23
september

Oud papier

Vanaf 9 uur 's morgens komen de vrijwilligers van basisschool De Flambou het oud papier ophalen.

  23
  september

  Slachtemarathon, start voorverkoop voor Freonen

  In 2018 wordt een extra editie van de Slachtemarathon georganiseerd. Deze editie wordt op 31 augustus en 1 september 2018 gelopen en is extra speciaal. De deelnemers lopen niet 1 maar 2 dagen, blijven een nacht overnachten én volgen een andere route dan gebruikelijk.

  De kaartverkoop start voor Freonen op 23 september 2017 om 06.00 uur en voor alle anderen op 30 september 2017 om 06.00 uur.

  Open de link om de kaarten te bestellen: www.slachtemarathon.nl.

   24
   september

   Sint Joris Tsjerke

   Startzondag, start van het nieuwe seizoen in de Sint Joris Tsjerke. Er wordt deze zondag ook afscheid genomen van het kostersechtpaar Jaap en Lukke van Dijk.
   Aanvang 9.30 uur.

    28
    september

    Kredyt

    Theatergroep Achmea Culpe speelt het stuk 'Kredyt' in It Mienskar.
    De entree is 18 euro inclusief een drankje in de pauze. Aanvang: 20:00 uur.

    Kaarten zijn te bestellen via It Mienskar.

     30
     september

     Slachtemarathon, start voorverkoop niet Freonen

     In 2018 wordt een extra editie van de Slachtemarathon georganiseerd. Deze editie wordt op 31 augustus en 1 september 2018 gelopen en is extra speciaal. De deelnemers lopen niet 1 maar 2 dagen, blijven een nacht overnachten én volgen een andere route dan gebruikelijk.

     De kaartverkoop start voor Freonen op 23 september 2017 om 06.00 uur en voor niet Freonen op 30 september 2017 om 06.00 uur.

     Open de link voor meer informatie en om de kaarten te bestellen: www.slachtemarathon.nl.

      01
      oktober

      Open Bunkerdagen

      Bunker Koehoal is geopend op 30 september en 1 oktober van 11.00 - 17.00 uur.

      Bunker Koehoal ligt aan de zeedijk onder Tzummarum en wordt beheerd door de Stichting Bunker Koehoal. Zij verzorgen het onderhoud van de bunker en zorgen dat de bunker twee keer per jaar een weekend is geopend. Dit is vaak het eerste weekend van mei en het laatste weekend van september. Het thema is iedere keer anders, deze keer zijn een paar korte filmpjes te zien over het dagelijks leven in Fryslan in de tijd van de oorlog.

      In Firdgum is de Yeb Hettinga Skoalle, samen met het zodenhuis open. Dit is mooi te combineren met een bezoekje aan de bunker.

      U bent van harte welkom.

       08
       oktober

       Kwartettekoar yn Sint Joris Tsjerke

       Op snein 8 oktober wurdt der in reis makke troch it Alde en it Nije Testamint. Fan Genesis ôf ha der minsken west dy’t it de muoite wurdich fûnen of har roppen fielden om it fjoer fan it leauwe troch te jaan. Guon tiden waard it fjoer breed droegen, dan wer wie it in flamke, bewarre troch in ienling. De flam is yn ús tiid miskien noch mar in fonkje fan oer, mar noch altyd libben genôch om oan te boazjen. Der is ek in bernekoor by fan- hwa oars as-de Flambou. It duorret om en naby in oere, de tagong is fergees en nei ôfrin is der kofje en tee. Oanfang 9.30 oere.

       Yn maart 2006 stie der in artikeltsje yn de kranten fan Hindrik van der Meer weryn hy in oprop dy foar de oprjochting fan wat hy neamde in “Kwartettekoar”. Doel wie – en is noch altyd it sjongen en fersprieden fan hjoeddeiske nije Fryske lieten. De oprop sloech fuortendaliks oan en op it stuit hat it koar sa ‘n 100 leden. Der wurd oeral yn de provinsje oefene en songen.

        13
        oktober

        Maatklaverjassen

        Maatklaverjassen in It Mienskar, aanvang 19.30 uur.

         15
         oktober

         Burendag

         Om alvast in de agenda te noteren: burendag op 15 oktober, aanvang 15.30 uur.
         Meer informatie volgt.

          20
          oktober

          Filhuims The Mienskar

          In het Filmhuis draait de drama-komedie Rams.

          De rammen van twee broers behoren tot de beste van IJsland, maar ze spreken al 40 jaar niet met elkaar. Als er een ziekte uitbreekt onder de dieren moeten ze wel samenwerken om hun dierbare schapen te redden.

          Bijdrage € 3,50 per persoon, aanvang 8 uur 's avonds.

           21
           oktober

           Oud papier

           Vanaf 9 uur 's morgens komen de vrijwilligers van basisschool De Flambou het oud papier ophalen.

            22
            oktober

            Kerkblad Underweis

            Kopij ten behoeve van kerkblad Underweis dient uiterlijk 12 uur vanmiddag in het bezit te zijn van Dieuwke de Jong, telefoonnummer 481 562. Het aanleveren van tekst kan via e-mailadres: underweis@hotmail.com.

             22
             oktober

             Sint Joris Tsjerke

             Doopdienst in de Sint Joris Tsjerke, aanvang 9.30 uur.

              03
              november

              Lezing over Klooster Lidlum

              Oudheidkundige vereniging Barradeel organiseert een lezing over Klooster Lidlum in It Mienskar. De lezing wordt verzorgd door oud Oosterbierumer S. van der Woude, verbonden aan Tresoar.

               10
               november

               Bazaar

               De jaarlijkse bazaar wordt gehouden in It Mienskar en bestaat uit rommelmarkt, winkel met verse producten, verkoop andere goederen, draaiend rad, raadspelletjes en vanaf half vier de kinderbazaar. 's Avonds is er een prijzenregen en bingo.

                17
                november

                Filmhuis The Mienskar

                In het Filmhuis draait de drama-thriller Wit Licht.

                Het mooie leven van Eduard Zuiderwijk wordt wreed verstoord als zijn vrouw verongelukt en niet veel later de politieke situatie in het Afrikaanse land instabiel wordt. Na een gewelddadige overval op een nabij gelegen dorp wordt het beste vriendje van zijn zoon ontvoerd en met harde hand opgeleid tot kindsoldaat.

                Bijdrage € 3,50 per persoon, aanvang acht uur 's avonds.

                 18
                 november

                 Oud papier

                 Vanaf 9 uur 's morgens komen de vrijwilligers van basisschool De Flambou het oud papier ophalen.

                  15
                  december

                  Filmhuis The Mienskar

                  In het Filmhuis draait de komedie A man called Ove.

                  De 59-jarige Ove is de knorrepot van de wijk. Enkele jaren geleden is hij afgezet als voorzitter van de vereniging van eigenaren van het appartementencomplex. Hij kan dit echter niet verkroppen en blijft zich bemoeien met de organisatie.

                  Bijdrage € 3,50 per persoon, aanvang acht uur 's avonds.

                   16
                   december

                   Oud papier

                   Vanaf 9 uur 's morgens komen de vrijwilligers van basisschool De Flambou het oud papier ophalen.

                    22
                    juni

                    Jubileum Oranjevereniging

                    In 2018: 100 jaar Oranjevereniging, dat gaan we van 22 t/m 24 juni vieren (de datum is onder voorbehoud).

                    Tijdens dit feest wordt er ook een reünie gehouden.

                     01
                     september

                     Slachtemarathon

                     Deze editie van de Slachtemarathon op 31 augustus en 1 september 2018 is een extra editie en daarom ook extra speciaal. Er wordt niet 1 maar 2 dagen gelopen, deelnemers blijven een nacht overnachten én volgen een andere route dan gebruikelijk.

                     Meer informatie op www.slachtemarathon.nl.