18
november

Dansen

Zaterdagavond 18 november is er dansen met Cisca en Rense in It Mienskar, aanvang 21.00 uur

  18
  november

  Driebanden toernooi

  Zaterdagmiddag 18 november organiseert "de Klos" een driebandentoernooi in It Mienskar voor leden. Aanvang 12.30 uur

   22
   november

   Herindelingsverkiezingen

   Op woensdag 22 november worden de gemeentelijke verkiezingen gehouden zodat de nieuwe gemeente Waadhoeke op 1 januari 2018 goed van start kan gaan.

   In Oosterbierum kunt u naar de stembus in It Mienskar.

   De gemeenten Franekeradeel, het Bildt, Menameradiel en vier dorpen van Littenseradiel fuseren op 1 januari 2018 tot een nieuwe sterke gemeente Waadhoeke. De nieuwe gemeente heeft 47.000 inwoners, 40 dorpen en één stad. Waadhoeke ligt aan de Waddenkust in Noordwest Fryslân. De gemeente heeft een vitaal en aantrekkelijk platteland. Met ster van de elfsteden Franeker als gezellig, historisch en sportief centrum.

    23
    november

    Tryater "Wat jo Wolle"

    Donderdagavond 23 november speelt Tryater in it Mienskar de voorstelling "Wat jo Wolle" . Aanvang 20.00 uur
    Voor meer informatie over deze voorstelling kunt u op onderstaande link klikken. Kaarten zijn te bestellen bij It Mienskar, tel. no. 0518-481956 of info@itmienskar.nl

    https://tryater.nl/show/wat-jo-wolle/

     25
     november

     Kerkblad Underweis

     Kopij ten behoeve van kerkblad Underweis dient uiterlijk 12 uur vanmiddag in het bezit te zijn van Dieuwke de Jong, telefoonnummer 481 562. Het aanleveren van tekst kan via e-mailadres: underweis@hotmail.com.

      26
      november

      Sint Joris Tsjerke

      Gedachtenisdienst in de Sint Joris Tsjerke. Aanvang 9.30 uur.

       27
       november

       Ophalen snoeiafval

       Wat is groenafval
       Als groenafval wordt geaccepteerd: takken en struiken e.d. met een stamdiameter van
       maximaal 10 cm, niet langer dan 4 meter en maximaal 8 m³ per aansluiting.

       Aanbieden groenafval
       Het groenafval wordt vanaf 7.30 uur opgehaald. Het groenafval kunt u los
       aanbieden, het kleine groenafval zoveel mogelijk gebundeld maar niet in zakken of dozen. Het groenafval moet worden aangeboden aan de openbare weg, zodanig dat de vrachtauto erbij kan. Levert dit gevaarlijke situaties op dan kan in overleg worden besloten om het van het erf te halen, de vrachtauto moet wel op het erf kunnen komen.

       Let op : zet uw groenafval niet bij bomen/lantaarnpalen en andere obstakels.

        01
        december

        Maatklaverjassen

        Vrijdagavond is er maatklaverjassen in It Mienskar, aanvang 19.30 uur

         09
         december

         Flessenaktie

         Zaterdagmorgen 9 december komen leden van de diaconie bij u langs om lege flessen op te halen. De aktie vindt plaats tussen 10 en 12 uur. Opbrengst is ten behoeve van Stichting Maher-India.

          14
          december

          Vrouwen van Nu

          Donderdag 14 december is er een bijeenkomst in It Mienskar van de Vrouwen van Nu, aanvang 19.45 uur

           15
           december

           Filmhuis The Mienskar

           In het Filmhuis draait de komedie A man called Ove.

           De 59-jarige Ove is de knorrepot van de wijk. Enkele jaren geleden is hij afgezet als voorzitter van de vereniging van eigenaren van het appartementencomplex. Hij kan dit echter niet verkroppen en blijft zich bemoeien met de organisatie.

           Bijdrage € 3,50 per persoon, aanvang acht uur 's avonds.

            16
            december

            Oud papier

            Vanaf 9 uur 's morgens komen de vrijwilligers van basisschool De Flambou het oud papier ophalen.

             16
             december

             Dansen voor Senioren

             Zaterdagavond 16 december organiseert de stichting SWO dansen voor Senioren in It Mienskar, aanvang 20.00 uur

              21
              december

              Kerstfeest 60+

              Kerstfeest voor ouderen in It Mienskar. De ouderen krijgen een uitnodiging en het programma volgt.

               24
               december

               Sint Joris Tsjerke

               Kerstnachtdienst in de Sint Joris Tsjerke m.m.v. De Bazuin Tzummarum.

                27
                december

                Oosterbierumer Biljarttoernooi

                Traditioneel organiseert it Mienskar in de week tussen kerst en oud en nieuw het Oosterbierumer Biljarttoernooi. De voorrondes zijn op woensdag 27 en vrijdag 29 december. De finales worden gespeeld op zaterdag 30 december. Opgave bij It Mienskar 0518-481956. Publiek is welkom.

                 05
                 januari

                 Nieuwjaars maatklaverjassen

                 Vrijdagavond 5 januari 2018 is er nieuwjaars maatklaverjassen in It Mienskar, aanvang 19.30 uur

                  14
                  januari

                  Sint Joris Tsjerke

                  Top2000-dienst in de kerk van Tzummarum. Aanvang 16.00 uur.

                   18
                   maart

                   Kerk/school/gezinsdienst

                   De Sint Joris Tsjerke en De Flambou organiseren samen de KSG-dienst in de Sint Joris Tsjerke. Aanvang 9.30 uur.

                    22
                    juni

                    Jubileum Oranjevereniging

                    In 2018: 100 jaar Oranjevereniging, dat gaan we van 22 t/m 24 juni vieren (de datum is onder voorbehoud).

                    Tijdens dit feest wordt er ook een reünie gehouden.

                     01
                     september

                     Slachtemarathon

                     Deze editie van de Slachtemarathon op 31 augustus en 1 september 2018 is een extra editie en daarom ook extra speciaal. Er wordt niet 1 maar 2 dagen gelopen, deelnemers blijven een nacht overnachten én volgen een andere route dan gebruikelijk.

                     Meer informatie op www.slachtemarathon.nl.