Herinrichting

De herinrichting van Oosterbierum wordt door aangegrepen om het karakter van een terpdorp weer terug te brengen. Er moet meer sfeer komen in het openbaar gebied door de komst van een plein, groenstroken, perkjes, bankjes en een speeltuin. De provinciale weg door het dorp wordt opnieuw ingericht en de riolering wordt vervangen.
Voor de bouwvak 2016 moet alles klaar zijn
  Lees verder

  17 oktober 2016, Stamboomtafel

  Onderstaande tekst is te vinden op de website van gemeente Franekeradeel:

  "De kern van het openbaar gebied in Oosterbierum is het afgelopen jaar verkeersveiliger en aantrekkelijker ingericht. Als kers op de taart krijgt het dorp een fraaie ontmoetingsplaats op de nieuwe Keatsebuorren in de vorm van een stamboomtafel. In de tafel komen waarschijnlijk de namen van alle inwoners van Oosterbierum te staan. Het ontwerp is gemaakt door NRJ Architectuur."

  Klik op de link om het volledige artikel op de website van gemeente Franekeradeel te lezen.
   Lees verder

   14 oktober 2016, Bouw huizen in de Buorren

   De aanbesteding voor de bouw van de huizen van de woningstichting is geweest. De huizen worden in het voorjaar 2017 gebouwd door Bouwbedrijf Hiemstra. De oplevering wordt verwacht in oktober 2017.

   De woningstichting is gevraagd de bouwlocatie beter op te ruimen en af te zetten met bouwhekken.
    Lees verder

    28 juli 2016, Afrondende werkzaamheden herinrichting Oosterbierum voor en na de bouwvak

    Werkzaamheden tot aan de bouwvak
    De doorgaande provinciale route is weer berijdbaar en al het verkeer kan hiervan weer gebruik maken! Samen met de provincie Fryslân is het werk opgeleverd. Er is een aantal punten dat nog moet worden afgewerkt. Getracht wordt om dit zoveel als mogelijk voor de bouwvak uit te voeren.

    Tot aan de bouwvak wordt de Buorren herstraat tot nabij het Fiskerspaed. Op de Buorren zijn nog een aantal punten die hersteld moeten worden. Deze herstelpunten worden na de bouwvak uitgevoerd.

    De bermen van de Hoarnestreek worden plaatselijk nog geprofileerd en opnieuw ingezaaid.

    De abri's worden net voor de bouwvak aangebracht.

    Tijdens de bouwvak zijn alle wegen opengesteld voor al het verkeer.

    Openbare verlichting

    De openbare verlichting is nog niet klaar. Zo moeten er nog masten worden overgeschilderd en in het 50 km/u gebied moeten de definitieve armaturen nog worden aangebracht. De huidige armaturen zijn namelijk noodarmaturen.

    Verder zijn de zwarte doorzichtige armaturen in het 30 km/u gebied niet goed. Deze moeten nog worden omgewisseld. Ziut heeft toegezegd dat begin oktober alle punten zijn afgewerkt.

    Vandalisme

    In het weekend van 16-17 juli zijn er borden beklad. Hiervan is een melding gemaakt richting de politie. Indien u meer informatie heeft over de daders verzoeken wij u dit te melden. Gelukkig konden de borden weer worden schoongemaakt.

    Planning Woningstichting Noord West Fryslân

    De woningstichting gaat in het najaar starten met de bouw van de woningen. De planning is dat er medio oktober wordt begonnen en dat in het voorjaar van 2017 de woningen worden opgeleverd.

    Werkzaamheden na de bouwvak

    In week 34 gaat WMR weer verder met de werkzaamheden.

    Dan worden de parkeervakken langs de Lidlumerwei aangebracht, en wordt er bij de Konkelswei nog een stuk regenwaterriool aangelegd. Her en der worden dan de puntjes op de i gezet.

    De bestratingswerkzaamheden van de Sint Jorisstrjitte, tussen de Fiskerspaed en de Skoalstrjitte, vinden dan plaats.

    De bomen en hagen van de tweede fase van de herinrichting worden in de herfst aangeplant.

    De verwachting is dat in week 40 alle werkzaamheden van de WMR zijn afgerond.
     Lees verder

     28 juli 2016, Herinrichting in beeld     De bouwvakvakantie is bijna aangebroken. Op donderdag 28 juli de laatste foto's gemaakt van de bouwvakkers. Hierbij foto's van 12 tot en met 28 juli. Na de vakantie de afronding dus dan weer meer foto's.

      Lees verder

      20 juni 2016, Herinrichting


      De voortgang van de herinrichting lijkt voorspoedig te gaan. Er zijn heel veel tevreden Oosterbierumers: wat fijn dat de Terp nu zo mooi bestraat is, wat begint het groen goed aan te slaan aan de Haerdawei, wat wordt het totaal plaatje prachtig, enzovoort.


      Maar niet iedereen is tevreden over de plannen: wordt het niet te smal, kan het water wel wegkomen nu de bestrating richting onze tuin loopt, waarom moeten hier nu bomen, wordt er straks wel echt langzamer gereden, enzovoort.

      Nog 1 maand te gaan: we zijn benieuwd hoe alles er dan uitziet. De mannen van WMR en co doen flink hun best om alles op tijd af te krijgen.

       Lees verder

       12 juni 2016, Stremming Oosterbierum

       Vanaf 13 juni wordt er gestart met de reconstructie van de Buorren.
       Vanaf 15 juni wordt er gestart met de reconstructie van de dorpsentree tussen Konkelswei en Lamb Weston.

       Het dorp ligt dus op meerdere plaatsen tegelijk open. Dit komt omdat er een paar weken met extra personeel wordt gewerkt. WMR hoopt hiermee de periode van overlast tot een minimum te beperken.

       In onderstaande document treft u informatie aan over de voortgang van de herinrichting en de stremming van het dorp die daarbij gemoeid gaat.

       Lees verder

       26 mei 2016, Voortgang herinrichting, 26 mei

       Up-date 26 mei:
       Terp: De Terp wordt momenteel aangepakt: een laag rommel werd van de weg afgehaald, er zijn momenteel graafwerkzaamheden en als dat klaar is dan worden er klinkers gelegd.
       Lidlumerwei: De laatste oude klinkers zijn eruit gehaald. Daarmee is de verkeersdrempel (die eigenlijk net geen verkeersdrempel was maar wel voor veel geschud in de huizen zorgde) ook verdwenen.


       19 mei
       Er wordt flink aan de weg getimmerd in Oosterbierum. Inmiddels zijn de mannen van WMR, Van der Wiel bestrating en anderen al 4 maanden druk in de weer om van ons dorp een plaatje te maken.

       De werkzaamheden aan de Haerdawei zijn grotendeels afgerond, het groen zit in de grond en de groene blaadjes laten zich al zien.
       De Keatsebuorren ligt volledig op z'n kop: doorgang is niet mogelijk. Het lijkt wel 1 grote zandbak. Maar langzamerhand worden de contouren weer zichtbaar.
       De Lidlumerwei ligt er nog redelijk rustig bij: inmiddels is er een asfaltzager langs de kanten geweest om een stuk af te zagen.
       Aan de Konkelswei ligt het eerste deel van het skilpaed (schelpenpad) er netjes bij.
       De Brits krijgt een netjes trottoir langs de school.


       Nog 2 maanden te gaan....

        Lees verder

        20 mei 2016, Trottoir

        Het trottoir op de hoek van de Sint Jorisstrjitte en de Skoalstrjitte wordt steeds kapot gereden. Dit is al een paar keer hersteld.
        De paaltjes en (kapotte) tegels zullen worden verwijderd en er wordt een laagje granulaat aangebracht om het veilig en begaanbaar te houden. Als de doorgaande route weer open is, dan zal het weer hersteld worden naar de oude situatie.

         Lees verder

         11 mei 2016, Woningbouw aan Buorren


         De gemeente heeft 25 april gepubliceerd dat de aanvraag van een bouwvergunning aan de Buorren in Oosterbierum niet behandeld wordt. Hierdoor vragen blijkbaar een aantal mensen zich af of de woningbouw nog wel doorgaat.

         Bij navraag door Dorpsbelang bij Wonen Noordwest Friesland blijkt dat de aanvraag eerst is ingetrokken en bijna direct daarna al weer is ingediend. Naar alle waarschijnlijkheid zal deze nu snel worden goedgekeurd. De reden van intrekking was een detail dat specifiek was voor het straatbeeld daar ter plaatse. Door ontbrekende informatie aan de bouwaanvraag toe te voegen voldoet de aanvraag nu wel aan de voorwaarden van de gemeente en kan deze nu wel behandeld worden.

         Kortom: geen reden tot zorgen of paniek. Het is in behandeling.

         Inmiddels is het huizenblok naast Ruben en Marjan afgebroken.

          Lees verder

          3 mei 2016, Herinrichting


          Hierbij een update van de herinrichting in Oosterbierum.
          De doorgaande weg van Sexbierum/Tzummarum en vice versa is helemaal afgesloten. Er is geen sluiproute. Omrijden via Dongjum (in ieder geval de vrachtwagens) of de Hoarnestreek.

          Op 3 mei werd er met de sloop van de bejaardenwoningen aan de Buorren begonnen. Aan het einde van de dag was alles plat en was er een heel ander uitzicht.
          De glascontainer en kledingcontainers aan de Buorren worden vervangen, vandaag werden de nieuwe containers gebracht.
          Aan de Konkelswei werd gewerkt aan het schelpenpad. Het monument stond in de weg en zou midden op het schelpenpad komen te staan. Daarom werd het monument iets verzet.
          Het kruispunt Keatsebuorren/Buorren/Jelle Zijlstraleane is een zandbak maar de contouren van de nieuwe weg worden al zichtbaar.

          Bijgaand een aantal foto's van de werkzaamheden, geschoten op 29 april en 2 en 3 mei.

           Lees verder

           27 april 2016, Verlichting


           Aan de Keatsebuorren zijn een aantal nieuwe model lantaarnpalen geïnstalleerd. Het zacht oranje licht zal plaats moeten maken voor feller wit licht.


           Het lijkt erop dat ze wel erg fel branden: een bewoner aan de Keatsebuorren vertelde dat ze 's avonds het licht op de overloop niet meer aan hoeven, zo'n licht geeft het. We gaan er maar vanuit dat één en ander nog beter afgesteld gaat worden.

            Lees verder

            21 april 2016, Voortgang herinrichting Keatsebuorren

            Update 21 april:
            De doorgaande weg is inmiddels helemaal geblokkeerd. De bestrating aan de Keatsebuorren ligt eruit. Een situatie die waarschijnlijk 8 weken aanhoudt. Het doorgaande verkeer van Tzummarum naar Sexbierum en andersom is dus echt gestremd.

            18 april:
            WMR heeft het werkterrein van de herinrichting iets verlegd. Er is begonnen met de werkzaamheden aan de Keatsebuorren. De bestrating is uit het plein gehaald en er zijn graafwerkzaamheden. Bij de werkzaamheden kwam WMR bekabeling en pijpen tegen die niet op de tekeningen stonden. Waarschijnlijk hebben die bij de huizen gehoord die er vroeger stonden.

            De speeltoestellen van het speeltuintje waren al verwijderd. Er liggen tijdelijk rijplaten om in de "nijbou" te komen, naast de woning van mw S. de Jong en over het oude speeltuintje.

             Lees verder

             6 april 2016, Voortgang herinrichting Oosterbierum


             Er wordt flink aan de weg gewerkt. Vandaag werd er aan de Haerdawei asfalt gelegd. Ook op het parkeerterrein naast dorpshuis It Mienskar waren bouwvakkers druk in de weer.
             Kortom: er is sinds de vorige keer veel veranderd.

             Hierbij een aantal foto's van de voortgang.

              Lees verder

              7 maart 2016, De sloop is begonnen


              De sloop van de seniorenwoningen aan de Buorren van woningstichting WonenNoordWest is begonnen. Sinds een paar dagen staan er grote hekken om het eerste blok en inmiddels zijn de dakpannen er vanaf gehaald.               Lees verder

               7 maart 2016, herinrichting, de voortgang


               Hierbij enkele foto's van de voortgang van de herinrichting
               De sloop van het speeltuintje en het begin van de werkzaamheden van de hoek Keatsebuorren.                Lees verder

                19 februari 2016, Voortgang herinrichting

                Paar korte berichten over de herinrichting:
                - maandag trekt er een flinke ploeg straters het dorp in en hoopt WMR een flinke slag te slaan en meters te maken.
                - Liander is nog altijd op zoek naar een storing in de verlichting buiten het dorp. De oplossing is er nog niet, maar men werkt er wel aan.|
                - verkeersmaatregelen aan de Hoarnestreek lijken te werken. Mochten er toch nog suggesties ter verbetering van klachten zijn, dan graag bericht.
                - over twee weken worden slechte oude struiken uit de speeltuin gerooid. Dorpsbelang probeert de meidoorn voor die tijd een andere plek te geven. Als mensen hierbij willen helpen. Graag. Melden bij dorpsbelang@oosterbierum.info

                 Lees verder

                 11 februari 2016, Voortgang herinrichting Oosterbierum

                 Op maandag 11 januari is WMR begonnen met de herinrichting van Oosterbierum. Een heel karwei dat ruim een half jaar in beslag gaat nemen. Vanaf het begin van de werkzaamheden hebben wij foto's gemaakt zodat de voortgang in beeld kan worden gebracht op de website. Inmiddels zijn we een maand later, tijd om te zien of er al verschil is.

                 Natuurlijk zijn er een aantal ongemakkelijke zaken: Er zijn teveel lantaarns weggehaald waardoor het 's avonds erg donker is aan de Haerdawei. Overal ligt zand dus in huis kunnen de zandtaartjes worden gebakken. Een dag zonder toilet omdat er aan de riolering wordt gewerkt. Het water gaat eraf dus in het voor bedenken dat er voldoende water is getapt, etc.

                 Maar de opbouw is inmiddels begonnen. Aan de Haerdawei wordt gestraat.

                  Lees verder

                  10 februari 2016, Voortgang herinrichting Haerdawei

                  De eerste nieuwe stenen zijn gelegd.
                  In de bijlage een brief aan de bewoners van de Haerdawei betreffende de herinrichting

                  Lees verder

                  30 januari 2016, Voortgang herinrichting

                  Herinrichting Oosterbierum is los - aanvullende verkeersmaatregelen worden genomen
                  De herinrichting van ons dorp is nu toch echt los. Tussen alle werkzaamheden door zie je ook al de contouren van de nieuwe situatie ontstaan.
                  De gemeente meldt ons dat het werk op schema ligt . Vorige week was er wel enig oponthoud vanwege een leiding waarvan onduidelijk was waar die toe diende. Uiteindelijke bleek het een loze leiding te zijn en kon het werk conform het plan weer worden opgepakt. Er zullen vast nog wel meer verrassingen komen.

                  De gemeente heeft ook de verkeerssituatie beoordeeld en gaat aanvullende maatregelen nemen. Zo gaat ze op de Ottamaleane en de Slachte eenrichtingsverkeer instellen (zie bijlage). Daarnaast gaat ze aan de Hoarnestreek (tussen de Konkelswei en Ottemaleane) een aantal passeerstroken in de bermen leggen. Ook voor de fietsers wordt binnenkort een omleidingsroute aangeven via de Hoarnestreek. Fietsers door het werk is te gevaarlijk. Tot slot gaat de gemeente met borden het verkeer attenderen op de slechte bermen en het extra verkeer.

                   Lees verder

                   15 januari 2016, Start herinrichting Oosterbierum

                   Vrijdag 15 januari was er een kleine bijeenkomst voor genodigden in It Mienskar. De reden: de start van de herinrichting van het centrum van Oosterbierum. Na een bakje koffie en een woordje door projectleider Jacob Vriese, wethouder Thiadrik Twerda en voorzitter van Dorpsbelang Paul de Cock ging iedereen op weg naar de Haerdawei/Statsjonsreed om de wethouder in actie te zien.

                   De functie van wethouder is namelijk bijzonder veelzijdig. Twerda klom op een kraan om hiermee een hap oud asfalt op te pakken. Dit was de handeling om de herinrichting van Oosterbierum van start te laten gaan. Dat het werken op een kraan nog best moeilijk is bleek wel: de bak van de kraan stond niet hoog genoeg waardoor Twerda bijna een verkeersbord omver drukte.

                   Na de officiële handeling werd er in It Mienskar nog een borrel op gedronken.

                    Lees verder

                    8 januari 2016, Informatie over het openbaar vervoer tijdens de herinrichting

                    Lijn 71 wordt op werkdagen geknipt in een deel Leeuwarden-Tzummarum-Dongjum-Sexbierum-Harlingen en een deel Leeuwarden-Tzummarum-Oosterbierum. Deze keert bij Oosterbierum en rijdt terug naar Tzummarum – Leeuwarden. Lijn 75 rijdt niet meer via Oosterbierum, maar gaat vanuit Franeker via Sexbierum. Reizigers van Oosterbierum naar Harlingen moeten overstappen en zijn een half uur langer onderweg. Klik voor een overzichtsplaatje op de onderstaande pdf-link. Aanvullend op deze aangepaste buslijnen wordt op werkdagen na 18:00 uur, tijdens de vakantieperiodes en in de weekenden een vraagafhankelijke Opstapper geboden. Nadere informatie wordt bekend gemaakt via de site van www.arriva.nl.

                    Meer informatie is te vinden op de website van Franekeradeel.
                    Lees verder

                    6 januari 2016, Herinrichting Oosterbierum

                    Op 11 januari 2016 starten de werkzaamheden voor de herinrichting van het openbaar gebied in Oosterbierum. De doorgaande provinciale weg, Keatsebuorren, Terp, Buorren en het gebied bij it Mienskar worden opnieuw ingericht. Het middelpunt van het dorp wordt aantrekkelijker en verkeersveiliger gemaakt. Het plan is onderdeel van de gebiedsontwikkeling Franekeradeel-Harlingen en wordt in opdracht van de gemeente uitgevoerd.

                    Overlast duurt 7 maanden

                    De herinrichting van het dorp geeft de komende 7 maanden overlast. Wegvakken worden afgesloten, waardoor het doorgaande verkeer niet meer door Oosterbierum kan rijden. Ook zijn woningen in Oosterbierum soms voor een periode niet met de auto bereikbaar. Doorgaand verkeer wordt omgeleid via Dongjum. Ook het openbaar vervoer rijdt tijdelijk niet meer door Oosterbierum. Naar verwachting is in juli 2016 de herinrichting grotendeels klaar.

                    Wijzigingen in busroutes

                    Wat betekent dit voor het openbaar vervoer vanaf 11 januari? Lijn 71 wordt op werkdagen geknipt in een deel Leeuwarden-Tzummarum-Dongjum-Sexbierum-Harlingen en een deel Leeuwarden-Tzummarum-Oosterbierum. Deze keert bij Oosterbierum en rijdt terug naar Tzummarum – Leeuwarden. Lijn 75 rijdt niet meer via Oosterbierum, maar gaat vanuit Franeker via Sexbierum. Reizigers van Oosterbierum naar Harlingen moeten overstappen en zijn een half uur langer onderweg. Klik voor een overzichtsplaatje op de onderstaande pdf-link. Aanvullend op deze aangepaste buslijnen wordt op werkdagen na 18:00 uur, tijdens de vakantieperiodes en in de weekenden een vraagafhankelijke Opstapper geboden. Nadere informatie wordt bekend gemaakt via de site van www.arriva.nl.

                    Waarom deze herinrichting?

                    Bij de inwoners van Oosterbierum leeft al vele jaren de wens om de doorgaande wegverkeersveiliger te maken. En om het dorp een aantrekkelijk woonklimaat te geven. Dit wil men veranderen door het dorp aantrekkelijk in te richten. Bijvoorbeeld door een 'vriendelijke' inrichting van twee pleintjes in het dorp. Er komt meer groen, een speelterrein het centrum van het dorp. De Buorren en het parkeerterrein bij it Miensker wordt met gebakken klinkers anders ingericht. De doorgaande weg wordt verkeersveiliger ingericht. Een deel van de weg wordt ingericht als 30 km zone, er komen parkeerplekken aan de zijkant. Aan de oostkant van de Konkelswei komt een schelpenpad als extra veilig ommetje voor de voetgangers.

                    Op de website van gemeente Franekeradeel treft u meer informatie aan over de herinrichting.

                    Lees verder

                    27 september 2015, Voortgang

                    Zaterdag 27 september reden twee busjes met Oosterbierumers weg om in andere dorpen te gaan kijken naar wegen, fietspaden, voetpaden en pleinen. Ze wilden ideeën opdoen voor de herinrichting van Oosterbierum. In Brantgum werden ze ontvangen door Dorpsbelang. Zij gaven uitleg over de herinrichting ter plekke. Op de foto zie je de Oosterbierummers in Brantgum.
                    Lees verder

                    16 februari 2015, Inloopmiddag

                    Maandag 16 februari was er een inloopmiddag/avond waarbij de plannen voor de herinrichting van Oosterbierum in beeld werden gebracht. Het is de bedoeling dat er meer groen komt, een fietspad wordt aangelegd, een "huiskamer" wordt gecreëerd en de weg optisch wordt versmald. Er komt nieuwe verlichting en op papier stond de aanleg van de oude vaarverbinding.

                    De kerkrentmeesters van de Sint Joris Tsjerke waren ook aanwezig. Zij hebben al geruime tijd een plan voor een nieuw hekwerk langs de begraafplaats, een urnenwand, wijzigen van de erfverharding, etc. De fondsenwerving voor de Sint Joris Tsjerke is nog niet rond dus hier kan nog niet aan worden begonnen. Wel was het mooi om te zien dat er bij het maken van de plannen rekening met elkaar is gehouden.

                    De belangstelling was groot, de werkgroepleden en afgevaardigden van Provincie en Gemeente kregen de nodige vragen. Maar ze kregen ook opbouwende "kritieken": als jullie nu eens zus, of is het niet beter zo...

                    Kortom: een inloop die nutiig was, met mooie plannen en nog heel veel werk voor de boeg.
                    Lees verder

                    10 november 2014, Reconstructie Dorpskern

                    Al heel wat besturen van Dorpsbelang bogen zich over de verbetering van de oude kern van ons dorp.
                    Waar ooit de kade, Eilân, Buorren, Keatsebuorren een fraai geheel vormden, bleef daar in de loop der jaren te weinig van over.
                    In 2006 kreeg Adema Architecten van Dorpsbelang en Wonen Noordwest Friesland opdracht een visie te ontwikkelen op de kern van het dorp.
                    Hun plannen presenteerden zij in 2008 op de jaarvergadering. Dorpsbewoners toonden zich enthousiast en gaven met een staand applaus hun instemming van het plan duidelijk.
                    Daarna bleef het stil. De provinciale gelden die uitvoering van het plan financieel mogelijk moesten maken bleven uit.
                    Het tij lijkt echter definitief gekeerd. Tegelijkertijd met de gesprekken over de verkeersveiligheid en het Lang en zwaar vrachtverkeer kwam er schot in de zich voortslepende discussie over gebiedsgelden voor Tzummarum, Sexbierum, Wijnaldum en Oosterbierum.
                    In 2014 kan Oosterbierum - op basis van de plannen van Adema architecten - zich opnieuw buigen over reconstructie van de dorpskern. In 2015 komt het werk dan in uitvoering. De kans ligt voor ons dorp aanzienlijk te verfraaien en verkeersveiliger te maken. Het budget hiervoor bedraagt maar liefst 1,4 miljoen euro.
                    Lees verder