24 mei 2019, Federatie kaatsen Barradeel en omstreken

Met kaatsers uit het vroegere Barradeel, tegenwoordig vallend onder Waadhoeke en als omstreken Harlingen, werd het kaatsveld aan de Brits van K.V De Keatsbal gevuld met jeugdige kaatsers. In 3 categorieën werd een halve competitie gespeeld, bij de schooljeugd gevolgd door een finale van de beide poulewinnaars.

Bij de welpen 3 parturen d.e.l. meisjes en jongens.
1e Prijs: Roan Bruinsma Minnertsga, Lasse Boomsma Minnertsga en Rianne vd Walt Sexbierum.
2e Prijs: Brandon Cuttress Sexbierum, Aisha Mahmoud Sint Anna Parochie en Mare Zijlstra.

Bij de pupillen 4 tweetallen d.e.l. meisjes en jongens.
1e Prijs: Jörgen Postma en Hjalmar Dijkstra beide uit Sint Anna Parochie.
2e Prijs: Rens Hoekstra Sint Anna Parochie en Mar Anna Kuipers Franeker.

Bij de schooljeugd 7 tweetallen d.e.l. meisjes en jongens.
1e Prijs: Davy de Haan Harlingen en Remco Post Sexbierum.
2e Prijs: Niek Reitsma Tzummarum en Thom Posthumus Midlum.

De eerstvolgende federatie wedstrijd is op vrijdag 7 juni in Tzummarum. Aanvang 16.30 uur.

De eerstvolgende wedstrijd in Oosterbierum is op zaterdag 22 juni. Dit is de Dauwpartij tijdens het dorpsfeest. Aanvang 08.00 uur!!

(Tekst Johannes, foto's Jolanda)

  Lees verder

  14 mei 2019, Flessenactie

  Oosterbierum en Kloosterlidlum bedankt.

  De opbrengst van de lege flessenactie van donderdag 9 mei kwam in totaal op € 540,00. Allen hartelijk dank.

  Ook mochten wij voor actie Vakantietas (Kerk in Actie) kado's ontvangen. Deze actie gaat nog door tot eind juni. Van de 15 tassen zijn er nu 4 gevuld. Meer info in Underweis.

  Diaconie Sint Joris Tsjerke Oosterbierum.
   Lees verder

   9 mei 2019, Oranjevereniging / Dorpsbelang

   Donderdag 9 mei werden de ALV van de Oranjevereniging en Dorpsbelang gecombineerd gehouden. Een aantal opvallende zaken worden hieronder genoemd.

   Oranjevereniging:
   Het programma voor het komende dorpsfeest wordt grofweg besproken.
   Op donderdagavond is de 50+ broodmaaltijd met een twist. De avond staat in het teken van de Duitse Schlager (verkleed?: ja graag!)
   Op vrijdag zijn er weinig wijzigingen. Wout Zijlstra, voorheen sterkste man, komt weer langs.
   Op zaterdag wordt de brein uitgedaagd in plaats van het lichaam.

   Het bestuur van de OV rekent op een mooie, grote optocht en leuk versierde straten. Paul de Cock attendeert de aanwezigen erop dat je voor de straatversiering een aanvraag kunt doen bij Losse Fearren.

   Dorpsbelang:
   1) Sinds een aantal jaar woont de familie Sahhaf in ons dorp. De inburgering gaat goed maar Ahmed heeft best nog moeite met de Nederlandse taal. Daarom is er voor hem, in overleg met DB en de gemeente, een functie gecreëerd in Oosterbierum. Onder leiding van Klaas Hibma is hij het komende jaar dorpsbeheerder. Hij helpt waar hij kan in onder andere It Mienskar, op de kloostertuin en in de Flambou.
   2) De taalcursus voor niet-Nederlanders is een succes. Er was een groep van ca 10 personen verwacht maar het zijn uiteindelijk 2 groepen van elk 15 personen geworden.
   3) Het Fryske Flinter Fonds kon voor het eerst 2x een subsidiebedrag uitreiken. De filmclub ontving 150 euro, KV De Keatsbal mocht 250 euro ontvangen. Klik voor meer informatie over het Fonds op de link.
   4) Auke Wolbers en Jasper Nammensma worden beiden toegevoegd aan het algemeen bestuur van dorpsbelang.
   5) Arbeidsmigranten: er zijn 3 woningen waar een akkoord op is om te laten bewonen door arbeidsmigranten. Verder zijn er 2 bedrijfswoningen die ook door arbeidsmigranten bewoond worden. De oude kleuterschool is geen bedrijfswoning en er wordt gevraagd naar suggesties om daar een andere invulling aan te geven. Drie voorstellen: appartementen voor senioren waarbij hulp aanwezig is, appartementen voor jeugd, een combinatie van de vorige twee.
   6) Bouw? Een aantal jongeren uit Oosterbierum heeft aangegeven dat ze graag in Oosterbierum willen wonen maar dat dat niet lukt: de woningen die te koop komen zijn gewoon te duur voor ze. Dorpsbelang onderzoekt of het mogelijk is om een nieuwbouwplan te ontwikkelen waardoor er doorstroming wordt bewerkstelligd. In de Leeuwarder Courant stond hierover een artikel. Klik op de link om het artikel te openen.

    Lees verder

    4 mei 2019, Dodenherdenking

    4 mei, nationale dodenherdenking en dus ook in Oosterbierum.

    Vanaf basisschool De Flambou vertrok de stoet naar de Sint Joris Tsjerke. Vanwege de kou was de korte overdenking door Bart Broos (voorzitter Oranjevereniging) dit jaar in de voorkerk. Daarna mochten Naomi, Annabel en Fenne Jetske een gedicht voorlezen. Buiten werden de bloemen neergelegd en speelde Struiksma op de trompet 'The Last Post'. Na de 2 minuten stilte werd het Wilhelmus ingezet.

    Hieronder het gedicht dat werd voorgelezen en een aantal foto's van de herdenking.

    Denk een aan...
    Het is belangrijk
    dat we stilstaan op 4 mei
    Want denk een aan die mensen
    die hebben gevochten voor de vrijheid
    waar wij nu van kunnen profiteren

    Denk een aan
    de mensen die bang waren dat hun huis kapot ging door bommen
    Of dat ze hun familie nooit meer kunnen zien
    en wij zijn nu bang dat onze mobiel kapot gaat
    of dat WhatsApp het niet meer doet.

    Denk eens aan
    de mensen die lef hadden om te vechten
    terwijl het hun dood had kunnen zijn

    Denk eens aan
    de mensen die voor ons vochten
    Nederland is een vrij land, omdat die mensen hun leven gaven
    en voor ons gingen vechten

    Denk eens aan
    als jij daar stond
    en je zag dat je huis kapot ging
    omdat er een bom op viel
    en dat je je familie uit huis zag rennen
    omdat het anders het einde van hun leven had kunnen zijn

    Denk eens hoe
    jij het vond als je meegenomen werd door het leger
    en je familie nooit meer kan zien
    Sta stil op 4 mei
    en leef mee
    met alle mensen
    die in de oorlog opgroeiden
    met al dat verdriet
    Denk eens aan
    4 mei.

     Lees verder

     28 april 2019, Actie Vakantietas

     In de agenda staat op 9 mei de Actie Vakantietas. Hieronder leest u meer over deze actie.

     U kent vast wel het spelletje: “Ik ga op vakantie en neem mee”. Kinderen uit kwetsbare gezinnen in Nederland kunnen meestal niet op vakantie. Wanneer in de vakantie klasgenootjes uitvliegen naar zonnige oorden, blijven zij achter.

     De diakonie van de Sint Joris Tsjerke hebben 15 lege tassen. Deze willen ze vullen en aanbieden aan “thuisblijvers tegen wil en dank”.

     U mag spullen meegeven tijdens de flessen actie, of brengen op Sint Jorisstrjitte 7 of Buorren 2 . Denk hierbij aan: pennen, viltstiften, kleurboeken, badmintonrackets, stoepkrijt, strand- of voetbal.

     Doet u mee?
      Lees verder

      27 april 2019, Koningsdag

      Zaterdag 27 april, Koningsdag in Oosterbierum.
      Dit jaar begon het programma in de middag, vanaf half vier koffie drinken. Verder stond er een fietstocht op het programma, drinken op de koning, pannenkoek versieren en wijn- en bierproeverij.

      Door de harde wind en de regen waren er niet veel deelnemers voor de fietstocht. Het versieren van de pannenkoeken viel in de smaak bij de kinderen. De pannenkoeken werden rijkelijk belegd en met smaak verorberd.

      Er was veel belangstelling voor de proeverijen. De deelnemers van de wijnproeverij leerden over het walsen met het glas, de noodzaak van het ruiken en het slurpen uit het glas. Dit alles om het aroma en de smaak goed te kunnen proeven/op te kunnen nemen.
      Bij de bierproeverij werd onder andere uitleg gegeven over de verschillende biersoorten, waaronder kriekbier. Het eerste biertje had een percentage van 6%. De proeverij zou 2 uren in beslag nemen. Ik ben benieuwd hoe de deelnemers er aan het eind van de proeverij bijzaten ;)

      Staat u of uw kind op de website en wilt u dat niet, neem dan contact met ons op zodat we de foto kunnen verwijderen.

       Lees verder

       26 april 2019, Koningsnachtkaatsen

       Het kaatsseizoen is weer begonnen!

       De Oranjevereniging, dorpshuis It Mienskar en KV De Keatsbal organiseren sinds een aantal jaar op de avond voor Koningsdag het Koningsnachtkaatsen, zo ook dit jaar.

       Het weer was goed al mocht het wel een paar graden warmer zijn. Hierdoor liet het publiek het wat afweten. Maar de 14 pearkes lieten leuke partijen zien.

       De volgende pearkes vielen in de (bakkers)prijzen:
       Winnaarsronde:
       1ste: Ali Amber en Renee
       2de: Baukje en Pascal
       3de: Rinske en Sys

       Verliezersronde:
       1ste: Hester en Frans
       2de: Marije en Hein

       Van harte!

       De eerstvolgende wedstrijd is de Federatie Barradeelpartij voor de jeugd op 24 mei.

       Op zaterdag 22 juni wordt de dorpsfeest Dauwpartij georganiseerd.

        Lees verder

        22 april 2019, Open Oosterbierummer biljarttoernooi prooi voor Tjitze Minnema

        Voor de 7de maal op rij organiseerde de Mienskar biljartcommissie het open Oosterbierumer biljart toernooi. In 3 klassen werden de 68 deelnemers verdeeld over 17 poules met 2 voorrondes op de donderdag- en vrijdagavond, gevolgd door de finales op zaterdag. De grote belangstelling zowel bij de deelnemers als publiek zorgden voor een druk en gezellig toernooi.

        Wedstrijdleider Harrie Mons en assistent Gerrit Jan Visser hadden de zaakjes goed voor elkaar en konden de wedstrijden verdelen over maar liefst 8 biljarttafels. Met een maximum van 68 deelnemers was de limiet bereikt en moesten helaas biljarters worden teleurgesteld, teken dat het toernooi geliefd en bekend is.

        Dankzij biljartlessen voorafgaand aan het toernooi was er ook jonge aanwas en deze konden prima partij geven in de c-klasse. Inspirator en stimulator Ype Bonnema kon op zaterdagavond de volgende prijzen uitreiken.

        C-klasse:
        1.Arjen Houtsma
        2. Willem Huizenga
        3. Sys Dijkstra

        Hoogste serie: Gerard Boersma 12

        B-klasse
        1.Klaas de Jong
        2.Harrie Mons
        3.Tije Thomas Osinga

        Hoogste serie: Cees Bouma 14

        A-klasse
        1. Tjitze Minnema
        2. Petrus Houtsma
        3. Richard Zeinstra

        Hoogste serie: Theo Brouwers 31

        Biljartvereniging “De Klos” heeft momenteel zomerstop, maar voor de liefhebbers staan er op dinsdagmiddag 3 biljarts te wachten op spelers. Voor info over deelname kunt u contact opnemen met It Mienskar via info@itmienskar.nl of 0518-481956.
        De 8ste editie van het Open Oosterbierumer Biljartkampioensschap staat gepland op 16, 17 en 18 april 2020.

        Bij de foto van Renske Mons: De prijswinnaars samen met bloemenmeisje Sonja Klootwijk.

         Lees verder

         13 april 2019, Palmpasen/KSG dienst

         In een gezellige volle kerk zaten we in spanning te wachten op de 'bijzondere gasten' die in het kerkblad waren aangekondigd.

         Maar eerst gingen de kinderen van CBS de Flambou met ds. Ulbe Tjallingii voor in een speciale Paasprocessie met prachtig versierde processiekruisen. Tijdens de processie werd er gezongen: 'Hosanna, Hosanna, we maken een rij. Hosanna, Hosanna, want de Koning komt voorbij'.

         En toen was het tijd om de bijzondere gasten in de kerk te ontvangen: dit waren Jezus, de door God gestuurde Koning, en de ezel waarop hij met Palmpasen Jeruzalem binnenreed. De Koning nam vervolgens plaats op de troon en de ezel, die ook gekroond was, kreeg een mooie plek in de kerk. Vlakbij de kooi met echte konijnen. Jezus werd niet alleen Koning voor de Joden, maar Koning voor alles wat leeft!

         Het werd een prachtige KSG-dienst die verzorgd was door een werkgroep in samenwerking met CBS de Flambou. En mede dankzij Koning (Max), diens knecht: Paul en ezel Liesje. De mooi versierde processiekruisen werden door kerkbezoekers na afloop langs gebracht bij diverse dorpsgenoten.

         Met dank aan Jetske voor de tekst en foto's.

          Lees verder

          6 april 2019, Dorpsblad Sint Joris

          Klik op de link om de Sint Joris van april 2019 te openen.
           Lees verder

           5 april 2019, Kaatsinstuif

           Op vrijdag 5 april werd er voor leerlingen van basisschool De Flambou, in samenwerking met KV de Keatsbal, een kaatsclinic georganiseerd. De clinic werd gegeven door Wybe van Kaatsfan. De jeugd deed leuk mee, op naar het nieuwe kaatsseizoen!

           Bijgaand een aantal foto's, met dank aan Pascal.

            Lees verder

            31 maart 2019, Annie de Jong-Willemze

            We publiceren niet vaak (of eigenlijk nooit) een in memoriam op de website maar ditmaal stond in de Leeuwarder Courant van 30 maart een i.m. over Annie de Jong-Willemze. Daarom, voor de belangstellenden, onderstaand een link naar het artikel.

            Artikel Annie de Jong-Willemze

             Lees verder

             28 maart 2019, Rabobank Clubkas Campagne 2019

             De leden van Rabobank Leeuwarden-Noordwest Friesland kunnen van woensdag 27 maart tot en met zondag 7 april hun stem uitbrengen op hun favoriete club. Via een speciale website brengen zij met een persoonlijke code in totaal 5 stemmen uit op de favoriete clubs.

             In Oosterbierum doen toneelvereniging Ferdiverdaasje en kaatsvereniging De Keatsbal mee. Mogen zij op jullie stem rekenen?

             Namens de clubs alvast bedankt!
              Lees verder

              27 maart 2019, NL-doet vervolg

              Tijdens NL-doet werd op 23 maart door de vrijwilligers fanatiek gewerkt om het in en rond Oosterbierum mooi en netjes te maken. Zo werd er onder andere langs het schelpenpad richting Hoarnestreek een appelboompje naast het bankje geplaatst.

              Helaas bleek dat niet bij iedereen in goede aarde te vallen: binnen een week is het boompje door onverlaten kapot gemaakt.

              Jammer dat iets wat voor het dorp is op deze manier wordt afgebroken.

               Lees verder

               23 maart 2019, NL-doet 2019

               De organisatoren van NL-doet in Oosterbierum hadden alles goed voor elkaar: mooie projecten, kleurrijke uitnodiging en voldoende vrijwilligers. Maar de originele datum (16 maart) voorspelde qua weer weinig goeds. En omdat er een groot deel van de werkzaamheden buiten waren werd er besloten om een groot gedeelte van de klussen een week uit te stellen.

               Op zaterdag 16 maart onderging de Sint Joris Tsjerke de voorjaarsschoonmaak. Er werd flink op los gepoetst, hout in de was gezet (en weer uitgewreven) en het archief gesorteerd. Met 15 vrijwilligers was er ruim voldoende bemensing. Na de schoonmaak op naar It Mienskar, daar hadden Ype en Liesbeth flinke pannen snert en bruine bonensoep klaar staan.

               Zaterdag 23 maart stonden er vooral veel klussen op de agenda:
               - kloostertuin: de tuin klaarmaken voor het nieuwe seizoen en het opzetten van de kas
               - proeftuin Oosterbierum: planten van kersenbomen en appelboom
               - dorpshuis It Mienskar: rondom het dorpshuis dakgoten schoonmaken
               - speeltuin Alef van Idsingawei: snoeien, opknappen van de speeltuin
               - schelpenpaadjes rondom het dorp: snoeien rondom de gymtoestellen + schelpen aanvullen
               - kaatsveld: schoonmaak van kantine, materiaal en opberghok

               Maar we begonnen op de kloostertuin met een bak koffie/thee en koffiehapke.

               Vele handen maken licht werk, we kregen hulp van wethouder Caroline de Pee en fractielid CDA Karin Nammensma. Dankzij de vele vrijwilligers werd het grootste deel van de klussen in de ochtend geklaard. Ook voor deze vrijwilligers stond er vanaf 12:30 uur snert en bruinebonensoep klaar.

               Bijgaand een flink aantal foto's van de beide dagen.

                Lees verder

                16 maart 2019, Provinciale playbackshow

                Oosterbierum sleept 3e prijs in de wacht.

                De voorrondes van de plaatselijke Playbackshow waren op 15 februari. De prijswinnaars mochten door naar de provinciale show van de YMCA stars en dat is op zich al een geweldige ervaring en natuurlijk een uitdaging.

                Zaterdag 16 maart was de Skans in Gorredijk de place to be voor jong Fries talent. De jury had wederom een zware en verantwoordelijke taak, maar was daar op berekend. Op provinciaal toneel je act neerzetten is al een ervaring die niemand je af kan pakken. De beloning, een geweldige beker als 3e prijs, is meer dan een bonus.

                Zoiets kun je alleen afsluiten in een locatie van de grote M. om daarna tevreden huiswaarts te keren met een prijs en unieke ervaring, op naar de volgende show. En de act? De Dikdakkers met cowboys en Indianen.

                Bij de foto's: Ziva Thulin, Naomi de Jong en Fenne Jetske Dijkstra met hun 3e prijs op de YMCAstars in Gorrdijk.

                 Lees verder

                 14 maart 2019, NL doet deels uitgesteld

                 De weersverwachting voor zaterdag 16 maart is erg slecht. Daarom wordt een deel van de NL-doet-klussen uitgesteld naar zaterdag 23 maart.

                 De klussen op zaterdag 16 maart: schoonmaken in It Mienskar en de Sint Joris Tsjerke.
                 De klussen op zaterdag 23 maart: Kloostertuin, speeltuin, schelpenpaden en kaatshokje.

                 Beide keren staat het welbekende NL-doet menu om 12:30 uur in It Mienskar klaar.
                  Lees verder

                  12 maart 2019, Bijeenkomst zoutwinning

                  in de bijlage een uitnodiging voor een middag over zoutwinning
                  Lees verder

                  6 maart 2019, NL-doet 2019

                  Tijdens NL-doet editie 2019 zijn in totaal 6 klussen te klaren waarvan 3 schoonmaakklussen en 2 groenklussen en 1 opknapklus.
                  Kortom: vrijwilligers gezocht!

                  In de link kun je lezen waar de klussen zijn en waar je je op kunt geven.

                  Tussendoor is er koffie op locatie en om 12:30 uur staat het NL-doet-menu klaar in It Mienskar.
                   Lees verder

                   2 maart 2019, Toanielferiening Ferdivedaasje

                   Maandenlang heeft de toneelvereniging ernaar toe gewerkt: de jaarlijkse toneelavond.
                   Het Fries-talige blijspel: De Klopgeast werd onder regie van Otto Adema opgevoerd.

                   Saakje en Foekje Engel zijn 2 zusters die een kleine bovenwoning huren. Buurvrouw Marie komt geregeld langs om van alles te lenen maar helpt ook door zware dingen voor hen naar boven te brengen. De dames willen graag naar de grotere benedenwoning verhuizen maar de huisbaas werkt niet mee. De bazige Saakje heeft een plan bedacht: ze halen hun neef Harry in huis zodat ze kans maken op de grotere woning. Maar eerst moeten de onderburen worden weggejaagd.

                   Er gebeuren vreemde dingen in het huis: is er een klopgeest? Huisbaas Wybenga begrijpt er niets van, buurvrouw Marie denkt dat het een geest is van een overledene. Zondervan, de nieuwe huurder van de benedenwoning, wordt er gek van.

                   Er volgen een aantal ontwikkelingen: Harry krijgt verkering met buurmeisje Karin, Foekje wordt door de enge verhalen van buurvrouw Marie bang voor Harry en vlucht 's nachts naar zolder, Marie blijkt proletarisch te winkelen bij de dames Vogel en Zondervan en uiteindelijk laat lieve Foekje zich niet meer op de kop zitten door de bazige Saakje.
                   Kortom: alle ingrediënten waren aanwezig om te genieten van een leuk blijspel.

                   In de pauze was er een verloting. Er waren veel prijzen waardoor eigenlijk iedereen wel met een prijs naar huis toe ging.

                   Het was weer een gezellige avond.

                    Lees verder

                    27 februari 2019, Onderzoek op terp aan de Konkelswei

                    Eind februari en het is behoorlijk druk aan de Konkelswei. Zijn er nazoekers om de laatste aardappels van het veld te halen, zijn het bermtoeristen? Nieuwsgierig als ik ben heb ik een gesprekje met hen aangeknoopt.

                    Het blijkt dat het het team is van Angelique Kaspers die archeologisch onderzoek aan het uitvoeren zijn door middel van een veldkartering. Het team bestaat uit vrijwilligers, studenten en medewerkers van RUG (Rijksuniversiteit Groningen).

                    Angelique is een promovenda aan de RUG met als vakgebied archeologie. Haar promotieonderzoek heeft als kernvraag: hoe zat de handel in geïmporteerd aardewerk in de vroege en volle middeleeuwen in het terpen- en wierdengebied van Friesland en Groningen in elkaar? Hierbij richt ze zich onder andere op Oostergo en Westergo. De data uit het onderzoek komt van het uitvoeren van literatuuronderzoek en veldkarteringen. In 2018 zijn er reeds 7 terpen onderzocht door middel van een veldkartering, dit jaar staan er 13 op de planning.

                    Tijdens een kartering wordt het land in vakken van 20m x 20m opgedeeld en de vrijwilligers zoeken in ieder vak systematisch naar aardewerk. Elk stukje aardewerk dat aan de oppervlakte ligt wordt meegenomen. Het wordt later gewassen, gesplitst en onderzocht. De scherven leveren informatie op over de ouderdom van de terp, over het uitwisselingsnetwerken van de vindplaats en uiteindelijk ook over hoe de handel in elkaar zat.

                    Het promotieonderzoek duurt in totaal 4 jaar, dit is het 2de jaar dus Angelique heeft nog een aantal jaar voor de boeg. De kans dat ze nogmaals de terpen in Oosterbierum bekijkt is klein. Heel veel succes met je onderzoek en wie weet lezen we over een aantal jaar het eindresultaat.

                     Lees verder

                     22 februari 2019, Ombouw fabriek LambWeston

                     Onderstaande bericht ontvingen we van LambWeston:

                     Van 2 tot en met 25 maart wordt de productie stilgelegd en wordt oude apparatuur vervangen door nieuwe, moderne machines. Hiermee zorgen we ervoor dat de fabriek gereed is voor de toekomst.

                     Er zal extra transporten plaatsvinden voor de aanvoer en afvoer van apparatuur. Tevens zullen veel verschillende bedrijven hun diensten verlenen tijdens de uitvoering van deze ombouw. We zullen trachten om overlast voor de omgeving zoveel als mogelijk te voorkomen.

                     Via deze weg willen wij jullie hier van op de hoogte brengen.
                      Lees verder

                      15 februari 2019, Playbackshow

                      Vrijdag 15 februari: het showbizztalent van de jeugdclubs uit Oosterbierum kon zich op het toneel uitleven tijdens de playbackshow. De een wat overtuigender dan de ander maar iedereen met veel plezier. Stalspreekmeester was Johannes Wolbers.

                      Met muziek van onder andere Queen, Grease, Dolly Parton, Maywood en André Hazes werd het een 'trip down memory lane'. Maar ook nieuwerwetse muziek van bijvoorbeeld Davina Michelle, Girlys Blog en de Dikdakkers passeerden de revue. De jury, bestaande uit Bart, Wietske en Ulbe, had het niet gemakkelijk. Uiteindelijk gingen Maywood en de Dikdakkers er met de bekers vandoor.

                      De uitslag jongste groep:
                      3de - Janneke / Davina Michelle
                      2de - Isa en Sterre / Girlys Blog
                      1ste - Ziva, Baukje en Jenny / de Dikdakkers

                      De uitslag oudste groep:
                      3de - Hendrik / André Hazes sr
                      2de - de hele groep / Queen
                      1ste - Madelief en Annabel / Maywood

                      In de pauze was er verloting, de komende weken kan er behoorlijk wat hutspot, hachee en sipelsop worden gegeten in Oosterbierum en omstreken!!

                      Op zaterdag 16 maart mogen de winnaars van de eerste prijs in Gorredijk voor de jeugdclubs van Oosterbierum uitkomen. Heel veel succes dames.

                       Lees verder

                       7 februari 2019, Open Oosterbierummer biljart toernooi 2019 in It Mienskar

                       Na de succesvolle voorgaande edities wordt in Oosterbierum wederom een biljarttoernooi georganiseerd in dorpshuis It Mienskar te Oosterbierum. Dit is de 7de editie waarbij in diverse klassen wordt gespeeld. Ben je een starter of allrounder, het maakt niks uit. Een ieder is welkom om mee te doen. Er wordt gespeeld op 8 biljarttafels.

                       Verdeeld over 3 dagen wordt bepaald welke 2 spelers per poule doorgaan naar de finales op zaterdagmiddag. Daar zal dan per klasse gestreden worden om de eer. Naast de eer ligt er ook weer een dikke envelop klaar voor de beste toppers. Dit alles wordt mogelijk gemaakt door vele sponsoren.

                       De voorrondes zijn op donderdag 11 april vanaf 19:00 uur.
                       Vrijdag 12 april vanaf 19:00 uur.
                       Zaterdag 13 april vanaf 9:30 uur.
                       De finales zijn op zaterdagmiddag 13 april vanaf 16:00.

                       Lijkt het je leuk om mee te doen, schroom niet en geef je op via onderstaand mailadres met vermelding van de volgende gegevens:
                       * Naam
                       * Adres
                       * Postcode
                       * Woonplaats
                       * Telefoonnummer
                       * Moyenne (max. 5)

                       Commissie Open Biljartkampioenschappen Oosterbierum
                       info telefoonnummer: 051848156
                       E-Mail: BiljartkampioenschapO.bierum@gmail.com
                       Opgave tot en met 1 april.
                       Maximaal 80 deelnemers, vol is vol!!
                        Lees verder

                        4 februari 2019, Kloosterhoeve/KV de Keatsbal

                        In 2017 heeft de jeugd tijdens de Takomstpartij gekaatst voor zorgboerderij 'De Kloosterhoeve' in Klooster-Lidlum. Onderstaande bericht hebben ze van de zorgboerderij ontvangen.

                        Hallo allemaal,

                        Door jullie inzet was ik enorm verbaasd in 2017. Iedereen heeft enorm zijn best gedaan om alle ontbijtkoekrepen te verkopen, waardoor ons als Zorgboerderij Kloosterhoeve, het mooie bedrag van € 2250,- werd overhandigd tijdens de 35ste Takomstpartij. Dit had ik totaal niet verwacht!

                        Bedankt voor jullie inzet!

                        Onze wens, een decoupeerzaag op batterij, was klein bleek achteraf. Een decoupeerzaag op batterij is makkelijk hanteerbaar, maar ook veiliger. Hij is gekocht en heeft ervoor gezorgd dat we met hout diverse dingen hebben kunnen maken. Diverse deelnemers kunnen zo nuttig bezig zijn en hun vaardigheden en eigenwaarde vergroten. Dingen die we hebben gemaakt zijn o.a. een legnest voor de kippen, huisjes ter decoratie, kerststerren, trappetje (zodat onze jonge deelnemers bij de kraan kunnen, om hun handen te wassen).

                        In de zomervakantie van 2017 en 2018 hebben we diverse leuke uitstapjes gemaakt naar o.a. attractiepark Drouwenerzand in Drenthe en Kameleondorp in Terherne. De deelnemers hebben zich hier erg goed vermaakt!

                        Ook hebben we eieren gekocht, om deze te laten uitbroeden in onze broedmachine. De kuikens zijn uitgegroeid tot kippen, die eieren leggen. Het zoeken van eieren is een activiteit, die alle deelnemers leuk vinden. En een eitje bakken hoort daar natuurlijk ook bij.

                        Regelmatig spelen we binnen of buiten een spelletje. Dit is de reden dat we diverse gezelschapspellen hebben gekocht, namelijk Monopolie extreem bankieren, Nijntje kwartet, Domino, tennis rackets. Dit bevorderd o.a. het samen spelen, maar ook het aan de regels houden, leren hoe met je verlies om te gaan en grove motorische vaardigheden.

                        Bakken, koken, eten proeven en het opeten is iets wat vaak gebeurd. Ons assortiment aan bakspullen is mede door jullie inzet ook vergroot. Van de zomer hebben we bijv. lekkere yoghurtijsjes met ananas smaak gemaakt.

                        Een kruiwagen met 2 banden hebben we gekocht, zodat het makkelijker is om deze in balans te houden en het tillen van het gewicht makkelijker is.

                        Onze zwager is met zijn zoontje op de arm door onze tweedehands trampoline gezakt. Het was lachwekkend om te zien en hij is gelukkig veilig met zijn voeten op de grond beland, maar hierdoor was wel onze trampoline stuk. En die werd en wordt intensief gebruikt door onze deelnemers. Elke dag dat er deelnemers (kinderen) zijn, wordt hij gebruikt. Van het gedoneerde geld hebben we een nieuwe trampline gekocht, die veilig in de grond geïnstalleerd werd.

                        Er is nog wat geld over en dat gaan we ook zeker nuttig gebruiken om onze deelnemers te laten groeien in een veilige omgeving, waarbij plezier voorop staat!

                        Nogmaals bedankt!

                        Groetjes Jannie Faassen-Bossers
                        Zorgboerderij Kloosterhoeve

                         Lees verder

                         28 januari 2019, Boek over Bakkers van Oosterbierum aangeboden

                         Honger, armoede, broodoproer en revoluties. Wanneer er geen brood meer was, waren dat vroeger de gevolgen. Een mens moet eten en dan was een bakker broodnodig.

                         Piter van der Woude schreef, in het Frysk, samen met Reinder Nouta een boek over de bakkers van Oosterbierum. Gravend in het verleden stond de eerste en toen enige bakkerij aan de Keatsebuorren. Voor 1800 werd al geschreven over de welbeklante en gunstig aan het plein gelegen Bakkerij en woonhuis. Bakkers hadden een boven modaal inkomen, misschien wel de reden dat er eind 19 e en begin 20 e eeuw 4 bakkers gevestigd waren in Oosterbierum. De beschreven als “machinale bakkerij” aan de Keatsebuorren werd later uitgebreid met “café biljart De Landbouw”.

                         Op vrijdag 25 januari mocht Piter van der Woude tijdens een bijenkomst van de Oudheidkundige Vereniging Barradeel in It Mienskar het eerste exemplaar aanbieden aan Reinder Nouta. Nouta wordt in het boek beschreven als adviseur van Bakkers fan Easterbierrum, Folslein Ferline Tiid.

                         Exemplaren zijn o.a. te koop bij Reinder Nouta in Oosterbierum of via mail adres: OudBarradeel@outlook.com.

                         De eerstvolgende bijeenkomst van de oudheidkundige vereniging is op 15 februari in de Bijekoer te Wijnaldum.

                         Tekst: Johannes Wolbers, foto's: Jetske Nouta

                          Lees verder

                          26 januari 2019, Biljartvereniging De Klos

                          Zaterdag 2 februari wordt het pearkebiljarten voor de 35ste keer gehouden. Deze traditionele partij is een jaar na de oprichting van kaart- en biljartvereniging “de Klos” in het leven geroepen, dit was op 28 september 1981. De partij werd altijd gesponsord door de patatfabriek, eerst “Vriezo BV” en heden ten dage door “Lamb Weston”. De vereniging dankt patatfabriek “Lamb Weston” hartelijk voor de sponsoring! Er is ook dit jaar weer genoeg deelname en publiek is van harte welkom.

                          Zaterdag 2 februari vanaf 12.30 uur in de grote zaal van “it Mienskar”

                          In de bijlage een krantenknipsel van de eerste “pearkebiljart” wedstrijd. Dit krantenknipsel is uit een doos gekomen tijdens het opruimen van de zolder bij Maarten Bleeker, medeoprichter van biljartvereniging “de Klos”.

                          Voor alle duidelijkheid hier de volledige namen van de prijswinnaars die onderaan in het krantenknipsel staan:

                          1ste prijs, Dirk S. de Vries en Frans Bleeker
                          2de prijs, Harm P. de Vries en Sieger Bleeker
                          3de prijs, Maarten Bleeker en Hein van der Schaar
                          4de prijs, Wytse Schaap en Keimpe D. Visser

                          Krantenartikel 1981

                           Lees verder

                           14 januari 2019, Project Bûtengewoan berikbar

                           Hoe reizen we in 2022 slimmer van A naar B in Noardwest-Fryslân?

                           In opdracht van de provincie Fryslân onderzoekt Partoer welke behoeftes en ideeën de inwoners van Noardwest-Fryslân hebben om het openbaar vervoer duurzaam en betaalbaar te houden na 2022. Met die reden worden er creatieve sessies in verschillende dorpen georganiseerd. Ook de dorpsbewoners van Oosterbierum worden uitgenodigd voor de sessie in de buurt van het dorp. De volgende data staan op de agenda:

                           14 januari 2019

                           Harlingen (MFC Het Vierkant)

                           15 januari 2019

                           Schingen (Dorpshuis Op Healwei)

                           21 januari 2019

                           Wijnaldum (Doprshuis De Bijekoer)

                           24 januari 2019

                           Minnertsga (MFA De Doarpsfinn)

                           28 januari 2019

                           Sint Annaparochie (MFC Ons Huis)

                           31 januari 2019

                           Marssum (Dorpshuis Nij Franjum)


                           Hoe kunt u als Oosterbierumer helpen?
                           Geef bij dorpsbelang Oosterbierum aan dat u mee wilt om mee te denken over bovengenoemde project. U kunt een mail sturen naar: dorpsbelang@oosterbierum.info


                            Lees verder

                            5 januari 2019, Stem op Oosterbierum als proeftuin voor 10 januari

                            Steminfo: ga naar www.kernmetpit.nl via STEMMEN – Friesland naar oosterbierum als proeftuin en breng je stem uit. Niet vergeten je email adres in te vullen. Alvast bedankt.

                            Dit jaar is in Oosterbierum hard gewerkt met veel vrijwilligers om allerlei kleine natuurprojecten te realiseren in en om Oosterbierum: fruitbomen, insectenhotels, oeverzwaluwwand, vlinderstruiken en bloemen op verschillende plekken, bloembollenverkoop etc. Het project is een samenwerking tussen de Kloostertuin en het dorpsbelang Oosterbierum. Voor dit project hebben we subsidie aangevraagd bij Kern met Pit. Nu is het de kans om te stemmen en zo nog extra subsidie voor de projecten te krijgen. Vertel het door en stuur het door.

                            Informatie over Kern met Pit en het stemmen Ruim 140 deelnemers van Kern met Pit 2018 hebben een jaar lang hard gewerkt om hun droom te realiseren. Nu kun jij stemmen op jouw favoriete project. Stem tot en met 10 januari 2019 via www.kernmetpit.nl en vergroot zo de kans voor jouw favoriet op een trofee en een prijs van 1500 euro! Eén stem per mailadres.

                            De internetstemmen en de beoordeling van de vakjury bepalen beide voor 50% de favorieten. Op de Kern met Pit Dag op 19 januari 2019 worden de favorieten van elke provincie gekroond tot trofeewinnaar. Die trofeewinnaars gaan door naar de landelijke finale van Kern met Pit tijdens het We doen het Samen! Festival op 30 maart 2019 in Amersfoort. Daar maken zij kans op de Gouden Pit van 3.000 euro!
                             Lees verder

                             2 januari 2019, Hidde Syswerda overtuigende winterkampioen biljarttoernooi.

                             Voor de 19 e keer was It Mienskar tussen Kerst en oud en nieuw toneel van het open winterkampioenschap biljarten. Na 2 avonden poule wedstrijden barste op zaterdag 29 december de knock-out fase los. Diverse oud kampioenen waren doorgedrongen
                             tot deze avond. Ook hier waren de ballen rond en bleek dat behaalde resultaten in het verleden geen garantie waren voor een succes richting de finale.

                             Al snel bleek dat Syswerda een goede avond had, alleen de laatste carambole was diverse keren een lastige. Toen rond de klok van half elf de laatste punt werd gehaald tegen verliezend finalist Arjen Houtsma viel ook deze last van zijn schouder.

                             De prijswinnaars werden allen persoonlijk toegesproken door animator en stimulator Ype Bonnema. Ook was er aandacht voor o.a. de beste nieuwkomers Arwin de Vries en Willem Huizenga, de kortste partij tussen Gerd Honkoop en Klaas Hibma en hoogste gemiddelden vanGerd Honkoop, Petrus Houtsma en nieuwkomer Ulbe Bonnema.

                             Een groot applaus kregen de vrijwilligers achter de bar – Gerda Honkoop
                             en Petra Andriessen – en de keukenprinsessen Lies, Inge en de zusjes Steenstra. Dank voor assistent wedstrijdleider Gerrit Jan Visser en wedstrijdleider Harrie Mons, maar ook voor vaste gast en assistent Michael.

                             Een opvallende opmars van de jeugd, liefst 9 nieuwelingen en een oproep aan de dames voor deelname aan de wedstrijd. Een extra oefenavond op donderdag is mogelijk. Bij de prijsuitreiking schitterde Marten Bleeker door afwezigheid en werd zijn envelop niet uitgereikt.

                             Op 27, 28 en 30 december 2019 is het vierde lustrum.

                             Met dank aan Johannes Wolbers voor de verslaglegging en Renske Mons voor de foto's.

                              Lees verder

                              23 december 2018, Kerstboom inzameling

                              Dorpsbelang Oosterbierum Klooster-Lidlum zet zich in voor het dorp en haar bewoners en organiseert een kerstboominzameling.

                              De jeugd kan op 5 januari tussen 10.00 uur en 11.00 uur kerstbomen inleveren en krijgt 50 cent per boom. Inleveren kan naast de pastorie van de Sint Joris Tsjerke.

                               Lees verder

                               23 december 2018, Dorpsblad Sint Joris

                               Hierbij de link naar de digitale versie van ons dorpsblad Sint Joris.
                                Lees verder

                                23 december 2018, Taalcursus

                                Dorpsbelang Oosterbierum Klooster-Lidlum zet zich in voor het dorp en haar bewoners. Nieuwe bewoners zijn welkom in ons dorp. Daarbij moet de (Nederlandse) taal geen struikelblok zijn. In samenwerking met andere dorpen in Waadhoeke organiseert zij taalcursussen voor cursisten die deze taal (nog) niet beheersen.

                                In januari starten op dinsdag- en woensdagavond deze cursussen in It Mienskar onder leiding van gediplomeerde leerkrachten. Daarbij roept Dorpsbelang de hulp in van assistenten voor ondersteuning van deze leerkrachten. Voor de dinsdag is dit geregeld, voor de woensdag is Dorpsbelang nog op zoek naar een assistent en een hulp assistent. Iedereen die de Nederlandse taal beheerst kan en mag meehelpen. De “werktijden” zijn van 19.00 tot ± 21.00 uur.

                                Meer info en opgave bij Paul de Cock 0518-481494 of paul@terptien.nl.

                                 Lees verder

                                 21 december 2018, Kerstfeest De Flambou

                                 Donderdag 20 december vierde de leerlingen van de Flambou, samen met leraren, ouders, verzorgers, pakes, beppes, dorpsgenoten en andere belangstellenden, kerstfeest in de Sint Joris Tsjerke.

                                 Onder muzikale begeleiding van Johny van Santen en juf Lisanna werden kerstliedjes gezongen. Het kerstverhaal werd uitgebeeld, er werden kaarsen aangestoken en gedichten voorgelezen. Om acht uur was het programma afgelopen, tijd voor warme chocolademelk met krentenbrood. De leerlingen kregen een cadeautje.

                                 Het was een zeer geslaagde avond, nu eerst vakantie.

                                 Staat uw kind op internet terwijl u dat niet wilt? Neem contact met ons op via de contactknop zodat wij de foto kunnen verwijderen.

                                  Lees verder

                                  20 december 2018, Kerstfeest 60+

                                  Donderdag 20 december, 's middags kerstviering in It Mienskar voor 60+.

                                  Het was een leuke middag georganiseerd door de diakonie van de Sint Joris Tsjerke. Dankzij Jessy, Petra, Jantsje, Max, Dirk en Adelheid was het een goed gevulde kerstviering met: bijpraten, koffie of thee met een hapke, luisteren, zingen, kaarsen aansteken, koffie of thee met chocolaatje, nog meer bijpraten, luisteren, zingen, kaarsen aansteken, warme chocolademelk, suikerbrood en krentenbrood.

                                  Goed geslaagd, kin wol wer us.

                                   Lees verder

                                   19 december 2018, Streekwurk Fryslân

                                   Streekwurk Fryslân is op zoek naar initiatiefrijke bewoners die een goed idee hebben om de leefbaarheid in hun dorp, wijk of buurt te verbeteren. Via het Iepen Mienskipsfûns stelt provincie Fryslân geld beschikbaar om de projecten van inwoners verder te helpen. In 2019 worden drie subsidierondes opengesteld. De eerste is van 21 januari tot 15 februari.

                                   Lees voor meer informatie het pdf bestand.
                                   Aanvragen kan via: www.fryslan.frl/idee.
                                    Lees verder

                                    6 december 2018, Zwaluwwand

                                    Het materiaal stond al klaar, het wachten was op een kraan om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren. En dat moment was op dinsdag 4 december. Op de korte termijn zullen de vrijwilligers nog een aantal kleinere dingen oplossen. Daarnaast wil de commissie aan beide kanten van de muur nog een muurtje (laten) metselen maar daar is meer geld en zijn ook vrijwilligers voor nodig. Dat ligt dus in de toekomst.

                                    Door eigen werkzaamheden is het de redactie van de website niet gelukt om zelf foto's te maken. Maar dankzij Pascal Thulin en Johannes Wolbers kunnen we toch een paar actiefoto's laten zien, waarvoor onze dank.

                                    De wand staat aan de Konkelswei, aan de rand van het water.

                                     Lees verder

                                     2 december 2018, Geen kerstbomen inzameling

                                     Gemeente De Waadhoeke haalt de kerstbomen niet meer op. De jeugd hoeft ze dus niet meer te verzamelen.

                                     U kunt uw boom eventueel kwijt op de onderstaande manieren:
                                     - kosteloos inleveren bij de dichtstbijzijnde milieustraat
                                     - kerstboom verknippen en in de biobak deponeren
                                     - aanmelden om op te laten halen bij de eerstvolgende takkenroute in februari
                                     - de oude kerstboom door een andere inzamelaar op te laten halen. de kosten voor deze laatste optie zijn voor de eigenaar van de kerstboom
                                      Lees verder

                                      1 december 2018, Sinterklaasbingo

                                      Op 1 december werd er in It Mienskar een Sinterklaasbingo georganiseerd.
                                      Alle ingrediënten om een gezellige middag te hebben waren aanwezig: Sara en Francisca voor het in goede banen leiden van de bingo, bingokaarten, pepernoten, lieve kinderen, behulpzame ouders en prijzen, heel veel prijzen.

                                      Ieder kind ging met minimaal 1 prijs naar huis dus iedereen was dik tevreden.

                                       Lees verder

                                       1 december 2018, Zwaluwwand

                                       Aan de Konkelswei wordt een zwaluwwand gecreëerd.
                                       Een zwaluwwand biedt broedgelegenheid aan meerdere oeverzwaluwen. In de wand zitten meerdere gaten met een diameter groter dan 9 cm. Deze gaten worden invlieggaten genoemd. Ze zijn precies groot genoeg voor een oeverzwaluw om doorheen te kruipen. Oeverzwaluwen willen altijd eerst door een gaatje kruipen voordat zij ergens gaan broeden. Achter het invlieggat wordt een mengsel van zand en leem toegepast waarin gangen worden gemaakt die schuin naar beneden lopen. De gangen zijn ongeveer 1.50 meter diep. Deze gangen zijn ideaal voor oeverzwaluwen omdat zij van nature ook schuine gangen graven voordat zij holletjes graven waarin zij vervolgens gaan broeden.

                                       Het materiaal ligt grotendeels klaar, zodra het zware materiaal (kraan) beschikbaar is kunnen de vrijwilligers aan de slag. We hopen u op de hoogte te kunnen houden.

                                        Lees verder

                                        25 november 2018, Gedachtenisdienst


                                        In de Sint Joris Tsjerke werden de overledenen van het afgelopen kerkelijk jaar herdacht. Dit is altijd een mooie dienst waarbij voor de overledenen een kaars wordt aangestoken.

                                        Tijdens de dienst zong sopraan Vronie de Vreeze, afwisselend onder begeleiding van Henk Gemser en dominee Ulbe Tjallingii, onder andere: 'The Rose', 'Als alles duister is' en 'Wishing you were somehow here again'.

                                        Overbodig te zeggen dat tijdens de dienst en de muziek een ieder in gedachten ook naar de overleden dierbaren gaan.

                                         Lees verder

                                         22 november 2018, Friesch Dagblad

                                         In het Friesch Dagblad van 22 november jl stond onder 'opinie' een artikel geschreven door de voorzitter van Dorpsbelang, Paul de Cock. De redactie van de website ontving een foto van het artikel, zie bijlage.

                                          Lees verder

                                          18 november 2018, Flessenactie, de opbrengst

                                          Lege flessen, dranklucht en doppen.

                                          In voor- en najaar rijden er op een zaterdagmorgen auto 's met vrijwilligers door Oosterbierum, Kloosterlidlum en buitengebied om lege flessen, lege kratten en zegelboekjes op te halen. Via flyer, krant en mond op mond reclame zijn de meeste bewoners op de hoogte van de actie. Vaak staat er een doos of tas klaar, vaak ook een leeg krat. Soms moet er even gezocht worden of alles reeds is ingeleverd. Bij de laatste optie wordt het bedrag en niet de flessen gedoneerd. Een sorteerploeg staat klaar bij Steenstra's tuinhout om de flessen te sorteren op winkel en soms glasbak. 's Middags worden de flessen bezorgd in de daarvoor bestemde winkels en worden de diverse bedragen bij elkaar opgeteld.

                                          De opbrengst van deze zaterdag was € 355,00. De lege doppen worden gedoneerd aan de Hulphond- geleidehond. Wat achterblijft is de dranklucht uit de lege bierflesjes, maar dat hoort bij de actie. De opbrengst wordt verdeeld onder 3 doelen te weten: Maher – India onderwijs aan kansarme kinderen, Voedselbank- De Helpende Hand en
                                          Het Passion – onvoorwaardelijke hulp aan mensen aan de rand van de samenleving.

                                          Tekst en foto's: Johannes Wolbers

                                           Lees verder

                                           5 november 2018, Reanimatiecursus 19-11

                                           De beide avonden zijn inmiddels vol, aanmelden is dus niet meer mogelijk.

                                           Reanimatie lessen met AED-bediening bij EHBO vereniging Sexbierum e.o. voor beginners.

                                           De cursusavond van 12 november zit vol. Daarom wordt er nog een cursusavond georganiseerd. Deze vindt plaats op maandag 19 november 2018, 19.30 uur in Bjirmenstate te Sexbierum.

                                           Voor meer informatie en opgave kunt u contact opnemen met Dieuwke de Jong van de EHBO vereniging Sexbierum, telefoon 06 22 96 14 00. Of per email: ehbosexbierum@gmail.com

                                           Deze cursus wordt kosteloos aangeboden dankzij “Losse fearen”
                                            Lees verder

                                            17 oktober 2018, bloemschikken, pompoen

                                            Een aantal creatieve dames was woensdag 17 oktober in It Mienskar te vinden. Zij maakten van een pompoen en bloemen prachtige creaties.

                                            Gezien de goede sfeer en de mooie resultaten 'kin it wol wer' . Op woensdag 21 november is de volgende bloemschikavond. Dan staat er een guirlande maken op het programma.

                                             Lees verder

                                             17 oktober 2018, Oranjevereniging, ledenvergadering


                                             In It Mienskar vond de ledenvergadering van de Oranjevereniging plaats. De drie belangrijkste zaken die werden besproken:

                                             - Dorpsfeest 2019 zal plaatsvinden op 20, 21, 22 en 23 juni.
                                             De vice-voorzitter roept iedereen op om plannen te gaan maken voor straatversiering en de optocht en te gaan bouwen. Er schijnt al een straat druk in de weer te zijn om de straatversiering tot in de puntjes te verzorgen.

                                             - Bestuurswijzigingen: vanaf oktober 2019 is er een verschuiving binnen het bestuur. Een aantal bestuursleden neemt afscheid. Hier heeft het bestuur een paar jaar geleden al op voorgesorteerd door aspirant-bestuursleden aan te trekken. Op de foto ziet u een overzicht van het huidige bestuur en het bestuur vanaf oktober 2019, inclusief functie.
                                             Er wordt nog gezocht naar in ieder geval 2 bestuursleden.

                                             - Reünie juni 2019, het programma werd doorgenomen en er werden foto's getoond. De aanwezigen waren het er allemaal over eens: het was een bijzonder geslaagde reünie. Al met al was het een duur feest maar de OV had een financiële reserve.

                                              Lees verder

                                              10 oktober 2018, Bloembollen planten

                                              20 oktober 2018: Bloembollen planten in Oosterbierum! Kom jij helpen?

                                              De start is bij It Mienskar om 9.00 uur waar begonnen wordt met gezamenlijk een kopje koffie drinken.

                                              Daarna de handen uit de mouwen om in het dorp de bloembollen planten, net als vorig jaar. Graag een eigen schep meenemen!

                                              Je kunt je aanmelden via: dorpsbelang@oosterbierum.info.

                                               Lees verder

                                               3 oktober 2018, Doorlopende inzamelingsakties

                                               In de Sint Joris Tsjerke is een doorlopende inzameling van: postzegels, ansichtkaarten van oa Anton Pieck of dorpen/steden, cartridges en mobieltjes. In 2017 was de landelijke opbrengst € 31.533.

                                               Verder kunt u producten voor de voedselbank afgeven en flessendoppen. De opbrengst van de flessendoppen gaat naar KNGF (geleidehonden). Niet in de gelegenheid om het bij de Sint Joris Tsjerke in te leveren? U mag het ook afgeven bij Buorren 2.

                                                Lees verder

                                                1 oktober 2018, Burendag 2018

                                                Zaterdag 30 september werd er in Oosterbierum burendag gevierd. Het thema: een goed gesprek.

                                                Het feest begon al om half drie op de Kloostertuin. Daar hield de Sint Joris Tsjerke de startzondag. Vanaf 3 uur stond er koffie/thee/limonade en een lekker hapke in It Mienskar. De hapkes waren gemaakt door dorpsgenoten.

                                                Tijdens de koffie presenteerden verschillende verenigingen hun winterprogramma of ze lieten zien wat hun vereniging precies doet. De jeugd tot en met 80 jaar konden de knobbeldobbelwandeltocht lopen: de dobbelstenen bepalen het adres. De cijfers staan voor een bepaald adres, daar naartoe lopen en weer met de dobbelstenen gooien. Degene die de meeste (kilo)meters loopt heeft gewonnen.

                                                Sterre Kuiken liep de meeste (kilo)meters en won een leuk prijsje.
                                                Tijd voor nog meer prijzen: het competitiekaatsen van KV De Keatbal is afgerond en de prijzen werden tijdens burendag uitgereikt. Voor alle deelnemers was er een herinneringsmedaille. Helaas waren niet alle deelnemers aanwezig dus een aantal prijzen worden bij de spelers gebracht.

                                                Welpen meisjes Welpen jongens
                                                1) Ziva 1) Yvan
                                                2) Isa 2) Jannick
                                                Schoolmeisjes Schooljongens
                                                1) Fenne Jetske 1) Yse Johannes
                                                2) Naomi 2) Justin

                                                Na het uitreiken van de prijzen volgde een heel gevarieerde maaltijd: verschillende Oosterbierumers hadden lekker gekookt en aangevuld met de lekkernijen uit de keuken van Ype werd het een heerlijke maaltijd.

                                                Tijd voor een toetje was er niet: om twintig over zeven gauw naar de Sint Joris gerent om op tijd te zijn voor het concert van VLAM, Hilbrand Westra en Ulbe Tjallingii. Saxofoon en orgelmuziek waarbij het saxofoonkwartet VLAM er een ware show van maakten. Hilbrand en Ulbe speelden op het jarige Van Dam-orgel (150 jaar!) onder andere muziek van Händel en Bach.

                                                De vrijwilligers hebben weer heel wat werk verzet, maar we hebben de foto's nog.
                                                (Op het internet terwijl u dat niet wilt: geef het aan ons door dan halen we de foto van de website af).

                                                 Lees verder

                                                 22 september 2018, Bloembollenmarkt

                                                 Wie volgend jaar tussen de bloemen wil zitten moet nu al bloembollen planten. En dus werd er op de kloostertuin een heuse bloembollenmarkt gehouden. Sneeuwklokjes, krokussen, narcissen en nog veel meer soorten werden te koop aangeboden.

                                                 Onder het genot van koffie met zelfgemaakte (appel)taart even bijkletsen, bollen kopen en luisteren naar de muziek van Marlinde op de dwarsfluit. Voor de jeugd werd de chocolademelk warm gemaakt boven een houtvuur. Dat zorgde niet alleen voor warme chocolademelk maar ook voor sfeer op de tuin.

                                                 En 's middags dus in de eigen tuin aan de slag, er zijn heel wat bolletjes geplant en zaaigoed ingezaaid. Dat wordt komend voorjaar een lust voor het oog en een tafeltje-dek-je voor de bijen, hommels en vlinders.

                                                 Bijgaand een aantal foto's gemaakt door Johannes Wolbers en Jolanda vd Veen-Geveke.

                                                  Lees verder

                                                  17 september 2018, Burendag: de uitdaging

                                                  Op 30 september wordt in Oosterbierum burendag gehouden. De voorbereidingen zijn al in volle gang maar er is hulp nodig!!

                                                  Mogen ze van uw / jouw kookkunsten gebruik maken?
                                                  Het recept mag geheim blijven, maar de Oosterbierumers willen wel proeven. Voor zowel bij de koffie als bij de maaltijd worden jullie uitgedaagd om mee te koken of te bakken. Taart, koekjes, nasi, rijst met.., kleine gehaktballetjes, ovenschotel, quiche, vegetarisch of iets geheel anders.

                                                  Voor vragen bel met Ype – It Mienskar 0518-481956. De organisatoren dragen graag bij in de onkosten.
                                                   Lees verder

                                                   16 september 2018, Reanimatiecursus

                                                   Beste inwoners van Oosterbierum en Tzummarum,

                                                   Zoals de meesten wel zullen weten, hebben we in onze dorpen de handen ineen geslagen en de reanimatienetwerken “aan elkaar gekoppeld”.
                                                   Veel mensen volgden een aantal jaren geleden een reanimatietraining. Dit om de
                                                   juiste hulp te kunnen bieden daar waar het nodig zou zijn. De diploma’s zijn door
                                                   iedereen in één avond te behalen, zijn twee jaar geldig met het advies ieder jaar een
                                                   herhalingstraining te volgen. Met het diploma kan men zich ook als vrijwilliger bij
                                                   HartslagNu aanmelden, dit is zeker wenselijk, maar niet verplicht.

                                                   Zowel in Oosterbierum als in Tzummarum werden er AED-apparaten geplaatst in
                                                   kasten aan buitenmuren. Deze kunnen door iedereen worden gebruikt in het geval er
                                                   iemand in de omgeving gereanimeerd moet worden.
                                                   In Tzummarum zijn deze maand weer de herhalingstrainingen gestart. Hieraan
                                                   nemen ook mensen uit Oosterbierum deel.

                                                   Er is nog plaats voor de herhalingstraining op donderdag 1 november as.
                                                   Het ligt in de bedoeling een beginnerstraining te organiseren op 8 oktober as.
                                                   om 19.00 uur. De locatie wordt nog nader bepaald. We proberen deze training in
                                                   Oosterbierum door te laten gaan. Mocht dit niet lukken, dan wordt het Tzummarum.

                                                   De kosten voor deze training bedragen € 37,50 per persoon en worden volledig
                                                   vergoed vanuit de meeste aanvullende ziektekostenverzekeringen.
                                                   Omdat er zowel in Oosterbierum als in Tzummarum een aantal mensen om
                                                   verschillende redenen (verhuizing, gezondheid, leeftijd) inmiddels niet meer
                                                   deelnemen aan de trainingen en dus ook niet meer zijn aangemeld bij HartslagNU,
                                                   doen we hierbij een oproep aan u om deel te nemen.

                                                   Een hartstilstand kan iedereen, jong en oud, overkomen.
                                                   U kúnt het verschil maken door dan direct te gaan reanimeren!

                                                   Voor deelname aan deze, ook nog gezellige avond, kunt u mailen naar:
                                                   reanimatieonderwijsnwf@hotmail.com
                                                   Of even bellen naar 06-16523067
                                                    Lees verder

                                                    9 september 2018, Jan de Groot nachtpartij

                                                    De laatste kaatspartij van het jaar is traditiegetrouw de Jan de Groot Nachtpartij. Gesponsord door de familie De Groot.

                                                    Jan de Groot is meer dan 40 jaar verbonden geweest aan KV De Keatsbal Easterbierrum. In de zomerperiode kon je Jan de Groot iedere week op het kaatsveld vinden. Tijd voor vakantie was er eigenlijk niet maar heel af en toe kreeg Sietske toch haar zin. Op de vraag van Sietske hoe hij de omgeving vond volgde het antwoord: "al die bomen lijken op elkaar, als je 1 boom hebt gezien dan heb je ze allemaal wel gezien".
                                                    Toen Jan 80 werd hebben zijn kinderen een bijzonder cadeau bedacht: een partij die naar hem zou worden genoemd. En sinds die tijd organiseert de KV de Jan de Groot nachtpartij. Helaas laat de gezondheid van Jan het niet toe om nog naar het kaatsveld te komen. Daarom een archieffoto van Jan de Groot.

                                                    Ook dit jaar was er een aparte dames- en herenklasse. Bij de dames waren 8 parturen en bij de heren 12. Het veld was glad door de regen en na 21 uur was het zicht een stuk minder doordat er 1 lichtmast stond maar dat mocht de pret niet drukken.

                                                    Er waren leuke partijen, er werd sportief maar vooral ontspannen gespeeld. Dat resulteerde in de volgende uitslagen:

                                                    Dames:
                                                    1ste prijs: Baukje en Patricia
                                                    2de prijs: Thea en Tamara

                                                    Heren:
                                                    1ste prijs: Erik en Izaak
                                                    2de prijs: Joost en Oane
                                                    3de prijs: Lennart en Pascal
                                                    4de prijs: Aldrik en Arjen

                                                    Het bestuur van de KV bedankt iedereen voor het sportieve kaatsseizoen.

                                                     Lees verder

                                                     3 september 2018, Nieuws van de Kloostertuin

                                                     Oosterbierum als Proeftuin is een project van 2 jaar met als doel een beter leefklimaat te realiseren voor vogels, bijen, vlinders en insecten. Een van de onderdelen daarvan is het realiseren van een zwaluwmuur. Dankzij een bijdrage van 3.500 euro van de Rabobank kan deze nu gerealiseerd worden.

                                                     Op de Kloostertuin in Oosterbierum zijn verschillende panelen geplaatst met uitleg en voorbeelden van het leefbaar maken van eigen tuin en omgeving. Een ander onderdeel van het project is een vleermuizen- en nachtvlinderexcursie op woensdag 5 september, 's avonds om 21.00 uur.

                                                     Bij de foto's:
                                                     foto 1: Johannes Wolbers neemt de cheque van Rabobank in ontvangst.
                                                     foto 2: Gerrit Tuinstra bekijkt zijn scherm met honderden nachtvlinders.
                                                     foto 3: Duo Shift en gastmuzikant Bert de Jong op de Kloostertuin

                                                     Foto's en tekst van Johannes Wolbers

                                                      Lees verder

                                                      22 augustus 2018, In gebruik name nieuwe rioolleiding Lamb Weston

                                                      Vanaf vorige week is de nieuwe leiding voor het afvoeren van afvalwater in gebruik genomen. Het afvalwater wordt verpompt naar een gemeentelijke rioolput vlak voor het pompstation van Wetterskip Fryslân van Oosterbierum.

                                                      E.Zijlstra milieucoordinator en Bas van Damme Plantmanager willen alle inwoners van Oosterbierum bedanken voor het begrip tijdens de werkzaamheden.
                                                       Lees verder

                                                       6 augustus 2018, Oosterbierum als proeftuin

                                                       Voor het project 'Oosterbierum als proeftuin' organiseert Dorpsbelang ism Kloostertuin Oosterbierum komend najaar verschillende activiteiten zoals:
                                                       • cursus snoeien fruitbomen
                                                       • nachtexcursie vleermuizen en nachtvlinder
                                                       • voorlichtingsavond aanleg vlindertuinen
                                                       Heeft u belangstelling voor een of meerdere van deze activiteiten?
                                                       Geef dit dan door via info@kloostertuinoosterbierum.nl.
                                                        Lees verder

                                                        22 juli 2018, Tentoonstelling 'verborgen verleden'

                                                        Het onderstaande artikel is geschreven door Ria Algra, secretaris van DLE Berlikum en sinds kort ook van de Friese Federatie voor uitvaartverenigingen. Zij heeft ook de foto gemaakt.

                                                        Open artikel

                                                         Lees verder

                                                         15 juli 2018, Ouder-kind partij KV de Keatsbal

                                                         Een stralende zon en een licht groene grasmat vormden de basis van een van de leukste kaatswedstrijden van het jaar. Om het de ouders niet te moeilijk te maken werd er gekaatst met de luchtbal. Een veld van 17 paren verdeeld in 3 categorieën en dus een veld vol met perken zodat iedereen gelijk aan de bak moest.

                                                         Niet elke ouder kon of durfde de strijd aan, zodat er “gewerkt” werd met pleegouders voor een middag.

                                                         Bij de kabouters, de jongste talenten, 4 paren die behoorlijk aan elkaar gewaagd waren. Uitslag: 1e prijs: Isa Visser en Sjoerdje Houtsma. 2e prijs Janneke en Gerbrig Visser. 3e prijs Ilse Bergsma en Maaike Jukema.

                                                         De pupillen lijst was een uitdaging met 5 paren. Kaatsen in een poule en dus 4 keer alles uit kast. Voor de kinderen geen probleem, bij de ouders kwamen die de volgende morgen. Uitslag: 1e prijs: Ziva Thulin en Isaak Syswerda; 2e prijs: Jannick en Sybren Dijkstra; 3e prijs: Yvan de Jong en Johannes Wolbers.

                                                         De schooljeugd kaatste in 2 poules van 4 met een finale tussen de winnaars en een wedstrijd om de 3e prijs. Het harde veld eiste zijn tol, maar blessureleed kon de pret niet drukken. Een schaafwondje en enkelpijn waren geen reden om te stoppen. Uitslag: 1e prijs: Elvira Houtsma en Pascal Thulin; 2e prijs: Winne Durk en Sys Dijkstra; 3e prijs: Justin de Jong en Kaylee Kwast.

                                                         Alle deelnemende jeugd kreeg een medaille met lint in de rood-zwarte clupkleuren. De slotwedstrijd van seizoen 2018 is op 8 september met een bijpassende bbq.

                                                         (Tekst Johannes, foto's Jolanda)

                                                          Lees verder

                                                          4 juli 2018, Takomstpartij goed voor € 2.500.-


                                                          Een handicap is geen beperking is het motto van de scoutinggroep de Ontdekkers uit Harlingen. Veel van hun leden kwamen gesloten deuren tegen bij sportclubs of organisaties. Bij de ontdekkers is ieder kind welkom, maar ook elke bijdrage. Een extra bijdrage werd geregeld door de jongens en meisjes kaatsers van de KNKB. Tranen van ontroering waren er bij de overhandiging van de cheque van € 2.500.- waar op maximaal € 800.- was gerekend.

                                                          Het kaatsveld aan de Brits was droog en hard, maar prima bespeelbaar. Beide categorieën kenden 3 voorrondes. Uit de 6 deelnemende parturen bij de meisjes streden de 2 beste in de finale. Een redelijk eenzijdige finale gezien de uitslag 5-2 en 6-6. Een zitbal van Anna Ennema maakte een einde aan de wedstrijd.

                                                          Bij de jongens streden 8 partuur om een plaats in de finale of om de 3e prijs. Op 5-2 en 6-0 trok het partuur van de ingevallen Steven Koster aan het langste eind. In de finale was partuur Aizo Veltman de winnaar op 5-3 en 6-6 door een bovenslag van Jelle Cnossen.

                                                          Uitslag Meisjes
                                                          1e prijs: Anna Ennema, Sexbierum, Selma de Boer, Easterein, Rixt Wijnia, Wommels
                                                          2e prijs: Tessa Reitsma, Berlikum, Marit Folkertsma Folsgare, Corrie Kroondijk, Easterein

                                                          Uitslag Jongens
                                                          1e prijs: Aizo Veltman, Hommerts, Jelle Cnossen, Bolsward, Gjalt Sjirk de Groot, Mantgum
                                                          2e prijs: Hidde Poelstra Minnertsga, Ignas Dijkstra, Mantgum, Pieter Jan Leijenaar Exmorra
                                                          3e prijs: Steven Koster Tzum, Thomas Dijkstra Berltsum, Durk Henk Kuipers Arum

                                                           Lees verder

                                                           2 juli 2018, AED

                                                           Heeft u hem al zien hangen: de nieuwe flitsende AED aan de buitenmuur van dorpshuis It Mienskar? We hopen dat hij niet vaak gebruikt hoeft te worden, maar in geval van nood.....

                                                            Lees verder

                                                            2 juli 2018, Oranjefondscollecte

                                                            De collecte van het Oranjefonds heeft in Oosterbierum € 257,70 opgebracht. De helft hiervan komt ten goede aan Oosterbierum.
                                                             Lees verder

                                                             2 juli 2018, Vakantieplanning huisartsenpraktijk Tzummarum

                                                             Week 33-34-35 : 13 augustus t/m 31 augustus is de praktijk gesloten i.v.m. vakantie.

                                                             Bij spoedgevallen of zaken die niet kunnen wachten kunt u tijdens vakanties en op
                                                             donderdagmiddagen na 12:00 contact opnemen met Huisartsenpraktijk
                                                             Bjirmenstate te Sexbierum. Telefoon: (0517) 59 12 55
                                                             Website: www.huisartssexbierum.nl.

                                                             Denkt u eraan tijdig uw medicatie te bestellen?
                                                              Lees verder

                                                              1 juli 2018, Zomerconcerten op de Kloostertuin

                                                              Iedere zomer organiseert Kloostertuin Oosterbierum in juli en augustus concerten op zondagmiddag. Ook dit jaar biedt de Kloostertuin zes keer het podium aan muzikanten uit Noordwest Friesland.

                                                              Dit jaar bijt troubadour Harry Goosensen het spits af. Zondag 8 juli speelt hij vanaf 14.00 uur bekende Nederlands- en Engelstalige nummers.
                                                              Zondag 15 juli zijn Dick Postma en Inge Teertstra te gast op de Kloostertuin. Ook zij spelen vanaf 14.00 uur. Liefhebbers van muziek en mooie tuinen zijn van harte welkom om op de Kloostertuin om te komen genieten van goede muziek, koffie en thee.

                                                              De Kloostertuin in Oosterbierum is een vrijwilligersproject. De Kloostertuin verbouwt groenten, kweekt bloemen en kruiden en biedt kinderen van de basisschool een eigen tuin zodat zij kennis kunnen maken met tuinieren.
                                                              Zomers organiseert de Kloostertuin ook culturele bijeenkomsten, zoals de zomerconcerten.

                                                              De Kloostertuin kan nog vrijwilligers gebruiken. Wie wil kijken of dat iets voor haar of hem is, is welkom iedere zaterdag om 10 uur op de tuin aan de Sint jorisstrjitte.
                                                              Meer informatie: www.kloostertuinoosterbierum.nl

                                                               Lees verder

                                                               1 juli 2018, Zomerconcerten op de Kloostertuin

                                                               Iedere zomer organiseert Kloostertuin Oosterbierum in juli en augustus concerten op zondagmiddag. Ook dit jaar biedt de Kloostertuin zes keer het podium aan muzikanten uit Noordwest Friesland.

                                                               Dit jaar bijt troubadour Harry Goosensen het spits af. Zondag 8 juli speelt hij vanaf 14.00 uur bekende Nederlands- en Engelstalige nummers.
                                                               Zondag 15 juli zijn Dick Postma en Inge Teertstra te gast op de Kloostertuin. Ook zij spelen vanaf 14.00 uur. Liefhebbers van muziek en mooie tuinen zijn van harte welkom om op de Kloostertuin om te komen genieten van goede muziek, koffie en thee.

                                                               De Kloostertuin in Oosterbierum is een vrijwilligersproject. De Kloostertuin verbouwt groenten, kweekt bloemen en kruiden en biedt kinderen van de basisschool een eigen tuin zodat zij kennis kunnen maken met tuinieren.
                                                               Zomers organiseert de Kloostertuin ook culturele bijeenkomsten, zoals de zomerconcerten.

                                                               De Kloostertuin kan nog vrijwilligers gebruiken. Wie wil kijken of dat iets voor haar of hem is, is welkom iedere zaterdag om 10 uur op de tuin aan de Sint jorisstrjitte.
                                                               Meer informatie: www.kloostertuinoosterbierum.nl

                                                                Lees verder

                                                                24 juni 2018, Oranjevereniging 100 jaar, tentdienst

                                                                In Oosterbierum wordt ieder dorpsfeest met een tentdienst afgesloten, zo ook met de reünie-editie. In samenwerking met De Bazuin uit Tzummarum werd de dienst geleid door Ds Ulbe. Het thema was: 'heb het leven lief'.

                                                                De jeugd mocht tijdens de dienst nog een boodschap schrijven voor de toekomst zodat dat ook nog in de tijdscapsule kon worden toegevoegd. De jeugd was het wel met elkaar eens: geen oorlog en geen milieuproblemen.

                                                                Staat u per abuis met uw foto op het internet en wilt u dat niet? Neem dan contact met ons op: info@oosterbierum.info.

                                                                 Lees verder

                                                                 23 juni 2018, Oranjevereniging 100 jaar, de reünie

                                                                 100 jaar Oranjevereniging, dat mag gevierd worden. En wel met een reünie. Vanaf ongeveer 10 uur 's morgens was het een feest van herkenning op het sportveld in Oosterbierum. Meer dan 300 gasten kwamen af op de reünie die de Oranjevereniging had georganiseerd.

                                                                 Er waren exposities door hobbyisten georganiseerd en een aantal bedrijven had de deuren geopend voor belangstellenden. Er reden 2 historische schoolbussen om de bezoekers overal heen te rijden, het zogenaamde hop on - hop off systeem was ingezet. Op het sportveld werd gekaatst en de tent bleef open voor degenen die niet van het veld af wilden. Voor de jeugd was er een draaimolen en een springkussen.

                                                                 Het programma was zo vol dat de fotograaf een keuze moest maken uit de diverse programmaonderdelen. Neem een kijkje in het fotoalbum om mee te genieten van deze dag. Staat u per abuis met uw foto op het internet en wilt u dat niet? Neem dan contact met ons op: info@oosterbierum.info.

                                                                  Lees verder

                                                                  23 juni 2018, Oranjevereniging 100 jaar, buffet en revue

                                                                  In het kader van de reünie werd er ook gezorgd voor de innerlijke mens. In opdracht van de Oranjevereniging had het team van Ype voor een prachtig maar vooral erg lekker buffet gezorgd. Vlees, salades, fruit, brood, er was geen nee te koop.

                                                                  En na het buffet een stukje vermaak: revue bedacht en uitgevoerd door Sybren, Fokke, Frouke en Teije. Ze zijn in de historie van de Oranjevereniging gedoken, lazen veel oude notulen en wisten ons veel te vertellen over de Oosterbierumers en hun bijnamen/gekkigheden. Een hilarische revue en voor herhaling vatbaar.

                                                                  Na de revue werd iedereen bedankt voor de inzet. Een speciaal bedankje aan de leden van de reüniecommissie die veel werk hebben verzet. Het was een zeer geslaagde dag.

                                                                  Staat u per abuis met uw foto op het internet en wilt u dat niet? Neem dan contact met ons op: info@oosterbierum.info.

                                                                   Lees verder

                                                                   22 juni 2018, Oranjevereniging 100 jaar, de receptie

                                                                   Dit jaar bestaat de Oranjevereniging 100 jaar. Een goede reden om dit jaar een extra feestje te vieren. Er staat behoorlijk wat op het programma. Vrijdag de 22ste een receptie voor genodigden en het begraven van een tijdscapsule in samenwerking met de Flambou.

                                                                   Het was een gezellig samenzijn in de grote tent op het sportveld. Na de koffie met gebak verwelkomde voorzitter Bart Broos de genodigden. Er kwam onverwacht bezoek langs: de Alde Kern was niet uitgenodigd maar wilde natuurlijk wel het nodige zeggen maar vooral zingen. Wethouder De Pee had warme woorden voor de Oranjevereniging en het dorp Oosterbierum.

                                                                   En daarna was de jeugd van de Flambou aan de beurt. Na het zingen van een lied werd een boek met allemaal verhalen en tekeningen aan wethouder De Pee gegeven. Aan haar de eer om dit boekwerk in de tijdcapsule te leggen. Het bestuur van It Kratsje Klooster Lidlum wilde ook een bijdrage leveren voor de tijdcapsule. Joost J. had het bekende t-shirt meegenomen om deze voor de toekomst veilig te stellen.

                                                                   Philip en Jenthe mochten de tijdcapsule in de grond leggen. Na dit officiële gedeelte was het tijd voor een hapje en een drankje. Het team van Ype stond klaar om de grote schare mensen te voorzien van wat lekkers. Om circa 6 uur kwam er een eind aan de receptie. Maar gelukkig hebben we de foto's nog. Staat u per abuis met uw foto op het internet en wilt u dat niet? Neem dan contact met ons op: info@oosterbierum.info.

                                                                    Lees verder

                                                                    16 juni 2018, Groei en bloei op Kloostertuin

                                                                    De afdeling Groei en bloei Franeker zoekt elk seizoen nieuwe locaties voor haar ledenacties. Zaterdag 16 juni bezocht men de Kloostertuin in Oosterbierum.

                                                                    Een van de onderdelen was een rondleiding over de tuin. Zo bekeek men o.a. de kindertuin, bloemenpluktuin, kruidentuin en de fruittuinen. Men zag volop plukklare rode en zwarte bessen en ook de appel oogst later dit seizoen lijkt goed te slagen.

                                                                    Na de koffie met taart van rabarber en aardbeien, uiteraard van de Kloostertuin, werden diverse eigen gedichten door Janke Zijlstra-Nicolay voorgelezen. Kruidenolie maken was het laatste onderdeel van de middag, waarna er nog nagepraat kon worden.

                                                                     Lees verder

                                                                     10 juni 2018, Verborgen verleden

                                                                     Maandenlang heeft een aantal vrijwilligers gewerkt om de tentoonstelling verborgen verleden gestalte te geven en het resultaat mag er zijn. Aan een aantal houten stellages zijn foto's met verhalen geplaatst en er zijn originele vitrines met daarin onder andere oude notulenboeken en bodemvondsten.

                                                                     De opening van de tentoonstelling was op 9 juni. Dûmny Ulbe vertelde over de renovatie van de begraafplaats en de tentoonstelling. Anna Bakker had een verhaal voor de jongere bezoekers: een spannend verhaal over priester Alef en de jonge Eelco. Een koortje zong, onder begeleiding van dûmny Ulbe, 'tears in heaven' van Eric Clapton.
                                                                     Na de onthulling van de stellages en vitrines door Sietske Douma, Johannes Wolbers, Jetske Nouta en Gerrie Tichelaar was het tijd om de tentoonstelling en de begraafplaats zelf te bewonderen maar vooral ook om met iedereen bij te praten onder het genot van een hapje en een drankje.

                                                                     Aanleiding voor de tentoonstelling was het gereedkomen van de renovatie van de begraafplaats in combinatie met de reünie eind juni. De tentoonstelling is te bezoeken als de kerk open is voor Tsjerkepaad en tijdens het reünieweekend van 23-25 juni.

                                                                      Lees verder

                                                                      10 juni 2018, Kees Palma, 72 jaar èn 50 jaar tuinder

                                                                      Hebben jullie het artikel over Kees Palma in de Leeuwarder Courant gelezen? Een prachtige foto en een mooi artikel om te lezen. Van harte bij de beide jubilea Kees!!

                                                                      Hierbij de link naar de LC.

                                                                       Lees verder

                                                                       7 juni 2018, Takomstpartij, de loting

                                                                       Woensdag 6 juni was de loting voor de Takomstpartij. Een KNKB kaatspartij voor 14-16 jarigen. Het motto was de afgelopen 35 jaar 'de sterken voor de zwakkeren' en die traditie wordt doorgezet. De kaatsers verkopen een flink aantal koeken, de opbrengst is de inleg.

                                                                       Ieder jaar gaat de opbrengst naar het goede doel. Dit jaar is dat Scoutinggroep 'de Ontdekkers' in Harlingen. Deze scoutinggroep is er voor alle kinderen en (jong)volwassenen met een beperking. Klik op de link om hun website te openen. Mariek en Henny van de Scouting vertelden enthousiast over 'hun' kinderen.

                                                                       Teije Osinga heeft de avond met veel flair gepresenteerd. De kaatsers hebben, onder het toeziend oog van 'notaris' Dijkstra, hun eigen lot bepaald door het nummer van een partuur te trekken.

                                                                       Ditmaal iets minder foto's door de dubbele pet van de fotograaf.
                                                                       Klik op het document om de parturen te bekijken.

                                                                        Lees verder

                                                                        2 juni 2018, Federatiekaatsen

                                                                        Afgelopen vrijdag was er federatiekaatsen voor de jeugd in Oosterbierum.

                                                                        Niet alle categorieën hadden voldoende opgaven, uiteindelijk stonden alleen de pupillen en de schooljeugd op het kaatsveld te kaatsen. Er werd weer leuk en fanatiek gekaatst. De prijzen gingen naar de volgende sportievelingen:

                                                                        Pupillen:
                                                                        1ste prijs: Sophie Kroondijk en Davy de Haan
                                                                        2de prijs: Koost Jorna en Lotte Nagel

                                                                        Schooljeugd:
                                                                        1ste prijs: Otte Algra en Martijn Broersma
                                                                        2de prijs: Rick Holwerda, Dido Iedema en Justin de Jong

                                                                         Lees verder

                                                                         1 juni 2018, copy st. Joris

                                                                         Wij zijn bezig om een extra dikke editie te maken van de St. Joris dorpskrant in het kader van de Reünie, het 100 jarig bestaan van de Oranjevereniging. Vindt iemand het leuk om hier een bijdrage aan te leveren over zijn/haar herinneringen aan het dorpsfeest, de optocht of misschien over het huidige Oosterbierum en haar dorpsfeest, kan de copy daarvan sturen naar simmer2018@oosterbierum.info
                                                                         De copy moet voor 1 juni worden aangeleverd.
                                                                         Hebt u zich al opgegeven voor de reünie? Dan krijgt u ook een exemplaar van de dorpskrant met alle informatie over Oosterbierum en de reünie.

                                                                          Lees verder

                                                                          1 juni 2018, Uitnodiging reünie Oranjevereniging

                                                                          Het is bijna zover! De Oranjevereniging bestaat 100 jaar. Dit wordt gevierd met allerlei activiteiten waaronder een reünie op zaterdag 23 juni. De voorbereidingen hiervoor zijn in volle gang. Klik op onderstaande link voor het programma en de kosten. Wij hopen u te zien op 23 juni as.
                                                                          Tevens is er een link naar het definitieve programma en de route van de bussen met de diverse locaties waar wat te doen is en het programmaboekje
                                                                          Lees verder

                                                                          24 mei 2018, Jaarverslag Wonen Noordwest Friesland

                                                                          In het jaarverslag 2017 van woningstichting Wonen Noordwest Friesland staan 2 dorpsbewoners op de voorpagina. Wij hebben de 2 pagina's waar Frans en Baukje Idsinga op staan even apart opgenomen. Voor het volledige jaarverslag van 109 pagina's kunt u deze link openen.
                                                                          Lees verder

                                                                          10 mei 2018, Fietsaccu gevonden

                                                                          Gevonden in de Skoalstrjitte een fietsaccu. De gedupeerde kan contact opnemen met Terp 10
                                                                           Lees verder

                                                                           8 mei 2018, Bjussepartij afgelast!!

                                                                           Helaas, komende zaterdag zijn er te weinig kaatsers om een leuke Bjussepartij te kunnen spelen. Daarom gaat de Bjussepartij niet door.
                                                                            Lees verder

                                                                            6 mei 2018, Dodenherdenking

                                                                            Vrijdag 4 mei, nationale dodenherdenking, ook in Oosterbierum.

                                                                            Bijgaand een aantal foto's van de dodenherdenking.

                                                                             Lees verder

                                                                             28 april 2018, Aanleg nieuwe rioolleiding Lamb Weston

                                                                             Onderstaande bericht ontvingen wij van Bas van Damme,Plantmanager Lamb Weston:

                                                                             Vanaf de ingang van de fabriek van Lamb Weston naar het pompstation van Wetterskip Fryslân, vlak voor Oosterbierum, zal door de berm een nieuwe leiding worden gelegd voor het afvoeren van afvalwater.

                                                                             Alle benodigde vergunningen zijn geregeld voor de nieuwe rioolleiding richting het dorp. Op maandag 30 april zal gestart worden met de aanleg. De schatting is dat de werkzaamheden ongeveer 2 weken gaan duren. Wij hopen dat hinder voor de omwonenden tot een minimum wordt beperkt.
                                                                              Lees verder

                                                                              27 april 2018, Koningsdag


                                                                              Op koningsdag was er koffiedrinken in It Mienskar, toasten met een oranjebitter en kindervrijmarkt. Een kort en bondig programma met voldoende tijd om even met elkaar te praten.


                                                                               Lees verder

                                                                               26 april 2018, Koningsnacht Pearkekeatsen

                                                                               De Oranjevereniging organiseert al een aantal jaar achterelkaar, samen met It Mienskar en kaatsvereniging De Keatsbal, Koningsnacht Pearkekeatsen.

                                                                               Maar liefst 15 pearkes hadden zich opgegeven om te strijden voor heerlijke bakkersproducten. De strijd ging om circa half zeven 's avonds los en was rond twee uur afgelopen. Met recht dus nachtkaatsen. Het weer werkte mee, de inwendige mens werd verzorgd en er was veel gezelligheid. Kortom: een zeer geslaagde avond/nacht.

                                                                               De prijswinnaars:
                                                                               Winnaarsronde:
                                                                               1ste prijs: Patricia Westra en John Mons
                                                                               2de prijs: Hester Andringa en Frans Houtsma
                                                                               3de prijs: Baukje Houtsma en Izaak Syswerda
                                                                               Verliezerronde:
                                                                               1ste prijs: Ali Amber Bergsma en Renee Kuiken
                                                                               2de prijs: Welmoed Zuidema en Thomas Bakker

                                                                                Lees verder

                                                                                25 april 2018, Kaatsinstuif

                                                                                De jeugd van Oosterbierum was weer van harte welkom op de kaatsinstuif op het kaatsveld van Oosterbierum. Dit is altijd een leuke start van het nieuwe kaatsseizoen.

                                                                                De jeugd was fanatiek met de verschillende onderdelen, zoals pion-lopen, kaatsopslag, uitslaan en terugkaatsen. Aan het einde van de avond stond er ei-gooien op het programma. De eieren waren van zo'n goede kwaliteit dat ze bijna niet kapot te krijgen waren. Daar zijn dus helaas geen flitsende foto's van.

                                                                                De jeugd en de organisatoren hadden onder redelijke weersomstandigheden een gezellige avond.

                                                                                 Lees verder

                                                                                 23 april 2018, Zomerseizoen barst los op de Kloostertuin

                                                                                 Handen uit de mouwen, korte broek, een schoffel en werken op hoogte. Een groep vrijwilligers was zaterdag actief onder een stralende zon. Bij de tunnelkas wordt de laatste hand gelegd aan het frame en kan binnenkort het plastic worden gespannen. De kruidentuin werd omgespit en ontdaan van onkruid, sla en tuinbonen planten. De aardbeien kregen water en er werd een groot veld met bloemenmengsel ingezaaid. Oosterbierum als proeftuin krijgt vorm met een vlinderweide, bijenhotel en insectenhotels. Het wachten is nu op zwaluwmuur, die binnenkort geïnstalleerd kan worden. De fruitbomen krijgen bloesems en zelfs de druivenranken geven aan dat de zomer in aantocht is. Zaterdagmorgen is er altijd koffie. Een ieder is welkom, zelfs
                                                                                 voor meehelpen.

                                                                                 De Kloostertuin ligt aan de noordzijde van Oosterbierum, tussen het dorp en
                                                                                 de kassen van Broos en Hartman.

                                                                                  Lees verder

                                                                                  22 april 2018, Lente aan de Konkelswei                                                                                  Wolken van bloemen aan de Konkelswei 10. De pruimenbomen staan in bloei, een prachtig gezicht. De kraam kan over een paar maanden weer aan de weg staan.

                                                                                   Lees verder

                                                                                   21 april 2018, Paragliders bij Oosterbierum

                                                                                   Het is een sport voor jonge mannen met spierkracht, behendigheid en durf. In de zomer vanaf een berg of via en lier de lucht in. Na een winterstop moet je de spieren weer trainen. Daarvoor is een stuk grasland en Friese wind voldoende. Een imposant gezicht.

                                                                                   De heren Sys en Hein Dijkstra maken zich op voor een nieuw seizoen.

                                                                                    Lees verder

                                                                                    21 april 2018, Nieuw hekwerk / fietsenstalling bij de Brits

                                                                                    De start was bij NL Doet, de grote opruiming van de ongecontroleerde boom- en struikengroep aan de Brits. Lange tijd was het onzeker van wie de bosschage en de grond was, maar na de duidelijkheid dat dit bij de Flambou hoorde kon men aan de slag.

                                                                                    Er werd grote opruiming gehouden en de afgelopen zaterdagen zijn er nieuwe boompjes en struiken geplaatst. Wat miste was een plaats om de fiets te stallen tijdens een bezoek aan het sportterrein. Wanneer de beplanting aanslaat is de entree voor de reünie gereed.

                                                                                     Lees verder

                                                                                     19 april 2018, Winnaars open Oosterbierumer Biljart Kampioenschap

                                                                                     Twee Harlingers in de finale bij het open Oosterbierumer biljarttoernooi.
                                                                                     Richard Zeinstra trad aan tegen Johan Kwast en ieder verwachte spanning en sensatie. Beide waren via de poules en vervolgens het spannende knockout systeem overgebleven voor de hoogste eer. Zeinstra liet er geen gras over groeien en noteerde snel een serie van 18. Kwast moest na 12 beurten genoegen nemen met de 2e plaats. Een derde plaats was er voor Izaak Syswerda. Hoogste serie kwam van Jaap v/d Boogert met 60 caramboles.

                                                                                     In de B klasse waren de bloemen voor Mark Visser en een 2e plaats voor Henk Atsma. Irold Dijkstra die ook de hoogste serie van 12 noteerde werd 3e. Sys Dijkstra maakte in de C klasse korte meten met Arie Bottinga. Oud Oosterbierumer Klaas Kuiken werd 3e terwijl Frans Prins de hoogste serie noteerde met 13 caramboles.

                                                                                     Een geslaagd drie daags toernooi in It Mienskar met 64 deelnemers. Voor de agenda belangrijk: 11,12 en 13 april 2019 is de volgende editie.

                                                                                      Lees verder

                                                                                      15 april 2018, Clubkascampagne

                                                                                      Begin april konden leden van Rabobank Noordwest Friesland stemmen tijdens de clubkascampagne. Vanuit Oosterbierum waren er een aantal clubs die meededen om vanuit de clubkascampagne geld te krijgen tbv bijvoorbeeld de aanschaf van materiaal.

                                                                                      De Laatste Eer, Ferdiverdaasje en De Keatsbal hebben allemaal een leuke bijdrage ontvangen. Iedereen hartelijk bedankt voor het stemmen, de verenigingen hopen volgend jaar weer mee te kunnen doen.

                                                                                       Lees verder

                                                                                       8 april 2018, Jaarvergadering de Laatste Eer

                                                                                       Woensdag 4 april opende voorzitter Sybe Andringa om 20.00 uur de vergadering en heette iedereen welkom. Na de notulen, voorgelezen door secretaris Jetske Nauta, werden de namen van de overleden in 2017 voorgelezen en na een ogenblik stilte werd het woord gegeven aan mevrouw Ilse Douma, uitvaartspreekster uit Franeker. Aan de hand van voorbeelden vertelde zij over het gebruik van symbolen bij een uitvaart.
                                                                                       Na een korte pauze werden de laatste nieuwtjes over het cluster en de federatie verteld, waarna Piet Tichelaar de financiën toelichtte.
                                                                                       Punt 9 van de agenda gaf aan dat er een wisseling van de wacht plaats vond. Anja Noordenbos-de Vries werd gekozen in de vrijgekomen plaats. Jolanda van der Veen- Geveke werd bedankt voor haar inzet de afgelopen 6 jaar met het overhandigen van bloemen en een cheque. Na de rondvraag was er voor de blijvers een hapje, een drankje en gezelligheid, waarmee de vergadering weer haar naam waar maakte van “de gezelligste vergadering van het jaar”.
                                                                                       Bijgaande foto: Voorzitter Sybe Andringa bedankt Jolanda van der Veen voor haar inzet met het overhandigen van de bloemen.
                                                                                       Meer info over “De Laatste Eer” op deze site onder het kopje: Verenigingen.

                                                                                        Lees verder

                                                                                        2 april 2018, Slotavond de Klos

                                                                                        Traditioneel werd het seizoen van de kaart- en biljartvereniging “de Klos” uit Oosterbierum afgesloten op dinsdag 27 maart met een ledenvergadering in “it Mienskar”. Voorzitter Jappie Visser kon 28 leden welkom heten. Er passeerden verschillende zaken de revue, zoals evalueren van het seizoen, bestuursverkiezingen, het financieel verslag, het bedanken van de wedstrijdleiders Daan de Vries, Harrie Mons en de oefenmeester Richard Zeinstra. En, ook niet onbelangrijk, de sponsoren die ook dit jaar het weer mogelijk hebben gemaakt dat we weer om mooie prijzen konden kaarten en biljarten.
                                                                                        De sponsoren die het afgelopen jaar hun bijdrage hebben geleverd waren:
                                                                                        Houtsma Timmerwerken, Stichting dorpshuis “it Mienskar”, Steenstra’s Tuinhout, Lamb Weston,Zwart Machines en Frans Bleeker auto’s en motoren.
                                                                                        En als klap op de vuurpijl werd de finale van de clubkampioenschappen biljarten gespeeld. Ype Bonnema ging de strijd aan met Petrus Houtsma. De wedstrijd werd gewonnen door Ype Bonnema. Hij mag zich een jaar lang clubkampioen noemen van de Klos. Hierna werden de vele prijzen uitgereikt met de bijbehorende wisselbekers. De prijzen waren allemaal vleesprijzen (wol in heale baarch aldus de voorzitter) welke ook deze keer waren geleverd door topslagerij Hiemstra uit Sexbierum.
                                                                                        Tot slot wenst de voorzitter iedereen een hele mooie zomer en tot ziens op 4 september. Dat wordt er gestart met de kippartij!

                                                                                        Mochten er mensen zijn die een verbintenis hebben met Oosterbierum en de biljartsport een warm hart toedragen: schroom niet en meld je aan of kom eens langs. De avonden zijn gezellig en is een ontmoetingsplek. swnhoutsma@ziggo.nl
                                                                                        Op de foto de prijswinnaars van het afgelopen seizoen, v.l.n.r. Richard Zeinstra, Hendrik Steenstra, Klaas Hibma, Wopke de Groot, Freerk Zwart, Petrus Houtsma, Izaäk Sijswerda, Harrie Mons en Irolt Dijkstra. Op de foto ontbreekt Ype Bonnema (clubkampioen)

                                                                                         Lees verder

                                                                                         28 maart 2018, Rabo clubkas campagne

                                                                                         Leden van de Rabobank Leeuwarden-Noordwest Friesland hebben een stemkaart ontvangen waarmee ze tot en met vrijdag 6 april kunnen stemmen op zijn of haar favoriete clubs. In totaal mogen ze vijf stemmen uitbrengen via de speciale website.

                                                                                         In Oosterbierum zijn er 3 clubs die dit jaar meedoen aan de clubkas campagne:

                                                                                         De Laatste Eer ten behoeve een expositie in de Sint Joris Tsjerke
                                                                                         Toneelvereniging Ferdiverdaasje ten behoeve van materiaal
                                                                                         Kaatsvereniging De Keatsbal ten behoeve van materiaal

                                                                                         Uw/jouw stem wordt van harte aanbevolen!
                                                                                          Lees verder

                                                                                          26 maart 2018, Oosterbierum wint YMCA playback stars 2018.

                                                                                          Onder de titel “Let ’s Shine” streden 10 groepen of individuen in de leeftijd van 8 tot 15 jaar om de titel YMCA star 2018. Deze 10 waren de winnaars van de playback shows in eigen dorp of regio. Zij mochten strijden om de provinciale prijzen.

                                                                                          De Oosterbierumer jeugdclups deden afgelopen zaterdag met 2 acts mee op het podium van Glinstestate in Burgum. Madelief en Annabel Bergsma streden om de eer.

                                                                                          Gabriella (Gaby) Jablonowska zette de perfecte show neer met Heartbeat van Vayen en Rein. Gabriella: “Ik was niet zenuwachtig en had totaal niet verwacht te winnen”. De veelal in het Pools geschreven felicitaties stroomden na afloop op facebook binnen.

                                                                                          Foto 1: Gabi in actie
                                                                                          Foto 2: Gabi ontvangt haar prijs
                                                                                          Fotot 3: Annabel, Gabi en Madelief

                                                                                          (met dank aan Johannes W.)

                                                                                           Lees verder

                                                                                           21 maart 2018, Jaarvergadering DB en OV

                                                                                           Woensdagavond een druk schema: 2 vergaderingen op 1 avond. Gelukkig was het keurig achterelkaar aan geregeld dus dat was 2 vliegen in 1 klap.

                                                                                           De Oranjevereniging vertelde over het jubileumfeest en de reünie: er is 2 dagen feest in een tent; op zaterdag ontvangst met koffie, herinneringen ophalen en het dorp verkennen. Er staat een groot aantal deuren open, zoals de kerk, zorgboerderij, school, bunker Koehoal en nog veel meer. Er rijden 2 bussen tussen de verschillende zaken om zoveel mogelijk te kunnen zien.
                                                                                           Er wordt momenteel gewerkt aan een revue. Op vrijdag- en zaterdagavond is er een feestavond.

                                                                                           Johannes Wolbers van het reünie-comité vroeg of degenen die van plan zijn naar de reünie te komen, zich op willen geven. Dit geeft de organisatoren wat moed. Er zijn namelijk nog niet veel opgaven. Komend weekend wordt er een krantenbericht geplaatst.

                                                                                           De Oranjevereniging had een spreker van VNN (verslavingszorg Noord Nederland) uitgenodigd om een presentatie te geven over NIX 18: wat doet alcohol met de hersenen. Na de presentatie volgde een discussie hoe om te gaan met de jeugd jonger dan 18 jaar die alcohol gebruiken in de feesttent. Het bestuur is namelijk verantwoordelijk en ze kunnen in zo'n geval op een fikse boete rekenen.

                                                                                           Na de vergadering van de OV was het de beurt aan Dorpsbelang.
                                                                                           Belangrijkste items die nog nergens op onze website zijn vermeld:
                                                                                           - richting de gemeente is aangegeven dat Kloosterlidlum graag passeerstroken in de Bjusse zou zien. De gemeente is hier geen voorstander van. DB is nog met de gemeente in conclaaf.
                                                                                           - aan de Hoarnestreek wordt door Steenstra een picknicktafel geplaatst.
                                                                                           - hoe om te gaan met arbeidsmigranten die hier tijdelijk/een seizoen wonen. Hoe worden zij betrokken bij het reilen en zeilen van Oosterbierum/Kloosterlidlum. En wat zijn de regels: hoeveel woningen mogen voor deze arbeidsmigranten beschikbaar zijn per dorp en hoeveel mensen mogen er in zo'n woning wonen? DB is dit aan het onderzoeken.

                                                                                           Alle overigen projecten en zaken zijn al terug te vinden op onze website.
                                                                                           Jaarverslag van Dorpsbelang 2017

                                                                                            Lees verder

                                                                                            11 maart 2018, Toneelavond

                                                                                            Na een dag van inspanning (NL-doet) konden de Oosterbierumers zich 's avonds ontspannen in It Mienskar. Toneelvereniging Ferdiverdaasje voerde daar de Friestalige klucht 'bungalow 847' op.

                                                                                            Een hilarisch stuk over een rokkenjagende bankier/verzekeraar die op het vakantiepark een aantal stiekeme afspraakjes heeft gemaakt. Dat dat tot een aantal vreemde situaties leidde zal wel duidelijk zijn.

                                                                                            In de pauze was er een verloting met leuke prijzen van diverse sponsoren.

                                                                                            Onderstaand een aantal foto's van het toneelstuk.

                                                                                             Lees verder

                                                                                             11 maart 2018, NL-doet succes


                                                                                             Zaterdag 10 maart waren er circa 60 vrijwilligers in en rond Oosterbierum aan de slag voor NL-doet. Niet alleen Oosterbierumers, maar ook vrijwilligers uit St Jacobiparochie, Midlum en andere dorpen. Dat laatste kwam ook doordat Jetske Nouta een aantal Rabobankiers enthousiast had gemaakt om de handen uit de mouwen te steken voor de kloostertuin.

                                                                                             We kunnen wel stellen dat deze dag ook dit jaar weer een succes was. Heel veel klussen zijn afgerond en aan een aantal zal de komende weken nog worden gewerkt.

                                                                                             Johannes Wolbers is een van de organisatoren van NL-doet Oosterbierum. Hij mocht iedereen namens de kloostertuin een kleine attentie geven: een flesje met hierin zaad om zelf in de tuin uit te zaaien.

                                                                                             Om half een had Ype en zijn team een heerlijke warme maaltijd klaarstaan en was het tijd om bij te praten.

                                                                                              Lees verder

                                                                                              10 maart 2018, NL-doet: mogen we ook op uw hulp rekenen?

                                                                                              Op 10 maart doen Dorpsbelang, De Keatsbal, de Kloostertuin, It Mienskar en de Sint Joris Tsjerke weer aktief mee aan NL-doet.
                                                                                              De klussen die geklaard moeten worden:
                                                                                              • Dorpsbelang
                                                                                               Creëren van bloemen- en bijenweides in en om het dorp. Planten van hoogstambomen, snoeien van wilgenbomen.
                                                                                              • Kaatsvereniging de Keatsbal:
                                                                                               Opknappen, verven en schoonmaken van sportfaciliteit.
                                                                                              • Kloostertuin Oosterbierum:
                                                                                               Plaatsen van nestkastjes, dakpannen voor zwaluw en mus, schutting met klimplanten plaatsen.
                                                                                              • Dorpshuis It Mienskar:
                                                                                               Schoonmaken van dakgoten, diverse zaken repareren en de bloemetjes buiten zetten.
                                                                                              Niet op NL-doet vermeld maar ook:
                                                                                              • Sint Joris Tsjerke:
                                                                                               Grote schoonmaak
                                                                                              In It Mienskar heeft Ype Bonnema met zijn team een heerlijke maaltijd klaar staan.
                                                                                               Lees verder

                                                                                               22 februari 2018, Oosterbierum als proeftuin


                                                                                               Op woensdag 21 februari was een informatieavond over Oosterbierum als proeftuin. Als liefhebber van lekker eten werd ik natuurlijk aangetrokken door het onderwerp. Dat de proeftuin niet alleen de innerlijke mens betrof bleek al snel.

                                                                                               De afgelopen jaren hebben er in Oosterbierum een flink aantal natuur- en groenprojecten de revue gepasseerd. De kloostertuin en doarp yn't grien zijn daar een paar voorbeelden van. Oosterbierum als proeftuin borduurt voort op doarp yn't grien. Het doel is nu: meer kleur en meer dieren (lees vogels, bijen, vlinders) in het dorp. Maar ook workshops (bv snoeien), excursies, rondleidingen en bouwtekeningen op website van kloostertuin (van bv vogelhuisje, egelverblijf, insectenhotel).

                                                                                               Afgelopen najaar is al een begin gemaakt aan kleur in het dorp: er zijn stinzenbollen geplant. De bedoeling is dat de inwoners komend najaar zelf stinzenbollen met korting kunnen kopen en in de tuin planten.
                                                                                               Op de achterkant van de uitnodiging was een bestellijst afgedrukt, we kunnen bloemen, heesters en bomen kopen tegen een scherpe prijs. Het ingevulde bestelformulier kan nog worden ingeleverd bij Terp10.

                                                                                               Ger Honkoop heeft 5 grote en 5 kleine insectenhotels gemaakt. Ze worden gratis geleverd en in tuinen geplaatst met als voorwaarde dat het hotel zichtbaar is voor wandelaars.

                                                                                               Aan de Stationsreed worden 12 stoofpeer hoogstambomen geplant. Oosterbierumers mogen de gevallen peren rapen voor eigen gebruik.

                                                                                               Er worden nog een groot aantal ideeën getoond waarbij sommige al worden onderzocht op haalbaarheid: tuinwal, dierenhaag, takkenril, voedselbos, fruitbomen om dorp, groene dagen, egelverblijf, nestkast slechtvalk in toren, wand voor oeverzwaluw, etc.
                                                                                               De vraag is of er nog meer ideeën zijn. Deze kunnen worden voorgelegd aan Dorpsbelang.

                                                                                               Tijdens NL-doet, op 9 en 10 maart, wordt het nodige werk verzet. Er zijn vrijwilligers nodig voor de volgende klussen: knotwilgen knotten, bomen zagen, planten van fruitbomen, hagen en struiken, timmeren insectenhotels en vlinderweide inzaaien.

                                                                                                Lees verder

                                                                                                15 februari 2018, Oosterbierummer biljarttoernooi in april

                                                                                                Op 12, 13 en 14 april wordt het 6e open Oosterbierummer biljarttoernooi georganiseerd. Opgeven kan tot vrijdag 6 april 19.00 uur via de mail: biljart.kampioensschap@gmail.com of bellen: 0518-482146. Bij opgave graag doorgeven: naam, adres, tel.nr. en/of mailadres, geslacht, geboortedatum en uiteraard je moyenne. De inleg is € 7,50.

                                                                                                Geef je snel op want VOL=VOL!!
                                                                                                 Lees verder

                                                                                                 13 februari 2018, Vrijwilligers It Mienskar verrast


                                                                                                 De vrijwilligers van It Mienskar, het plaatselijke gemeenschapscentrum of dorpshuis, werden uitgenodigd voor bijpraten en een hapje en een drankje.


                                                                                                 Groot was de verrassing. Een geheel nieuwe kledinglijn, met dames en heren modellen. De nieuwe zwarte overhemden vervangen de rode exemplaren, die overigens nog wel gebruikt worden in de keuken en op locatie. Een van die locaties is het feestterrein, tevens kaatsveld. De finish van de Slachtemarathon is 2 jaar uitgesteld, maar op 23 juni is er de dorp reünie vanwege het 100-jarig bestaan van de Oranjevereniging.

                                                                                                 It Mienskar beschikt over een royale groep vrijwilligers, die samen met beheerder Ype Bonnema, gastheer en -vrouw willen zijn voor de gasten die dagelijks binnenstromen.

                                                                                                 Op de foto: de nieuwe kledinglijn met het gouden logo van It Mienskar oogstte veel lof bij de vrijwilligers, waarvan slechts en gedeelte op de foto staan.

                                                                                                  Lees verder

                                                                                                  24 januari 2018, Stimuleringsprijs

                                                                                                  Woensdagavond 24 januari werden aan de vooravond van LF 2018 al de Mienskipsprojecten in Fryslân in het zonnetje gezet. Tussen al deze bijzondere projecten kregen enkele initiatieven als extra bonus een stimuleringsprijs. Ook een nieuw initiatief van Dorpsbelang Oosterbierum Klooster-Lidlum en de Kloostertuin viel in de prijzen. Voor het nieuwe project Oosterbierum als proeftuin kwam naast de aangevraagde subsidie de eervolle vermelding en een extra bonus van € 2.018 beschikbaar.
                                                                                                  In februari 2018 organiseren Dorpsbelang en de Kloostertuin een eerste bijeenkomst voor het dorp. Idee is om in en om het dorp tal van grotere en kleinere natuurprojecten te ontwikkelen die goed zijn voor de natuur en mooi voor de mens. De telefoonpalen op de Kloostertuin en de duizenden bloembollen (van Stinzenplanten) die eind december 2017 zijn geplant, zijn onderdeel van het project.
                                                                                                  Voor meer informatie klik op onderstaande link
                                                                                                  https://www.fryslan.frl/home/nieuws_3166/item/2018...

                                                                                                   Lees verder

                                                                                                   17 januari 2018, Van de bazaarcommissie

                                                                                                   De bazaarcommissie heeft besloten om zichzelf op te heffen. Onder andere leeftijd en gezondheid is een rol gaan spelen binnen de commissie.

                                                                                                   Vele jaren hebben de commissieleden zich met hart en ziel ingezet om van de bazaardagen vrolijke, feestelijke en gezellige dagen te maken. Samen met de hulp van vele vrijwilligers en alle goede gaven die ze voor de bazaar mochten ontvangen hadden ze de mogelijkheid om veel verschillende kerkelijke projecten financieel te steunen.
                                                                                                    Lees verder

                                                                                                    5 januari 2018, Vooraankondiging

                                                                                                    Op zaterdagmiddag 9 juni vieren wij in en om de Sint Joris Tsjerke het gereedkomen van de mooie herinrichting van de begraafplaats.

                                                                                                    Een werkgroep is daarnaast druk bezig om in de kerk een zomertentoonstelling te realiseren onder de titel ‘Verborgen Verleden’. Die tentoonstelling hopen we op diezelfde zaterdagmiddag te kunnen openen. Dit wordt dan een prachtig visitekaartje voor onze kerk en daarmee het gehele dorp. We hopen deze zomer dan ook veel bezoekers te mogen ontvangen tijdens Tsjerkepaad 2018 en het feestweekend van 22 t/m 24 juni, ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de Oranjevereniging, met als hoogtepunt de reünie op zaterdag 23 juni.

                                                                                                    Wij informeren u komende maanden verder over de plannen.
                                                                                                    Johannes Wolbers

                                                                                                     Lees verder

                                                                                                     12 december 2017, Flessenactie, de opbrengst

                                                                                                     Zaterdagmorgen startte een groep enthousiaste dorpsgenoten om 10.00 bij de stamtafel. Adeline Jukema had een indeling gemaakt van de te rijden routes.

                                                                                                     Voor 11.00 waren 498 flessen, 228 losse bierflesjes, 6 melkflessen en 19 (lege) bierkratten opgehaald. Met dank aan Steenstra hout kon snel met sorteren worden begonnen. Van dezelfde firma mochten we een vrachtwagentje lenen en kon het grootste gedeelte gelijk worden afgevoerd naar Poiesz Franeker. Bij de aflevering werden de brengens nog verblijd met een gift van Poiesz. 's Avonds werden de overige flessen aangeboden bij Lidl Franeker. De totale opbrengst van deze dag kwam uit op € 362,40. Verwacht word dat de uiteindelijke opbrengst nog iets hoger uit zal vallen vanwege nagekomen giften en glaswerk of plastic.

                                                                                                     De diaconie dankt gevers, helpers en overigen voor de prettige samenwerking en prachtige opbrengst.
                                                                                                      Lees verder

                                                                                                      26 november 2017, Gedachtendienst

                                                                                                      Op zondag 26 november werden in de Sint Joris Tsjerke de gemeenteleden, dorpsgenoten en oud dorpsgenoten herdacht die het afgelopen jaar waren overleden. Ook werd er stilgestaan bij kinderen die zonder naam begraven werden. Een lichtje werd door de kinderen van de kindernevendienst bij het monument naast de consistorie geplaatst.
                                                                                                      Voor de overledenen werd een kaars aangestoken. Iedereen die daar behoefte aan had kon een lichtje ontsteken en op het kruis plaatsen. Na de dienst was er koffie en ontmoeting. Op zondag 3 december begint de advent.

                                                                                                       Lees verder

                                                                                                       12 november 2017, Aardappeltentoonstelling

                                                                                                       Zaterdag hield de Fries-Groninger Aardappel Kwekersvereniging op uitnodiging van aardappelteler Freerk Zwart hun jaarlijkse demo/tentoonstelling dag van de nieuwe en bestaande aardappelrassen op het Kees Palma plein aan de Hoarnestreek in Oosterbierum.
                                                                                                       Er waren zo’n 35 belangstellenden die hun kritisch licht lieten schijnen over een flink aantal verschillende rassen/nummers.
                                                                                                       De kwaliteit was goed te noemen en de opbrengst was ook prima.
                                                                                                       Het ras Armin geteeld door Freerk Zwart was te bezichtigen en dit zag er heel goed uit.
                                                                                                       De catering werd verzorgd door Sietske de vrouw van Freerk.
                                                                                                       Op de foto’s een impressie van de dag. Op enkele foto’s nog een paar rassen die ook door Freerk zijn gekweekt, deze hebben nog een nummer en geen naam.
                                                                                                       Al met al een geslaagde dag, met dank aan Kees Palma die de ruimte in zijn kas beschik

                                                                                                        Lees verder

                                                                                                        12 november 2017, Bazaar

                                                                                                        Ook de bazaar editie 2017 kan in de boeken als een geslaagde bazaardag. De hele dag was het een drukte van belang.

                                                                                                        's Morgens koffie drinken, verkoop van groente, bloemen, kaarten en vele andere producten. 's Middags kinderbazaar en 's avonds bingo. En tussen alle bedrijven door was er een kans op prijzen door mee te doen aan de raadspelletjes, draaiend rad en grote verloting. Aan het einde van de avond stond de teller op meer dan 5.600 euro.

                                                                                                        De bazaarcommissie wil iedereen bedanken die deze dag mogelijk heeft gemaakt.

                                                                                                        Bij de foto's: een impressie van de kinderbazaar, grote verloting en bingo.

                                                                                                         Lees verder

                                                                                                         7 november 2017, Sint Joris Tsjerke

                                                                                                         Bijgaand de digitale Underweis èn de seizoengids 20172018 van de Sint Joris Tsjerke.
                                                                                                         Lees verder

                                                                                                         16 oktober 2017, Smakelijke burendag

                                                                                                         In Oosterbierum vierden we zondag 15 oktober een uitgestelde burendag. Het werd een bijzonder smakelijke editie waarbij 'heel Oosterbierum bakt' centraal stond. In totaal werden 15 taarten beoordeeld door een vakjury (Reinder Nouta, Tamara Sybesma en bakkersechtpaar Offenga). De prijzen voor de jeugd gingen naar Dominic en Yvan. Sjoerdje en Erwin/Carlyn wonnen met hun taarten in de categorie volwassenen.

                                                                                                         Het was niet de enige prijs die Yvan mee naar huis kon nemen. De kaatsvereniging had nog prijzen te verdelen van de jeugdcompetitie:
                                                                                                         Welpen meisjes: 1ste Ziva, 2de Ilse, welpen jongens: 1ste Yvan, 2de Yannick.
                                                                                                         Schooljeugd meisjes: 1ste Naomi, 2de Fenne Jetske, schooljeugd jongens: 1ste Winne Durk, 2de Yse Johannes.

                                                                                                         Tijdens de koffie kon iedereen de verschillende soorten taart proberen. Hier werd gretig gebruik van gemaakt, het grootste deel van de taart was aan het eind van de middag op.

                                                                                                         Na de koffie werd de buffettafel klaargemaakt om het eten klaar te zetten. Dit eten was bereid door de bewoners van Oosterbierum met elk hun eigen specialiteit zoals Grieks, Pools, Syrisch en Fries.

                                                                                                         Al met al was het een gezellige middag/avond die oude en nieuwe Oosterbierumers met elkaar verbond.

                                                                                                         In de Leeuwarder Courant van 16 oktober stond een leuk stukje over de burendag. Klik op de link om het artikel te openen.

                                                                                                          Lees verder

                                                                                                          29 september 2017, Burendag op 15 oktober in en om It Mienskar.

                                                                                                          Wanneer we elkaar in Oosterbierum en Kloosterlidlum tegenkomen zeggen we meestal “Hoi”. Soms hebben we een praatje of drinken we samen iets. Samen eten is weer een stap verder.

                                                                                                          Op Burendag kunnen we samen praten, drinken en eten. En waar kan dat beter dan in It Mienskar. De voorbereiding is in volle gang en iedereen mag meedoen.

                                                                                                          Dorpsfeest 2017 – winnaar optocht – Heel Oosterbierum bakt krijgt een vervolg. Wij dagen iedereen uit om de mooiste, de lekkerste, de uniekste taart te bakken. Alleen of met meerdere personen en alle leeftijden. Een deskundige jury beoordeeld de taarten en daarna kan Heel Oosterbierum proeven.

                                                                                                          In de zaal en op het podium staan allerhande Hollandse spellen, er is koffie, thee en limonade.

                                                                                                          Na de koffie, of iets anders, mag Heel Oosterbierum – en Kloosterlidlum aanschuiven voor allerhande gerechten.

                                                                                                          Heb je een eigen recept waarvan je vind dat Heel Oosterbierum dat moet proeven dan is dit je kans. Zelf thuis of met hulp van team Ype in It Mienskar kun je dit bereiden en presenteren op Burendag.

                                                                                                          Iedereen is welkom, samen maken we er een feest van, neem vooral je buren mee en het is (bijna) gratis. Gratis koffie, thee, taart, limonade en eten. Consumpties daarbuiten zijn voor eigen rekening.

                                                                                                          Graag horen wij wat er bereid, gekookt en gebakken wordt. Doorgeven kan via de mail: burendag@oosterbierum.info of bel met Ype 0518-481956.
                                                                                                           Lees verder

                                                                                                           27 september 2017, Spikerdoarp

                                                                                                           Het is ondertussen alweer enige tijd geleden, maar wij kregen foto's toegestuurd over het Spikerdoarp wat in de zomervakantie is geweest in Oosterbierum. De winnende hut was girlpower. De foto's wilden wij alsnog plaatsen


                                                                                                            Lees verder

                                                                                                            17 september 2017, Jan de Groot Nachtpartij


                                                                                                            De Jan de Groot nachtpartij is een partij die wat later op de dag begint (19.00 uur) en doorgaat tot in de late uurtjes.


                                                                                                            Dit jaar werd de partij gekaatst op 16 september. Het was een bijzonder gezellige avond. Geen regen maar het was wel koud op het veld. De kaatsers hadden daar geen last van.

                                                                                                            Het jeugdkaatsen kon niet doorgaan omdat er te weinig opgave was.

                                                                                                            De opgave bij de dames en heren was goed. De schapen werden dan ook van de bokken gescheiden: een heren categorie en een dames categorie. Er werd bij beide categorieën in 2 poultjes gekaatst. De uiteindelijke prijswinnaars:

                                                                                                            heren:
                                                                                                            1) Renee Kuiken en Arjen Bleeker
                                                                                                            2) Jan Sjouke Wever en Tiede Draaier
                                                                                                            3) Erik Bakker en Gooitsen Scheffer

                                                                                                            dames:
                                                                                                            1) Froukje Houtsma en Hester Andringa
                                                                                                            2) Baukje Houtsma en Nandi Buruma
                                                                                                            3) Thea Tolsma en Tamara Sijbesma

                                                                                                            Dit keer geen foto's met krans, de fotograaf had het te druk met het hamburgers bakken.

                                                                                                            Deze partij werd mede mogelijk gemaakt door de sponsor: familie Jan de Groot.

                                                                                                             Lees verder

                                                                                                             17 september 2017, Vacature Koster

                                                                                                             De kerkenraad van de Protestantse Gemeente Oosterbierum-Wijnaldum is op zoek naar geschikte kandidaten voor de functie van:

                                                                                                             Koster


                                                                                                             De werkzaamheden van deze koster met beperkte taakomvang concentreren zich op de Andreaskerk in Wijnaldum en de Sint Joris Tsjerke in Oosterbierum.

                                                                                                             Lees voor meer informatie het bijgevoegde pdf-bestand.
                                                                                                             Lees verder

                                                                                                             15 september 2017, Underweis

                                                                                                             Met behulp van onderstaande link kunt u de digitale Underweis openen.
                                                                                                             Lees verder

                                                                                                             10 september 2017, Stamboomtafel in revisie

                                                                                                             De rand met familienamen die om de stamboomtafel zit vertoont enige roestvorming. Om dit te verhelpen wordt de rand van de tafel opnieuw gecoat. Half september verwijdert de producent tijdelijk de rand van de tafel . Ongeveer 10 dagen laten zal de tafel weer compleet zijn.
                                                                                                              Lees verder

                                                                                                              4 september 2017, Archeologische waarnemingen Sint Joris Tsjerke

                                                                                                              Tijdens de werkzaamheden waarbij het muurtje rondom de kerk is uitgegraven is er een klein archeologisch onderzoek gedaan.
                                                                                                              Op 26 april werd begonnen met detectiewerk. Het pad was inmiddels verwijderd maar nog niet uitgegraven. Het werk leverde een aantal munten op waarvan een zilveren bisschop penning van Godfried van Rhenen uit 1156-1178 het meest opmerkelijk was. Deze munt werd gevonden ter hoogte van de hoofdingang (weg-zijde) van de kerk, op ongeveer 25 cm onder het maaiveld. Deze munt staat in relatie tot de bouw van de kerk rond 1200. Skelet resten onder het pad wezen uit dat het pad pas later is aangelegd. Noemenswaardig is ook de zilveren holpenning die een aantal meter verderop werd gevonden.

                                                                                                              Wilt u meer lezen over de archeologische waarnemingen? Open dan het onderstaande document. Dat wordt overigens ook toegevoegd onder voorzieningen/prot gem oosterbierum/wijnaldum.
                                                                                                              Lees verder

                                                                                                              27 augustus 2017, Sfeervol afscheid van de zomer

                                                                                                              Onder een stralend zonnetje wisten zondagmiddag tientallen mensen de weg naar de Kloostertuin in Oosterbierum te vinden. Daar was het met de vrolijke muziek van Martin Hiemstra, een tentoonstelling van viltwerk van Lia Smid en buitenspellen aangenaam vertoeven.
                                                                                                              Vrijwilligers hadden zelf courgettecake, appeltaart en arretjescake voor de bezoekers gebakken. En dat werd gewaardeerd. Voor thuis nam men ook groenten en boeketten met bloemen mee.

                                                                                                              Vooral het spel van Martin Hiemstra viel in goede aarde. Een van de bezoekers verzuchtte: ‘Heerlijk, gelukkig een keer Nederlandse liedjes en niet altijd die andere flauwekul.’ De zomerse sfeer zorgde er ook voor dat mensen lang op de tuin bleven.

                                                                                                              Voor de Kloostertuin was de zondag de slotmiddag van een succesvol zomerseizoen. Dat het gewaardeerd werd bleek ook uit een anoniem kaartje dat ‘s ochtends op de tuin was achtergelaten. Daarop schreef iemand: ‘Dag mensen van de Kloostertuin. Het is warm en prettig dat deze tuin in dit dorp te vinden is. De schatten van Friesland zijn nog lang niet ontrafeld – hier zijn ze nog niet geweest. Zorg er goed voor, deze plek is een historisch bijzondere. Kus.


                                                                                                              Kloostertuin Oosterbierum
                                                                                                              Sint Jorisstrjitte 22
                                                                                                              www.kloostertuinoosterbierum.nl                                                                                                               Lees verder

                                                                                                               3 augustus 2017, Verhuisbericht


                                                                                                               Na tientallen jaren stevig achter de woning van Gerrit en Lies Kuiken te hebben gestaan is het er dan nu toch van gekomen. De brievenbus is verhuisd naar Buorren 27 (dorpshuis It Mienskar).


                                                                                                                Lees verder

                                                                                                                12 juli 2017, Takomstpartij goed voor 2.250 euro

                                                                                                                Kaatsen voor het goede doel, met het motto 'de Sterke voor de Zwakke', leverde 2.250 euro op voor de Kloosterhoeve in Kloosterlidlum.

                                                                                                                Jannie Bossers en Bart Faassen hebben met hun zorg- en educatieboerderij als doel het mooie leven op een melkveebedrijf te delen met anderen. Jongeren en jong volwassenen met een indicatie wordt dagbesteding aangeboden, maar iedereen met belangstelling is welkom voor een bezoek.

                                                                                                                De mooie kaatsdag begon in de regen met 6 dames- en 8 herenformaties. Allen kaatsten 3 keer met een finaleplaats als doel. Bij zowel de dames als de heren waren de voorrondes spannender dan de finales, die wel onder een stralende zon werden gespeeld.

                                                                                                                Uitslag meisjes Takomstpartij 2017. Finale uitslag: 5-2 en 6-0

                                                                                                                1e prijs: Annet de Haan Sint Annaparochie, Lobke Vlasbloem Makkum en Anouk Smink Makkum.

                                                                                                                2e prijs: Nynke Beckers Wommels, Jeska Terpstra, Easterein en Kim Dijkstra Makkum.

                                                                                                                Uitslag jongens Takomstpartij 2017: Finale uitslag: 0-5 en 2-6. Om de 3e prijs: 1-5 en 2-6.

                                                                                                                1e prijs: Gabe-Jan van Popta Lollum, Allard van Wigcheren Berlikum en Stefan v.d. Meer Baard

                                                                                                                2e prijs: Mark Palstra Menaam, Teake Hofman Dronrijp en René de Haan Franeker

                                                                                                                3e prijs: Lucas Postma Dronrijp, Wessel van Wier Peins en Menno Galema Tjerkwerd.

                                                                                                                 Lees verder

                                                                                                                 9 juli 2017, Bevestiging Ds Ulbe Tjallingii


                                                                                                                 De Protestantse Gemeente Oosterbierum-Wijnaldum heeft sinds 9 juli een nieuwe dominee. Ds Ulbe Tjallingii heeft het beroep aanvaard en werd door ds Niek Scholten bevestigd en verbonden in het ambt predikant van de gemeente Oosterbierum/Wijnaldum.

                                                                                                                 Ds Ulbe is al langere tijd bekend in Oosterbierum. Als 12-jarig jochie bespeelde hij voor het eerst het Van Dam orgel en heeft vele jaren de diensten muzikaal begeleidt.

                                                                                                                 Bijgaand een aantal foto's van de dienst.

                                                                                                                  Lees verder

                                                                                                                  8 juli 2017, Groene rooi van de Fries Groninger Aardappel Kwekers Vereniging

                                                                                                                  In Oosterbierum op het perceel van Freerk Zwart aan de Hoarnestreek is de jaarlijkse groene rooi een happening. Een beoordelingscommissie begint met het keuren van het loof.
                                                                                                                  Daarna worden de aardappels gelicht, opgezocht en in bakjes gedaan.
                                                                                                                  De aardappels worden vervolgens gekeurd op grootte, kleur, tal en algehele kwaliteit.
                                                                                                                  Dan worden ze gewogen en onder het genot van een hapje en een drankje worden de kilo’s van de verschillende rassen bekent gemaakt. Er waren zo’n 20 belangstellenden.
                                                                                                                  Op de foto is te zien hoe één en ander in zijn werk gaat. (foto's gemaakt door SW Houtsma)

                                                                                                                   Lees verder

                                                                                                                   8 juli 2017, Kaatsfeest voor ouder en kind

                                                                                                                   Onder een zonnige hemel op een schitterende locatie, het kaatsveld aan de Brits, werd afgelopen zaterdag de ouder-kind partij verkaatst. Ruim 20 team streden om de mooie prijzen, maar vooral om de krans. De jeugd werd verdeeld in 3 categorieën, zodat elk op zijn/haar eigen niveau kon spelen.

                                                                                                                   Veel humor, maar vooral plezier waren de juiste ingrediënten voor een mooie middag. Niet elk kind kon zijn ouder motiveren voor deelname of was er een ouder niet beschikbaar of te weinig. Geen prbleem, invallers genoeg voor invulling op de lijst. Na afloop werden er gelijk weer afspraken gemaakt voor volgend jaar, althans geprobeerd, vaak bij tegenvallende resultaten van deze editie.

                                                                                                                   Uitslag
                                                                                                                   kabouters: 1e prijs: Lysanne en Johannes Groeneveld, 2e prijs: Brent en Hein Dijkstra, 3e prijs: Jannick en Margrit Dijkstra, 4e prijs: Ilse Bergsma en Baukje Houtsma.

                                                                                                                   Pupillen: 1e prijs: Yvan de Jong en Dennis Wijnjeterp, 2e prijs: Fenna en Ylja Bergsma, 3e prijs: Annick en Fokke de Vries, 4e prijs Fatimat Shahaf en Johannes Wolbers.

                                                                                                                   Schooljeugd: Winnaarsronde: 1e prijs: Naomi de Jong en Johan Kwast, 2e prijs: Yse Johannes en Sys Dijkstra, 3e prijs: Fenne Jetske Dijkstra en Theun van der Molen.

                                                                                                                   Verliezersronde: 1e prijs: Hendrik Steenstra en Isaak Syswerda, 2e prijs Anna Steenstra en Berber Syswerda, 3e prijs: Joran Dijkstra en Rianne Bruinsma.

                                                                                                                    Lees verder

                                                                                                                    4 juli 2017, Zonnepanelen Fryske Flinter leveren volop schone stroom

                                                                                                                    Al enige weken leveren de zonnepanelen op de Flambou schone stroom. Met een handige app kunnen de productiegegevens nu worden afgelezen.
                                                                                                                    Het resultaat van de productie van vandaag is zichtbaar op de foto.

                                                                                                                    In totaal leverde de panelen van Fryske Flinter genoeg energie op om ruim 12.800 gloeilampen een dag lang te laten branden.
                                                                                                                    En dankzij de panelen is al ruim 1.650 kilo minder broeikasgas CO2 uitgestoten.

                                                                                                                    Meedoen met Fryske Flinter? Mail naar info@fryskeflinter.nl

                                                                                                                     Lees verder

                                                                                                                     3 juli 2017, De Bazuin Tzummarum


                                                                                                                     Als laatste oefenavond van dit seizoen heeft De Bazuin Tzummarum een kort optreden gegeven aan de Keatsebuorren. Er werden verschillende soorten muziek gespeeld, onder andere een stukje hardrock. Dat dat dan iets anders klinkt mag duidelijk zijn.


                                                                                                                     Leuk om zo'n kort, onverwacht optreden van de Bazuin mee te mogen maken. (Volgend jaar weer?)
                                                                                                                     Met dank aan Sybe Wop voor de foto's.

                                                                                                                      Lees verder

                                                                                                                      25 juni 2017, Dorpsfeest 2017, tentdienst op zondag


                                                                                                                      De laatste dag van het dorpsfeest werd in de feesttent een tentdienst gehouden. De Bliid Boartskip Sjongers uit Berltsum hadden een mooie dienst voorbereid waarbij de tentgangers aktief mee konden doen. Er werden elfjes gemaakt. Een elfje is een gedichtje dat uit 11 woorden bestaat.


                                                                                                                      Een hele mooie:
                                                                                                                      Dorpsfeest
                                                                                                                      was leuk
                                                                                                                      volgend jaar weer
                                                                                                                      zie er naar uit
                                                                                                                      Hoop

                                                                                                                      Volgend jaar is er een reünie dus dat houdt in: feest.

                                                                                                                      Na de dienst bedankte de voorzitter van de Oranjevereniging iedereen voor de inzet waardoor het weer een mooi feest is geworden. Aansluitend was er koffie.

                                                                                                                       Lees verder

                                                                                                                       24 juni 2017, Survival op zaterdagmiddag


                                                                                                                       Het bestuur van de Oranjevereniging had, samen met een groot aantal vrijwilligers, een survivaltocht uitgezet. Een grote groep sportievelingen heeft de tocht met de obstakels gelopen. Bijgaand een aantal foto's.


                                                                                                                        Lees verder

                                                                                                                        24 juni 2017, Dorpsfeest 2017, optocht zaterdag


                                                                                                                        Op zaterdag werd de optocht, met iets meer publiek, nog eens dunnetjes overgedaan. Dat leverde natuurlijk weer nieuwe foto's op. Hieronder het resultaat.

                                                                                                                         Lees verder

                                                                                                                         24 juni 2017, Zaterdagmorgen, op het veld en in de tent


                                                                                                                         Op zaterdagmorgen was het een gezellige drukte op het veld en in de tent.
                                                                                                                         De Feintsjes fan Menaem brachten met hun dweilorkest de sfeer weer goed in de tent. Op het veld was er voor de jeugd van alles te doen.

                                                                                                                         Op de foto's een kleine sfeerimpressie.

                                                                                                                          Lees verder

                                                                                                                          24 juni 2017, Zaterdagmorgen, kaatsen

                                                                                                                          Op zaterdagmorgen vroeg uit de veren. Op het programma stond kaatsen. Dat betekent eerst een ontbijtje bij de Oranjevereniging in de tent om daarna het groene veld te betreden. Het was een gezellige morgen met leuke kaatspartijen.

                                                                                                                          Bekijk de foto's voor een sfeerimpressie.

                                                                                                                           Lees verder

                                                                                                                           23 juni 2017, Dorpsfeest 2017, vrijdagmorgen in de tent


                                                                                                                           Op vrijdagmorgen, na de optocht, op naar de tent. Daar wachten de vrijwilligers en het bestuur van OV met koffie en koek. Na het koffiedrinken en de welkomstwoorden van voorzitter Bart Broos krijgt iedereen soep met broodjes. Op het veld draait een zweefmolen.

                                                                                                                            Lees verder

                                                                                                                            23 juni 2017, Dorpsfeest 2017, kinderspelen


                                                                                                                            Vrijdagmiddag werden de kinderspelen gehouden. Groep 1 tot en met 5 hadden leuke spelletjes op het veld, de bovenbouw deed een aangepaste versie van de survival die zaterdag wordt gehouden.

                                                                                                                            Klik op de foto's voor een sfeerimpressie.

                                                                                                                             Lees verder

                                                                                                                             23 juni 2017, Optocht 2017

                                                                                                                             Vrijdagmorgen 23 juni was de optocht. Onder grote belangstelling reden 12 versierde wagens en 3 loopgroepen door het dorp. Hier de foto's in willekeurige volgorde, gemaakt door Betty en Jolanda. Zaterdagavond 19.00 uur rijdt de optocht nog een keer.


                                                                                                                              Lees verder

                                                                                                                              23 juni 2017, Dorpsfeest 2017, vrijdagavond

                                                                                                                              Op vrijdagavond konden de ware zangers en zangeressen aan de bak: Karaoke tijdens het Vaute Uur!

                                                                                                                              Om 7 uur hield Banzai John een demonstratie figuurzagen met de kettingzaag.
                                                                                                                              Vanaf half 10 konden de voetjes van de vloer. Alice Springs speelde veel Ierse klassiekers zoals Whiskey in the jar maar ook voor een stukje rock en roll draaiden ze hun hand niet om.

                                                                                                                               Lees verder

                                                                                                                               22 juni 2017, Dorpsfeest 2017 donderdag

                                                                                                                               Donderdagmiddag is het dorpsfeest van Oosterbierum begonnen met het Leeuwarder shantykoor. Daarna de traditionele broodmaaltijd voor 50 plussers. De dag werd afgesloten met een rock en roll band. Klik op de foto's voor een sfeerimpressie.


                                                                                                                                Lees verder

                                                                                                                                17 juni 2017, Burgemeester Eduard van Zuijlen op bezoek in Oosterbierum


                                                                                                                                Soms kom je een bericht op Facebook tegen dat je graag wilt delen op de website van Oosterbierum. Zo kwam ik onderstaande bericht op de facebookpagina van onze burgemeester tegen, samen met een mooie compilatiefoto.

                                                                                                                                "Een werkbezoek aan een dorp - dat komt wel vaker voor. Maar het bezoek vanochtend aan Oosterbierum was wel heel speciaal: niet de dorpsvereniging, maar de kinderen van CBS De Flambou hadden een compleet programma gemaakt voor Kees Pot en mij. We werden door hen rondgeleid en zij verzorgden knappe presentaties van alles wat we te zien kregen.

                                                                                                                                Zo zagen we het dorp door de ogen van zijn jongste bewoners en kregen we te zien waar zíj trots op zijn. Natuurlijk hun eigen school, maar ook een Bed&Breakfast in een voormalig kerkgebouw, een zorg-kas, de kloostertuin en de splinternieuwe stamboomtafel midden in het dorp. We hebben er drie uur lang van genoten. Aan het einde van het bezoek hebben we samen met de kinderen vier rozenstruiken geplant en plechtig beloofd dat we af en toe komen kijken hoe het met de rozen gaat. 🌹🌹🌹🌹

                                                                                                                                Die stamboomtafel is een wel heel bijzonder ding. Middenin het dorp is een grote tafel neergezet met in de rand de namen van alle families die er wonen. Een ontmoetingsplek bij uitstek. Ook de spreekwoordelijke dorpspomp is weer terug, maar dan in een moderne variant als tappunt voor drinkwater. Zo voeg je wat toe aan je gemeenschap. Prachtig."


                                                                                                                                 Lees verder

                                                                                                                                 16 juni 2017, Kening fan'e greide, recensie

                                                                                                                                 Bent u ook van plan om op 29 en 30 juni naar de voorstelling "Koning van het grasland/kening fan'e greide" bij de boerderij van Gerrit en Petra Jukema op Haerdastate te gaan?

                                                                                                                                 Bijgaand 2 recensies uit deLeeuwarder Courant en het Friesch Dagblad.

                                                                                                                                 Er zijn nog enkele kaarten te koop. U kunt ze bestellen via info@itmienskar.nl of 0518-481 956.
                                                                                                                                  Lees verder

                                                                                                                                  15 juni 2017, Loting Takomstpartij

                                                                                                                                  Op woensdag 12 juli wordt de Takomstpartij gekaatst. Dat is een KNKB partij voor 14 - 16 jarigen. Het motto is: de sterken voor de zwakkeren.

                                                                                                                                  Vandaag was de loting + het ophalen van de koeken. Het is de bedoeling dat de deelnemers (dat zijn de sterken) elk 70 koeken verkopen voor 2 euro per stuk. De opbrengst vormt meteen de inleg. Een groot deel van opbrengst gaat naar het goede doel (de zwakkeren).

                                                                                                                                  Dit jaar gaat de opbrengst naar zorg- en educatieboerderij Kloosterhoeve in Kloosterlidlum. Voordat de loting van start ging vertelde Jannie Broos wat voor bedrijf de Kloosterhoeve is en waar ze het geld aan willen besteden.

                                                                                                                                  Vanavond waren alleen de dames aanwezig. Door een communicatiefout stonden de heren al een dag eerder voor de deur. Helaas, volgend jaar beter. Uiteindelijk hebben ze de koeken vandaag overigens wel ontvangen dus ze kunnen in de verkoop.

                                                                                                                                  Op de foto's een sfeerimpressie + de lotingslijsten.

                                                                                                                                   Lees verder

                                                                                                                                   13 juni 2017, Slimste dorp van Friesland

                                                                                                                                   In onderstaande pdf een uitnodiging om mee te doen aan de tweede ronde van het slimste dorp van Friesland. Je kunt je opgeven bij Sara Mulder voor 15 juli!
                                                                                                                                   k.groendijk@ziggo.nl of 0518481870
                                                                                                                                   Lees verder

                                                                                                                                   2 juni 2017, Federatiekaatsen Barradeel


                                                                                                                                   KV De Keatsbal organiseerde vrijdag Federatiekaatsen Barradeel voor de jeugd.

                                                                                                                                   De deelnemers kwamen onder andere uit Minnertsga, de Bildthoek, Harlingen en Berlikum. Dat er spannende partijen gespeeld werden blijkt wel uit het feit dat de laatste partijen pas om half 11 's avond afgerond waren.

                                                                                                                                   Hieronder staan sfeerfoto's van de avond en foto's van de kaatsers.
                                                                                                                                   Staat uw kind op het internet en wilt u dat niet? Neem dan contact met ons op. Dan verwijderen we de foto.

                                                                                                                                    Lees verder

                                                                                                                                    31 mei 2017, Oud papier wordt een week uitgesteld

                                                                                                                                    Deze week wordt het oud papier niet opgehaald. Het is Omrin door ziekte
                                                                                                                                    niet gelukt om een chauffeur te vinden voor 3 juni.

                                                                                                                                    De nieuwe datum is zaterdag 10 juni.
                                                                                                                                     Lees verder

                                                                                                                                     31 mei 2017, Huisvuilinzameling

                                                                                                                                     Maandag 5 juni is het Pinkstermaandag. Deze dag wordt er geen huisvuil ingezameld.
                                                                                                                                     De huisvuilroute wordt in plaats daarvan op zaterdag 3 juni gereden.
                                                                                                                                      Lees verder

                                                                                                                                      20 mei 2017, Bjussepartij


                                                                                                                                      Vandaag stond de Bjussepartij op het programma van de kaatsvereniging. Er werd gekaatst met de harde kaatsbal. Hierdoor waren er iets minder opgaven dan bij de zacht bal wedstrijden.

                                                                                                                                      Onder mooie weersomstandigheden werd er fanatiek gekaatst door de jeugd en volwassenen. De jeugd kaatste voor 'zichzelf', dus iedere keer een andere maat. De volwassenen kaatsten in een paartje.

                                                                                                                                      Bij de jeugd moest er even extra gepuzzeld worden omdat de nummers 2 en 3 erg dicht bij elkaar kwamen. Maar de jury is eruit gekomen. Naomi, Fenne Jetske, Sipke en Justin gingen met een beker naar huis, Naomi kreeg de krans omgehangen.

                                                                                                                                      Bij de volwassenen wonnen Johan en Marijke de krans + een vleespakket. De tweede prijs ging naar Teun en Thea, ook zij kregen een vleespakket.

                                                                                                                                      De Bjussepartij is mede mogelijk gemaakt door de bewoners aan de Bjusse en de vrijwilligers.

                                                                                                                                       Lees verder

                                                                                                                                       5 mei 2017, Flyske Flinter

                                                                                                                                       Bijna klaar!

                                                                                                                                       Op basisschool De Flambou worden in totaal 150 zonnepanelen geplaatst. Gebruikers zijn inwoners van Oosterbierum, scholen in Oosterbierum, Tzummarum en Sexbierum, dorpshuis It Mienskar en de Sint Joris Tsjerke.

                                                                                                                                       Een uniek project want de baten blijven in eigen dorp. Voor info zie Fryske Flinter.

                                                                                                                                       De start was op 5 mei maar viel wat tegen: de bestelling was niet op tijd bezorgd. Toen die uiteindelijk bij de school werd gebracht kon het nog niet naar de plaats van bestemming worden gebracht: school heeft daarvoor niet de juiste middelen. Hulp kwam van Steenstra's houthandel. Zo kon er dan uiteindelijk toch worden begonnen met het plaatsen van de panelen: professionals op het dak en vrijwilligers als oppermannen. Inmiddels ligt op een deel van het dak de panelen, de rest volgt.

                                                                                                                                        Lees verder

                                                                                                                                        4 mei 2017, Dodenherdenking

                                                                                                                                        De Oranjevereniging organiseerde, samen met basisschool De Flambou, de jaarlijkse dodenherdenking. Bij het verzamelen bij de basisschool deelde Anja namens de OV bloemen uit om bij het monument neer te leggen. Hierna in stille tocht naar de Sint Joris Tsjerke.

                                                                                                                                        Het was een koude avond dus het programma werd dit keer niet buiten maar in de kerk voortgezet. Dorien Zijlstra hield een toespraak met daarbij een persoonlijke noot. Jenny en Yse-Johannes lazen een gedicht voor over 'gedenken'. Dhr Struiksma uit Tzummarum is vaste gast in Oosterbierum tijdens de dodenherdenking, hij blies the Last Post. Na de 2 minuten stilte werd het Wilhelmus uit volle borst gezongen door de aanwezigen. Toen de kou weer in om de bloemen neer te leggen.

                                                                                                                                         Lees verder

                                                                                                                                         1 mei 2017, Flessenaktie

                                                                                                                                         Maandagavond kwamen vrijwilligers namens de diaconie bij u langs voor de jaarlijkse flessenaktie. Lege statiegeldflessen waren welkom, maar ook zegelboekjes of geld.

                                                                                                                                         De diaconie kon weer rekenen op een mooie groep vrijwilligers, zowel jong als iets ouder.
                                                                                                                                         De flessen werden op het terrein van Dicky en Martha Steenstra zoveel mogelijk gescheiden en geteld. De doppen werden eraf gedraaid, die gaan naar de Stichting Hulphond.

                                                                                                                                         Totale opbrengst (bij benadering, de echte telling gebeurd in de winkels): 430 euro.
                                                                                                                                         De diaconie wil iedereen bedanken voor de bijdrage en de hulp.

                                                                                                                                          Lees verder

                                                                                                                                          27 april 2017, Koningsdag

                                                                                                                                          Het programma op koningsdag was kort maar krachtig. Om 10 uur in It Mienskar samen koffiedrinken, bijpraten met de dorpsbewoners en later op de morgen een toost op de koning.
                                                                                                                                          Voor de kinderen was er een vrijmarkt; zij mochten hun overbodige spulletjes verkopen en misschien weer iets anders kopen.

                                                                                                                                          Op de foto's een sfeerimpressie.