Welkom op de site van Oosterbierum

Oosterbierum, gelegen aan de Waddenzee, is een klein dorp met ongeveer 500 inwoners. Vanaf de dijk hebt u een prachtig uitzicht over de omgeving. Bij helder weer ziet u zelfs de eilanden Vlieland en Terschelling liggen.

Meer van Oosterbierum zien? Klik op "lees verder" en u kunt foto's van het dorp bekijken. Onder het nieuws staan vaak foto's van het dorp, dorpsgenoten en de activiteiten.
Link "alles over het dorp".

  Lees verder

  24 mei 2019, Federatie kaatsen Barradeel en omstreken

  Met kaatsers uit het vroegere Barradeel, tegenwoordig vallend onder Waadhoeke en als omstreken Harlingen, werd het kaatsveld aan de Brits van K.V De Keatsbal gevuld met jeugdige kaatsers. In 3 categorieën werd een halve competitie gespeeld, bij de schooljeugd gevolgd door een finale van de beide poulewinnaars.

  Bij de welpen 3 parturen d.e.l. meisjes en jongens.
  1e Prijs: Roan Bruinsma Minnertsga, Lasse Boomsma Minnertsga en Rianne vd Walt Sexbierum.
  2e Prijs: Brandon Cuttress Sexbierum, Aisha Mahmoud Sint Anna Parochie en Mare Zijlstra.

  Bij de pupillen 4 tweetallen d.e.l. meisjes en jongens.
  1e Prijs: Jörgen Postma en Hjalmar Dijkstra beide uit Sint Anna Parochie.
  2e Prijs: Rens Hoekstra Sint Anna Parochie en Mar Anna Kuipers Franeker.

  Bij de schooljeugd 7 tweetallen d.e.l. meisjes en jongens.
  1e Prijs: Davy de Haan Harlingen en Remco Post Sexbierum.
  2e Prijs: Niek Reitsma Tzummarum en Thom Posthumus Midlum.

  De eerstvolgende federatie wedstrijd is op vrijdag 7 juni in Tzummarum. Aanvang 16.30 uur.

  De eerstvolgende wedstrijd in Oosterbierum is op zaterdag 22 juni. Dit is de Dauwpartij tijdens het dorpsfeest. Aanvang 08.00 uur!!

  (Tekst Johannes, foto's Jolanda)

   Lees verder

   14 mei 2019, Flessenactie

   Oosterbierum en Kloosterlidlum bedankt.

   De opbrengst van de lege flessenactie van donderdag 9 mei kwam in totaal op € 540,00. Allen hartelijk dank.

   Ook mochten wij voor actie Vakantietas (Kerk in Actie) kado's ontvangen. Deze actie gaat nog door tot eind juni. Van de 15 tassen zijn er nu 4 gevuld. Meer info in Underweis.

   Diaconie Sint Joris Tsjerke Oosterbierum.
    Lees verder

    9 mei 2019, Oranjevereniging / Dorpsbelang

    Donderdag 9 mei werden de ALV van de Oranjevereniging en Dorpsbelang gecombineerd gehouden. Een aantal opvallende zaken worden hieronder genoemd.

    Oranjevereniging:
    Het programma voor het komende dorpsfeest wordt grofweg besproken.
    Op donderdagavond is de 50+ broodmaaltijd met een twist. De avond staat in het teken van de Duitse Schlager (verkleed?: ja graag!)
    Op vrijdag zijn er weinig wijzigingen. Wout Zijlstra, voorheen sterkste man, komt weer langs.
    Op zaterdag wordt de brein uitgedaagd in plaats van het lichaam.

    Het bestuur van de OV rekent op een mooie, grote optocht en leuk versierde straten. Paul de Cock attendeert de aanwezigen erop dat je voor de straatversiering een aanvraag kunt doen bij Losse Fearren.

    Dorpsbelang:
    1) Sinds een aantal jaar woont de familie Sahhaf in ons dorp. De inburgering gaat goed maar Ahmed heeft best nog moeite met de Nederlandse taal. Daarom is er voor hem, in overleg met DB en de gemeente, een functie gecreëerd in Oosterbierum. Onder leiding van Klaas Hibma is hij het komende jaar dorpsbeheerder. Hij helpt waar hij kan in onder andere It Mienskar, op de kloostertuin en in de Flambou.
    2) De taalcursus voor niet-Nederlanders is een succes. Er was een groep van ca 10 personen verwacht maar het zijn uiteindelijk 2 groepen van elk 15 personen geworden.
    3) Het Fryske Flinter Fonds kon voor het eerst 2x een subsidiebedrag uitreiken. De filmclub ontving 150 euro, KV De Keatsbal mocht 250 euro ontvangen. Klik voor meer informatie over het Fonds op de link.
    4) Auke Wolbers en Jasper Nammensma worden beiden toegevoegd aan het algemeen bestuur van dorpsbelang.
    5) Arbeidsmigranten: er zijn 3 woningen waar een akkoord op is om te laten bewonen door arbeidsmigranten. Verder zijn er 2 bedrijfswoningen die ook door arbeidsmigranten bewoond worden. De oude kleuterschool is geen bedrijfswoning en er wordt gevraagd naar suggesties om daar een andere invulling aan te geven. Drie voorstellen: appartementen voor senioren waarbij hulp aanwezig is, appartementen voor jeugd, een combinatie van de vorige twee.
    6) Bouw? Een aantal jongeren uit Oosterbierum heeft aangegeven dat ze graag in Oosterbierum willen wonen maar dat dat niet lukt: de woningen die te koop komen zijn gewoon te duur voor ze. Dorpsbelang onderzoekt of het mogelijk is om een nieuwbouwplan te ontwikkelen waardoor er doorstroming wordt bewerkstelligd. In de Leeuwarder Courant stond hierover een artikel. Klik op de link om het artikel te openen.

     Lees verder

     4 mei 2019, Dodenherdenking

     4 mei, nationale dodenherdenking en dus ook in Oosterbierum.

     Vanaf basisschool De Flambou vertrok de stoet naar de Sint Joris Tsjerke. Vanwege de kou was de korte overdenking door Bart Broos (voorzitter Oranjevereniging) dit jaar in de voorkerk. Daarna mochten Naomi, Annabel en Fenne Jetske een gedicht voorlezen. Buiten werden de bloemen neergelegd en speelde Struiksma op de trompet 'The Last Post'. Na de 2 minuten stilte werd het Wilhelmus ingezet.

     Hieronder het gedicht dat werd voorgelezen en een aantal foto's van de herdenking.

     Denk een aan...
     Het is belangrijk
     dat we stilstaan op 4 mei
     Want denk een aan die mensen
     die hebben gevochten voor de vrijheid
     waar wij nu van kunnen profiteren

     Denk een aan
     de mensen die bang waren dat hun huis kapot ging door bommen
     Of dat ze hun familie nooit meer kunnen zien
     en wij zijn nu bang dat onze mobiel kapot gaat
     of dat WhatsApp het niet meer doet.

     Denk eens aan
     de mensen die lef hadden om te vechten
     terwijl het hun dood had kunnen zijn

     Denk eens aan
     de mensen die voor ons vochten
     Nederland is een vrij land, omdat die mensen hun leven gaven
     en voor ons gingen vechten

     Denk eens aan
     als jij daar stond
     en je zag dat je huis kapot ging
     omdat er een bom op viel
     en dat je je familie uit huis zag rennen
     omdat het anders het einde van hun leven had kunnen zijn

     Denk eens hoe
     jij het vond als je meegenomen werd door het leger
     en je familie nooit meer kan zien
     Sta stil op 4 mei
     en leef mee
     met alle mensen
     die in de oorlog opgroeiden
     met al dat verdriet
     Denk eens aan
     4 mei.

      Lees verder

      28 april 2019, Actie Vakantietas

      In de agenda staat op 9 mei de Actie Vakantietas. Hieronder leest u meer over deze actie.

      U kent vast wel het spelletje: “Ik ga op vakantie en neem mee”. Kinderen uit kwetsbare gezinnen in Nederland kunnen meestal niet op vakantie. Wanneer in de vakantie klasgenootjes uitvliegen naar zonnige oorden, blijven zij achter.

      De diakonie van de Sint Joris Tsjerke hebben 15 lege tassen. Deze willen ze vullen en aanbieden aan “thuisblijvers tegen wil en dank”.

      U mag spullen meegeven tijdens de flessen actie, of brengen op Sint Jorisstrjitte 7 of Buorren 2 . Denk hierbij aan: pennen, viltstiften, kleurboeken, badmintonrackets, stoepkrijt, strand- of voetbal.

      Doet u mee?
       Lees verder
       Agenda
       31mei
       SOW-vrouwen Lees verder...
       20juni
       Dorpsfeest 2019 Lees verder...
       22juni
       Kaatsen Lees verder...