20maart

Verkiezingen

In It Mienskar kunt u tussen 7:30 uur tot 21:00 uur stemmen voor de leden van de provinciale staten en voor leden van het algemeen bestuur van het waterschap.

Meer informatie over Provincale Staten? Klik op de link.
Meer informatie over het waterschap? Klik op de link.

  21maart

  Biljartles

  Biljartles voor ongeoefende èn geoefende spelers.

  Na het zeer succesvolle biljarttoernooi kwam het verzoek: “leer ons biljarten”.
  Daar wordt gehoor aan gegeven. Izaäk Syswerda en Joop vd Linde hebben zich bereid gevonden je het spelletje bij te brengen.

  Dit zijn de datums:
  Donderdag: 7 en 28 februari, 21 en 28 maart.

  Om 19:30 uur in dorpshuis It Mienskar. De inleg is 2,50 per avond.
  Opgave per mail of in de soos

  De bar is open.

   22maart

   Filmhuis

   In dorpshuis It Mienskar draait de drama/komedie City Island. Vince Rizzo is gevangenisbewaarder met een droom: hij wil acteur worden. Hij neemt acteerlessen maar durft dit thuis niet te vertellen. Zijn vrouw denkt dat Vince een verhouding heeft omdat hij 's avonds vaak weg is.

   Aanvang 20:00 uur, entree 3,50 per persoon.

    23maart

    Kerkblad Underweis

    Kopij ten behoeve van kerkblad Underweis dient uiterlijk 12 uur vanmiddag in het bezit te zijn van Dieuwke de Jong, telefoonnummer 481 562. Het aanleveren van tekst kan via e-mailadres: underweis@hotmail.com.

     23maart

     Oud papier

     De vrijwilligers van CBS De Flambou halen vanaf 9:00 uur oud papier op in Oosterbierum en directe omgeving. De opbrengst is ten behoeve van extra zaken voor de kinderen zoals leesboeken, spellen, etc.

      23maart

      NL-doet, uitgestelde klussen

      Een uitgestelde NL-doet vanwege het slechte weer op 16 maart.
      De klussen in It Mienskar en de Sint Joris Tsjerke zijn al uitgevoerd, nu de rest nog.
      Lees bijlage.

       24maart

       Kwartettekoor Wijnaldum

       Hindrik van der Meer en het Kwartettekoor verzorgen op zondag 24 maart een dienst in de Andreas Tsjerke die om 10.00 begint.


       Open voor meer informatie de link naar het pdf-bestand.

        28maart

        Sint Joris Tsjerke

        Groothuisbezoek, aanvang 19:30 uur. Opgeven bij ds. Ulbe

         28maart

         Biljartles

         Biljartles voor ongeoefende èn geoefende spelers.

         Na het zeer succesvolle biljarttoernooi kwam het verzoek: “leer ons biljarten”.
         Daar wordt gehoor aan gegeven. Izaäk Syswerda en Joop vd Linde hebben zich bereid gevonden je het spelletje bij te brengen.

         Dit zijn de datums:
         Donderdag: 7 en 28 februari, 21 en 28 maart.
         Om 19:30 uur in dorpshuis It Mienskar. De inleg is 2,50 per avond.
         Opgave per mail of in de soos

         De bar is open.

          30maart

          Dansen met Cisca en Rense

          Zaterdagavond 30 maart is er dansen met CIsca en Rense in It Mienskar, aanvang 21.00 uur

           03april

           De Laatste Eer, ledenvergadering

           Uitvaartvereniging 'De Laatste Eer' houdt haar jaarlijkse ledenvergadering in It Mienskar. Aanvang 20:00 uur.

            10april

            SOW-vrouwen

            Anneke Berkheij komt vertellen over een opgravingsproject in Israël waarbij zij betrokken is geweest. Aanvang 20:00 uur in It Mienskar. Ook niet-leden zijn van harte welkom.

             11april

             Open Oosterbierummer biljarttoernooi

             Van 11 t/m 13 april wordt het open Oosterbierummer biljarttoernooi gehouden.

             De voorrondes zijn op donderdag 11 april vanaf 19:00 uur.
             Vrijdag 12 april vanaf 19:00 uur.
             Zaterdag 13 april vanaf 9:30 uur.
             De finales zijn op zaterdagmiddag 13 april vanaf 16:00.

             Meer informatie kun je lezen onder 'Nieuws, Open Oosterbierummer biljarttoernooi' van 7 februari.

              11april

              Sint Joris Tsjerke

              Boekbespreking vanaf 20:00 uur. Meer informatie volgt.

               14april

               Sint Joris Tsjerke

               De KSG-dienst in samenwerking met De Flambou wordt op Palmzondag gevierd.

                19april

                Filmhuis

                In dorpshuis It Mienskar draait Les Innocentes, een drama/biografie.
                Tijdens de winter van 1945 werkt Mathilde Beaulieu in Polen als jonge dokters-stagiaire voor de afdeling van het Franse Rode Kruis. Ze zoeken, behandelen en repatriëren Franse overlevenden van de Duitse gevangeniskampen. Op een ochtend komt een non naar het hospitaal en vraagt haar om hulp. Mathilde volgt haar naar het klooster waar ze een schokkend geheim ontdekt.

                Aanvang 20:30 uur, entree 3,50 per persoon.

                 08mei

                 Oranjevereniging / Dorpsbelang

                 Op 8 mei houden de Oranjevereniging en Dorpsbelang Oosterbierum/Kloosterlidlum de jaarvergadering in It Mienskar.

                  12mei

                  Sint Joris Tsjerke

                  Slotzondag in de Sint Joris Tsjerke. Hierbij worden ambtsdragers bevestigd maar er wordt ook van een aantal ambtsdragers afscheid genomen.

                   14mei

                   Thema-avond Nieuwe Buren

                   Samenleven in onze dorpen met mensen met verschillende culturele achtergronden (vluchtelingen, arbeidsmigranten). Aanvang 10:00 uur in It Mienskar.
                   Meer informatie volgt.

                    18mei

                    Oud papier

                    De vrijwilligers van CBS De Flambou halen vanaf 9:00 uur oud papier op in Oosterbierum en directe omgeving. De opbrengst is ten behoeve van extra zaken voor de kinderen zoals leesboeken, spellen, etc.

                     26mei

                     Sint Joris Tsjerke

                     De 4-dorpendienst wordt in Minnertsga gevierd. De dienst start om 16:00 uur in de loods van de familie Joostema, Moaije Peal, Minnertsga. Medewerking wordt verleend door United uit Stiens, thema is 'samen staan we sterk'.
                     Er worden 2 collectes gehouden: 1 voor Maher India en 1 voor de onkosten.

                     Na afloop is er tijd voor een hapje en een drankje.

                      31mei

                      SOW-vrouwen

                      Excursie onder leiding van Betty Kooistra uit Burgum in en rond het Wadden Center aan de Afsluitdijk. Aanvang is 14:30 uur. Ook niet-leden zijn van harte welkom.

                       20juni

                       Dorpsfeest 2019

                       Zet het in je eigen agenda: 20, 21, 22 en 23 juni 2019, dorpsfeest in Oosterbierum.

                        23juni

                        Sint Joris Tsjerke

                        Het is inmiddels traditie: op de laatste dag van het dorpsfeest (zondagmorgen) wordt de kerkdienst in de feesttent gehouden.

                         30juni

                         Sint Joris Tsjerke

                         Avondmaaldienst in de Sint Joris Tsjerke met medewerking van de Cantorij van de Grote Kerk Harlingen o.l.v. Trudy Baard.

                          06juli

                          Oud papier

                          De vrijwilligers van CBS De Flambou halen vanaf 9:00 uur oud papier op in Oosterbierum en directe omgeving. De opbrengst is ten behoeve van extra zaken voor de kinderen zoals leesboeken, spellen, etc.

                           07september

                           Oud papier

                           De vrijwilligers van CBS De Flambou halen vanaf 9:00 uur oud papier op in Oosterbierum en directe omgeving. De opbrengst is ten behoeve van extra zaken voor de kinderen zoals leesboeken, spellen, etc.

                            29september

                            Sint Joris Tsjerke

                            Startzondag van seizoen 2019-2020 in de Sint Joris Tsjerke.

                             13oktober

                             Sint Joris Tsjerke

                             Het Christelijk Gemengd Koor Harlingen zingt in de Sint Joris Tsjerke.

                              01november

                              Bingo

                              De jeugdraad van de Sint Joris Tsjerke wil voor alle dorpsgenoten een bingo organiseren in It Mienskar. Meer informatie volgt te zijner tijd.

                               02november

                               Oud papier

                               De vrijwilligers van CBS De Flambou halen vanaf 9:00 uur oud papier op in Oosterbierum en directe omgeving. De opbrengst is ten behoeve van extra zaken voor de kinderen zoals leesboeken, spellen, etc.

                                24november

                                Sint Joris Tsjerke

                                Gedachtenisdienst in de Sint Joris Tsjerke, sopraan Vronie de Vreeze zingt in deze bijzondere dienst.

                                 14december

                                 Oud papier

                                 De vrijwilligers van CBS De Flambou halen vanaf 9:00 uur oud papier op in Oosterbierum en directe omgeving. De opbrengst is ten behoeve van extra zaken voor de kinderen zoals leesboeken, spellen, etc.

                                  27december

                                  Open biljartkampioenschap O'rum

                                  Noteer de data maar alvast: op 27, 28 en 30 december de 20ste editie van het kersttoernooi biljartkampioenschappen Oosterbierum, iedereen mag meedoen!