling was het gereedkomen van de renovatie van de begraafplaats in combinatie met de reünie eind juni. De tentoonstelling is te bezoeken als de kerk open is voor Tsjerkepaad en tijdens het reünieweekend van 23-25 juni.

                            Lees verder

                            10 juni 2018, Kees Palma, 72 jaar èn 50 jaar tuinder

                            Hebben jullie het artikel over Kees Palma in de Leeuwarder Courant gelezen? Een prachtige foto en een mooi artikel om te lezen. Van harte bij de beide jubilea Kees!!

                            Hierbij de link naar de LC.

                             Lees verder

                             7 juni 2018, Takomstpartij, de loting

                             Woensdag 6 juni was de loting voor de Takomstpartij. Een KNKB kaatspartij voor 14-16 jarigen. Het motto was de afgelopen 35 jaar 'de sterken voor de zwakkeren' en die traditie wordt doorgezet. De kaatsers verkopen een flink aantal koeken, de opbrengst is de inleg.

                             Ieder jaar gaat de opbrengst naar het goede doel. Dit jaar is dat Scoutinggroep 'de Ontdekkers' in Harlingen. Deze scoutinggroep is er voor alle kinderen en (jong)volwassenen met een beperking. Klik op de link om hun website te openen. Mariek en Henny van de Scouting vertelden enthousiast over 'hun' kinderen.

                             Teije Osinga heeft de avond met veel flair gepresenteerd. De kaatsers hebben, onder het toeziend oog van 'notaris' Dijkstra, hun eigen lot bepaald door het nummer van een partuur te trekken.

                             Ditmaal iets minder foto's door de dubbele pet van de fotograaf.
                             Klik op het document om de parturen te bekijken.

                              Lees verder

                              2 juni 2018, Federatiekaatsen

                              Afgelopen vrijdag was er federatiekaatsen voor de jeugd in Oosterbierum.

                              Niet alle categorieën hadden voldoende opgaven, uiteindelijk stonden alleen de pupillen en de schooljeugd op het kaatsveld te kaatsen. Er werd weer leuk en fanatiek gekaatst. De prijzen gingen naar de volgende sportievelingen:

                              Pupillen:
                              1ste prijs: Sophie Kroondijk en Davy de Haan
                              2de prijs: Koost Jorna en Lotte Nagel

                              Schooljeugd:
                              1ste prijs: Otte Algra en Martijn Broersma
                              2de prijs: Rick Holwerda, Dido Iedema en Justin de Jong

                               Lees verder

                               1 juni 2018, copy st. Joris

                               Wij zijn bezig om een extra dikke editie te maken van de St. Joris dorpskrant in het kader van de Reünie, het 100 jarig bestaan van de Oranjevereniging. Vindt iemand het leuk om hier een bijdrage aan te leveren over zijn/haar herinneringen aan het dorpsfeest, de optocht of misschien over het huidige Oosterbierum en haar dorpsfeest, kan de copy daarvan sturen naar simmer2018@oosterbierum.info
                               De copy moet voor 1 juni worden aangeleverd.
                               Hebt u zich al opgegeven voor de reünie? Dan krijgt u ook een exemplaar van de dorpskrant met alle informatie over Oosterbierum en de reünie.

                                Lees verder

                                1 juni 2018, Uitnodiging reünie Oranjevereniging

                                Het is bijna zover! De Oranjevereniging bestaat 100 jaar. Dit wordt gevierd met allerlei activiteiten waaronder een reünie op zaterdag 23 juni. De voorbereidingen hiervoor zijn in volle gang. Klik op onderstaande link voor het programma en de kosten. Wij hopen u te zien op 23 juni as.
                                Tevens is er een link naar het definitieve programma en de route van de bussen met de diverse locaties waar wat te doen is en het programmaboekje
                                Lees verder

                                24 mei 2018, Jaarverslag Wonen Noordwest Friesland

                                In het jaarverslag 2017 van woningstichting Wonen Noordwest Friesland staan 2 dorpsbewoners op de voorpagina. Wij hebben de 2 pagina's waar Frans en Baukje Idsinga op staan even apart opgenomen. Voor het volledige jaarverslag van 109 pagina's kunt u deze link openen.
                                Lees verder

                                10 mei 2018, Fietsaccu gevonden

                                Gevonden in de Skoalstrjitte een fietsaccu. De gedupeerde kan contact opnemen met Terp 10
                                 Lees verder

                                 8 mei 2018, Bjussepartij afgelast!!

                                 Helaas, komende zaterdag zijn er te weinig kaatsers om een leuke Bjussepartij te kunnen spelen. Daarom gaat de Bjussepartij niet door.
                                  Lees verder

                                  6 mei 2018, Dodenherdenking

                                  Vrijdag 4 mei, nationale dodenherdenking, ook in Oosterbierum.

                                  Bijgaand een aantal foto's van de dodenherdenking.

                                   Lees verder

                                   28 april 2018, Aanleg nieuwe rioolleiding Lamb Weston

                                   Onderstaande bericht ontvingen wij van Bas van Damme,Plantmanager Lamb Weston:

                                   Vanaf de ingang van de fabriek van Lamb Weston naar het pompstation van Wetterskip Fryslân, vlak voor Oosterbierum, zal door de berm een nieuwe leiding worden gelegd voor het afvoeren van afvalwater.

                                   Alle benodigde vergunningen zijn geregeld voor de nieuwe rioolleiding richting het dorp. Op maandag 30 april zal gestart worden met de aanleg. De schatting is dat de werkzaamheden ongeveer 2 weken gaan duren. Wij hopen dat hinder voor de omwonenden tot een minimum wordt beperkt.
                                    Lees verder

                                    27 april 2018, Koningsdag


                                    Op koningsdag was er koffiedrinken in It Mienskar, toasten met een oranjebitter en kindervrijmarkt. Een kort en bondig programma met voldoende tijd om even met elkaar te praten.


                                     Lees verder

                                     26 april 2018, Koningsnacht Pearkekeatsen

                                     De Oranjevereniging organiseert al een aantal jaar achterelkaar, samen met It Mienskar en kaatsvereniging De Keatsbal, Koningsnacht Pearkekeatsen.

                                     Maar liefst 15 pearkes hadden zich opgegeven om te strijden voor heerlijke bakkersproducten. De strijd ging om circa half zeven 's avonds los en was rond twee uur afgelopen. Met recht dus nachtkaatsen. Het weer werkte mee, de inwendige mens werd verzorgd en er was veel gezelligheid. Kortom: een zeer geslaagde avond/nacht.

                                     De prijswinnaars:
                                     Winnaarsronde:
                                     1ste prijs: Patricia Westra en John Mons
                                     2de prijs: Hester Andringa en Frans Houtsma
                                     3de prijs: Baukje Houtsma en Izaak Syswerda
                                     Verliezerronde:
                                     1ste prijs: Ali Amber Bergsma en Renee Kuiken
                                     2de prijs: Welmoed Zuidema en Thomas Bakker

                                      Lees verder

                                      25 april 2018, Kaatsinstuif

                                      De jeugd van Oosterbierum was weer van harte welkom op de kaatsinstuif op het kaatsveld van Oosterbierum. Dit is altijd een leuke start van het nieuwe kaatsseizoen.

                                      De jeugd was fanatiek met de verschillende onderdelen, zoals pion-lopen, kaatsopslag, uitslaan en terugkaatsen. Aan het einde van de avond stond er ei-gooien op het programma. De eieren waren van zo'n goede kwaliteit dat ze bijna niet kapot te krijgen waren. Daar zijn dus helaas geen flitsende foto's van.

                                      De jeugd en de organisatoren hadden onder redelijke weersomstandigheden een gezellige avond.

                                       Lees verder

                                       23 april 2018, Zomerseizoen barst los op de Kloostertuin

                                       Handen uit de mouwen, korte broek, een schoffel en werken op hoogte. Een groep vrijwilligers was zaterdag actief onder een stralende zon. Bij de tunnelkas wordt de laatste hand gelegd aan het frame en kan binnenkort het plastic worden gespannen. De kruidentuin werd omgespit en ontdaan van onkruid, sla en tuinbonen planten. De aardbeien kregen water en er werd een groot veld met bloemenmengsel ingezaaid. Oosterbierum als proeftuin krijgt vorm met een vlinderweide, bijenhotel en insectenhotels. Het wachten is nu op zwaluwmuur, die binnenkort geïnstalleerd kan worden. De fruitbomen krijgen bloesems en zelfs de druivenranken geven aan dat de zomer in aantocht is. Zaterdagmorgen is er altijd koffie. Een ieder is welkom, zelfs
                                       voor meehelpen.

                                       De Kloostertuin ligt aan de noordzijde van Oosterbierum, tussen het dorp en
                                       de kassen van Broos en Hartman.

                                        Lees verder

                                        22 april 2018, Lente aan de Konkelswei                                        Wolken van bloemen aan de Konkelswei 10. De pruimenbomen staan in bloei, een prachtig gezicht. De kraam kan over een paar maanden weer aan de weg staan.

                                         Lees verder

                                         21 april 2018, Paragliders bij Oosterbierum

                                         Het is een sport voor jonge mannen met spierkracht, behendigheid en durf. In de zomer vanaf een berg of via en lier de lucht in. Na een winterstop moet je de spieren weer trainen. Daarvoor is een stuk grasland en Friese wind voldoende. Een imposant gezicht.

                                         De heren Sys en Hein Dijkstra maken zich op voor een nieuw seizoen.

                                          Lees verder

                                          21 april 2018, Nieuw hekwerk / fietsenstalling bij de Brits

                                          De start was bij NL Doet, de grote opruiming van de ongecontroleerde boom- en struikengroep aan de Brits. Lange tijd was het onzeker van wie de bosschage en de grond was, maar na de duidelijkheid dat dit bij de Flambou hoorde kon men aan de slag.

                                          Er werd grote opruiming gehouden en de afgelopen zaterdagen zijn er nieuwe boompjes en struiken geplaatst. Wat miste was een plaats om de fiets te stallen tijdens een bezoek aan het sportterrein. Wanneer de beplanting aanslaat is de entree voor de reünie gereed.

                                           Lees verder

                                           19 april 2018, Winnaars open Oosterbierumer Biljart Kampioenschap

                                           Twee Harlingers in de finale bij het open Oosterbierumer biljarttoernooi.
                                           Richard Zeinstra trad aan tegen Johan Kwast en ieder verwachte spanning en sensatie. Beide waren via de poules en vervolgens het spannende knockout systeem overgebleven voor de hoogste eer. Zeinstra liet er geen gras over groeien en noteerde snel een serie van 18. Kwast moest na 12 beurten genoegen nemen met de 2e plaats. Een derde plaats was er voor Izaak Syswerda. Hoogste serie kwam van Jaap v/d Boogert met 60 caramboles.

                                           In de B klasse waren de bloemen voor Mark Visser en een 2e plaats voor Henk Atsma. Irold Dijkstra die ook de hoogste serie van 12 noteerde werd 3e. Sys Dijkstra maakte in de C klasse korte meten met Arie Bottinga. Oud Oosterbierumer Klaas Kuiken werd 3e terwijl Frans Prins de hoogste serie noteerde met 13 caramboles.

                                           Een geslaagd drie daags toernooi in It Mienskar met 64 deelnemers. Voor de agenda belangrijk: 11,12 en 13 april 2019 is de volgende editie.

                                            Lees verder

                                            15 april 2018, Clubkascampagne

                                            Begin april konden leden van Rabobank Noordwest Friesland stemmen tijdens de clubkascampagne. Vanuit Oosterbierum waren er een aantal clubs die meededen om vanuit de clubkascampagne geld te krijgen tbv bijvoorbeeld de aanschaf van materiaal.

                                            De Laatste Eer, Ferdiverdaasje en De Keatsbal hebben allemaal een leuke bijdrage ontvangen. Iedereen hartelijk bedankt voor het stemmen, de verenigingen hopen volgend jaar weer mee te kunnen doen.

                                             Lees verder

                                             8 april 2018, Jaarvergadering de Laatste Eer

                                             Woensdag 4 april opende voorzitter Sybe Andringa om 20.00 uur de vergadering en heette iedereen welkom. Na de notulen, voorgelezen door secretaris Jetske Nauta, werden de namen van de overleden in 2017 voorgelezen en na een ogenblik stilte werd het woord gegeven aan mevrouw Ilse Douma, uitvaartspreekster uit Franeker. Aan de hand van voorbeelden vertelde zij over het gebruik van symbolen bij een uitvaart.
                                             Na een korte pauze werden de laatste nieuwtjes over het cluster en de federatie verteld, waarna Piet Tichelaar de financiën toelichtte.
                                             Punt 9 van de agenda gaf aan dat er een wisseling van de wacht plaats vond. Anja Noordenbos-de Vries werd gekozen in de vrijgekomen plaats. Jolanda van der Veen- Geveke werd bedankt voor haar inzet de afgelopen 6 jaar met het overhandigen van bloemen en een cheque. Na de rondvraag was er voor de blijvers een hapje, een drankje en gezelligheid, waarmee de vergadering weer haar naam waar maakte van “de gezelligste vergadering van het jaar”.
                                             Bijgaande foto: Voorzitter Sybe Andringa bedankt Jolanda van der Veen voor haar inzet met het overhandigen van de bloemen.
                                             Meer info over “De Laatste Eer” op deze site onder het kopje: Verenigingen.

                                              Lees verder

                                              2 april 2018, Slotavond de Klos

                                              Traditioneel werd het seizoen van de kaart- en biljartvereniging “de Klos” uit Oosterbierum afgesloten op dinsdag 27 maart met een ledenvergadering in “it Mienskar”. Voorzitter Jappie Visser kon 28 leden welkom heten. Er passeerden verschillende zaken de revue, zoals evalueren van het seizoen, bestuursverkiezingen, het financieel verslag, het bedanken van de wedstrijdleiders Daan de Vries, Harrie Mons en de oefenmeester Richard Zeinstra. En, ook niet onbelangrijk, de sponsoren die ook dit jaar het weer mogelijk hebben gemaakt dat we weer om mooie prijzen konden kaarten en biljarten.
                                              De sponsoren die het afgelopen jaar hun bijdrage hebben geleverd waren:
                                              Houtsma Timmerwerken, Stichting dorpshuis “it Mienskar”, Steenstra’s Tuinhout, Lamb Weston,Zwart Machines en Frans Bleeker auto’s en motoren.
                                              En als klap op de vuurpijl werd de finale van de clubkampioenschappen biljarten gespeeld. Ype Bonnema ging de strijd aan met Petrus Houtsma. De wedstrijd werd gewonnen door Ype Bonnema. Hij mag zich een jaar lang clubkampioen noemen van de Klos. Hierna werden de vele prijzen uitgereikt met de bijbehorende wisselbekers. De prijzen waren allemaal vleesprijzen (wol in heale baarch aldus de voorzitter) welke ook deze keer waren geleverd door topslagerij Hiemstra uit Sexbierum.
                                              Tot slot wenst de voorzitter iedereen een hele mooie zomer en tot ziens op 4 september. Dat wordt er gestart met de kippartij!

                                              Mochten er mensen zijn die een verbintenis hebben met Oosterbierum en de biljartsport een warm hart toedragen: schroom niet en meld je aan of kom eens langs. De avonden zijn gezellig en is een ontmoetingsplek. swnhoutsma@ziggo.nl
                                              Op de foto de prijswinnaars van het afgelopen seizoen, v.l.n.r. Richard Zeinstra, Hendrik Steenstra, Klaas Hibma, Wopke de Groot, Freerk Zwart, Petrus Houtsma, Izaäk Sijswerda, Harrie Mons en Irolt Dijkstra. Op de foto ontbreekt Ype Bonnema (clubkampioen)

                                               Lees verder

                                               28 maart 2018, Rabo clubkas campagne

                                               Leden van de Rabobank Leeuwarden-Noordwest Friesland hebben een stemkaart ontvangen waarmee ze tot en met vrijdag 6 april kunnen stemmen op zijn of haar favoriete clubs. In totaal mogen ze vijf stemmen uitbrengen via de speciale website.

                                               In Oosterbierum zijn er 3 clubs die dit jaar meedoen aan de clubkas campagne:

                                               De Laatste Eer ten behoeve een expositie in de Sint Joris Tsjerke
                                               Toneelvereniging Ferdiverdaasje ten behoeve van materiaal
                                               Kaatsvereniging De Keatsbal ten behoeve van materiaal

                                               Uw/jouw stem wordt van harte aanbevolen!
                                                Lees verder

                                                26 maart 2018, Oosterbierum wint YMCA playback stars 2018.

                                                Onder de titel “Let ’s Shine” streden 10 groepen of individuen in de leeftijd van 8 tot 15 jaar om de titel YMCA star 2018. Deze 10 waren de winnaars van de playback shows in eigen dorp of regio. Zij mochten strijden om de provinciale prijzen.

                                                De Oosterbierumer jeugdclups deden afgelopen zaterdag met 2 acts mee op het podium van Glinstestate in Burgum. Madelief en Annabel Bergsma streden om de eer.

                                                Gabriella (Gaby) Jablonowska zette de perfecte show neer met Heartbeat van Vayen en Rein. Gabriella: “Ik was niet zenuwachtig en had totaal niet verwacht te winnen”. De veelal in het Pools geschreven felicitaties stroomden na afloop op facebook binnen.

                                                Foto 1: Gabi in actie
                                                Foto 2: Gabi ontvangt haar prijs
                                                Fotot 3: Annabel, Gabi en Madelief

                                                (met dank aan Johannes W.)

                                                 Lees verder

                                                 21 maart 2018, Jaarvergadering DB en OV

                                                 Woensdagavond een druk schema: 2 vergaderingen op 1 avond. Gelukkig was het keurig achterelkaar aan geregeld dus dat was 2 vliegen in 1 klap.

                                                 De Oranjevereniging vertelde over het jubileumfeest en de reünie: er is 2 dagen feest in een tent; op zaterdag ontvangst met koffie, herinneringen ophalen en het dorp verkennen. Er staat een groot aantal deuren open, zoals de kerk, zorgboerderij, school, bunker Koehoal en nog veel meer. Er rijden 2 bussen tussen de verschillende zaken om zoveel mogelijk te kunnen zien.
                                                 Er wordt momenteel gewerkt aan een revue. Op vrijdag- en zaterdagavond is er een feestavond.

                                                 Johannes Wolbers van het reünie-comité vroeg of degenen die van plan zijn naar de reünie te komen, zich op willen geven. Dit geeft de organisatoren wat moed. Er zijn namelijk nog niet veel opgaven. Komend weekend wordt er een krantenbericht geplaatst.

                                                 De Oranjevereniging had een spreker van VNN (verslavingszorg Noord Nederland) uitgenodigd om een presentatie te geven over NIX 18: wat doet alcohol met de hersenen. Na de presentatie volgde een discussie hoe om te gaan met de jeugd jonger dan 18 jaar die alcohol gebruiken in de feesttent. Het bestuur is namelijk verantwoordelijk en ze kunnen in zo'n geval op een fikse boete rekenen.

                                                 Na de vergadering van de OV was het de beurt aan Dorpsbelang.
                                                 Belangrijkste items die nog nergens op onze website zijn vermeld:
                                                 - richting de gemeente is aangegeven dat Kloosterlidlum graag passeerstroken in de Bjusse zou zien. De gemeente is hier geen voorstander van. DB is nog met de gemeente in conclaaf.
                                                 - aan de Hoarnestreek wordt door Steenstra een picknicktafel geplaatst.
                                                 - hoe om te gaan met arbeidsmigranten die hier tijdelijk/een seizoen wonen. Hoe worden zij betrokken bij het reilen en zeilen van Oosterbierum/Kloosterlidlum. En wat zijn de regels: hoeveel woningen mogen voor deze arbeidsmigranten beschikbaar zijn per dorp en hoeveel mensen mogen er in zo'n woning wonen? DB is dit aan het onderzoeken.

                                                 Alle overigen projecten en zaken zijn al terug te vinden op onze website.
                                                 Jaarverslag van Dorpsbelang 2017

                                                  Lees verder

                                                  11 maart 2018, Toneelavond

                                                  Na een dag van inspanning (NL-doet) konden de Oosterbierumers zich 's avonds ontspannen in It Mienskar. Toneelvereniging Ferdiverdaasje voerde daar de Friestalige klucht 'bungalow 847' op.

                                                  Een hilarisch stuk over een rokkenjagende bankier/verzekeraar die op het vakantiepark een aantal stiekeme afspraakjes heeft gemaakt. Dat dat tot een aantal vreemde situaties leidde zal wel duidelijk zijn.

                                                  In de pauze was er een verloting met leuke prijzen van diverse sponsoren.

                                                  Onderstaand een aantal foto's van het toneelstuk.

                                                   Lees verder

                                                   11 maart 2018, NL-doet succes


                                                   Zaterdag 10 maart waren er circa 60 vrijwilligers in en rond Oosterbierum aan de slag voor NL-doet. Niet alleen Oosterbierumers, maar ook vrijwilligers uit St Jacobiparochie, Midlum en andere dorpen. Dat laatste kwam ook doordat Jetske Nouta een aantal Rabobankiers enthousiast had gemaakt om de handen uit de mouwen te steken voor de kloostertuin.

                                                   We kunnen wel stellen dat deze dag ook dit jaar weer een succes was. Heel veel klussen zijn afgerond en aan een aantal zal de komende weken nog worden gewerkt.

                                                   Johannes Wolbers is een van de organisatoren van NL-doet Oosterbierum. Hij mocht iedereen namens de kloostertuin een kleine attentie geven: een flesje met hierin zaad om zelf in de tuin uit te zaaien.

                                                   Om half een had Ype en zijn team een heerlijke warme maaltijd klaarstaan en was het tijd om bij te praten.

                                                    Lees verder

                                                    10 maart 2018, NL-doet: mogen we ook op uw hulp rekenen?

                                                    Op 10 maart doen Dorpsbelang, De Keatsbal, de Kloostertuin, It Mienskar en de Sint Joris Tsjerke weer aktief mee aan NL-doet.
                                                    De klussen die geklaard moeten worden:
                                                    • Dorpsbelang
                                                     Creëren van bloemen- en bijenweides in en om het dorp. Planten van hoogstambomen, snoeien van wilgenbomen.
                                                    • Kaatsvereniging de Keatsbal:
                                                     Opknappen, verven en schoonmaken van sportfaciliteit.
                                                    • Kloostertuin Oosterbierum:
                                                     Plaatsen van nestkastjes, dakpannen voor zwaluw en mus, schutting met klimplanten plaatsen.
                                                    • Dorpshuis It Mienskar:
                                                     Schoonmaken van dakgoten, diverse zaken repareren en de bloemetjes buiten zetten.
                                                    Niet op NL-doet vermeld maar ook:
                                                    • Sint Joris Tsjerke:
                                                     Grote schoonmaak
                                                    In It Mienskar heeft Ype Bonnema met zijn team een heerlijke maaltijd klaar staan.
                                                     Lees verder

                                                     22 februari 2018, Oosterbierum als proeftuin


                                                     Op woensdag 21 februari was een informatieavond over Oosterbierum als proeftuin. Als liefhebber van lekker eten werd ik natuurlijk aangetrokken door het onderwerp. Dat de proeftuin niet alleen de innerlijke mens betrof bleek al snel.

                                                     De afgelopen jaren hebben er in Oosterbierum een flink aantal natuur- en groenprojecten de revue gepasseerd. De kloostertuin en doarp yn't grien zijn daar een paar voorbeelden van. Oosterbierum als proeftuin borduurt voort op doarp yn't grien. Het doel is nu: meer kleur en meer dieren (lees vogels, bijen, vlinders) in het dorp. Maar ook workshops (bv snoeien), excursies, rondleidingen en bouwtekeningen op website van kloostertuin (van bv vogelhuisje, egelverblijf, insectenhotel).

                                                     Afgelopen najaar is al een begin gemaakt aan kleur in het dorp: er zijn stinzenbollen geplant. De bedoeling is dat de inwoners komend najaar zelf stinzenbollen met korting kunnen kopen en in de tuin planten.
                                                     Op de achterkant van de uitnodiging was een bestellijst afgedrukt, we kunnen bloemen, heesters en bomen kopen tegen een scherpe prijs. Het ingevulde bestelformulier kan nog worden ingeleverd bij Terp10.

                                                     Ger Honkoop heeft 5 grote en 5 kleine insectenhotels gemaakt. Ze worden gratis geleverd en in tuinen geplaatst met als voorwaarde dat het hotel zichtbaar is voor wandelaars.

                                                     Aan de Stationsreed worden 12 stoofpeer hoogstambomen geplant. Oosterbierumers mogen de gevallen peren rapen voor eigen gebruik.

                                                     Er worden nog een groot aantal ideeën getoond waarbij sommige al worden onderzocht op haalbaarheid: tuinwal, dierenhaag, takkenril, voedselbos, fruitbomen om dorp, groene dagen, egelverblijf, nestkast slechtvalk in toren, wand voor oeverzwaluw, etc.
                                                     De vraag is of er nog meer ideeën zijn. Deze kunnen worden voorgelegd aan Dorpsbelang.

                                                     Tijdens NL-doet, op 9 en 10 maart, wordt het nodige werk verzet. Er zijn vrijwilligers nodig voor de volgende klussen: knotwilgen knotten, bomen zagen, planten van fruitbomen, hagen en struiken, timmeren insectenhotels en vlinderweide inzaaien.

                                                      Lees verder

                                                      15 februari 2018, Oosterbierummer biljarttoernooi in april

                                                      Op 12, 13 en 14 april wordt het 6e open Oosterbierummer biljarttoernooi georganiseerd. Opgeven kan tot vrijdag 6 april 19.00 uur via de mail: biljart.kampioensschap@gmail.com of bellen: 0518-482146. Bij opgave graag doorgeven: naam, adres, tel.nr. en/of mailadres, geslacht, geboortedatum en uiteraard je moyenne. De inleg is € 7,50.

                                                      Geef je snel op want VOL=VOL!!
                                                       Lees verder

                                                       13 februari 2018, Vrijwilligers It Mienskar verrast


                                                       De vrijwilligers van It Mienskar, het plaatselijke gemeenschapscentrum of dorpshuis, werden uitgenodigd voor bijpraten en een hapje en een drankje.


                                                       Groot was de verrassing. Een geheel nieuwe kledinglijn, met dames en heren modellen. De nieuwe zwarte overhemden vervangen de rode exemplaren, die overigens nog wel gebruikt worden in de keuken en op locatie. Een van die locaties is het feestterrein, tevens kaatsveld. De finish van de Slachtemarathon is 2 jaar uitgesteld, maar op 23 juni is er de dorp reünie vanwege het 100-jarig bestaan van de Oranjevereniging.

                                                       It Mienskar beschikt over een royale groep vrijwilligers, die samen met beheerder Ype Bonnema, gastheer en -vrouw willen zijn voor de gasten die dagelijks binnenstromen.

                                                       Op de foto: de nieuwe kledinglijn met het gouden logo van It Mienskar oogstte veel lof bij de vrijwilligers, waarvan slechts en gedeelte op de foto staan.

                                                        Lees verder

                                                        24 januari 2018, Stimuleringsprijs

                                                        Woensdagavond 24 januari werden aan de vooravond van LF 2018 al de Mienskipsprojecten in Fryslân in het zonnetje gezet. Tussen al deze bijzondere projecten kregen enkele initiatieven als extra bonus een stimuleringsprijs. Ook een nieuw initiatief van Dorpsbelang Oosterbierum Klooster-Lidlum en de Kloostertuin viel in de prijzen. Voor het nieuwe project Oosterbierum als proeftuin kwam naast de aangevraagde subsidie de eervolle vermelding en een extra bonus van € 2.018 beschikbaar.
                                                        In februari 2018 organiseren Dorpsbelang en de Kloostertuin een eerste bijeenkomst voor het dorp. Idee is om in en om het dorp tal van grotere en kleinere natuurprojecten te ontwikkelen die goed zijn voor de natuur en mooi voor de mens. De telefoonpalen op de Kloostertuin en de duizenden bloembollen (van Stinzenplanten) die eind december 2017 zijn geplant, zijn onderdeel van het project.
                                                        Voor meer informatie klik op onderstaande link
                                                        https://www.fryslan.frl/home/nieuws_3166/item/2018...

                                                         Lees verder

                                                         17 januari 2018, Van de bazaarcommissie

                                                         De bazaarcommissie heeft besloten om zichzelf op te heffen. Onder andere leeftijd en gezondheid is een rol gaan spelen binnen de commissie.

                                                         Vele jaren hebben de commissieleden zich met hart en ziel ingezet om van de bazaardagen vrolijke, feestelijke en gezellige dagen te maken. Samen met de hulp van vele vrijwilligers en alle goede gaven die ze voor de bazaar mochten ontvangen hadden ze de mogelijkheid om veel verschillende kerkelijke projecten financieel te steunen.
                                                          Lees verder

                                                          5 januari 2018, Vooraankondiging

                                                          Op zaterdagmiddag 9 juni vieren wij in en om de Sint Joris Tsjerke het gereedkomen van de mooie herinrichting van de begraafplaats.

                                                          Een werkgroep is daarnaast druk bezig om in de kerk een zomertentoonstelling te realiseren onder de titel ‘Verborgen Verleden’. Die tentoonstelling hopen we op diezelfde zaterdagmiddag te kunnen openen. Dit wordt dan een prachtig visitekaartje voor onze kerk en daarmee het gehele dorp. We hopen deze zomer dan ook veel bezoekers te mogen ontvangen tijdens Tsjerkepaad 2018 en het feestweekend van 22 t/m 24 juni, ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de Oranjevereniging, met als hoogtepunt de reünie op zaterdag 23 juni.

                                                          Wij informeren u komende maanden verder over de plannen.
                                                          Johannes Wolbers

                                                           Lees verder

                                                           12 december 2017, Flessenactie, de opbrengst

                                                           Zaterdagmorgen startte een groep enthousiaste dorpsgenoten om 10.00 bij de stamtafel. Adeline Jukema had een indeling gemaakt van de te rijden routes.

                                                           Voor 11.00 waren 498 flessen, 228 losse bierflesjes, 6 melkflessen en 19 (lege) bierkratten opgehaald. Met dank aan Steenstra hout kon snel met sorteren worden begonnen. Van dezelfde firma mochten we een vrachtwagentje lenen en kon het grootste gedeelte gelijk worden afgevoerd naar Poiesz Franeker. Bij de aflevering werden de brengens nog verblijd met een gift van Poiesz. 's Avonds werden de overige flessen aangeboden bij Lidl Franeker. De totale opbrengst van deze dag kwam uit op € 362,40. Verwacht word dat de uiteindelijke opbrengst nog iets hoger uit zal vallen vanwege nagekomen giften en glaswerk of plastic.

                                                           De diaconie dankt gevers, helpers en overigen voor de prettige samenwerking en prachtige opbrengst.
                                                            Lees verder

                                                            26 november 2017, Gedachtendienst

                                                            Op zondag 26 november werden in de Sint Joris Tsjerke de gemeenteleden, dorpsgenoten en oud dorpsgenoten herdacht die het afgelopen jaar waren overleden. Ook werd er stilgestaan bij kinderen die zonder naam begraven werden. Een lichtje werd door de kinderen van de kindernevendienst bij het monument naast de consistorie geplaatst.
                                                            Voor de overledenen werd een kaars aangestoken. Iedereen die daar behoefte aan had kon een lichtje ontsteken en op het kruis plaatsen. Na de dienst was er koffie en ontmoeting. Op zondag 3 december begint de advent.

                                                             Lees verder

                                                             12 november 2017, Aardappeltentoonstelling

                                                             Zaterdag hield de Fries-Groninger Aardappel Kwekersvereniging op uitnodiging van aardappelteler Freerk Zwart hun jaarlijkse demo/tentoonstelling dag van de nieuwe en bestaande aardappelrassen op het Kees Palma plein aan de Hoarnestreek in Oosterbierum.
                                                             Er waren zo’n 35 belangstellenden die hun kritisch licht lieten schijnen over een flink aantal verschillende rassen/nummers.
                                                             De kwaliteit was goed te noemen en de opbrengst was ook prima.
                                                             Het ras Armin geteeld door Freerk Zwart was te bezichtigen en dit zag er heel goed uit.
                                                             De catering werd verzorgd door Sietske de vrouw van Freerk.
                                                             Op de foto’s een impressie van de dag. Op enkele foto’s nog een paar rassen die ook door Freerk zijn gekweekt, deze hebben nog een nummer en geen naam.
                                                             Al met al een geslaagde dag, met dank aan Kees Palma die de ruimte in zijn kas beschik

                                                              Lees verder

                                                              12 november 2017, Bazaar

                                                              Ook de bazaar editie 2017 kan in de boeken als een geslaagde bazaardag. De hele dag was het een drukte van belang.

                                                              's Morgens koffie drinken, verkoop van groente, bloemen, kaarten en vele andere producten. 's Middags kinderbazaar en 's avonds bingo. En tussen alle bedrijven door was er een kans op prijzen door mee te doen aan de raadspelletjes, draaiend rad en grote verloting. Aan het einde van de avond stond de teller op meer dan 5.600 euro.

                                                              De bazaarcommissie wil iedereen bedanken die deze dag mogelijk heeft gemaakt.

                                                              Bij de foto's: een impressie van de kinderbazaar, grote verloting en bingo.

                                                               Lees verder

                                                               7 november 2017, Sint Joris Tsjerke

                                                               Bijgaand de digitale Underweis èn de seizoengids 20172018 van de Sint Joris Tsjerke.
                                                               Lees verder

                                                               16 oktober 2017, Smakelijke burendag

                                                               In Oosterbierum vierden we zondag 15 oktober een uitgestelde burendag. Het werd een bijzonder smakelijke editie waarbij 'heel Oosterbierum bakt' centraal stond. In totaal werden 15 taarten beoordeeld door een vakjury (Reinder Nouta, Tamara Sybesma en bakkersechtpaar Offenga). De prijzen voor de jeugd gingen naar Dominic en Yvan. Sjoerdje en Erwin/Carlyn wonnen met hun taarten in de categorie volwassenen.

                                                               Het was niet de enige prijs die Yvan mee naar huis kon nemen. De kaatsvereniging had nog prijzen te verdelen van de jeugdcompetitie:
                                                               Welpen meisjes: 1ste Ziva, 2de Ilse, welpen jongens: 1ste Yvan, 2de Yannick.
                                                               Schooljeugd meisjes: 1ste Naomi, 2de Fenne Jetske, schooljeugd jongens: 1ste Winne Durk, 2de Yse Johannes.

                                                               Tijdens de koffie kon iedereen de verschillende soorten taart proberen. Hier werd gretig gebruik van gemaakt, het grootste deel van de taart was aan het eind van de middag op.

                                                               Na de koffie werd de buffettafel klaargemaakt om het eten klaar te zetten. Dit eten was bereid door de bewoners van Oosterbierum met elk hun eigen specialiteit zoals Grieks, Pools, Syrisch en Fries.

                                                               Al met al was het een gezellige middag/avond die oude en nieuwe Oosterbierumers met elkaar verbond.

                                                               In de Leeuwarder Courant van 16 oktober stond een leuk stukje over de burendag. Klik op de link om het artikel te openen.

                                                                Lees verder

                                                                29 september 2017, Burendag op 15 oktober in en om It Mienskar.

                                                                Wanneer we elkaar in Oosterbierum en Kloosterlidlum tegenkomen zeggen we meestal “Hoi”. Soms hebben we een praatje of drinken we samen iets. Samen eten is weer een stap verder.

                                                                Op Burendag kunnen we samen praten, drinken en eten. En waar kan dat beter dan in It Mienskar. De voorbereiding is in volle gang en iedereen mag meedoen.

                                                                Dorpsfeest 2017 – winnaar optocht – Heel Oosterbierum bakt krijgt een vervolg. Wij dagen iedereen uit om de mooiste, de lekkerste, de uniekste taart te bakken. Alleen of met meerdere personen en alle leeftijden. Een deskundige jury beoordeeld de taarten en daarna kan Heel Oosterbierum proeven.

                                                                In de zaal en op het podium staan allerhande Hollandse spellen, er is koffie, thee en limonade.

                                                                Na de koffie, of iets anders, mag Heel Oosterbierum – en Kloosterlidlum aanschuiven voor allerhande gerechten.

                                                                Heb je een eigen recept waarvan je vind dat Heel Oosterbierum dat moet proeven dan is dit je kans. Zelf thuis of met hulp van team Ype in It Mienskar kun je dit bereiden en presenteren op Burendag.

                                                                Iedereen is welkom, samen maken we er een feest van, neem vooral je buren mee en het is (bijna) gratis. Gratis koffie, thee, taart, limonade en eten. Consumpties daarbuiten zijn voor eigen rekening.

                                                                Graag horen wij wat er bereid, gekookt en gebakken wordt. Doorgeven kan via de mail: burendag@oosterbierum.info of bel met Ype 0518-481956.
                                                                 Lees verder

                                                                 27 september 2017, Spikerdoarp

                                                                 Het is ondertussen alweer enige tijd geleden, maar wij kregen foto's toegestuurd over het Spikerdoarp wat in de zomervakantie is geweest in Oosterbierum. De winnende hut was girlpower. De foto's wilden wij alsnog plaatsen


                                                                  Lees verder

                                                                  17 september 2017, Jan de Groot Nachtpartij


                                                                  De Jan de Groot nachtpartij is een partij die wat later op de dag begint (19.00 uur) en doorgaat tot in de late uurtjes.


                                                                  Dit jaar werd de partij gekaatst op 16 september. Het was een bijzonder gezellige avond. Geen regen maar het was wel koud op het veld. De kaatsers hadden daar geen last van.

                                                                  Het jeugdkaatsen kon niet doorgaan omdat er te weinig opgave was.

                                                                  De opgave bij de dames en heren was goed. De schapen werden dan ook van de bokken gescheiden: een heren categorie en een dames categorie. Er werd bij beide categorieën in 2 poultjes gekaatst. De uiteindelijke prijswinnaars:

                                                                  heren:
                                                                  1) Renee Kuiken en Arjen Bleeker
                                                                  2) Jan Sjouke Wever en Tiede Draaier
                                                                  3) Erik Bakker en Gooitsen Scheffer

                                                                  dames:
                                                                  1) Froukje Houtsma en Hester Andringa
                                                                  2) Baukje Houtsma en Nandi Buruma
                                                                  3) Thea Tolsma en Tamara Sijbesma

                                                                  Dit keer geen foto's met krans, de fotograaf had het te druk met het hamburgers bakken.

                                                                  Deze partij werd mede mogelijk gemaakt door de sponsor: familie Jan de Groot.

                                                                   Lees verder

                                                                   17 september 2017, Vacature Koster

                                                                   De kerkenraad van de Protestantse Gemeente Oosterbierum-Wijnaldum is op zoek naar geschikte kandidaten voor de functie van:

                                                                   Koster


                                                                   De werkzaamheden van deze koster met beperkte taakomvang concentreren zich op de Andreaskerk in Wijnaldum en de Sint Joris Tsjerke in Oosterbierum.

                                                                   Lees voor meer informatie het bijgevoegde pdf-bestand.
                                                                   Lees verder

                                                                   15 september 2017, Underweis

                                                                   Met behulp van onderstaande link kunt u de digitale Underweis openen.
                                                                   Lees verder

                                                                   10 september 2017, Stamboomtafel in revisie

                                                                   De rand met familienamen die om de stamboomtafel zit vertoont enige roestvorming. Om dit te verhelpen wordt de rand van de tafel opnieuw gecoat. Half september verwijdert de producent tijdelijk de rand van de tafel . Ongeveer 10 dagen laten zal de tafel weer compleet zijn.
                                                                    Lees verder

                                                                    4 september 2017, Archeologische waarnemingen Sint Joris Tsjerke

                                                                    Tijdens de werkzaamheden waarbij het muurtje rondom de kerk is uitgegraven is er een klein archeologisch onderzoek gedaan.
                                                                    Op 26 april werd begonnen met detectiewerk. Het pad was inmiddels verwijderd maar nog niet uitgegraven. Het werk leverde een aantal munten op waarvan een zilveren bisschop penning van Godfried van Rhenen uit 1156-1178 het meest opmerkelijk was. Deze munt werd gevonden ter hoogte van de hoofdingang (weg-zijde) van de kerk, op ongeveer 25 cm onder het maaiveld. Deze munt staat in relatie tot de bouw van de kerk rond 1200. Skelet resten onder het pad wezen uit dat het pad pas later is aangelegd. Noemenswaardig is ook de zilveren holpenning die een aantal meter verderop werd gevonden.

                                                                    Wilt u meer lezen over de archeologische waarnemingen? Open dan het onderstaande document. Dat wordt overigens ook toegevoegd onder voorzieningen/prot gem oosterbierum/wijnaldum.
                                                                    Lees verder

                                                                    27 augustus 2017, Sfeervol afscheid van de zomer

                                                                    Onder een stralend zonnetje wisten zondagmiddag tientallen mensen de weg naar de Kloostertuin in Oosterbierum te vinden. Daar was het met de vrolijke muziek van Martin Hiemstra, een tentoonstelling van viltwerk van Lia Smid en buitenspellen aangenaam vertoeven.
                                                                    Vrijwilligers hadden zelf courgettecake, appeltaart en arretjescake voor de bezoekers gebakken. En dat werd gewaardeerd. Voor thuis nam men ook groenten en boeketten met bloemen mee.

                                                                    Vooral het spel van Martin Hiemstra viel in goede aarde. Een van de bezoekers verzuchtte: ‘Heerlijk, gelukkig een keer Nederlandse liedjes en niet altijd die andere flauwekul.’ De zomerse sfeer zorgde er ook voor dat mensen lang op de tuin bleven.

                                                                    Voor de Kloostertuin was de zondag de slotmiddag van een succesvol zomerseizoen. Dat het gewaardeerd werd bleek ook uit een anoniem kaartje dat ‘s ochtends op de tuin was achtergelaten. Daarop schreef iemand: ‘Dag mensen van de Kloostertuin. Het is warm en prettig dat deze tuin in dit dorp te vinden is. De schatten van Friesland zijn nog lang niet ontrafeld – hier zijn ze nog niet geweest. Zorg er goed voor, deze plek is een historisch bijzondere. Kus.


                                                                    Kloostertuin Oosterbierum
                                                                    Sint Jorisstrjitte 22
                                                                    www.kloostertuinoosterbierum.nl                                                                     Lees verder

                                                                     3 augustus 2017, Verhuisbericht


                                                                     Na tientallen jaren stevig achter de woning van Gerrit en Lies Kuiken te hebben gestaan is het er dan nu toch van gekomen. De brievenbus is verhuisd naar Buorren 27 (dorpshuis It Mienskar).


                                                                      Lees verder

                                                                      12 juli 2017, Takomstpartij goed voor 2.250 euro

                                                                      Kaatsen voor het goede doel, met het motto 'de Sterke voor de Zwakke', leverde 2.250 euro op voor de Kloosterhoeve in Kloosterlidlum.

                                                                      Jannie Bossers en Bart Faassen hebben met hun zorg- en educatieboerderij als doel het mooie leven op een melkveebedrijf te delen met anderen. Jongeren en jong volwassenen met een indicatie wordt dagbesteding aangeboden, maar iedereen met belangstelling is welkom voor een bezoek.

                                                                      De mooie kaatsdag begon in de regen met 6 dames- en 8 herenformaties. Allen kaatsten 3 keer met een finaleplaats als doel. Bij zowel de dames als de heren waren de voorrondes spannender dan de finales, die wel onder een stralende zon werden gespeeld.

                                                                      Uitslag meisjes Takomstpartij 2017. Finale uitslag: 5-2 en 6-0

                                                                      1e prijs: Annet de Haan Sint Annaparochie, Lobke Vlasbloem Makkum en Anouk Smink Makkum.

                                                                      2e prijs: Nynke Beckers Wommels, Jeska Terpstra, Easterein en Kim Dijkstra Makkum.

                                                                      Uitslag jongens Takomstpartij 2017: Finale uitslag: 0-5 en 2-6. Om de 3e prijs: 1-5 en 2-6.

                                                                      1e prijs: Gabe-Jan van Popta Lollum, Allard van Wigcheren Berlikum en Stefan v.d. Meer Baard

                                                                      2e prijs: Mark Palstra Menaam, Teake Hofman Dronrijp en René de Haan Franeker

                                                                      3e prijs: Lucas Postma Dronrijp, Wessel van Wier Peins en Menno Galema Tjerkwerd.

                                                                       Lees verder

                                                                       9 juli 2017, Bevestiging Ds Ulbe Tjallingii


                                                                       De Protestantse Gemeente Oosterbierum-Wijnaldum heeft sinds 9 juli een nieuwe dominee. Ds Ulbe Tjallingii heeft het beroep aanvaard en werd door ds Niek Scholten bevestigd en verbonden in het ambt predikant van de gemeente Oosterbierum/Wijnaldum.

                                                                       Ds Ulbe is al langere tijd bekend in Oosterbierum. Als 12-jarig jochie bespeelde hij voor het eerst het Van Dam orgel en heeft vele jaren de diensten muzikaal begeleidt.

                                                                       Bijgaand een aantal foto's van de dienst.

                                                                        Lees verder

                                                                        8 juli 2017, Groene rooi van de Fries Groninger Aardappel Kwekers Vereniging

                                                                        In Oosterbierum op het perceel van Freerk Zwart aan de Hoarnestreek is de jaarlijkse groene rooi een happening. Een beoordelingscommissie begint met het keuren van het loof.
                                                                        Daarna worden de aardappels gelicht, opgezocht en in bakjes gedaan.
                                                                        De aardappels worden vervolgens gekeurd op grootte, kleur, tal en algehele kwaliteit.
                                                                        Dan worden ze gewogen en onder het genot van een hapje en een drankje worden de kilo’s van de verschillende rassen bekent gemaakt. Er waren zo’n 20 belangstellenden.
                                                                        Op de foto is te zien hoe één en ander in zijn werk gaat. (foto's gemaakt door SW Houtsma)

                                                                         Lees verder

                                                                         8 juli 2017, Kaatsfeest voor ouder en kind

                                                                         Onder een zonnige hemel op een schitterende locatie, het kaatsveld aan de Brits, werd afgelopen zaterdag de ouder-kind partij verkaatst. Ruim 20 team streden om de mooie prijzen, maar vooral om de krans. De jeugd werd verdeeld in 3 categorieën, zodat elk op zijn/haar eigen niveau kon spelen.

                                                                         Veel humor, maar vooral plezier waren de juiste ingrediënten voor een mooie middag. Niet elk kind kon zijn ouder motiveren voor deelname of was er een ouder niet beschikbaar of te weinig. Geen prbleem, invallers genoeg voor invulling op de lijst. Na afloop werden er gelijk weer afspraken gemaakt voor volgend jaar, althans geprobeerd, vaak bij tegenvallende resultaten van deze editie.

                                                                         Uitslag
                                                                         kabouters: 1e prijs: Lysanne en Johannes Groeneveld, 2e prijs: Brent en Hein Dijkstra, 3e prijs: Jannick en Margrit Dijkstra, 4e prijs: Ilse Bergsma en Baukje Houtsma.

                                                                         Pupillen: 1e prijs: Yvan de Jong en Dennis Wijnjeterp, 2e prijs: Fenna en Ylja Bergsma, 3e prijs: Annick en Fokke de Vries, 4e prijs Fatimat Shahaf en Johannes Wolbers.

                                                                         Schooljeugd: Winnaarsronde: 1e prijs: Naomi de Jong en Johan Kwast, 2e prijs: Yse Johannes en Sys Dijkstra, 3e prijs: Fenne Jetske Dijkstra en Theun van der Molen.

                                                                         Verliezersronde: 1e prijs: Hendrik Steenstra en Isaak Syswerda, 2e prijs Anna Steenstra en Berber Syswerda, 3e prijs: Joran Dijkstra en Rianne Bruinsma.

                                                                          Lees verder

                                                                          4 juli 2017, Zonnepanelen Fryske Flinter leveren volop schone stroom

                                                                          Al enige weken leveren de zonnepanelen op de Flambou schone stroom. Met een handige app kunnen de productiegegevens nu worden afgelezen.
                                                                          Het resultaat van de productie van vandaag is zichtbaar op de foto.

                                                                          In totaal leverde de panelen van Fryske Flinter genoeg energie op om ruim 12.800 gloeilampen een dag lang te laten branden.
                                                                          En dankzij de panelen is al ruim 1.650 kilo minder broeikasgas CO2 uitgestoten.

                                                                          Meedoen met Fryske Flinter? Mail naar info@fryskeflinter.nl

                                                                           Lees verder

                                                                           3 juli 2017, De Bazuin Tzummarum


                                                                           Als laatste oefenavond van dit seizoen heeft De Bazuin Tzummarum een kort optreden gegeven aan de Keatsebuorren. Er werden verschillende soorten muziek gespeeld, onder andere een stukje hardrock. Dat dat dan iets anders klinkt mag duidelijk zijn.


                                                                           Leuk om zo'n kort, onverwacht optreden van de Bazuin mee te mogen maken. (Volgend jaar weer?)
                                                                           Met dank aan Sybe Wop voor de foto's.

                                                                            Lees verder

                                                                            25 juni 2017, Dorpsfeest 2017, tentdienst op zondag


                                                                            De laatste dag van het dorpsfeest werd in de feesttent een tentdienst gehouden. De Bliid Boartskip Sjongers uit Berltsum hadden een mooie dienst voorbereid waarbij de tentgangers aktief mee konden doen. Er werden elfjes gemaakt. Een elfje is een gedichtje dat uit 11 woorden bestaat.


                                                                            Een hele mooie:
                                                                            Dorpsfeest
                                                                            was leuk
                                                                            volgend jaar weer
                                                                            zie er naar uit
                                                                            Hoop

                                                                            Volgend jaar is er een reünie dus dat houdt in: feest.

                                                                            Na de dienst bedankte de voorzitter van de Oranjevereniging iedereen voor de inzet waardoor het weer een mooi feest is geworden. Aansluitend was er koffie.

                                                                             Lees verder

                                                                             24 juni 2017, Survival op zaterdagmiddag


                                                                             Het bestuur van de Oranjevereniging had, samen met een groot aantal vrijwilligers, een survivaltocht uitgezet. Een grote groep sportievelingen heeft de tocht met de obstakels gelopen. Bijgaand een aantal foto's.


                                                                              Lees verder

                                                                              24 juni 2017, Dorpsfeest 2017, optocht zaterdag


                                                                              Op zaterdag werd de optocht, met iets meer publiek, nog eens dunnetjes overgedaan. Dat leverde natuurlijk weer nieuwe foto's op. Hieronder het resultaat.

                                                                               Lees verder

                                                                               24 juni 2017, Zaterdagmorgen, op het veld en in de tent


                                                                               Op zaterdagmorgen was het een gezellige drukte op het veld en in de tent.
                                                                               De Feintsjes fan Menaem brachten met hun dweilorkest de sfeer weer goed in de tent. Op het veld was er voor de jeugd van alles te doen.

                                                                               Op de foto's een kleine sfeerimpressie.

                                                                                Lees verder

                                                                                24 juni 2017, Zaterdagmorgen, kaatsen

                                                                                Op zaterdagmorgen vroeg uit de veren. Op het programma stond kaatsen. Dat betekent eerst een ontbijtje bij de Oranjevereniging in de tent om daarna het groene veld te betreden. Het was een gezellige morgen met leuke kaatspartijen.

                                                                                Bekijk de foto's voor een sfeerimpressie.

                                                                                 Lees verder

                                                                                 23 juni 2017, Dorpsfeest 2017, vrijdagmorgen in de tent


                                                                                 Op vrijdagmorgen, na de optocht, op naar de tent. Daar wachten de vrijwilligers en het bestuur van OV met koffie en koek. Na het koffiedrinken en de welkomstwoorden van voorzitter Bart Broos krijgt iedereen soep met broodjes. Op het veld draait een zweefmolen.

                                                                                  Lees verder

                                                                                  23 juni 2017, Dorpsfeest 2017, kinderspelen


                                                                                  Vrijdagmiddag werden de kinderspelen gehouden. Groep 1 tot en met 5 hadden leuke spelletjes op het veld, de bovenbouw deed een aangepaste versie van de survival die zaterdag wordt gehouden.

                                                                                  Klik op de foto's voor een sfeerimpressie.

                                                                                   Lees verder

                                                                                   23 juni 2017, Optocht 2017

                                                                                   Vrijdagmorgen 23 juni was de optocht. Onder grote belangstelling reden 12 versierde wagens en 3 loopgroepen door het dorp. Hier de foto's in willekeurige volgorde, gemaakt door Betty en Jolanda. Zaterdagavond 19.00 uur rijdt de optocht nog een keer.


                                                                                    Lees verder

                                                                                    23 juni 2017, Dorpsfeest 2017, vrijdagavond

                                                                                    Op vrijdagavond konden de ware zangers en zangeressen aan de bak: Karaoke tijdens het Vaute Uur!

                                                                                    Om 7 uur hield Banzai John een demonstratie figuurzagen met de kettingzaag.
                                                                                    Vanaf half 10 konden de voetjes van de vloer. Alice Springs speelde veel Ierse klassiekers zoals Whiskey in the jar maar ook voor een stukje rock en roll draaiden ze hun hand niet om.

                                                                                     Lees verder

                                                                                     22 juni 2017, Dorpsfeest 2017 donderdag

                                                                                     Donderdagmiddag is het dorpsfeest van Oosterbierum begonnen met het Leeuwarder shantykoor. Daarna de traditionele broodmaaltijd voor 50 plussers. De dag werd afgesloten met een rock en roll band. Klik op de foto's voor een sfeerimpressie.


                                                                                      Lees verder

                                                                                      17 juni 2017, Burgemeester Eduard van Zuijlen op bezoek in Oosterbierum


                                                                                      Soms kom je een bericht op Facebook tegen dat je graag wilt delen op de website van Oosterbierum. Zo kwam ik onderstaande bericht op de facebookpagina van onze burgemeester tegen, samen met een mooie compilatiefoto.

                                                                                      "Een werkbezoek aan een dorp - dat komt wel vaker voor. Maar het bezoek vanochtend aan Oosterbierum was wel heel speciaal: niet de dorpsvereniging, maar de kinderen van CBS De Flambou hadden een compleet programma gemaakt voor Kees Pot en mij. We werden door hen rondgeleid en zij verzorgden knappe presentaties van alles wat we te zien kregen.

                                                                                      Zo zagen we het dorp door de ogen van zijn jongste bewoners en kregen we te zien waar zíj trots op zijn. Natuurlijk hun eigen school, maar ook een Bed&Breakfast in een voormalig kerkgebouw, een zorg-kas, de kloostertuin en de splinternieuwe stamboomtafel midden in het dorp. We hebben er drie uur lang van genoten. Aan het einde van het bezoek hebben we samen met de kinderen vier rozenstruiken geplant en plechtig beloofd dat we af en toe komen kijken hoe het met de rozen gaat. 🌹🌹🌹🌹

                                                                                      Die stamboomtafel is een wel heel bijzonder ding. Middenin het dorp is een grote tafel neergezet met in de rand de namen van alle families die er wonen. Een ontmoetingsplek bij uitstek. Ook de spreekwoordelijke dorpspomp is weer terug, maar dan in een moderne variant als tappunt voor drinkwater. Zo voeg je wat toe aan je gemeenschap. Prachtig."


                                                                                       Lees verder

                                                                                       16 juni 2017, Kening fan'e greide, recensie

                                                                                       Bent u ook van plan om op 29 en 30 juni naar de voorstelling "Koning van het grasland/kening fan'e greide" bij de boerderij van Gerrit en Petra Jukema op Haerdastate te gaan?

                                                                                       Bijgaand 2 recensies uit deLeeuwarder Courant en het Friesch Dagblad.

                                                                                       Er zijn nog enkele kaarten te koop. U kunt ze bestellen via info@itmienskar.nl of 0518-481 956.
                                                                                        Lees verder

                                                                                        15 juni 2017, Loting Takomstpartij

                                                                                        Op woensdag 12 juli wordt de Takomstpartij gekaatst. Dat is een KNKB partij voor 14 - 16 jarigen. Het motto is: de sterken voor de zwakkeren.

                                                                                        Vandaag was de loting + het ophalen van de koeken. Het is de bedoeling dat de deelnemers (dat zijn de sterken) elk 70 koeken verkopen voor 2 euro per stuk. De opbrengst vormt meteen de inleg. Een groot deel van opbrengst gaat naar het goede doel (de zwakkeren).

                                                                                        Dit jaar gaat de opbrengst naar zorg- en educatieboerderij Kloosterhoeve in Kloosterlidlum. Voordat de loting van start ging vertelde Jannie Broos wat voor bedrijf de Kloosterhoeve is en waar ze het geld aan willen besteden.

                                                                                        Vanavond waren alleen de dames aanwezig. Door een communicatiefout stonden de heren al een dag eerder voor de deur. Helaas, volgend jaar beter. Uiteindelijk hebben ze de koeken vandaag overigens wel ontvangen dus ze kunnen in de verkoop.

                                                                                        Op de foto's een sfeerimpressie + de lotingslijsten.

                                                                                         Lees verder

                                                                                         13 juni 2017, Slimste dorp van Friesland

                                                                                         In onderstaande pdf een uitnodiging om mee te doen aan de tweede ronde van het slimste dorp van Friesland. Je kunt je opgeven bij Sara Mulder voor 15 juli!
                                                                                         k.groendijk@ziggo.nl of 0518481870
                                                                                         Lees verder

                                                                                         2 juni 2017, Federatiekaatsen Barradeel


                                                                                         KV De Keatsbal organiseerde vrijdag Federatiekaatsen Barradeel voor de jeugd.

                                                                                         De deelnemers kwamen onder andere uit Minnertsga, de Bildthoek, Harlingen en Berlikum. Dat er spannende partijen gespeeld werden blijkt wel uit het feit dat de laatste partijen pas om half 11 's avond afgerond waren.

                                                                                         Hieronder staan sfeerfoto's van de avond en foto's van de kaatsers.
                                                                                         Staat uw kind op het internet en wilt u dat niet? Neem dan contact met ons op. Dan verwijderen we de foto.

                                                                                          Lees verder

                                                                                          31 mei 2017, Oud papier wordt een week uitgesteld

                                                                                          Deze week wordt het oud papier niet opgehaald. Het is Omrin door ziekte
                                                                                          niet gelukt om een chauffeur te vinden voor 3 juni.

                                                                                          De nieuwe datum is zaterdag 10 juni.
                                                                                           Lees verder

                                                                                           31 mei 2017, Huisvuilinzameling

                                                                                           Maandag 5 juni is het Pinkstermaandag. Deze dag wordt er geen huisvuil ingezameld.
                                                                                           De huisvuilroute wordt in plaats daarvan op zaterdag 3 juni gereden.
                                                                                            Lees verder

                                                                                            20 mei 2017, Bjussepartij


                                                                                            Vandaag stond de Bjussepartij op het programma van de kaatsvereniging. Er werd gekaatst met de harde kaatsbal. Hierdoor waren er iets minder opgaven dan bij de zacht bal wedstrijden.

                                                                                            Onder mooie weersomstandigheden werd er fanatiek gekaatst door de jeugd en volwassenen. De jeugd kaatste voor 'zichzelf', dus iedere keer een andere maat. De volwassenen kaatsten in een paartje.

                                                                                            Bij de jeugd moest er even extra gepuzzeld worden omdat de nummers 2 en 3 erg dicht bij elkaar kwamen. Maar de jury is eruit gekomen. Naomi, Fenne Jetske, Sipke en Justin gingen met een beker naar huis, Naomi kreeg de krans omgehangen.

                                                                                            Bij de volwassenen wonnen Johan en Marijke de krans + een vleespakket. De tweede prijs ging naar Teun en Thea, ook zij kregen een vleespakket.

                                                                                            De Bjussepartij is mede mogelijk gemaakt door de bewoners aan de Bjusse en de vrijwilligers.

                                                                                             Lees verder

                                                                                             5 mei 2017, Flyske Flinter

                                                                                             Bijna klaar!

                                                                                             Op basisschool De Flambou worden in totaal 150 zonnepanelen geplaatst. Gebruikers zijn inwoners van Oosterbierum, scholen in Oosterbierum, Tzummarum en Sexbierum, dorpshuis It Mienskar en de Sint Joris Tsjerke.

                                                                                             Een uniek project want de baten blijven in eigen dorp. Voor info zie Fryske Flinter.

                                                                                             De start was op 5 mei maar viel wat tegen: de bestelling was niet op tijd bezorgd. Toen die uiteindelijk bij de school werd gebracht kon het nog niet naar de plaats van bestemming worden gebracht: school heeft daarvoor niet de juiste middelen. Hulp kwam van Steenstra's houthandel. Zo kon er dan uiteindelijk toch worden begonnen met het plaatsen van de panelen: professionals op het dak en vrijwilligers als oppermannen. Inmiddels ligt op een deel van het dak de panelen, de rest volgt.

                                                                                              Lees verder

                                                                                              4 mei 2017, Dodenherdenking

                                                                                              De Oranjevereniging organiseerde, samen met basisschool De Flambou, de jaarlijkse dodenherdenking. Bij het verzamelen bij de basisschool deelde Anja namens de OV bloemen uit om bij het monument neer te leggen. Hierna in stille tocht naar de Sint Joris Tsjerke.

                                                                                              Het was een koude avond dus het programma werd dit keer niet buiten maar in de kerk voortgezet. Dorien Zijlstra hield een toespraak met daarbij een persoonlijke noot. Jenny en Yse-Johannes lazen een gedicht voor over 'gedenken'. Dhr Struiksma uit Tzummarum is vaste gast in Oosterbierum tijdens de dodenherdenking, hij blies the Last Post. Na de 2 minuten stilte werd het Wilhelmus uit volle borst gezongen door de aanwezigen. Toen de kou weer in om de bloemen neer te leggen.

                                                                                               Lees verder

                                                                                               1 mei 2017, Flessenaktie

                                                                                               Maandagavond kwamen vrijwilligers namens de diaconie bij u langs voor de jaarlijkse flessenaktie. Lege statiegeldflessen waren welkom, maar ook zegelboekjes of geld.

                                                                                               De diaconie kon weer rekenen op een mooie groep vrijwilligers, zowel jong als iets ouder.
                                                                                               De flessen werden op het terrein van Dicky en Martha Steenstra zoveel mogelijk gescheiden en geteld. De doppen werden eraf gedraaid, die gaan naar de Stichting Hulphond.

                                                                                               Totale opbrengst (bij benadering, de echte telling gebeurd in de winkels): 430 euro.
                                                                                               De diaconie wil iedereen bedanken voor de bijdrage en de hulp.

                                                                                                Lees verder

                                                                                                27 april 2017, Koningsdag

                                                                                                Het programma op koningsdag was kort maar krachtig. Om 10 uur in It Mienskar samen koffiedrinken, bijpraten met de dorpsbewoners en later op de morgen een toost op de koning.
                                                                                                Voor de kinderen was er een vrijmarkt; zij mochten hun overbodige spulletjes verkopen en misschien weer iets anders kopen.

                                                                                                Op de foto's een sfeerimpressie.

                                                                                                 Lees verder

                                                                                                 27 april 2017, Jonge koolmezen

                                                                                                 De koolmeesjes aan de Dr Jelle Zijlstraleane zijn nu 1 week en alle 9 nog in leven

                                                                                                 Filmpje jonge koolmezen.
                                                                                                  Lees verder

                                                                                                  26 april 2017, Zorgkwekerij 'Onder de Wadden'

                                                                                                  Rustig aan doen op Zorgkwekerij "Onder de Wadden" bij de familie Broos, niets is minder waar. Het is hier een dag voor koningsdag een drukte van belang.

                                                                                                  Er worden stickers geplakt op bekers waar snoeptomaatjes in worden verpakt. Dit wordt gedaan op de Zorgkwekerij omdat de stickermachine niet op tijd kon worden geleverd bij de tomatenkwekerij "Van Overbeek" in Berlikum. Het is hard werken en er is niet veel tijd voor een praatje.

                                                                                                  Afgelopen week werden er heel veel planten opgepot, o.a. anjers, afrikaantjes en begonia's. Deze vinden hun weg straks weer naar de veiling en wie weet staan ze over een paar weken wel in de tuincentra.

                                                                                                  Op deze manier wordt er heel veel mooi en goed werk verricht door mensen met een beperking, die op hun beurt weer heel goed worden begeleid door een 6 tal medewerkers.

                                                                                                  Het geeft mij altijd een goed gevoel als ik even een kijkje neem op de Zorgkwekerij van de familie Broos.

                                                                                                  Tekst en foto's: Sijbe Wop Houtsma

                                                                                                   Lees verder

                                                                                                   26 april 2017, Koningsnacht

                                                                                                   Koningsnacht organiseerde de Oranjevereniging, samen met It Mienskar en KV de Keatsbal een koningsnacht. Op het programma stonden een warme hap, drinken en (nacht)kaatsen.

                                                                                                   Geen regen maar wel koud. Daarom bleven de meeste toeschouwers liever warm binnen in de Golle terwijl de kaatsers zich van de sportieve kant lieten zien. Hoe later op de avond, hoe moeilijker het werd. Ondanks de verlichting die was geregeld waren aan het eind van de avond de ballen steeds moeilijker te zien, of zou het toch van iets anders komen?

                                                                                                   Het was een gezellige avond, er werden mooie partijen gekaatst en Ype had het eten en drinken weer prima voor elkaar.

                                                                                                   Prijswinnaars:
                                                                                                   1ste prijs: Johan en Alise
                                                                                                   2de prijs: John en Patricia
                                                                                                   1ste prijs verliezersronde: Renee en Emma

                                                                                                    Lees verder

                                                                                                    25 april 2017, Aan de wagenbouwers en stratenversierders van Oosterbierum

                                                                                                    Onder aan dit bericht hangt een pdf-bestand met hierin een bericht aan de wagenbouwers en stratenversierders van Oosterbierum voor het aankomende dorpsfeest.

                                                                                                    Lees het aandachtig door, opgave en insturen A4 (PDF/ docx bestand) tot vrijdag 18 juni naar ovoosterbierum@hotmail.nl.
                                                                                                    Lees verder

                                                                                                    25 april 2017, In de kas bij Kees Palma

                                                                                                    Sijbe Wop heeft een kijkje genomen op het Kees Palma plein. In de kas wordt zaad gekweekt van rode kool dat misschien volgend jaar te koop ligt in de tuincentra.

                                                                                                    Het kweken van zaad levert mooie bloemen op. Dat heeft Sijbe Wop vastgelegd en wij mogen ervan meegenieten.

                                                                                                    Bedankt Sijbe Wop.

                                                                                                     Lees verder

                                                                                                     25 april 2017, Omroeplintje Gert Honkoop

                                                                                                     Een actief stel en import hoeft niet verkeerd te zijn”. Met deze woorden werd het echtpaar Honkoop aangekondigd op Omrop Fryslan. Zij waren twee van de 10 personen die dinsdag 25 april verrast werden met een omrop lintsie en een oorkonde. De familie woont ruim 7 jaar in Oosterbierum en zet zich in voor de dorpsgemeenschap in de breedste zin des woords. Beide zijn o.a. vrijwilliger in It Mienskar, bij de toneelvereniging en op de Kloostertuin. Ook helpen zij met regelmaat een gezin uit Syrië met de voor hen vreemde taal Nederlands. Hoewel hun vorige woonplaats Dordrecht was, voelen zij zich thuis in een klein dorp als Oosterbierum en verstaan zij de 2e rijkstaal steeds beter. De Friese oranjekoek lieten zij zich dan na afloop ook prima smaken.

                                                                                                     Link naar omropfryslan.

                                                                                                     Tekst Johannes Wolbers, foto's Joop van der Linden

                                                                                                      Lees verder

                                                                                                      24 april 2017, Hulp gevraagd: zonnepanelen plaatsen

                                                                                                      Coöperatie Fryske Flinter ontpopt zich steeds meer tot energiecoöperatie. Op 5 mei zullen er zonnepanelen op het dak van de Flambou worden geplaatst.

                                                                                                      Dorpsbelang is op zoek naar mensen die daarbij willen helpen. Geef je aan dorpsbelang door dat je mee komt helpen? Dat kan via: dorpsbelang@oosterbierum.info.
                                                                                                       Lees verder

                                                                                                       22 april 2017, Oosterbierumer biljart toernooi viert lustrum

                                                                                                       De 5e editie van het open Oosterbierumer biljarttoernooi is afgelopen zaterdag een prooi geworden voor John Mons. Hij won in de A klasse in een spannende finale van Teun van de Molen. Het toernooi werd gespeeld over 2 avonden en een zaterdag en was verdeeld over 3 klasses. De bijna 50 deelnemers speelden op 5 biljarts in It Mienskar een prima georganiseerd toernooi onder leiding van scheidsrechter Harry Mons met assistent scheidsrechter Gerrit Jan Visser. Naast de prijzen in de verschillende poules waren er prijzen voor de hoogste series in alle 3 klasses.

                                                                                                       Uitslagen
                                                                                                       Winnaars A-klasse
                                                                                                       1. John Mons
                                                                                                       2. Teun v/d Molen
                                                                                                       3. Izaak Syswerda

                                                                                                       Hoogste serie Rinus Kamminga

                                                                                                       Winnaars B-klasse
                                                                                                       1. Klaas Donath
                                                                                                       2. Petrus Houtsma
                                                                                                       3. Gerrit van der Meij

                                                                                                       Hoogste serie Koos Vrieswijk

                                                                                                       Winnaars C-klasse
                                                                                                       1. Albert van der Wal
                                                                                                       2. Ester Donath
                                                                                                       3. Stefan Stuiver

                                                                                                       Hoogste serie Jurjen de Vries

                                                                                                       Met dank aan Johannes Wolbers voor het verslag en Renske Mons voor de foto's.

                                                                                                        Lees verder

                                                                                                        21 april 2017, Survival jeugdclubs

                                                                                                        Afgelopen vrijdag stond er in Oosterbierum een flink aantal barrières over water en land. Het bleek om een survival te gaan. De jeugdclub had samen met een groep vrijwilligers een leuk parcours uitgezet. Niet alleen de jeugd van Oosterbierum kon zich uitleven, ook jeugdclubs uit Berlikum, Beetgumermolen, Het Bildt, Dronrijp en andere dorpen deden hun uiterste best de finish te halen. Dat viel nog niet mee: ze kwamen veel water tegen en er stond een koude, harde wind. Voor zover ik weet heeft iedereen het doel bereikt: de boerderij van Gerrit en Petra.

                                                                                                        Ik heb bij 3 uitdagingen foto's gemaakt. Zowel jeugd als leiding heeft met veel plezier de hindernissen genomen. Dat blijkt uit onderstaande sfeerimpressie.

                                                                                                         Lees verder

                                                                                                         20 april 2017, Rabobank Coöperatiefonds

                                                                                                         Dankzij de stemmende leden van Rabobank heeft KV de Keatsbal een bedrag van 154,79 euro vanuit het coöperatiefonds mogen ontvangen. Bedankt voor het stemmen.
                                                                                                          Lees verder

                                                                                                          20 april 2017, Start werkzaamheden kerkhof


                                                                                                          De werkzaamheden rond het kerkhof naast de Sint Joris Tsjerke zijn begonnen. De gebroeders Jelgerhuis zijn druk in de weer geweest om de haag, het oude hekwerk en het muurtje waar dat op stond te slopen. Ook hebben ze het asfalt rond de kerk weggehaald.

                                                                                                          De komende tijd zal een nieuw hekwerk worden geplaatst. Al met al zullen de werkzaamheden ca 6 weken tijd in beslag nemen.

                                                                                                           Lees verder

                                                                                                           17 april 2017, Nestkastje Oosterbierum

                                                                                                           Er wordt gewerkt aan jong leven aan de Dr Jelle Zijlstraleane. Bij Petra en Wieger broedt momenteel een koolmeesje op 9 eieren. Ze maken er geregeld een youtubefilmpje van.
                                                                                                           Klik op de link om een kijkje te nemen: nestkastje.
                                                                                                           Nieuw filmpje van 19 april: nestkastje, aflevering 2.
                                                                                                           We ontvangen af en toe een link naar een nieuw filmpje zodat we u op de hoogte kunnen houden.
                                                                                                            Lees verder

                                                                                                            14 april 2017, Eizoeken op de Kloosterhoeve

                                                                                                            Deze middag was er paaseieren zoeken op de Zorgboerderij Kloosterhoeve in Klooster Lidlum. Wat een belangstelling, meer dan 100 belangstellenden hebben gehoor gegeven om deze middag naar de Kloosterhoeve te komen om paaseieren te zoeken maar ook om koeien, geiten, konijnen en kalveren te knuffelen. Verder konden de bezoekers skelteren, grote trekkers bekijken, limonade drinken en cake eten. Kortom, er was heel veel te zien en te doen. Een mooie middag en wat het weer betreft viel dit ook nog genoeg mee.

                                                                                                            Met heel veel dank aan Jannie Bossers en Bart Faassen. Voor meer informatie over deze zorgboerderij, kijk op www.zorgboerderijkloosterhoeve.nl of op facebook.
                                                                                                            (met dank aan Sijbe Wop Houtsma voor de verslaglegging en de foto's).

                                                                                                             Lees verder

                                                                                                             12 april 2017, vergadering Oranjevereniging en Dorpsbelang

                                                                                                             Donderdagavond 12 april was de gezamenlijke vergadering van de Oranjevereniging en Dorpsbelang.

                                                                                                             De Oranjevereniging presenteerde het programma voor het komende dorpsfeest en lichte alvast een tipje van de sluier op over de grote reünie van volgend jaar.

                                                                                                             Dorpsbelang keek terug op een druk 2016. De herinrichting is nu achter de rug en het project Fryske Flinters loopt nog.

                                                                                                             Onderstaand een aantal foto's van de vergadering + het jaarverslag 2016 van dorpsbelang.

                                                                                                             Lees verder

                                                                                                             3 april 2017, Underweis

                                                                                                             Als u op onderstaande link klikt kunt u de Underweis lezen
                                                                                                             Lees verder

                                                                                                             2 april 2017, Kom in de Kas, fam Broos


                                                                                                             Zaterdag 1 april was het weer "kom in de kas" op de zorgkwekerij Onder de Wadden bij de familie Broos.

                                                                                                             Over belangstelling en bezoekers geen klagen, er hebben meer dan 250 belangstellenden de zorgkwekerij bezocht dus het was een drukte van belang. Een ieder kon zien hoe hier wordt gewerkt met en door mensen met een beperking. De oppotmachine werd verschillende keren gedemonstreerd door Jacco en natuurlijk werden er weer verschillende dikke boeken verscheurd door Klaas. Jenny verkocht haar zelfgemaakte kaarten. Niels verzorgde samen met Corrie Broos de rondleidingen, terwijl Ronald de verkoop samen met Mattie Dijkstra voor zijn rekening nam. Veel bezoekers namen prachtige perkplanten mee die door de medewerkers zijn opgepot en gekweekt. Voor de inwendige mens was gezorgd en wel koffie met een lekker stuk cake. Muziekgroep "Jawis" zorgde voor de muzikale omlijsting.

                                                                                                             Het was al met al een hele gezellige dag.

                                                                                                             De opbrengst van deze dag gaat naar Worldservants. Deze stichting bouwt samen met vrijwilligers o.a. scholen en klaslokalen in Ghana en Zimbabwe. Klik voor meer informatie over Worldservants op de link.

                                                                                                             Bedankt Sybe Wop voor je verslag en de mooie foto's.

                                                                                                              Lees verder

                                                                                                              25 maart 2017, Doarpslunsj oan stambeamtafel


                                                                                                              Op zaterdag 25 maart kwamen Oosterbierummers en een aantal genodigden bij elkaar om de afronding van de herinrichting Oosterbierum te vieren. Daarbij werd ook de stamboomtafel aan de Keatsebuorren onthult.

                                                                                                              Na ontvangst in de voorkerk met koffie en gebak werd het tijd dat de voorzitter van Dorpsbelang, Paul de Cock, iedereen welkom zou heten in de kerk. Deze liet echter op zich wachten dus nam Tjitske Zuidema eerst het woord. Paul kwam wat later aan: achter zijn rollator en inmiddels > 100 jaar oud. In zijn speech keek hij terug in de tijd (50 jaar) waarbij de allereerste stamboomtafel werd onthuld.

                                                                                                              Wethouder Twerda bracht ons weer terug naar het heden en merkte op dat de gemeente Franekeradeel en meeste inwoners blij zijn met het resultaat. Het onderwerp 'te snel rijden' is niet helemaal opgelost en daar wordt over nagedacht.

                                                                                                              Nynke Rixt Jukema, ontwerpster van de stamboomtafel, nam het woord en vertelde over het ontwerp van de stamboomtafel. De stamtafel verwijst naar de stamtafel van de kroeg die vroeger aan de Keatsebuorren stond. En stamboom verwijst naar de huidige inwoners van Oosterbierum. De tafel is gebouwd om 2 bomen heen die schaduw kunnen bieden.

                                                                                                              Om kwart voor 12 werd de stamboomtafel onthuld door Nynke Rixt, wethouder Twerda en een aantal Oosterbierummers. Hierna kwam de lunch op tafel. Ype verzorgde samen met een flink aantal vrijwilligers voor soep, brood en suikerbrood.

                                                                                                              Naast de stamboomtafel staat een watertappunt 'Join the pipe'. Alle aanwezigen kregen van 'Join the pipe' een navulbare kraanwaterfles.

                                                                                                              Omrop Fryslân heeft aandacht besteed aan de onthulling.

                                                                                                               Lees verder

                                                                                                               23 maart 2017, De Flambou en 'Onderwijs 21'

                                                                                                               De Flambou is een drietalige basisschool en doet mee aan ‘Onderwijs 21’, een project rondom thuistalen. Naast Nederlands, Fries en Engels, is dat op de Flambou Pools, Zweeds en Arabisch. De school faciliteert materialen, methodes en ruimte. (Groot)ouders treden op als taalexperts.

                                                                                                               Lees voor het hele bericht het bijgaande pdf-bestand.

                                                                                                               Lees verder

                                                                                                               23 maart 2017, Stamboomtafel, de voortgang

                                                                                                               Aan de Keatsebuorren wordt het plein klaargemaakt om daar een stamboomtafel neer te zetten. De stamboomtafel is een ontwerp van architecte Nynke Rixt Jukema.

                                                                                                               Op de foto's ziet u de ontwikkeling van het project. Zaterdag 25 maart is de onthulling van de stamboomtafel.

                                                                                                                Lees verder

                                                                                                                15 maart 2017, Rabobank Coöperatiefonds: aanvragen gezocht

                                                                                                                Rabobank Leeuwarden-Noordwest Friesland is een bank van en voor klanten en leden. Daarom steunen zij vanuit het Coöperatiefonds veel verenigingen, stichtingen en instanties in de regio. Projecten die tot stand komen door veel vrijwilligers en bedoeld zijn voor een brede groep mensen, komen in aanmerking voor een bijdrage.

                                                                                                                Stimulans voor de samenleving

                                                                                                                Het Rabobank Coöperatiefonds wordt jaarlijks gevuld met een deel van de winst en is heel specifiek bedoeld voor de gemeenschap. Het fonds wil met een financiële bijdrage initiatieven ondersteunen die erop gericht zijn het maatschappelijke of culturele leven in het werkgebied van Rabobank Leeuwarden-Noordwest Friesland te verbeteren. Hierbij is het van belang dat de projecten een breed maatschappelijk karakter dragen: dus dat een brede doelgroep er profijt van heeft. En dat het project met veel vrijwilligers tot stand komt. Leden beslissen mee. Een commissie, bestaande uit ledenraadsleden, beoordeelt en nomineert de binnengekomen aanvragen. Vervolgens kunnen in oktober alle leden van Rabobank Leeuwarden-Noordwest Friesland een stem uitbrengen op de genomineerde projecten. De projecten met de meeste stemmen ontvangen een bijdrage.

                                                                                                                Een bijdrage aanvragen? Kijk voor meer informatie, de voorwaarden en het aanvraagformulier op www.rabobank.nl/lnwf. Om in november voor een bijdrage in aanmerking te kunnen komen, is het van belang het volledig ingevulde aanvraagformulier vóór 1 juni in te leveren.

                                                                                                                 Lees verder

                                                                                                                 12 maart 2017, informatie gezocht over Sjaak van Vliet, 1940/1945

                                                                                                                 In het gastenboek van www.oudtzummarum.nl is door Chiel Wilbrink uit Schiedam een vraag geplaatst over Sjaak van Vliet; in de oorlogsjaren evacuee in Oosterbierum.

                                                                                                                 Wie kan Chiel Wilbrink helpen?
                                                                                                                  Lees verder

                                                                                                                  11 maart 2017, NL Doet


                                                                                                                  Op zaterdag 11 maart werd er in Oosterbierum massaal meegedaan aan de actie NL doet. Activiteiten in en rond De Flambou, in het kaatshokje, op de kloostertuin en rond It Mienskar.

                                                                                                                  Het was weer een groot succes, alles ligt er weer keurig bij. Na gedane arbeid is het goed rusten, en dat kon in It Mienskar. Ype en Liesbeth hadden heerlijke nasi en bami klaar gemaakt.

                                                                                                                  Op de foto's een sfeerimpressie.

                                                                                                                   Lees verder

                                                                                                                   11 maart 2017, Ferdivedaasje, toneelavond


                                                                                                                   Zaterdag 11 maart voerde toneelvereniging Ferdivedaasje de Friese klucht 'Allegear Komeedsje!' op. Een verhaal over een man die flink onder de duim zit bij zijn vrouw. Hij probeert hier onderuit te komen door een hobby op te pakken: samen met de buurvrouw op volksdansen. De dochters proberen moeder bij een toneelvereniging te krijgen. Kortom: een aantal verhaallijnen waarbij de nodige spraakverwarringen en misverstanden ontstaan.

                                                                                                                    Lees verder

                                                                                                                    20 februari 2017, Kloostertuin krijgt 5.000 euro


                                                                                                                    Help Nederland vooruit is een nieuwe campagne van de ING om goede doelen financieel te ondersteunen. De Kloostertuin in Oosterbierum was geselecteerd om mee te doen met deze actie, met als doel een broeikas voor de kinderen van de Flambou.

                                                                                                                    Met nog 4 andere teams in de regio Leeuwarden werd gestreden om geldprijzen variërend van € 1000.- tot € 5000.- Om in 2 weken zoveel mogelijk stemmen binnen te halen via internet werd alles uit de kast gehaald. De kinderen beten de spits af door zelf als eerste te stemmen, maar ook alle familieleden werden benaderd. Delen op Facebook en flyers uitdelen bij bekenden leverde voldoende stemmen op om als winnaar uit de bus te komen. Blije gezichten daarom bij de uitreiking afgelopen zaterdag in Leeuwarden.

                                                                                                                    Foto: Paul de Cock. Op de foto: Afgevaardigden van de Kloostertuin ontvangen de cheque van de ING.

                                                                                                                     Lees verder

                                                                                                                     12 februari 2017, Playbackshow


                                                                                                                     Vrijdag 11 februari organiseerden de jeugdclubs van Oosterbierum Playbackshow. In totaal hebben we 18 voortreffelijke optredens gezien. Wat een enthousiasme, fantasie maar vooral lol had de jeugd. Een gezellige avond was het resultaat.

                                                                                                                     De jury had het niet gemakkelijk om een winnaar aan te wijzen maar dit zijn uiteindelijk geworden:
                                                                                                                     Kinderclub
                                                                                                                     1ste: Schiffie en Co
                                                                                                                     2de: Ciske de Rat

                                                                                                                     Jongerenclub
                                                                                                                     1ste: Sytse en Hendrik Haima, beppe seit noait nee
                                                                                                                     2de: Lekker Nederlands, verjaardag

                                                                                                                     Oudste club
                                                                                                                     1ste: Jochem Myer, koe paard
                                                                                                                     2de: Justin Bieber ft Ludacris, Baby

                                                                                                                     De winnaars van de wisselbekers mogen naar de regionale playbackshow.