Dorpsbelang

Alle info over DB!
  Lees verder

  12 april 2017, vergadering Oranjevereniging en Dorpsbelang

  Donderdagavond 12 april was de gezamenlijke vergadering van de Oranjevereniging en Dorpsbelang.

  De Oranjevereniging presenteerde het programma voor het komende dorpsfeest en lichte alvast een tipje van de sluier op over de grote reünie van volgend jaar.

  Dorpsbelang keek terug op een druk 2016. De herinrichting is nu achter de rug en het project Fryske Flinters loopt nog.

  Onderstaand een aantal foto's van de vergadering + het jaarverslag 2016 van dorpsbelang.

  Lees verder

  30 december 2016, Winternummer st. Joris

  Als u op onderstaande link klikt kunt u het winternummer van de st. Joris lezen
  Lees verder

  14 oktober 2016, Bouw huizen in de Buorren

  De aanbesteding voor de bouw van de huizen van de woningstichting is geweest. De huizen worden in het voorjaar 2017 gebouwd door Bouwbedrijf Hiemstra. De oplevering wordt verwacht in oktober 2017.

  De woningstichting is gevraagd de bouwlocatie beter op te ruimen en af te zetten met bouwhekken.
   Lees verder

   5 juli 2016, Zomereditie St. Joris

   Download hier de zomereditie van de St. Joris, themanummer de Slachte
   Lees verder

   1 juni 2016, Onkruidbestrijding op verharding milieuvriendelijker


   Door een verbod van de Rijksoverheid mag het bespuiten van verhardingen in de openbare ruimte met chemische middelen niet meer. Vanaf nu bestrijdt de gemeente het onkruid met heet water waardoor de celstructuur van de onkruidplant kapot gaat.


   Het is een meer milieuvriendelijke aanpak maar het kost ook meer moeite omdat herhaling vaker nodig is.
   Lees de bijgaande brief van de gemeente voor meer informatie.

   Lees verder

   20 mei 2016, Trottoir

   Het trottoir op de hoek van de Sint Jorisstrjitte en de Skoalstrjitte wordt steeds kapot gereden. Dit is al een paar keer hersteld.
   De paaltjes en (kapotte) tegels zullen worden verwijderd en er wordt een laagje granulaat aangebracht om het veilig en begaanbaar te houden. Als de doorgaande route weer open is, dan zal het weer hersteld worden naar de oude situatie.

    Lees verder

    25 april 2016, Ledenvergadering Oranjevereniging en Dorpsbelang

    Oranjevereniging en Dorpsbelang hielden de gezamenlijke ledenvergadering.

    De visie 2016-2020 en het jaarverslag van Dorpsbelang hangen onderaan dit bericht maar ook onder Verenigingen/Dorpsbelang.


    In een notendop:
    De Oranjevereniging gaf aan wanneer het dorpsfeest in 2017 (zie agenda) en het jubileumfeest in 2018 wordt gehouden (idem). De datum van het jubileumfeest is onder voorbehoud van o.a. een eventuele Slachtemarathon.
    De uitgaven stijgen, de inkomsten niet. Daarom geeft de vergadering akkoord om het ledengeld iets te verhogen.

    Dorpsbelang had wat meer punten op de agenda staan.
    Participeren in duurzame energie in eigen dorp, dorpsvisie 2016-2010 en Slachtemarathon.
    Verder werden onder andere de herinrichting en de voortdurende vernielingen besproken.
    De ledenvergaderingen van Dorpsbelang worden altijd bezocht door afgevaardigden van gemeente Franekeradeel. Dit keer nam burgemeester Eduard van Zuijlen het woord tijdens de vergadering.

    We verwachten binnenkort de dorpsvisie en informatie over de duurzame energie op de website te kunnen zetten. Nu alvast een aantal foto's.

    Oosterbierum, let op uw zaak.
    De volgende verenigingen staan te springen om vrijwilligers:
    Dorpsbelang: penningmeester, info dorpsbelang.
    It Mienskar: hulp in de keuken en bar dienst. Info bij Ype Bonnema.
    Kaatsvereniging: bestuursleden (meedenkers, kaatstalent niet nodig). Info:Tjitske Zuidema.
    Kloostertuin: info Hermien Moning en Gerd Honkoop.
    Kerk - Bazaar commissie: info Gerrie Westra.
    Groencommissie: info dorpsbelang.
    Slachtemarathon: opbouwers / afbrekers start hardlopers en wandelaars: info: t.koster88@live.nl.
    Leuke functie gevonden? Mail ons zodat wij uw/je naam door kunnen geven.

    Lees verder

    21 april 2016, Wijkagente

    Ter informatie:
    de gegevens van de wijkagente worden onder voorzieningen opgenomen.
    Mailadres: Annelies.miedema@politie.nl.

    Bij spoed of op heterdaad kunt u 112 bellen
    Overige meldingen kunnen worden doorgegeven via telefoonnummer: 0900-8844
     Lees verder

     22 maart 2016, St. Joris maart 2016

     Download hier de nieuwe St. Joris
     Lees verder

     7 maart 2016, De sloop is begonnen


     De sloop van de seniorenwoningen aan de Buorren van woningstichting WonenNoordWest is begonnen. Sinds een paar dagen staan er grote hekken om het eerste blok en inmiddels zijn de dakpannen er vanaf gehaald.      Lees verder

      7 maart 2016, herinrichting, de voortgang


      Hierbij enkele foto's van de voortgang van de herinrichting
      De sloop van het speeltuintje en het begin van de werkzaamheden van de hoek Keatsebuorren.       Lees verder

       5 maart 2016, Tuin met pit, stemmen t/m 14 maart!!

       Kern met Pit: de Kloostertuin won de Friese finale en mag zich nu presenteren op de landelijke finale. Deze is in Utrecht op 19 maart. De finale bestaat uit 3 onderdelen. Eén daarvan zijn internet stemmen. Daarvoor doen wij een beroep op u. Heel simpel: ga naar www.kernmetpit.nl Hier kun je stemmen op het beste burgerinitiatief van 2015. Ook is er een link via www.kloostertuinoosterbierum.nl. Uw stem is goud waard voor de Gouden Pit 2015.
        Lees verder

        3 februari 2016, Tentoonstelling 'Een man en zijn dorp'

        Sjoerd Visser is een Oosterbierumer in hart en nieren. Hij bestierde jarenlang de dorpswinkel en leerde zichzelf zeer verdienstelijk tekenen en schilderen. Zijn werk vond gretig aftrek onder vrienden, bekenden en dorpsgenoten.
        Oosterbierum eert Sjoerd Visser nu met de tentoonstelling 'Een man en zijn dorp' die van 20 februari t/m 20 maart te zien is in It Mienskar.

        Bij de tentoonstelling 'Een man en zijn dorp' verschijnt een fraai boek met dezelfde titel. Naast het levensverhaal van Sjoerd Visser vindt u daarin 20 fraaie pentekeningen van zijn hand. De gedetailleerde tekeningen tonen Oosterbierum en omgeving zols het jaren geleden was: de Easterbierrumer Feart, de Dyksfeart, de Buorren en de mooie oude bruggen. Het boek 'Een man en zijn dorp' is tijdens de tentoonstelling te koop voor € 12,50.
        Lees verder

        30 januari 2016, Voortgang herinrichting

        Herinrichting Oosterbierum is los - aanvullende verkeersmaatregelen worden genomen
        De herinrichting van ons dorp is nu toch echt los. Tussen alle werkzaamheden door zie je ook al de contouren van de nieuwe situatie ontstaan.
        De gemeente meldt ons dat het werk op schema ligt . Vorige week was er wel enig oponthoud vanwege een leiding waarvan onduidelijk was waar die toe diende. Uiteindelijke bleek het een loze leiding te zijn en kon het werk conform het plan weer worden opgepakt. Er zullen vast nog wel meer verrassingen komen.

        De gemeente heeft ook de verkeerssituatie beoordeeld en gaat aanvullende maatregelen nemen. Zo gaat ze op de Ottamaleane en de Slachte eenrichtingsverkeer instellen (zie bijlage). Daarnaast gaat ze aan de Hoarnestreek (tussen de Konkelswei en Ottemaleane) een aantal passeerstroken in de bermen leggen. Ook voor de fietsers wordt binnenkort een omleidingsroute aangeven via de Hoarnestreek. Fietsers door het werk is te gevaarlijk. Tot slot gaat de gemeente met borden het verkeer attenderen op de slechte bermen en het extra verkeer.

         Lees verder

         23 januari 2016, Kloostertuin wint Kern met Pit Friesland

         Kern met Pit is een jaarlijkse wedstrijd georganiseerd door Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij (KNHM). Bewoners van wijken en dorpen worden uitgedaagd om ideeën voor hun leefomgeving binnen een jaar te realiseren. De beste ideeën mogen deelnemen aan de wedstrijd en worden gedurende het uitvoeringsjaar bijgestaan met tips en contacten. De 3 beste ideeën per provincie gaan door naar de finale. Voor Fryslân ging de finale tussen Hidaard - kaats en jeu de boules hokje, Snakkerburen - bouw openluchttheater en Oosterbierum- Kloostertuin. Oosterbierum ging naar huis met de trofee en mag zich opmaken voor de landelijke finale in Utrecht. De jury prees de verscheidenheid van het project. De tuin op zich als tuin, maar ook als ontmoetingsplaats van jong en oud, de fietsroute en de grote mate van zelfwerkzaamheid door jong en oud sprak de jury het meeste aan. Bij de foto's staat ook een pdf met het juryrapport.

         Op 19 maart is de landelijke finale en ook nu zijn er weer heel veel steunbetuigingen/stemmen nodig. Dit kan via Facebook of via Kern met Pit. Stemmen jullie allemaal weer mee?

         Lees verder

         8 januari 2016, Informatie over het openbaar vervoer tijdens de herinrichting

         Lijn 71 wordt op werkdagen geknipt in een deel Leeuwarden-Tzummarum-Dongjum-Sexbierum-Harlingen en een deel Leeuwarden-Tzummarum-Oosterbierum. Deze keert bij Oosterbierum en rijdt terug naar Tzummarum – Leeuwarden. Lijn 75 rijdt niet meer via Oosterbierum, maar gaat vanuit Franeker via Sexbierum. Reizigers van Oosterbierum naar Harlingen moeten overstappen en zijn een half uur langer onderweg. Klik voor een overzichtsplaatje op de onderstaande pdf-link. Aanvullend op deze aangepaste buslijnen wordt op werkdagen na 18:00 uur, tijdens de vakantieperiodes en in de weekenden een vraagafhankelijke Opstapper geboden. Nadere informatie wordt bekend gemaakt via de site van www.arriva.nl.

         Meer informatie is te vinden op de website van Franekeradeel.
         Lees verder

         17 december 2015, Terugkijken en vooruitblikken

         Na de laatste jaarvergadering in april is het bestuur van Dorpsbelang uitgebreid tot negen mannen en vrouwen. Dat werkt erg prettig. De taken kunnen nu over meer mensen worden verdeeld, en dat maakt het werk een stuk eenvoudiger. Zeker ook omdat daarnaast een heleboel anderen ons voor langere of korte tijd bij projecten ondersteunen. Afgelopen maanden konden we zo tal van zaken oppakken.

         Lees verder

         10 november 2015, Dorpsvisie

         Dorpsbelang stelt een nieuwe dorpsvisie op voor de periode 2016-2021. Dat doet ze niet alleen. Integendeel. Dorpsbelang formeert een werkgroep die deze taak (van oktober tot en met maart) op zich neemt. Wil jij meedenken, meewerken, meeschrijven? Meld je aan bij Adelheid Wolbers (482092) of Romke Veenstra (06- 31 66 91 43). Of mail: dorpsbelang@oosterbierum.info
         Lees verder

         10 oktober 2015, Hoe hoog zetten we in?

         Het is zondagmiddag. Zojuist met hulp van Moon de heg gesnoeid, grasrandjes langs de tuinpaden netjes gemaakt en het kippenhok uitgemest. Daarna thee gedronken met een stukje eigengemaakte appeltaart en de krant er bij. Uitstelgedrag, want op mij wachtte dit verhaal dat voor de Sint Joris geschreven moest worden. Ik had geen idee voor het onderwerp.
         In de bijlage van de Volkskrant trof me één alinea in het verhaal van journaliste Greta Riemersma. Ik citeer die u graag, omdat het tot nadenken stemt en ook voor ons in Oosterbierum een les kan zijn.

         Je bewondert president Obama, door hem kwam er een einde aan de periode van angst en kreeg je weer hoop, schrijf je. Hij had ook grote ambities, maar lange tijd is daar weinig van terecht gekomen:

         'Obama heeft uiteindelijk toch best veel voor elkaar gekregen? Mijn vraag aan cynici is: had hij dit bereikt als hij niet hoog had ingezet? En weet je, als hij niets had bereikt, zou ik blij zijn dat er een president heeft gezeten die tenminste iets heeft geprobeerd. Wie had er dan moeten zitten, een doetje? Iemand die zegt: ik ga alleen voor alles wat haalbaar is, want stel je voor dat het tegenvalt? Nou, joepie!'

         Met die mentaliteit begonnen mijn collega en ik 15 jaar geleden met Terp 10 Communicatie. Dat we als ondernemer misschien zouden mislukken vonden we minder erg dan dat we het niet probeerden. In die houding staan we niet alleen. Ga maar eens na in onze kleine gemeenschap, hoeveel kleine ondernemingen we rijk zijn. Een opticien, kraanbedrijf, nagelstudio, schoonmaakbedrijf, kappers, pedicure, kinderdagverblijf en (zonder overdrijven) nog zoveel meer. Ook de bestuurders van Dorpsbelang vinden dat we ondernemend moeten zijn, nieuwe initiatieven moeten durven nemen die ons dorp mooier en sterker kunnen maken. Over die initiatieven denken we komend half jaar na als we de nieuwe dorpsvisie gaan opstellen.
         Lees verder

         10 september 2015, Kloostertuin

         Sinds 2015 is Oosterbierum een gezellige attractie rijker: een Kloostertuin. Aan de Sint Joris Strjitte werken vrijwilligers samen aan een rijke en lekkere oogst. Helpt u ook mee?
         Kijk voor meer informatie op http://www.kloostertuinoosterbierum.nl
         Lees verder